A Polygon Informatikai Kft. hírlevele III. évfolyam 2. szám – 2009. tél
1 POLYGON HÍREK TARTALOM
1 Köszöntõ
...
PÁLYÁZATOK POLYGON HÍREK 2
Szoftver a szoftverfejlesztéshez
Nemzetközi piacokra fejlesztett szoftver
A Polygon ...
3 POLYGON HÍREK RENDEZVÉNYEK
Polygon-SZTE fejlesztés, IBM alapokon
”
Webkettes” vállalati szuperportál bemutatása...
RENDEZVÉNYEK POLYGON HÍREK 4
akár teljes web alkalmazásként beilleszthetők a WepSphere egyes f...
5 POLYGON HÍREK RENDEZVÉNYEK
Szolgáltatásszint növelése, költségcsökkentés, kockázat-minimalizálás
Vállalatok a Dina...
RENDEZVÉNYEK POLYGON HÍREK 6
80 százalékos helymegtakarítás
Informatikai szolgáltatások hatékonyabban
A gazdas...
7 POLYGON HÍREK HÁZUNK TÁJÁN
Megosztjuk tudásunkat partnereinkkel
Videók és prezentációk a www.polygon.hu-n
Csatorná...
of 8

Polygon Hírek III. évfolyam 2. szám 2009 Tél

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polygon Hírek III. évfolyam 2. szám 2009 Tél

  • 1. A Polygon Informatikai Kft. hírlevele III. évfolyam 2. szám – 2009. tél
  • 2. 1 POLYGON HÍREK TARTALOM 1 Köszöntõ 2 Szoftver a szoftverfejlesztéshez Nemzetközi piacokra fejlesztett szoftver 2 IBM számítógéprendszerek és adatbázis-kezelő szoftverek Közbeszerzésben a Polygon 3 Polygon-SZTE fejlesztés, IBM alapokon ” Webkettes” vállalati szuperportál bemutatása 5 Szolgáltatásszint növelése, költségcsökkentés, kockázat-minimalizálás Vállalatok a Dinamikus Infrastruktúra küszöbén 6 80 százalékos helymegtakarítás - Informatikai szolgáltatások hatékonyabban 7 Megosztjuk tudásunkat partnereinkkel Videók és prezentációk a www.polygon.hu-n 7 Digitális aláírással ellátott levelek OS/400 környezetben Pdf-ben zöldebb és olcsóbb Kedves Olvasónk! A Polygon Informatikai Kft. hírlevele Tudásfelhalmozás Felelõs kiadó: Gál György Idén bevételeink, megrendelés-állományunk megérezték ügyvezetõ igazgató Polygon Informatikai Kft. a beruházási kedv csökkenését. E bonyolult időszakban a legjobb arra koncentrálni, hogy egyben tartsuk és bővítsük azt a Polygon Informatikai Kft. tudásbázist, amire a jövőben is támaszkodhatunk. A tudástőke a munkatársakban rejlik, ezért megőrzésük és ismereteik H-1118 Budapest, Budaörsi út 46. gyarapítása volt a kulcsfeladatunk most. Tel.: +36-1-319-2751 Ebben nagy segítségünkre voltak az egyetemekkel Fax: +36-1-319-2749 fennálló együttműködések, valamint az IBM új startégiájához H-6722 Szeged, csatlakozva a régióban az első két partner egyikeként szereztük Kálvária sgt. 24. meg a Dynamic Infrastructure Specialty címet is. Szoftver- Tel.: +36-62-558-558 területen is bővítettük vizsgáink számát, így reméljük, a Fax: +36-62-558-559 folyamatos tudásfelhalmozásnak köszönhetően az IBM még sokáig a Polygont tartja majd egyik E-mail: hirlevel@polygon.hu legnagyobb és legfelkészültebb hazai partnerének. Web: www.polygon.hu Ebben a hírlevélben a tudás és a fejlesztések állnak a középpontban. Elsõként a Budapesti Műszaki Egyetemmel közös CMMI projektről szólunk, illetve készítettünk egy hosszabb beszámolót a web 2.0-ás vállalati „szuperportálokról”, mely a Szegedi Egyetemmel Felelõs szerkesztõ: közös munkáink egyik gyümölcse. Pulay Kristóf GOLD Communications Kft. A dinamikus infrastruktúra mibenlétéről is találhatnak most írást, amely jó kulcs lehet a H-1112 Budapest, téma iránt érdeklődők számára az IBM új stratégiájának megismeréséhez. Ehhez kapcsolódóan Cirmos u. 8. a virtualizáció szintén helyet kapott ezeken az oldalakon, ezúttal elsősorban a tárolók szemszögéből vizsgálva a legújabb technológiákat. Ezek a témák szinte kivétel nélkül előadásként is szerepeltek a Polygon 2009-es szakmai Kiadványszerkesztés: Polygon Informatikai Kft. napjainak sorában. Olvasóink, ügyfeleink és partnereink számára valamivel többet nyújtunk most: a www.polygon.hu oldalon létrehozott youtube integrációval közzétesszük a különböző workshop-ok, konferenciák általunk tartott előadásainak anyagát, amely egyrészt a tudás megosztásának eszköze, másrészt szándékaink szerint ezzel jó példát mutathatunk a következő Megjelenik félévente. generációs vállalati portálok lehetőségeire. Bízom benne, aktuális hírlevelünk minden olvasója számára tartogat majd érdekes, hasznos információkat. Mindazoknak, akikkel idén már nincs módom személyesen találkozni, békés ünnepeket, és sikeres újévet kívánok! Üdvözlettel: Gál György ügyvezetõ igazgató POLYGON Informatikai Kft.
