A Polygon Informatikai Kft. hírlevele III. évfolyam 1. szám – 2009. tavasz
1 POLYGON HÍREK TARTALOM
1 Köszöntõ
...
2 POLYGON HÍREK RENDSZERINTEGRÁCIÓ
Jobb szerver, olcsóbb üzemeltetés
Ingyen operációs rendszer az új Power szervere...
3 POLYGON HÍREK HÁZUNK TÁJÁN
A Polygon lett az év IBM üzleti partnere
Üzleti szoftverek egyetemi együttmûködéssel
...
4 POLYGON HÍREK HÁZUNK TÁJÁN
Megújult a Polygon honlapja
IBM WebSphere portáltechnológiai alapokon
A Polygon IBM We...
5 POLYGON HÍREK SZOFTVERFEJLESZTÉS
Mobilterminál-rendszert fejleszt a Polygon
Szerver - mobil párbeszéd
A Polygon ...
6 POLYGON HÍREK MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
Backup hely...
7 POLYGON HÍREK OKTATÁS
Nem csak az AS/400-asoké a világ
Új tanfolyamokkal bõvül a Polygon képzési centrum
A 2007-b...
of 8

Polygon Hirek III. évfolyam 1. szám 2009 Tavasz

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polygon Hirek III. évfolyam 1. szám 2009 Tavasz

  • 1. A Polygon Informatikai Kft. hírlevele III. évfolyam 1. szám – 2009. tavasz
  • 2. 1 POLYGON HÍREK TARTALOM 1 Köszöntõ 2 Jobb szerver, olcsóbb üzemeltetés Ingyen operációs rendszer az új Power szerverekhez 3 A Polygon lett az év IBM üzleti partnere Üzleti szoftverek egyetemi együttmûködéssel 4 Megújult a Polygon honlapja IBM WebSphere portáltechnológiai alapokon 5 Mobilterminál-rendszert fejleszt a Polygon - Szerver - mobil párbeszéd 6 Backup helyett, lesz ami lesz Kevés cég gondoskodik az IT folyamatos mûködésérõl 7 Nem csak az AS/400-asoké a világ Új tanfolyamokkal bõvül a Polygon képzési centrum Kedves Olvasónk! A Polygon Informatikai Kft. hírlevele Ebben az évben elõször jelentkezünk összefoglaló Felelõs kiadó: hírlevelünkkel, melynek legutóbbi számára is - nagy örömünkre - Gál György több kedvezõ visszajelzés érkezett. Továbbra is igyekszünk ezért a ügyvezetõ igazgató legfontosabb eseményeket, szakmai híreket összefoglalva, Polygon Informatikai Kft. közérthetõ formában közzétenni. A Polygon széles rendszer- és Polygon Informatikai Kft. hálózatintegrációs palettájával a következõ számban kiemelten foglalkozunk. H-1118 Budapest, A Polygon életében az egyik látványos változás honlapunk Budaörsi út 46. teljes megújítása volt. Ennek elsõsorban azért van jelentõsége, mert Tel.: +36-1-319-2751 a tartalom és a külsõ mellett a technológiai háttér is megváltozott. Fax: +36-1-319-2749 Honlapunk az IBM WebSphere Portal alapú technológiájának elsõ, H-6722 Szeged, bemutatkozó fejlesztése volt. Az új technológia révén mi már Kálvária sgt. 24. dinamikusabban tudjuk szervezni a cég belsõ és külsõ kommuni-kációját, egyben fontos Tel.: +36-62-558-558 referenciaként is szolgál új portálfejlesztési szolgáltatásunkban. Ennek részleteirõl is bõvebb írást Fax: +36-62-558-559 talál kiadványunkban. E-mail: hirlevel@polygon.hu Beszámolunk a Szegedi Egyetemmel közösen indított fejlesztések eredményeirõl is. Az Web: www.polygon.hu együttmûködés már számos innováció során bizonyította életképességét. A legutóbbi, JAVA alapú innováció a különbözõ vállalati rendszerek, levelezõ és más alkalmazások böngészõn keresztül, WEB2-es lehetõségekkel kiegészülve, földrajzi korlátok nélkül állnak majd a felhasználók rendelkezésére. Az egyébként szintén a WebSphere rendszerre épülõ új alkalmazás Felelõs szerkesztõ: nemcsak a vállalati rendszer távoli elérését