POLSCY INTERNAUCI-GRACZE
2015
2 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
WPROWADZENIE
Zabawa jest ważnym elementem aktywności
człowieka – tak przynajmn...
3 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
METODOLOGIA – REALIZACJA BADANIA
• Badanie zrealizowała firma PBI na Ogólnopol...
4 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA - 1
• W różnego rodzaju gry gra 92 proc. polskich...
5 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA - 2
• Na co dzień gracze wybierają raczej gry, kt...
6 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
GRACZE I NIE-GRACZE
25%
29%
20%
26%
5%
20%
24%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
...
7 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 15-24 LATA
• Najczęściej ze wszystkich grup wiekowyc...
8 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 25-34 LATA
• Ta grupa ponadprzeciętnie często
grywa ...
9 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 35-44 LATA
• W ciągu tygodnia najmniej intensywnie z...
10 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 45 LAT I WIĘCEJ
• W tej grupie wiekowej najwięcej o...
11 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
GRAJĄCY W GRY ELEKTRONICZNE
• Szczególną uwagę poświęciliśmy graczom grającym...
12 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
GRACZE ELEKTRONICZNI - PROFIL
PŁEĆ WIEK
WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA
46...
13 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
POPULARNOŚĆ TRYBU MULTIPLAYER
38%
34%
7% 6%
3%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
...
14 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
GRY ELEKTRONICZNE W TRYBIE MULTIPLAYER
31%
28%
17%
8%
3%
6%
7%
0%
5%
10%
15%
...
15 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
Z KIM GRAJĄ GRACZE ELEKTRONICZNI?
Jak często grając przez sieć, grasz z osoba...
16 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
GRACZE ELEKTRONICZNI – KOMUNIKACJA W TRAKCIE
GRY
50%
18%
14% 14%
8%
2%
32%
0%...
17 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
GRACZE ELEKTRONICZNI - KOMUNIKACJA POZA GRĄ
40%
19%
16%
2%
45%
0%
5%
10%
15%
...
18 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
GRACZE ELEKTRONICZNI - ZACHOWANIA SPOŁECZNE
31%
40%
40%
45%
60%
64%
0% 10% 20...
19 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
AUTORZY BADANIA
Anna Miotk – PBI
Dyrektor ds. komunikacji w firmie PBI. Z bra...
20 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
O PBI
• Polskie Badania Internetu (PBI) - organizacja utrzymująca rzetelne
st...
21 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
O OBP ARIADNA
• Ariadna to platforma badawcza on-line, która stanowi połączen...
22 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015”
O PUSH4PLAY
• Push4Play to serwis społecznościowy dedykowany graczom, z rozwi...
DZIĘKUJEMY!
Skontaktuj się z nami:
Polskie Badania Internetu
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Tel. +48 22 630 72 6...
of 23

Polscy internauci-gracze 2015

Wyniki badania sondażowego przeprowadzonego przez PBI na panelu internautów Ariadna. Raport prezentuje zachowania różnych grup wiekowych internautów związane z grami. Opisuje również zachowania osób grających w gry elektroniczne.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polscy internauci-gracze 2015

 • 1. POLSCY INTERNAUCI-GRACZE 2015
 • 2. 2 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” WPROWADZENIE Zabawa jest ważnym elementem aktywności człowieka – tak przynajmniej twierdził John Huizinga, autor koncepcji „homo ludens”. U podstaw naszego działania znajduje się zabawa, gra i współzawodnictwo. Gry to jedna z form rozrywki, odróżniająca się tym, że posiada ustalone zasady, akceptowane przez społeczność graczy. Większość z gier ma też na celu zwycięstwo jednego gracza (lub ich grupy) nad innymi, dlatego ważna jest komunikacja i współpraca uczestników gry. Gra pozwala nam zatem nabywać te umiejętności, które są istotne dla przetrwania grupy ludzi i budować w tej grupie jeszcze silniejsze więzi. W dobie komputerów i internetu upowszechniły się nowe formy gier – gry na PC, konsole, a z rozwojem urządzeń i internetu mobilnego też gry na smartfony oraz tablety. Chociaż ich krytycy postrzegają gry jako sprzyjające izolacji społecznej, a graczy jako wyobcowanych „geeków”, gry są ważnym sektorem przemysłu rozrywkowego, przynoszącym coraz wyższe dochody, zwłaszcza w przypadku aplikacji. Zyskowna jest nie tylko sprzedaż gier czy wirtualnych przedmiotów związanych z grami, ale również reklam. Gracze są atrakcyjną dla reklamodawców grupą konsumentów. Granie jest tak popularne, że trend nazywany grywalizacją lub gamifikacją - zastosowanie mechaniki gier do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacji nie będącej grą, również zdobywa sobie coraz większą popularność. Czy stereotypowy portret gracza znajduje potwierdzenie w badaniach? Jakie są najbardziej popularne rodzaje gier? Czy granie w gry komputerowe powoduje izolację, czy raczej sprzyja współpracy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w wynikach raportu „Polscy internauci-gracze” opracowanego przez Polskie Badania Internetu, Push4Play oraz OBP Ariadna. Zapraszamy do lektury!
