Hvorfor jeg bruker arbeidstid på twitter? Politiet og so...
POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemar...
POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemar...
POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemar...
omdømmePOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/politi...
POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemar...
POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemar...
Hvem møter jeg? •  Meningsbærere •  Interesserte – og engasjerte •  Journalister og skribenter •  Interessenter og berørte...
Hvorfor sosiale medier?Mediesituasjonen i TelemarkTrygghetsundersøkelsen fra Skien 2010Dialog med innbyggerneMulighet til ...
Politiet i Telemark er under omorganisering.Stort behov for å få ut informasjon -kunnskapsstyring ...
Tilnærming: Lytte og lære, prøve og feile• Nøktern tilnærming, prøve ut i småskala,• Bruke god tid til å lære og modne (i ...
Facebook-sida• Etablert våren 2009 - første politidistrikt i Norge• Driftes hovedsakelig av komm.rådgiver, men flere h...
POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemar...
Twitter-konto• Etablert 2009• Ikke så veldig aktiv bruk• Svarer på spørsmål• Er i beredskapPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSEN...
Flickr• Fotoarkiv• Deling på tvers i etaten• Mediebilder •  Portretter •  Bilder i sak •  Høyoppløselige...
Blogg?•  Distriktet har testet forsiktig for å lære•  Ønsker oss blogg- funksjonalitet, dvs. dialog og samle tilsted...
Erfaringer• Effektiv måte å føre dialog• Krever en viss tilstedeværelse og oppfølging •  har ikke ambisjon om 365/24...
Dilemmaer, utfordringer og fallgruber Politikk vs. Politi Personvern … sensitive informasjon … operativ info Skille ...
Veien videre …• Organisere / engasjere flere internt: •  Trekker inn flere redaktører på FB-sida •  Politilogg...
En liten formaning til slutt:POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - L...
Takk for oppmerksomheten! Last gjerne ned presentasjonen her: http://slideshare.net/polititelemark/pol...
of 21

politi_sosiale_medier

Foredrag ved politimester i Telemark Anne Rygh Pedersen
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - politi_sosiale_medier

 • 1. Hvorfor jeg bruker arbeidstid på twitter? Politiet og sosiale medier – noen erfaringer fra Telemark politidistriktPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSEN
 • 2. POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 3. POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 4. POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 5. omdømmePOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 6. POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 7. POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 8. Hvem møter jeg? •  Meningsbærere •  Interesserte – og engasjerte •  Journalister og skribenter •  Interessenter og berørte •  Telemarkinger •  Kollegaer, egne ansatte og politifolk fra hele landet •  Bekjente og venner (nye og gamle)POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 9. Hvorfor sosiale medier?Mediesituasjonen i TelemarkTrygghetsundersøkelsen fra Skien 2010Dialog med innbyggerneMulighet til å sette dagsorden/korrigere rasktForebyggePOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 10. Politiet i Telemark er under omorganisering.Stort behov for å få ut informasjon -kunnskapsstyring - struktur - måten vi jobber påPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 11. Tilnærming: Lytte og lære, prøve og feile• Nøktern tilnærming, prøve ut i småskala,• Bruke god tid til å lære og modne (i organisasjonen)• Oppstart i 2009, fortsatt i ”læremodus”• Langsiktig – etablere dialog med befolkningen i Telemark• Langsiktig - stimulere intern delingskulturPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 12. Facebook-sida• Etablert våren 2009 - første politidistrikt i Norge• Driftes hovedsakelig av komm.rådgiver, men flere har red.tilgang.• Responstid• Prøver å gi fyldige svar• Utvide: ”Inngang” til politiet på nettPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 13. POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 14. Twitter-konto• Etablert 2009• Ikke så veldig aktiv bruk• Svarer på spørsmål• Er i beredskapPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 15. Flickr• Fotoarkiv• Deling på tvers i etaten• Mediebilder •  Portretter •  Bilder i sak •  HøyoppløseligePOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 16. Blogg?•  Distriktet har testet forsiktig for å lære•  Ønsker oss blogg- funksjonalitet, dvs. dialog og samle tilstedeværelse på nett på en plattform. Ingen slike muligheter på dagens politi.no.•  Torbjørn Aas viser vei:•  Personlig valg? •  Som mye annet …POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 17. Erfaringer• Effektiv måte å føre dialog• Krever en viss tilstedeværelse og oppfølging •  har ikke ambisjon om 365/24/7 – dagtid, og litt dann og vann ellers• Gradvis tilnærming –> organisere/bemanne, integrere i virksomheten• Positiv omdømme-effekt (blir lagt merke til): –  Tidlig ute –  Synlig toppleder –  Et moderne politiPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 18. Dilemmaer, utfordringer og fallgruber Politikk vs. Politi Personvern … sensitive informasjon … operativ info Skille politikanaler og kommunikasjonskanaler – tydelig. Tilstedeværelse … overvåking 24/7 …POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 19. Veien videre …• Organisere / engasjere flere internt: •  Trekker inn flere redaktører på FB-sida •  Politilogg fra operasjonsleder på twitter (exit logg til media på epost)• Verve flere ”liker” fra Telemark på FB• Veien blir til mens vi går – og vi lærer noe hver dag ;-)POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 20. En liten formaning til slutt:POLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSENPolitiet og sosiale medier - Last ned presentasjonen på http://slideshare.net/polititelemark/politi_sosiale_medier
 • 21. Takk for oppmerksomheten! Last gjerne ned presentasjonen her: http://slideshare.net/polititelemark/politiet_sosiale_medierPOLITIMESTER ANNE RYGH PEDERSEN

Related Documents