biztosítja majd, hanem egyetlen felhasználói Pulay Kristóf GOLD Communications Kft. felületbe integrálja a céges szoftverek, az internet és az intranet használatát. H-1112 Budapest, A Szegedi Egyetemmel közös másik, az informatika fokozott mobilitását szolgáló Cirmos u. 8. fejlesztés az a nagybiztonságú mobilterminál rendszer, mely lehetõvé teszi szokványos mobileszközök - laptopok, pda-k, telefonok, stb. - és informatikai alkalmazások együttmûködését. Az alaprendszer révén a telefonok és más „kütyük” minden átalakítás nélkül Kiadványszerkesztés: képesek a szerverek klienseként mûködni a céleszközöknél már megszokott, megkövetelt Polygon Informatikai Kft. biztonsági szinten. E fejlesztések mellett sokat foglalkoztunk az év elején azzal, hogy a hazai cégek jelentõs része nem igazán törõdik üzletmenet-folytonossági, rendelkezésre állási feltételeinek Megjelenik félévente. javításával. A Polygon már régóta dolgozik különbözõ magas rendelkezésre állási (HA) megoldásokkal. A nagyobb és kisebb cégek számára, illetve a különbözõ IBM és Windows operációs rendszerekre is léteznek HA-eszközök, melyekrõl most egyik cikkünkben összegezzük a lehetõségeket. A szerverek cseréje a szoftver es fejlõdés, a mind nagyobb igénybevétel miatt azonban elõbb-utóbb akkor is elodázhatatlan, ha mûködésük kimagaslóan megbízható. Ezt a fájdalmas lépést könnyíti meg az IBM azzal, hogy most a „Move up to i” akcióban az iSeries szerverekhez ingyen biztosítja az operációs rendszert, ami már a legkisebb modell esetén is 4000 $ megtakarítást jelent. Üdvözlettel: Gál György ügyvezetõ
  • 3. 2 POLYGON HÍREK RENDSZERINTEGRÁCIÓ Jobb szerver, olcsóbb üzemeltetés Ingyen operációs rendszer az új Power szerverekhez Márciustól tartó akció keretében akár több ezer dollárt is megtakaríthat az a vállalkozás, amely régi AS/400-as szervereit újakra cseréli. Az új sorozatú szer verek beállításával lényegesen csökkennek az üzemeltetési költségek, miközben a teljesítmény és rendelkezésre állás jelentõsen növekszik. Beszerzésükre több pályázati és kedvezõ finanszírozási lehetõség is igénybe vehetõ. A régi szerverek cseréjét több tényezõ is nyújtanak. Végül az új szerverre migrációhoz fel lehet indokolh atja. A megnövek edett inform atikai al- használni a szerverhez járó szolgáltatási vouchereket, kalmazások, igények mellett az új hardverkörnyezet így a migráció költségei csökkennek, vagy akár teljesen stabilitása, sebessége, vagy az új, támogatott eltûnnek. operációs rendszerek elõnyei mind döntõ érvek Az akció részleteivel, a finanszírozással és az lehetnek a szerverek cseréjéhez. Ezt a döntést az IBM és uniós pályázati lehetõségekkel kapcsolatos további a Polygon most többfelõl is támogatja. A „Move up to i” információért keresse munkatársunkat: akció keretében azok az ügyfelek, akiknél régebbi Angyal László típusú AS/400 / iSeries szervermodelleket (150, 170, 270, 600, 620, 720, 800, 810, 820, 825, 830) Tel: 1/8865-351 lecserélnék korszerû Power Systems szerverekre, E-mail: langyal@polygon.hu megkapják az új hardver processzoraihoz szükséges IBM i operációs rendszer (korábbi nevén OS/400) licenceit. Ez az engedmény már a legkisebb szerver esetén is több mint 4000 $ megtakarítást jelent. A jól átgondolt szervercseréhez ez azonban csak adalék lehet. A döntés hosszú távú indokai sokkal inkább a magasabb szintû, több