 • 3. 3 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” METODOLOGIA – REALIZACJA BADANIA • Badanie zrealizowała firma PBI na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w postaci ankiet online (web survey). W badaniu wzięło udział 522 osób powyżej 15 roku życia (liczba pełnych wywiadów), co oznacza iż maksymalny błąd pomiaru wynosi +/- 4.3% (przy poziomie ufności 95%). • Wywiady przeprowadzono w dniach 30 marca – 3 kwietnia 2015 roku. • Przebadana próba jest reprezentatywna dla internautów pod względem cech społeczno-demograficznych. Próba została dobrana pod względem płci i wieku oraz wielkości miejscowości na podstawie danych z badania Net Track SMG/KRC. • Ze względu na to, iż badanie realizowano na próbie internautów, wnioskowanie należy ograniczać do tej właśnie grupy. Nie należy wyników badania odnosić do ogółu polskiego społeczeństwa.
 • 4. 4 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA - 1 • W różnego rodzaju gry gra 92 proc. polskich internautów. • Stereotyp każe widzieć gracza jako młodego mężczyznę. Tymczasem graczami w równym stopniu są kobiety, co mężczyźni. • Internautki najczęściej wybierają gry online oraz na smarfonach/tabletach (odpowiednio 64 i 63 proc.). • Internauci wolą grać na komputerze (64 proc.), a dopiero potem online i na smartfonach/ tabletach (po 54 proc.). • Gry, zwłaszcza gry elektroniczne (tzn. rozgrywane za pomocą urządzeń elektronicznych), są domeną ludzi młodych. Dwie największe grupy graczy to osoby w wieku 15-24 i 25-34 lata. • Niemal wszyscy internauci z wykształceniem powyżej średniego przynajmniej raz w roku gra w jakąś grę.
 • 5. 5 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA - 2 • Na co dzień gracze wybierają raczej gry, które są łatwiej dostępne (online, smartfon). Rzadziej grają w gry, w których do rozgrywki potrzebne jest zorganizowanie grupy osób (np. gry karciane czy gry planszowe). • Niemniej jednak zaskakuje popularność gier offline: w gry karciane gra codziennie 12 procent internautów, a w planszowe - 6,3 proc. • Wbrew obiegowej opinii o negatywnym wpływie grania w gry na relacje, okazuje się, że internauci chętniej grają z innymi osobami – niezależnie od tego, czy wcześniej się z tymi osobami znali. Zaledwie 6,5 proc. internautów gra tylko ze znajomymi. Internauci chętnie kontaktują się z współuczestnikami zabawy po zakończeniu rozgrywek – robi tak ponad połowa badanych (56 proc.). Gracze chętnie łączą się też w gildie (klany): dla zabawy - 45 proc., by rywalizować z innymi – 40 proc. • Grami rzadziej interesują się starsi internauci (powyżej 45 roku życia) i osoby mieszkające na wsi.
