PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
„KONKURS WSPOLPRACA Z POLAKAMI I POLONIĄ ZA GRANICĄ W 201...
Towarzystwo Polsko-Niemieckie
w Krakowie
Działa od 2004 roku.
Cel – wspólne działania na rzecz rozwoju
stosunków
pols...
Polska Rada Społeczna
•Polska Rada Społeczna w Berlinie od ponad 20
lat doradza Polakom w Berlinie i w całych
Niemczech...
Polska polityka polonijna po 2011 r.
-aktywne włączanie Polaków mieszkających za granicą,
szczególnie poprzez uzyskanie ...
PUNKT WYJŚCIA
Polacy w coraz większej liczbie wyjeżdżają do Niemiec.
Nierzadko brakuje im informacji o możliwościach
po...
PYTANIA?
Jak poprawić jakość i kompleksowość doradztwa dla
migrantów polskich, aby podejmowali miarodajne
decyzje życio...
PROBLEM I MOŻLIWOŚCI JEGO
ROZWIĄZANIA
Problem Potrzeba
Niedostrzeganie niuansów i prawnych pułapek
i sytuacji Polaków ...
Polskie Centrum Kompetencyjne
w Berlinie
Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w
Berlinie ma na celu:
•Integrację, wzm...
Polskie Centrum Kompetencyjne
w Berlinie
W ramach projektu chcemy doprowadzić do:
•utworzenia sieci ekspertów w różnych...
Polskie Centrum Kompetencyjne
w Berlinie
W ramach projektu powstanie:
1. Punkt doradczy w Berlinie.
2. Warsztaty i szk...
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
I. Wypracowanie standardów informowania
Polaków w Niemczech
Ekspertów, doradców,
naukowców
I...
Dziękujemy za uwagę!
Pytania, propozycje i sugestie prosimy przesyłać na adres:
szkolenia.prs@gmail.com
Prezentacja: Polskie Centrum Kompetencyjne
Prezentacja: Polskie Centrum Kompetencyjne
of 14

Prezentacja: Polskie Centrum Kompetencyjne

Polskie Centrum Kompetencyjne, Polacy w Niemczech, migracja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja: Polskie Centrum Kompetencyjne