egységgel támogatott redundancia és az alacsonyabb üzemeltetési költségek – mind az energiafogyasztás, mind a karbantartás költségei kisebbek. További indok lehet a többszörös teljesítmény és kapacitás, ami az alapfunkciók gyorsabb futtatása mellett /MySQL alkalmazások, webes lekérdezési felületek (WebQuery), vagy Linux alkalmazások futtatására is felhasználható. Mind- emellett a régi szervereken futtatott, az IBM által már nem támogatott operációs rendszerekrõl érdemes áttérni az új, támogatott rendszerekre, hiszen ez minden késõbbi fejlesztésnél, upgrade-nél lét- fontosságú. Ezek a fejlesztések – a jelen kedvezmények ellenére – még mindig jelentõs kiadást jelenthetnek. Ezt enyhítendõ a Polygon partnereinek rendelkezésére állnak az IBM Global Financing innovatív finanszírozási konstrukciói, mint a tartós bérlet, vagy a halasztott fizetés akár szoftverre vagy IBM karbantartásra vonatkozóan is. Számos uniós pénzügyi forrás is rendelkezésre áll a fejlesztésekhez, melyek elnye- résében a Polygon szakemberei jelentõs segítséget
  • 4. 3 POLYGON HÍREK HÁZUNK TÁJÁN A Polygon lett az év IBM üzleti partnere Üzleti szoftverek egyetemi együttmûködéssel Az egyetemekkel kialakított kiváló kapcsolataiért és a kutatás-fejlesztési tevékenységéért az IBM 2008-ban is az „Év üzleti partnere” címmel ismerte el a Polygon munkáját. A válallat jelentõs potenciált lát a szoros egyetemi kapcso- latokban, amely a közelmúltban több hazai felsõoktatási intézménnyel kezdett közös szoftverfejlesztési projektbe. Márciusban a Szegedi Egyetemmel közösen A Polygon a felsõoktatási együttmûködéseknek kezdett új szoftverfejlesztési projektbe a Polygon köszönhetõen kiváló szakembereket, innovatív elméket Informatikai Kft. A Szegedi Tudomány-egyetemmel vonhat be számos projektbe Szeged mellett a pécsi, régóta jó kapcsolata van a cégnek, már több közös debr ecen i és buda pest i inté zmén yekt õl is. Az projekten dolgoztak együtt. Többed-magukkal közösen egyetemeknek ahhoz, hogy innovációs pályázaton hozták létre például a Szegedi Szoftveripari Innovációs ind ulh ass ana k, szü ksé ge van ver sen ysz fér ába n Pólus Klasztert, mely közös reményeik szerint belátható dolgozó partnerre, amely a közös pályázatokhoz képes idõn belül egy szoftveripari készségfejlesztési, képzési biztosítani a saját erõt és a valós tesztelési környezetet, és kutatóközpont létrejöttéhez vezet majd. piaci hasznosulást. Ráadásul mindig az „életbõl”, ez Jó példa a gyümölcsözõ közös munkára a esetben az üzleti életbõl érkeznek azok a kihívások, legutóbb elindított JAVA alapú innováció. Ennek révén melyekre a különbözõ fejlesztések reagálnak. A különbözõ vállalati rendszerek, levelezõ és más magyar vállalat ezt a közvetítõ szerepet tölti be, alkalmazások böngészõn keresztül, web2-es miközben az egyes projektekben jelentõs anyagi lehetõségekkel kiegészítve állnak majd a felhasználók felelõsséget, kockázatot is vállal. rendelkezésére. Az IBM WebSphere Portal környezetre épülõ új megoldás nemcsak a vállalati rendszer távoli Gál György elérését biztosítja majd, hanem egyetlen felhasználói Tel: 1/8865-360, 62/558-538 felületbe integrálja a céges szoftverek, az internet és az intranet használatát. Az együttmûködés eredménye- E-mail: gal@polygon.hu ként nagyon magas szakmai színvonalú, üzletileg közvetlenül hasznosítható tudás jön létre.