 • 6. 6 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” GRACZE I NIE-GRACZE 25% 29% 20% 26% 5% 20% 24% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 15-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45 lat lub więcej gracze nie-gracze 50% 50% 56% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kobieta Mężczyzna Gracze Nie-gracze 35% 24% 19% 22% 54% 15% 10% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% wieś małe miasto średnie miasto duże miasto Gracze Nie-gracze 43% 19% 38% 51% 15% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% średnie i niższe pomaturalne i niepełne wyższe wyższe Gracze Nie-gracze PŁEĆ WIEK MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKSZTAŁCENIE
 • 7. 7 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 15-24 LATA • Najczęściej ze wszystkich grup wiekowych grają w gry elektroniczne (na PC, tablet/smartfon, online, konsole). • Grają w najwięcej różnych rodzajów gier: grają w gry samochodowe, online, symulacje, gry sportowe, RPG oraz gry muzyczne. • Szczególnie popularne wśród nich są gry League of Legends, Counter Strike i FIFA. Częściej niż inne grupy wybierają gry w trybie multiplayer. • Do komunikacji z innymi graczami najchętniej wykorzystują czaty tekstowe w grze. Zazwyczaj używają komunikatorów tekstowych dla graczy. • Rzadko denerwują się sytuacją, gdy z powodu bariery językowej nie mogą się porozumieć z innymi graczami – być może dlatego, że dobrze znają języki obce. Są też najbardziej ze wszystkich grup nastawieni na współpracę z innymi graczami. • To grupa, w której największy odsetek osób angażuje się w dodatkowe aktywności związane z grami. Najczęściej gracze w tym wieku obserwują popularnych graczy lub toczą z nimi rozmowy dotyczące gry.
 • 8. 8 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 25-34 LATA • Ta grupa ponadprzeciętnie często grywa w gry na smartfonach/tabletach – choć rzadziej niż młodsi gracze. • Ulubionym typem gier są gry przygodowe, natomiast najrzadziej osoby te wskazują na logiczne, słowne, hazardowe, karciane. • Do kontaktowania się z innymi graczami w grze najczęściej wykorzystują publiczne komunikatory głosowe (np. Teamspeak, Mumble, Ventrillo). • To grupa, która najmniej czasu poświęca na takie aktywności związane z grami, jak poznawanie nowinek technicznych i rozmowy. Najbardziej ze wszystkich grup wiekowych są zainteresowani pracami graficznymi.
 • 9. 9 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 35-44 LATA • W ciągu tygodnia najmniej intensywnie ze wszystkich grup wiekowych grają w gry w trybie multiplayer. • Najrzadziej ze wszystkich grup wykorzystują czaty tekstowe do komunikowania się z innymi graczami. • Mają najbardziej zróżnicowane postawy względem innych graczy, którzy celowo przeszkadzają w grze lub nie chcą współpracować. 48 proc. z nich określa te zachowania jako denerwujące, 38 proc. jako obojętne. • Podobnie zróżnicowane poglądy mają na temat łączenia się w społeczności. 40 proc. lubi to robić, dla 33 proc. jest to obojętne. • Osoby w tym wieku, które angażują się w dodatkowe aktywności związane z grami, najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych wybierają rozmowy i handel przedmiotami.
 • 10. 10 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” INTERNAUCI-GRACZE W WIEKU 45 LAT I WIĘCEJ • W tej grupie wiekowej najwięcej osób deklarowało, że nie grało w żadne gry w ciągu ostatniego roku. Nie miał też tutaj znaczenia rodzaj gier. • Gracze w tym wieku, częściej niż gracze z innych grup wiekowych deklarują codzienne granie w gry planszowe, online, karciane i na PC. Podobnie jest w przypadku gier w trybie multiplayer. • Najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych grają w Counter Strike i Battlefield. • Gracze w wieku 45+ najrzadziej kontaktują się z innymi graczami poza grą. Ci spośród nich, którzy to robią, do komunikacji praktycznie nie używają komunikatorów tekstowych oraz zewnętrznych czatów tekstowych. • Gracze z tej grupy wiekowej niechętnie zmieniają typy gier i partnerów do gry w ciągu jednego dnia. • Jeśli angażują się w dodatkowe aktywności związane z grami, częściej niż inne grupy wiekowe interesują się nowinkami dotyczącymi gier i śledzą aktywności popularnych graczy. Najrzadziej ze wszystkich grup oglądają wideo dotyczące gier.
