Катедра “ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И
КУЛТУРОЛОГИЯ
КОИ СМЕ НИЕ ?
КАКВО Е ПОЛИТОЛОГИЯ?
Политологията е социална наука,
която изучава теорията и практиката
на политиката, анализира
политиче...
Политологията е от сравнително новите
университетски специалности, рожба на
динамичния 20-ти век, при все че
корените й са...
Практичните американци са сред
първите, които решават, че щом
политиката се занимава с теб, и
ти трябва да се занимаеш с н...
В Европа тази специалност започва
интензивно да се развива между
двете световни войни, а в България –
едва през 80-те годи...
КАКВО Е ПОЛИТИКА ?
“Политиката е изкуството да
търсиш неприятности, да ги
откриваш, независимо дали реално
съществуват или...
“Политиката е много по-
сложна от физиката.”
- Albert Einstein
“...науката имаща за крайна
цел изучаването човешката
добро...
Политиците са като бебешките
пелени, имат нужда от честа
смяна... - Анонимен
“
Нещата, които ще ни унищожат са:
политика, ...
“Когато силата на любовта надвие любовта към
силата, тогава светът ще познае мира.”
~ Jimi Hendrix
“Демокрацията
представл...
“В морето от международни събития
и потока от новини в медиите, политологията
ме въоръжава с необходимото знание,
за да ви...
“В началато, избрах политически науки,
защото така трябваше!
Само след месец открих, че всъщност политологията
е много заб...
 - Клубът е формална група от млади хора
(студенти), работеща със съдействието
на Европейски център – Велико Търново.
 -...
 Цели :
 - повишаване на комуникационните
умения,
 - работа в екип,
 - работа с медии, дипломация и протокол,
 - евро...
 Какво получаваш?
 - практики в национални институции
 - участие в международния обмен на ЕИЦ.
 - пътувания у нас и за...
...още студентски мнения
“Ако обичате да спорите – това е
вашата специалност! ”
“Това което
най-много ми
харесва е да
науч...
...и още... отзиви на
студенти...
“Политиката е забавление”
“Обучението
в специалност
“Политология” ми
помогна да
превъзмо...
“Винаги съм искал да мога да
гласувам, но досега не
разполагах с необходимото
познание, за да направя смислен
и информиран...
Дейности:
 -научни изследвания
 -дискусии
 - политологични анализи.
 - публикации на собствени изследвания.
Последни работни проекти на АRS:
- - Ориентировачно проучване на студентските нагласи към
властта;
- - Научно-практически ...
“Опитът и знанията, които
придобих по време на три
месечния си престой в
университета “Кирил и Методий”,
град Трнава, Слов...
 - за един семестър
 - за цяла година ( два семестъра).
 Къде?
Какво изучаваме ?
 ...може би.....
 ...или .....това...
 ...а защо не и .....това...
 или .....това...
 ...а сега сериозно...
 - политически идеи;
 - политически институции и системи;
 - партийни и избирателни системи;
 - местна власт;
 - межд...
 ...Какви умения и знания
придобиваме ?
 . Запознаваме се с класическите и съвременните текстове и идеи в
областта на политическата мисъл;
 Теорията и историята...
 Да анализираме политически явления и процеси;
 Да правим сравнителен анализ на политически
процеси и институции;
 Да и...
 ...Как и къде можем да се
реализираме след като
завършим специалност
Политология във ВТУ ?
 . Щатни служители или консултанти към
различни институции на централната и
местната власт;
 Политически анализатори в п...
 Служители и консултанти в международни публични и
неправителствени организации;
 Служители и консултанти в различни инс...
 да бъдеш част от всичко това;
 да участваш в международни европейски
проекти;
 да пътуваш и да опознаеш различни
култу...
Кандидатствай при
нас!
 ...e да развива способности за
самостоятелно, критично и
рационално осмисляне на
политическите процеси и
явления в общес...
 - Дипломация и национална сигурност;
 - Международни отношения;
 - Европеистика;
 - Политология.
 .