  • 5. 4 POLYGON HÍREK HÁZUNK TÁJÁN Megújult a Polygon honlapja IBM WebSphere portáltechnológiai alapokon A Polygon IBM WebSphere alapú portálfejlesztési szolgáltatást indított. A vállalat pilot projektként saját honlapját is ezzel a szoftverrendszerr el újította meg, amely hamarosan intranet és extranet megoldással bõvül. mészetesen a fejlesztést nem bíztuk külsõ szolgáltatóra, hanem a Polygon alkalmazásfejlesztési üzletágának kellett az új portált teljes egészében kidolgozni, beleértve a webdesign-t és a kódolást is. Munkatár- saink elmélyültek az IBM WebSphere Portal, illetve IBM Web Content Management rendszerekben, meg- szerezve azt a gyakorlati tudást, ami az informatikai szolgáltatások alapfeltétele. Így felkészültek külsõ megrendelések kiszolgálására is, és az országban elsõként elindítottuk az IBM WebSphere alapú portálfejlesztési szolgáltatásunkat. Említést érdemel a honlap mögött álló technológia is. A tervezés során választásunk az IBM System p szerverére esett, melyen AIX 5.3-as operációs rendszert, WebSphere Portal 6.1-et, illetve WebSphere Application Server 6.1-et telepítettünk, IBM DB2 adatbázis mellett. Bár a technológia lényegesen nagyobb igénybevételekre készült, mint amit a Polygon saját portálja jelent, mint országosan is pilotnak A Polygon új weboldala technológiai hátte- számító projekt, meghozta a kívánt eredményt. rében, külsejében és tartalmában is teljesen megújult 2009 januárjában. Az új vállalati portál gyakorlatilag A fejlesztés a www.polygon.hu február eleji minden információt tartalmaz a Polygon Kft. tevé- indulásával nem állt meg. Hamarosan útjára bocsátjuk kenységérõl, beleértve a cég által kínált szoftver, intranetes portálunkat is, melyen az üzleti célú web 2.0- hardver vagy szolgáltatási elemeket is. A honlap ás eszközök és a cégünk életében kulcsfontosságú azonban csak az elsõ lépése a Polygon WebSphere alkalmazások (SAP iNotes, Quickr, IBM Connections, , alapú portálfejlesztési törekvéseinek. IBM SameTime és p.XML alkalmazások) egy közös felhasználói felületen, akár távolról bejelentkezve is Az új honlap már az IBM egyedülálló és elérhetõk lesznek. Ezt követõen még ebben az évben rugalmas WebSphere Portal rendszerében készült az elindul üzleti partnereink számára a Polygon extranet IBM Web Content Management rendszer fel- szolgáltatása. használásával. Megújítása során arra is törekedtünk, hogy cégünk szolgáltatásainak bemutatásán túl az egyes területekrõl átfogó szakmai körképet nyújtsunk. Kremmer László A szakértõinkkel készített interjúsorozatokkal Tel.: 1/8865-341 áttekintettük a Polygon mûködését és szakmai E-mail: lkremmer@polygon.hu kompetenciáit. Így létrejött az a tudástár, mely összefogja a Polygon elmúlt több mint 18 év során szerzett szolgáltatási és informatikai tapasztalatát. A fejlesztés további jelentõsége – a honlap információtartalma mellett –, hogy az oldal elkészítése WebSphere software a grafikai tervezõi, WebSphere Portal és tartalom- fejlesztési szakembereink technológiában szerzett tudásának tesztterepe is volt egyben. Ezért ter-
  • 6. 5 POLYGON HÍREK SZOFTVERFEJLESZTÉS Mobilterminál-rendszert fejleszt a Polygon Szerver - mobil párbeszéd A Polygon Informatikai Kft. a Szegedi Tudományegyetemmel közös kutatási munkába kezdett nagy biztonságú mobilterminál-rendszer kifejlesztésére. A 200 millió forintos összköltségvetésû projekt 54 százalékos uniós támogatást nyert a GOP 2007-es keretébõl, a fennmaradó részt a magyar vállalkozás állja. A szabadalmi oltalom alá kerülõ szoftverrendszer prototípusa vár hatóan 2010 júniusára készül el. A fejlesztés célja egy professzionális, nagy plázákat, bevásárlóközpontokat üzemeltetõ vállal- biztonságú rendszerplatform létrehozása, amely kozások kiszolgálására is. lehetõvé teszi szokványos mobileszközök és A cég nem számít arra, hogy versenybe szállhat számítástechnikai alkalmazások együttmûködését. Az a mobilgyártókkal és a mobilalkalmazásokra alaprendszer révén a mobileszközök minden specializálódott szoftverfejlesztõkkel, az új rendszer különösebb fizikai átalakítás, bõvítés nélkül képesek inkább professzionális, mûködéskritikus környe- lesznek a szerveralkalmazások klienseként mûködni. zetekben lesz