 • 11. 11 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” GRAJĄCY W GRY ELEKTRONICZNE • Szczególną uwagę poświęciliśmy graczom grającym w gry elektroniczne (gry online, gry na smartfon/tablet, PC i gry na konsole). • Grający w gry elektroniczne to głównie osoby w wieku 25-34. Grający w trybie multiplayer (interakcja z innymi przez internet) są nieco młodsi – największa grupa jest w wieku 15-24 lat. • Granie w gry elektroniczne nieco częściej deklarują mężczyźni niż kobiety. • Większość grających w gry elektroniczne komunikuje się z uczestnikami gry – częściej w jej trakcie, rzadziej, gdy akurat nie są zaangażowani w rozgrywkę. Do komunikacji zazwyczaj wykorzystywane są komunikatory tekstowe, a także głosowe. • Gracze grający w gry elektroniczne bardzo cenią sobie umiejętności współpracy i dobre porozumienie z innymi. Ich największą irytację budzą uczestnicy gry nie przestrzegający reguł, ale również trudności w porozumieniu, widoczne zwłaszcza w kontakcie z obcokrajowcami.
 • 12. 12 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” GRACZE ELEKTRONICZNI - PROFIL PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA 46% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kobieta Mężczyzna 40% 22% 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% średnie i niższe pomaturalne i niepełne wyższe wyższe n=278 n=278 n=278 n=278 33% 22% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% wieś miasto do 20 tys. miasto 20-99 tys. miasto od 100 tys. 33% 35% 21% 12% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 15-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45 lat lub więcej
 • 13. 13 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” POPULARNOŚĆ TRYBU MULTIPLAYER 38% 34% 7% 6% 3% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% nie, nigdy tak, kilka razy w miesiącu tak, 1-2 razy w tygodniu tak, 3-4 razy w tygodniu tak, 5-6 razy w tygodniu tak, prawie codziennie Czy zdarza Ci się grać w trybie multiplayer? Czyli w gry, które zawierają jakikolwiek element interakcji z innymi graczami przez internet (rozgrywka, handel, porównywanie wyników itp..), N=278
 • 14. 14 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” GRY ELEKTRONICZNE W TRYBIE MULTIPLAYER 31% 28% 17% 8% 3% 6% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0-2 h 2-5 h 5-10 h 10 -15 h 15 - 25 h ponad 25 h nie wiem, trudno powiedzieć Jak dużo czasu spędzasz na graniu w gry multiplayer w tygodniu?, N=173 Osoby, które grają w gry w trybie multiplayer, przeważnie poświęcają na nie do 5 godzin tygodniowo. Gracze, którzy grają w gry elektroniczne w trybie multiplayer 2-5 h tygodniowo, są najbardziej nastawieni na współpracę w celu osiągnięcia sukcesu. Chętniej łączą się też w gildie lub klany. Często zmieniają gry i partnerów do gry.