 • 1. PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „KONKURS WSPOLPRACA Z POLAKAMI I POLONIĄ ZA GRANICĄ W 2014 r.”
 • 2. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie Działa od 2004 roku. Cel – wspólne działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich i procesu integracji europejskiej. Realizuje projekty międzynarodowe, międzypokoleniowe. Sztandarowy projekt "Szkoła @ktywnego Seniora S@S".
 • 3. Polska Rada Społeczna •Polska Rada Społeczna w Berlinie od ponad 20 lat doradza Polakom w Berlinie i w całych Niemczech w różnorodnych kwestiach prawnych i społecznych. •Przez te lata pomogła ok. 100 tys. Polaków z Berlina i z całych Niemczech, ale również i z Polski w formie porad indywidualnych i telefonicznych. •Przez swój charakter organizacji emigranckiej ma dobre kontakty z instytucjami niemieckimi, jest w stanie
 • 4. Polska polityka polonijna po 2011 r. -aktywne włączanie Polaków mieszkających za granicą, szczególnie poprzez uzyskanie ich zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu oraz wykorzystanie potencjału do promocji Polski i jej interesów; -polityka polonijna - instrumentem realizacji polityki państwa polskiego, szczególnie zaś polityki zagranicznej oraz polskiej racji stanu; -podmiotem odpowiedzialnym za określanie celów polityki polonijnej, jak i koordynację działań podejmowanych w związku z jej realizacją jest Minister Spraw Zagranicznych; -realizacja polityki polonijnej odbywa się we współpracy między różnymi organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami. PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „KONKURS WSPOLPRACA Z POLAKAMI I POLONIĄ ZA GRANICĄ W 2014 r.”
 • 5. PUNKT WYJŚCIA Polacy w coraz większej liczbie wyjeżdżają do Niemiec. Nierzadko brakuje im informacji o możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji, specyfice niemieckiego rynku pracy. Nierzadko podejmują pracę poniżej kwalifikacji. Taka tendencja sprawia, że lata edukacji, finansowane przez Polskę (a pośrednio również przez Unię Europejską) nie pracują na korzyść Polaków, a wiedza zdobyta podczas studiów przedawnia się. PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „KONKURS WSPOLPRACA Z POLAKAMI I POLONIĄ ZA GRANICĄ W 2014 r.”
 • 6. PYTANIA? Jak poprawić jakość i kompleksowość doradztwa dla migrantów polskich, aby podejmowali miarodajne decyzje życiowe na emigracji? Jak polityka rządowa i europejska mogłaby wspierać poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej nowych migrantów w Niemczech? Jak wspierać Polaków w ich podnoszeniu kwalifikacji i w rozwoju osobistym? (Migrants Life Coaching?) PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH „KONKURS WSPOLPRACA Z POLAKAMI I POLONIĄ ZA GRANICĄ W 2014 r.”
 • 7. PROBLEM I MOŻLIWOŚCI JEGO ROZWIĄZANIA Problem Potrzeba Niedostrzeganie niuansów i prawnych pułapek i sytuacji Polaków przybyłych do Niemiec po 2011 przez Polskę i Niemcy przez Polaków. Podniesienie jakości informacji (w Internecie jest chaos, Polska Rada Społeczna w Berlinie tworzy nową stronę, może tam umieszczać ciekawe artykuły). Mała liczba osób znających specyfikę funkcjonowania polskiego i niemieckiego systemu socjalnego, prawnego systemu politycznego. Zwiększenie liczby ekspertów, którzy doradzają Polakom i znają się na polskiej i niemieckiej specyfice zarazem. Podnoszenie ich kwalifikacji i wiedzy (potrzeba szkoleń, indywidualnych konsultacji) Brak rzetelnego połączenia polityki polonijnej i niemieckiej polityki integracyjnej (brak kanałów przekazu informacji do polityków decydujących o ustawach dla nowych migrantów (lobby i „oświecanie“). Podniesienie wiedzy decydentów, stworzenie kanałów dotarcia do nich (w Brukseli, Warszawie i Berlinie, nawet jeśli mieliby tylko dostawać informacje z Polskiej Rady Społecznej w Berlinie o sytuacji).
 • 8. Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie ma na celu: •Integrację, wzmocnienie i aktywizację środowiska Polaków w Berlinie. •Uświadomienie im ich praw i sposobów ich egzekwowania. •Wzmocnienie środowisk polskich w Berlinie poprzez ułatwienie Polakom życia (porady prawne) oraz podniesienie jakości ich życia (nabycie umiejętności miękkich).
 • 9. Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie W ramach projektu chcemy doprowadzić do: •utworzenia sieci ekspertów w różnych obszarach poprawy życia Polaków na emigracji, •wprowadzenia ujednoliconego systemu oferowanego wsparcia, •stworzenia platformy wymiany informacji o potrzebach i problemach emigrantów oraz reemigrantów oraz sposobach ich rozwiązywania, •wzmocnienia sieci organizacji zajmujących się specyficznymi obszarami doradztwa Polaków.
 • 10. Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie W ramach projektu powstanie: 1. Punkt doradczy w Berlinie. 2. Warsztaty i szkolenia grupowe. 3. Cykl spotkań o charakterze poradnictwa grupowego dla multiplikatorów doradzających Polakom w zakresie prawa. 4. Konferencje prasowe informujące o sytuacji Polaków w Niemczech oraz spotkania o charakterze strategicznym.
 • 11. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I. Wypracowanie standardów informowania Polaków w Niemczech Ekspertów, doradców, naukowców II. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy Wszyscy Pytania, propozycje i sugestie prosimy przesyłać na adres: szkolenia.prs@gmail.com
 • 12. Dziękujemy za uwagę! Pytania, propozycje i sugestie prosimy przesyłać na adres: szkolenia.prs@gmail.com

Related Documents