  • 3. PÁLYÁZATOK POLYGON HÍREK 2 Szoftver a szoftverfejlesztéshez Nemzetközi piacokra fejlesztett szoftver A Polygon Informatikai Kft. egy különleges, szoftverminőség-irányítási eljárásokat támogató rendszer kifejlesztésébe kezdett. A 197 millió forintos költségvetésű, két évig tartó fejlesztés kiemelkedően magas szakmai értékelés alapján 120 millió forintos uniós támogatást kapott. A Budapesti Műszaki Egyetemmel közös projekt a CMMI modell (Capability Maturity Model Integration) informatikai leképezését szolgálja, amelyet eredetileg az amerikai védelmi minisztérium megrendelésére fejlesztett ki a Carnegie Mellon Egyetem, de mára világszerte sok ipari, kormányzati szereplő alkalmazza. Amerikában és a nemzetközi együttműködésekben A magyar szoftverrendszer a világon mindenhol nagy ma már elvárás a CMMI előírások szerinti minőség-biztosítás. könnyebbséget jelent majd a vállalatoknak a CMMI bevezeté- Fontos ágazatokban, mint amilyen például a védelmi séhez és a megfelelés folyamatos támogatásához – nyilat- rendszerek, autóipar, repülőgépgyártás, gyógyszeripar a kozta a BME tanszéki docense. Sógorné dr. Balla Katalin CMMI megfelelés nélkül nem is lehet beszállítója egy cég hozzátette, ez azt is jelenti, hogy jobb minőségű szoftverek ezeknek a gyártóknak. A CMMI egyfajta amerikai ISO készülhetnek majd a jövőben, és az ipari megrendelők is biz- rendszernek tekinthető. A kifejezetten szoftverfejlesztőknek tosak lehetnek majd abban, hogy a megvásárolt rendszerek szóló változat esetében nemcsak azt írja elő, hogyan kell minden szempontból kifogástalan eljárások szerint készültek. felállítani a folyamatok minőségbiztosítását, hanem azt is A kutatás első fázisa egy magas szintű adaptációs elvárja, hogy a szoftver minőségi mutatóinak értékeit fejlesztés, amely során azt vizsgáljuk meg, hogy a CMMI meghatározzák és vizsgálják. Ennek az aprólékos, minden filozófiájához leginkább illeszkedő vállalati szolgáltatás- részletre kiterjedő szabályzatnak a bevezetése rendkívül menedzsment rendszerben, az IBM Maximoban hogyan lehet nehézkes, ugyanakkor ezt ma még nem támogatja lemodellezni az előírásokat. A kutatómunkához a kutatás- semmiféle informatikai megoldás (vagyis szoftverprogram), fejlesztési tevékenységéért az év IBM üzleti partnerévé holott épp a szoftverfejlesztés betartandó eljárásrendjéről van választott Polygon biztosítja majd az IBM Maximo környezetet szó. Ennek hiányát felismerve kötött szövetséget a Polygon és és a gépparkot is. A Maximo testre szabása után készül el a a téma hazai szakértőjének számító Budapesti Műszaki szoftverfejlesztők CMMI modelljét támogató rendszer, a Q- Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszéke a Q- Works-DEV. Ezek után kerül majd sor – a tervek szerint – a Works névre keresztelt program kifejlesztésére. szoftverbeszerzési (Q-Works-ACQ) és szoftverszolgáltatási (Q- Works-SVC) változatok kidolgozására is. IBM számítógéprendszerek és adatbázis-kezelő szoftverek Közbeszerzésben a Polygon A Polygon 2009 őszétől ismét megszerezte a szállítási jogosultságot a központosított közbeszerzésben. A Központi Szolgáltatási Főigazgatósággal (KSZF) megkötött keretmegállapodások szerint a vállalat számítógéprendszerek, valamint IBM platformú adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások szállítására jogosult. A "Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó A „Különböző fejlesztői platformok szerinti adatbázis- szolgáltatások teljesítésére” kiírt közbeszerzési eljárás kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik, valamint kapcsolódó eredményeként 2009 októberében nyolc IBM beszállítóval szolgáltatások beszerzése” tárgyában 2009 novemberében kötött szerződést a KSZF. A szerződések általában 48 pedig a Főigazgatóság szállítói szerződést is kötött a Polygon- hónapra köttetnek, az első 12 hónap az aktív időszak – ekkor nal. Az IBM vagy azzal egyenértékű adatbázis-kezelő szoftve- lehet a portálon megrendeléseket rögzíteni. Az azt követő 36 rek részteljesítésben a vállalat a négy konzorciumi tag egyike. hónap a passzív időszak, amikor már csak a rendelések Az adatbázis-kezelő rendszerek terén a Polygon 2007 teljesítése lehetséges. óta rendelkezik évente megújítandó megállapodással, A Polygon 2005 óta folyamatosan, minden évben újra melynek keretében többek között Rational, Content elnyerte a szállítási jogosultságot IBM számítógép- Manager, Tivoli, Lotus, WebSphere, DB2, Cognos, Omnifind rendszerekre, többek között xSeries, iSeries, pSeries, Enterprise, Shipment, Infosphere, Informix, HACP Database , BladeCenter, Storage (DS4800 stb.), Tivoli, VMware, szoftvereket szállít. MAXIMO, WebSphere, DB2, Rational értékesítésére. A Az elmúlt öt évben a Polygon-tól több száz millió forint szállítói szolgáltatás keretében a vállalat rendszertervezést, értékben rendeltek a fenti két szállítói szerződés keretében rendszertámogatást, karbantartást, hibaelhárítást, rendszer- termékeket és szolgáltatásokat a központi közbeszerzésre üzemeltetést, oktatást és egyéb szolgáltatásokat is vállal. kötelezett vagy a rendszerhez csatlakozott szervezetek.
  • 4. 3 POLYGON HÍREK RENDEZVÉNYEK Polygon-SZTE fejlesztés, IBM alapokon ” Webkettes” vállalati szuperportál bemutatása Vállalati „szuperalkalmazásként” használható web2.0-ás portálmegoldást mutatott be a Polygon Informatikai Kft. A megoldás, amelyet a cég a Szegedi Tudományegyetemmel közösen fejlesztett ki, az IBM külföldön piacvezető WebSphere technológiájára épül, és megnyugtató, működőképes példát mutat, válaszként a vállalatok web 2.0-ás alkalmazásokkal kapcsolatos félelmeire. A portál két éves együttműködés és fejlesztés áttekinthető felületen jeleníti meg, legyen az akár zárt (pl. eredményeként jött létre, amelyben a Polygon, valamint a IBM, Microsoft), vagy a nyílt forráskódú világból érkező Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztés Tanszékének (Google, Skype), akár saját fejlesztésű vállalati alkalmazás. A munkatársai és hallgatói vettek részt. A fejlesztés az IBM portál egyszerre munkaeszköz és folyamatos kapcsolattartási külföldön piacvezető WebSphere portál-technológiájára lehetőséget nyújtó kommunikációs felület a felhasználó épül, amelynek mára a világon minden hatodik ember a számára – tette hozzá a szakértő. felhasználója. Révész Róbert, az IBM munkatársa ehhez A munkavégzéshez szükségtelen, nem kívánt hozzátette, globálisan a tíz legnagyobb bank, a tizenkét felhasználási módok, mint például a haszontalan csevegés, legnagyobb telekommunikációs és az ötven legnagyobb netezés megakadályozásáról és a biztonságról a saját egészségügyi vállalat, továbbá mintegy ötszáz kormányzati fejlesztésű ORG5 jogosultságkezelő megoldás gondoskodik. intézmény is ezzel dolgozik. A nyílt szabványokra épített A program többszintű szelekciót tesz lehetővé, akár WepSphere portál egy keretrendszer, amelyet szerepkör, munkacsoportonként, akár felhasználónként eltérő igényeket helyszín, célok és feladatok szerinti alkalmazásokkal lehet is képes támogatni. feltölteni. A portál gyakorlati