 • 15. 15 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” Z KIM GRAJĄ GRACZE ELEKTRONICZNI? Jak często grając przez sieć, grasz z osobami znajomymi? Chodzi o osoby, z którymi grał{eś/aś} już wcześniej (znajomi w sieci) oraz o znajomych ze świata rzeczywistego, N=278 Większość graczy grający w gry elektroniczne nie ma problemu, aby grać w gry z nieznanymi sobie, przypadkowymi uczestnikami gry. Mniej niż jedna dziesiąta tych graczy ogranicza się tylko do kręgu swoich znajomych. 6% 21% 36% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% zawsze - jeśli tylko pozwala na to gra to gram tylko ze znajomymi zazwyczaj - najczęściej gram ze znajomymi, ale nie przeszkadza mi żeby zagrać również z osobami losowymi nigdy - gram zawsze z losowymi graczami czasem - czasem zdarzy się, że zagram ze znajomym, ale zazwyczaj gram z losowymi osobami
 • 16. 16 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” GRACZE ELEKTRONICZNI – KOMUNIKACJA W TRAKCIE GRY 50% 18% 14% 14% 8% 2% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% czat tekstowy w grze oddzielny komunikator głosowy prywatny czat tekstowy zewnętrzny czat głosowy w grze oddzielny komunikator głosowy publiczny inaczej nie kontaktuję się z innymi graczami w trakcie gry Ponad połowa grający w gry elektroniczne komunikuje się z innymi uczestnikami gry, zazwyczaj za pomocą czatu tekstowego dostępnego w ramach gry. Narzędzia niezwiązane z grą są mniej popularne. Czy kontaktujesz się z innymi graczami w trakcie gry? Jeśli tak, to w jaki sposób?, N=278 Gracze nastawieni na współpracę i na łączenie się w gildie w trakcie rozgrywki najczęściej używają czatu tekstowego w grze. Są mniej wyrozumiali dla osób, które próbują przeszkadzać w grze. Chętniej też zmieniają gry i współgraczy. Gracze, którzy nie kontaktują się z innymi graczami w trakcie gry, nie lubią współpracować z innymi. Są bardziej pobłażliwi dla tych, którzy nie chcą współpracować lub przeszkadzają. Niechętnie zmieniają gry i współgrające z nimi osoby. Nie lubią łączyć się w gildie.Wyniki nie sumują się do 100 proc. – respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź
 • 17. 17 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” GRACZE ELEKTRONICZNI - KOMUNIKACJA POZA GRĄ 40% 19% 16% 2% 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% komunikator tekstowy komunikator głosowy komunikator tekstowy dla graczy inaczej nie kontaktuję się z innymi graczami poza grą A w jaki sposób komunikujesz się z innymi graczami, gdy nie grasz? Np. w celu ustalania szczegółów rozgrywki czy luźnej rozmowy na różne tematy? N=278 Nieco ponad połowa graczy grających w gry elektronicznie kontaktuje się ze sobą również poza rozgrywką, zazwyczaj za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów tekstowych. Rzadziej korzystają z komunikatorów głosowych czy też specjalistycznych komunikatorów tekstowych dla graczy. Druga duża grupa to osoby, które poza grą nie utrzymują ze sobą kontaktów. Osoby, które kontaktują się z innymi graczami poza grą to także osoby, dla których ważna jest współpraca w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Lubią łączyć się w gildie (klany) – zarówno dla zabawy, jak też dla rywalizacji. Osoby, które kontaktują się z innymi graczami poza grą chętniej zmieniają gry i grają z różnymi osobami. Wyniki nie sumują się do 100 proc. – respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź
 • 18. 18 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” GRACZE ELEKTRONICZNI - ZACHOWANIA SPOŁECZNE 31% 40% 40% 45% 60% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Lubię grać w różne gry w ciągu dnia (np. 2 rundy z kolegami w jedną grę, następnie godzina rozgrywki w inną z innym znajomym itp.) Denerwują mnie sytuacje, gdy nie mogę się porozumieć z powodu bariery językowej Lubię łączyć się w społecznościach (klany, gildie czy otwarte społeczności graczy) żeby rywalizować z innymi Lubię łączyć się w społecznościach (klany, gildie czy otwarte społeczności graczy) żeby grać dla zabawy Denerwują mnie gracze, którzy nie chcą współpracować lub specjalnie przeszkadzają mi w grze Grając w gry, lubię współpracować z innymi, żeby osiągnąć sukces Zastanów się, na ile poniższe stwierdzenia pasują do ciebie i twoich zachowań; n=278 Gracze grający w gry elektroniczne, deklarują, że są nastawieni na porozumienie lub współpracę z innymi uczestnikami gry. Niechętnie przyjmują osoby, które zakłócają tok gry lub odmawiają współpracy, denerwują się też brakiem porozumienia. Co ciekawsze, im silniejsza chęć współpracy, tym większa otwartość na różne gry i różnorodne towarzystwo. Wyniki nie sumują się do 100 proc. – respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź
 • 19. 19 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” AUTORZY BADANIA Anna Miotk – PBI Dyrektor ds. komunikacji w firmie PBI. Z branżą PR związana od 2001 roku, specjalizuje się w komunikacji rozwiązań informatycznych i badawczych oraz mierzeniu efektów działań PR. Wykładowca akademicki, trenerka, autorka książek i licznych publikacji w mediach branżowych oraz bloga annamiotk.pl. Piotr Janowski – PUSH4PLAY Student 3. roku informatyki na WIT, właściciel i jeden ze współtwórców start-upu Push4Play, od dzieciństwa zapalony gracz z występami również na arenie e-sportowej. Od lat obserwuje zachowania i potrzeby graczy, m.in. administrując forami internetowymi, serwerami głosowymi czy klanami skupiającymi graczy w różnym wieku.