 ..а защо не и допълнителна образователно-
научна квалификация в докторската ни
програма по Политология ?
 Посетете сайта на Бюрото за
кандидатстудентска реклама и информация
: www.priemunivt.bg.
 За допълнителна информация и ...
 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria
of 61

Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria

Специалност "Политология", ВТУ "Св.св.Кирил и Методий".
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Political science_Velikoturnovo University_Bulgaria

 • 1. Катедра “ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И КУЛТУРОЛОГИЯ
 • 2. КОИ СМЕ НИЕ ?
 • 3. КАКВО Е ПОЛИТОЛОГИЯ? Политологията е социална наука, която изучава теорията и практиката на политиката, анализира политическите системи и политическото поведение.
 • 4. Политологията е от сравнително новите университетски специалности, рожба на динамичния 20-ти век, при все че корените й са далеч назад във времето, векове преди Христа, в трудовете на древногръцките философи
 • 5. Практичните американци са сред първите, които решават, че щом политиката се занимава с теб, и ти трябва да се занимаеш с нея, и в началото на миналия век в университетите им започва да се изучава political science.
 • 6. В Европа тази специалност започва интензивно да се развива между двете световни войни, а в България – едва през 80-те години
 • 7. КАКВО Е ПОЛИТИКА ? “Политиката е изкуството да търсиш неприятности, да ги откриваш, независимо дали реално съществуват или не, да ги диагностицираш неправилно и да прилагаш погрешното лечение..” - Earnest Benn,британски политически публицист
 • 8. “Политиката е много по- сложна от физиката.” - Albert Einstein “...науката имаща за крайна цел изучаването човешката добродетел се нарича Политика.” - Aristotle “Политиката е изкуството на възможното.” - Otto von Bismarck
 • 9. Политиците са като бебешките пелени, имат нужда от честа смяна... - Анонимен “ Нещата, които ще ни унищожат са: политика, без принципи; удоволствие без съвест; богатство без работа; знание без характер; бизнес без морал; наука без човечност; и преклонение без саможертва . - Mahatma Gandhi
 • 10. “Когато силата на любовта надвие любовта към силата, тогава светът ще познае мира.” ~ Jimi Hendrix “Демокрацията представлява два вълка и агне, които гласуват какво да обядват! Свободата е добре въоръжено агне, което оспорва гласуването!’ - Benjamin Franklin
 • 11. “В морето от международни събития и потока от новини в медиите, политологията ме въоръжава с необходимото знание, за да виждам зад кулисите на случващото се, да правя точни анализи, да взимам правилните решения.”
 • 12. “В началато, избрах политически науки, защото така трябваше! Само след месец открих, че всъщност политологията е много забавна специалност. Участието ми в Клуб “Европа” е най-хубавото нещо, пътувам непрекъснато, срещам се с нови хора, опознавам чужду култури.”
 • 13.  - Клубът е формална група от млади хора (студенти), работеща със съдействието на Европейски център – Велико Търново.  - Основна цел е да събуди интерес и да засили осведомеността на младите хора относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане и управление на европейски проекти.
 • 14.  Цели :  - повишаване на комуникационните умения,  - работа в екип,  - работа с медии, дипломация и протокол,  - европейски програми,  - проекти – писане, управление, изпълнение;  - гражданско общество и НПО сектор
 • 15.  Какво получаваш?  - практики в национални институции  - участие в международния обмен на ЕИЦ.  - пътувания у нас и зад граница.  – получаване на сертификат за участие и стаж от Европейски център.
 • 16. ...още студентски мнения “Ако обичате да спорите – това е вашата специалност! ” “Това което най-много ми харесва е да научавам нови неща относно политиката и политическото управление.” “Отличен начин за опознаване и изучаване на на миналото и настоящето.”
 • 17. ...и още... отзиви на студенти... “Политиката е забавление” “Обучението в специалност “Политология” ми помогна да превъзмогна собствените си стереотипи и предубеждения .” “Политологията е интересна. Сега вече разбирам в много по-голяма степен съвременните политически процеси.”