használható majd. Nagy elõny ugyan- A rendszer révén a szokványos mobileszközök akkor, hogy speciális funkciókat lehet majd futtatni úgy, szerveroldali alkalmazások megjelenítésére válnak hogy nem kell hozzájuk gyártóspecifikus eszköz, azaz az képessé, és az arra jogosultak biztonságos mobil- alkalmazások szokványos mobileszközökkel is együtt- csatornákon kommunikálhatnak majd a kiszol- mûködhetnek. gálókkal. A futamidõ végére a projekt eredményeként A fejlesztés a Polygon üzleti informatikában létrejövõ alkalmazásfejlesztési platform egyrészt egy, képviselt terminálfilozófiáját követi. E szerint a minden szempontból új szoftverrendszer prototípusa, feladatokat szerverek végzik, míg a végfelhasználóknál másrészt egy, ezen új technológia adottságait csak kezelõfelületek jelennek meg. Ez itt azért is fontos, felhasználó modern pénzügyi megoldás lesz. mert ha a mobileszközök kritikus alkalmazásokkal A kifejlesztendõ alapinfrastruktúra számtalan rendelkeznének, megnõne a biztonsági kockázat, módon lesz használható. A Polygon példaképpen hiszen a mobileszközök elveszhetnek, illetéktelenek ki do lg oz eg y mo de rn mo bi lf iz et és i re nd sz er t kezébe kerülhetnek. A mobilokban tehát csak azok a kereskedelmi felhasználásra. Hasonlóképpen lehet képességek jelennek majd meg, melyekkel a létezõ majd plasztikkártyáknál olcsóbb hûség-rendszereket legbi ztons ágosa bban, leggy orsab ban képes lesz létrehozni heterogén kereskedelmi környezetekben, de komm unik álni a sze rv er és a fel hasz náló . A a kereskedelem, ipar, egészségügy stb. számos mobilberendezések itt csupán a felhasználói utasítások területén alkalmazható majd ez a technológia. bevitelére szolgáló felületként szolgálnak. A Polygon a szoftverrendszert egyrészt eddigi üzleti partnerhálózata – hazai bankok és más, pénzügyi Gál György rendszereket üzemeltetõ vállalatok – számára kívánja Tel: 1/8865-360, 62/558-538 értékesíteni, másrészt a fejlesztésnek köszönhetõen lehetõség nyílik új piaci szegmensek, mint például E-mail: gal@polygon.hu pénzügyi területen tevékenykedõ mobil ügynökök, vagy
  • 7. 6 POLYGON HÍREK MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS Backup helyett, lesz ami lesz Kevés cég gondoskodik az IT folyamatos mûködésérõl Egy felmérés szerint a hazai vállalkozások legfontosabb informatikai kihívása az, hogy biztosítsák a létfontossá- gú adatok folyamatos rendelkezésre állását. A többség mégis csak akkor gondol megnyugtató, integrált meg- oldásra, miután egy hosszabb rendszerleállás vagy adatvesztés komoly károkat okozott. Ez a magatartás azért is különös, mert minden vállalatméretre és szer- verplatformra létezik gazdaságos és stabil védelem. A pénzintézetek számára ma már hatósági Windows-ként is emlegetik. Ezek elõnye többek között, elõírás üzletmenet-folytonossági és katasztrófa- hogy nem igényelnek költséges, külsõ tároló- helyreállítási (DR - Disaster Recovery) ter vek készítése, megoldást, és a háttérszervernek sem kell feltétlenül de tapasztalat, hogy sok nagyvállalat is rendelkezik pontosan megegyeznie az éles környezet szerverével. belsõ szabály zattal rendsz erleáll ások esetér e. A Ez azért erény, mert gyakorlat, hogy a cég a szerver(ek) Polygon már hosszú évek óta foglalkozik különbözõ újabbra cseréléséval egy idõben építi ki HA, illetve katasztrófa-helyreállítási és magas rendelkezésre állást katasztrófa helyreállítási rendszerét, melyben a korábbi (High Availability - HA) biztosító megoldásokkal, éles üzemû gép a továbbiakban már háttérszerverként kif eje zet ten IBM -es tec hno lóg iai kör nye zet ben . üzemel tovább. Szintén hasznos a rendszerekben Ezekhez a megoldásokhoz elsõsorban az IBM-mel található „idõgép”, vagy hivatalos nevén CDP funkció, fejlesztõi szinten is kapcsolatban álló Vision Solutions amellyel az adatbázisok, illetve rendszerképek akár termékeit használják. másodpercre pontosan visszaállíthatók egy korábbi Nem véletlen, hogy Magyarországon az i5/OS állapotba. Ennek haszna egy szándékos szabotázs, egy operációs rendszert alkalmazó pénzügyi intézetek, adatbázis-összeomlás, vagy egy félresikerült rendszer- iparvállalatok mindegyike a Vision Solutions Mimix frissítés esetén talán nem igényel különösebb