 • 20. 20 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” O PBI • Polskie Badania Internetu (PBI) - organizacja utrzymująca rzetelne standardy badań polskiego internetu. • Istnieje od 2000 roku, jej udziałowcami są najwięksi wydawcy internetowi w Polsce: Agora SA, Grupa Onet, Ringier Axel Springer, WP.pl, GG Network, Grupa ZPR Media, Interia.pl, Polska Press Grupa, Redefine. • PBI wyróżnia wiedza ekspercka w zakresie badań internetu i pomiaru sieci w Polsce. • Sztandarowym projektem PBI jest standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych. PBI realizuje również badania marketingowe: ad-hoc i syndykatowe. • W trosce o wysokie standardy prowadzenia przedsięwzięć badawczych, spółka kieruje się wytycznymi kodeksu Europejskiego Stowarzyszenia Badania Rynku i Opinii ESOMAR. • PBI jest partnerem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce przy MAiC, a prezes PBI, Andrzej Garapich bierze udział w pracach Rady Programowej Porozumienia. PBI angażuje się również w działania European Media Research Organisation (EMRO) oraz I-COM a w Polsce – Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.
 • 21. 21 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” O OBP ARIADNA • Ariadna to platforma badawcza on-line, która stanowi połączenie oprogramowania do planowania i realizacji badań sondażowych i eksperymentalnych oraz ogólnopolskiego panelu badawczego, w którym zarejestrowało się dotychczas ponad 110 000 Polaków wieku od 15 lat wzwyż. • Na panelu Ariadna można realizować większość badań sondażowych i eksperymentalnych. Są one przy tym dużo szybsze i znacznie mniej kosztowne w realizacji niż rozwiązania tradycyjne typu PAPI (Paper And Pencil Interviewing), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) albo CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). • W badaniach Ariadny biorą udział rzeczywiste osoby o ustalonej tożsamości. Ariadna wyklucza prowadzenie badań z zastosowaniem przypadkowych metod doboru. Firma zapewnia realizację badań wyłącznie rzetelnych i wiarygodnych. • OBP Ariadna zapewnia pełne wsparcie dla badań naukowych, w tym pomiar czasów udzielania odpowiedzi, randomizację zmiennych, losowy przydział do warunków badania i wiele innych.
 • 22. 22 | Badanie „Polscy internauci-gracze 2015” O PUSH4PLAY • Push4Play to serwis społecznościowy dedykowany graczom, z rozwiązaniami i funkcjami przewidzianymi specjalnie dla tej grupy użytkowników. Jego twórcy łączą doświadczenie zapalonych graczy z wiedzą na temat najnowszych rozwiązań informatycznych stosowanych w serwisach społecznościowych. • Wyróżniki serwisu Push4Play to zastosowanie najnowocześniejszych technologii, nowatorskie rozwiązanie dopasowane do potrzeb osób grających w gry oraz ekspercka wiedza jego twórców na temat gamingu.
 • 23. DZIĘKUJEMY! Skontaktuj się z nami: Polskie Badania Internetu Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa Tel. +48 22 630 72 68 www.pbi.org.pl biuro@pbi.org.pl

Related Documents