 • 18. “Винаги съм искал да мога да гласувам, но досега не разполагах с необходимото познание, за да направя смислен и информиран избор. Сега вече очаквам с нетърпение следващите избори!”
 • 19. Дейности:  -научни изследвания  -дискусии  - политологични анализи.  - публикации на собствени изследвания.
 • 20. Последни работни проекти на АRS: - - Ориентировачно проучване на студентските нагласи към властта; - - Научно-практически проект „Анализ на поведението в политиката”; - - Особености на българския преход 1989–2012 г. (Обществени нагласи - управленски решения); - Инициатива за проучване „Връзка между демография и демокрация”.
 • 21. “Опитът и знанията, които придобих по време на три месечния си престой в университета “Кирил и Методий”, град Трнава, Словакия по програма Еразъм, бяха безценни, а прекараното време – незабравимо.”
 • 22.  - за един семестър  - за цяла година ( два семестъра).  Къде?
 • 23. Какво изучаваме ?  ...може би.....
 • 24.  ...или .....това...
 • 25.  ...а защо не и .....това...
 • 26.  или .....това...
 • 27.  ...а сега сериозно...
 • 28.  - политически идеи;  - политически институции и системи;  - партийни и избирателни системи;  - местна власт;  - международни отношения и европейски изследвания;  - политически маркетинг;  - политическа социология и антропология и т.н.
 • 29.  ...Какви умения и знания придобиваме ?
 • 30.  . Запознаваме се с класическите и съвременните текстове и идеи в областта на политическата мисъл;  Теорията и историята на международните отношения, съвременните проблеми на международната политика;  Сравнителен политологичен анализ;  Политически системи и институции;  Институциите и политиките на Европейския съюз;  Общите принципи на местната власт и управление;  Произхода и развитието на политическите партии и основните партийни фамилии;  Видовете избирателни системи, нагласите и поведението на избирателите в българския политически процес; Политическия маркетинг, комуникационни стратегии в политиката;  Принципите на политическия мениджмънт;  Основните понятия на политическата психология;
 • 31.  Да анализираме политически явления и процеси;  Да правим сравнителен анализ на политически процеси и институции;  Да извършваме мониторинг на медии;  Да анализираме изборни резултати;  Да анализираме нагласите и поведението на гласоподавателите в българския и европейски политически процес;  Да прилагаме техники за водене на преговори и техники за управление на конфликтни ситуации;  Да събираме и организираме политическа информация и да изготвяме аналитични политически документи;  Да работим в предизборни кампании на национално, местно и Европейско равнище.
 • 32.  ...Как и къде можем да се реализираме след като завършим специалност Политология във ВТУ ?
 • 33.  . Щатни служители или консултанти към различни институции на централната и местната власт;  Политически анализатори в печатните и електронните медии;  Служители и консултанти към политически партии;  Служители и консултанти към неправителствени и други обществени организации;
 • 34.  Служители и консултанти в международни публични и неправителствени организации;  Служители и консултанти в различни институции на Европейския съюз;  Консултанти в частния сектор;  Професионални политици;  Преподаватели в училище по дисциплината “Гражданско образование”
 • 35.  да бъдеш част от всичко това;  да участваш в международни европейски проекти;  да пътуваш и да опознаеш различни култури;  да усъвършенстваш своите умения;  да бъдеш част от млад и амбициозен екип;  да създадеш нови контакти;  мнението ти да има значение?
 • 36. Кандидатствай при нас!
 • 37.  ...e да развива способности за самостоятелно, критично и рационално осмисляне на политическите процеси и явления в обществото.
 • 38.  - Дипломация и национална сигурност;  - Международни отношения;  - Европеистика;  - Политология.
 • 39.  .  ..а защо не и допълнителна образователно- научна квалификация в докторската ни програма по Политология ?
 • 40.  Посетете сайта на Бюрото за кандидатстудентска реклама и информация : www.priemunivt.bg.  За допълнителна информация и въпроси – e-mail: kskinfo@uni-vt.bg и тел.: 062 618 206.
 • 41.  БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!