termékét vezette be HA megoldásként. A nagy- magyarázatot. vállalatok körében hasonlóan elterjedt magas Bár a cégek méretével exponenciális arányban rendelkezésre állási eszköz az IBM PowerHA for AIX nõ a leállással járó veszteség mértéke – a különbözõ rendszere; talán nem túlzás kijelenteni, hogy bizonyos iparágakban végzett amerikai felmérés szerint a körülmények között ez utóbbi megoldásnak nincs is vállalatoknak átlagosan egymillió dollárjába került alternatívája. informatikai rendszerük egyórányi váratlan leállása -, Nem csak a nagyvállalatoknak van azonban szinte biztos, hogy a kisebb, akár kéttucat felhasználót szükségük adat- és üzembiztonságra, és a kkv-k foglalkoztató vállalkozásoknak is jobban megéri egy körében már messze nem ilyen egyértelmû a helyzet. párszázezer forintos megoldás kiépítése. A hazai Sokan még mindig szinte „hazárdjátékot” játszanak számok ennél nyilván szerényebbek. Fõleg úgy, hogy a adataikkal és rendszereikkel, miközben gyakran már szoftverek automatizáltsága miatt a beruházás csupán néhány százezer forintos ráfordítással is létrehozható egyszeri költséget jelent, mûködésük közben minimális megnyugtató védelem. Mindez annak tudatában is humánerõforrást igényelnek. igaz, hogy a cégek jelentõs részénél évente többször is elõfordulnak tervezett és váratlan üzemkimaradások. Kocsisné Gombos Judit Tipikusan ilyen, kis-középvállalatok számára is Tel: 1/8865-350, 62/558-539 jól használható megoldás az AIX operációs E-mail: jutka@polygon.hu rendszerekhez a Vision EchoStream, illetve a Windows platformra a Double-T ake, mely utóbbit Mimix for
  • 8. 7 POLYGON HÍREK OKTATÁS Nem csak az AS/400-asoké a világ Új tanfolyamokkal bõvül a Polygon képzési centrum A 2007-ben indított tanfolyamok sikerességét látva további IBM technológiákkal bõvíti oktatási kínálatát a Polygon. Mostantól a System i felhasználók mellett az AIX környezetben dolgozóknak is indulnak a virtualizációt, vagy a magas rendelkezésre állás témakörét körüljáró gyakorlati képzések. Másfél éve, 2007 októberében lett a Dél-alföldi Tervezett tanfolyamok Regionális Munkaügyi Központ által regisztrált AIX rendszeradminisztráció felnõttképzési központ a Polygon. A cég budapesti PowerHA alapismeretek telephelyén mûködõ oktatási centrum a kezdetektõl nyolc tanfolyammal várta az érdeklõdõket. Az Power virtualizáció elsõsorban IBM System i (iSeries, AS/400) és Mimix Tivoli Storage Management (TSM) felhasználók (adminisztrátorok, rendszergazdák) üzemeltetése számára indított kurzusokon máig több mint 15 cég System i operátori ismeretek munkatársai vettek részt és szereztek oklevelet. Lencse Noémi hozzátette, hogy Magyarországon szervezett Meglévõ tanfolyamok: módon, egymásra épülõ tanfolyami rendszerben csak a System i alapismeretek Polygon oktatja e speciális szaktudást igénylõ Query/400 ismeretek technológiákat. SQL/400 ismeretek Tavasztól, a korábbi tanfolyami anyagok szükséges megújítása mellett, négy új képzéssel bõvül a System i adminisztratív ismeretek kínálat. Az új anyagok a korábbiakhoz hasonló Journal management ismeretek technológiákat is érintenek (magas rendelkezésre Programozás a System i vezérlõnyelvén állás, adatmentési megoldások), de a tudást RPG programozási ismeretek hasznosítandók köre más. Elsõsorban az AIX (System p, Power Systems) operációs rendszer leendõ vagy MiMiX alapismeretek gyakorlott felhasználói szerezhetnek mindennapi MiMiX V5R1 update ismeretek munkájukban hasznosítható tudást. Az AIX rendszer- adminisztráció és a Power HA (High Availability) Lencse Noémi tanfolyamokon kizárólag nekik, míg a Power virtualizáció és a Tivoli Storage Manager minden Power Tel: 1/8865-343 Systems környezetben dolgozó rendszergazdának szól. E-mail: nlencse@polygon.hu A képzések 4-6 fõs csoportokban zajlanak, az elméleti képzést a gyakorlatban a számítógépeken végrehajtandó feladatok egészítik ki, melyek segítségével a tanultak helyben kipróbálhatók. A pozitív visszajelzések mellett a kínálatbõvítés oka a felhasználók körének szélesítése volt, de fontos szerepet játszott az olyan gyorsan terjedõ, új technológiai trendek beemelése a tananyagba, mint például a virtualizáció, amelyben az IBM is élenjár.

Related Documents