alkalmazását és a portálba integrált, azzal párhuzamosan fejlesztett projektkövető A szuperportál működési elve: rendszert az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének tanár- A különböző forrásokból – HR-rendszerekből, segédje mutatta be. Bilicki Vilmos elmondta, a rendszert csoportmunka alkalmazásokból, integrált vállalat- mindenki (40 fő) a szerepkörének megfelelő beállításokkal irányítási rendszerekből, tranzakció-kezelő, tartalom használja. A projekt vezetője például a portálba lépve látja a előállító rendszerekből – érkező adatok, az összeállítást, projektek állapotát, számát (azok fontossági sorrendjére aggregálást követően dinamikusan, egyéni beállítások és színkódok is figyelmeztetik). Ugyanazon a felületen láthatja a jogosultság szerint jelennek meg a portálon. projektekhez tartozó feladatait, az azokhoz kapcsolódó beérkező leveleit, elolvashatja a munkájához elenged- hetetlen híreket, feladatokat oszthat ki a beosztottak számára, határidőket szabhat, amelyek megjelennek a portálba integrált Google naptárban, sőt azonnal pár- beszédet is kezdeményezhet velük. A tanszéken korábban a nyílt forráskódú Trac-et használták a projektmenedzsmentre, de az nem integrálódott megfelelően más csoportmunka alkalmazásokba (naptár, stb.), ami miatt jelentős időt veszítettek – ismertette a fejlesztés okait a tanársegéd. Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki a bemutatott új, JEE alapú, böngésző felületű projektkövető megoldást, ami a felhasznált módszertan miatt (SOA alapú középréteg, ESB integrációs motor) immár tetszőleges rendszerrel összekapcsolható – jelenleg címtárakkal, naptárakkal és a Polygon ORG5 nevű A Polygon és az egyetem fejlesztésének eredménye- keretrendszerével, de ez idővel kiterjeszthető lesz CRM, ERP ként nemcsak a kommunikációt segítő „webkettes” eszközök megoldásokra is. A JEE-t futtató környezet az IBM WebSphere (RSS, chat, wikik stb.), hanem bármilyen más, vállalatnál szerver, a portálmotor pedig az IBM WebSphere portál. használt alkalmazás úgynevezett „portletként” integrálható a A nyílt világból már ismert „webkettes” eszközök portálba. Ezzel egy vállalati „szuperalkalmazás” jön létre, vállalati „leképzései” az IBM szoftverportfóliójában is amely egyetlen webes felületen jeleníti meg a vállalati megtalálhatók. A Lotus Quickr, Sametime, Connections információkat, folyamatokat, kapcsolatokat, alkalma- alkalmazások az információk megosztását, közösségek zásokat. Ez egyrészt lehetővé teszi a munkatársak számára, kialakítását, ezekben való részvételt, a témák címkézését, hogy egyetlen böngészőn keresztül bármikor, bárhonnan rangsorolását, RSS, Atom hírfolyam-olvasók használatát elérhessék a munkájukhoz szükséges alkalmazásokat, vagy teszik lehetővé. A Lotus szoftverek és más IBM alkalmazások azok egy szeletét. Másrészt a ma még jellemzően öt-tíz (i5OS, levelezőrendszerek), de akár az SAP is egyszerű különböző ablakban futó alkalmazásainkat a portál egyetlen linkeléssel, fejlesztett portlet kisalkalmazás segítségével, vagy
  • 5. RENDEZVÉNYEK POLYGON HÍREK 4 akár teljes web alkalmazásként beilleszthetők a WepSphere egyes felhasználók számára más-más értékeket kell portálba. A portálfelületen megjelenített egyes portletek megjeleníteni. Egy felhasználónak egy alapértéke lehet, a mögött több, egymással összefüggően installált IBM szerver jogosultságkezeléssel pedig szabályozható, hogy a listában (együtt)-működése szükséges. szereplő sok-sok érték közül az adott felhasználónak mi Az egyes vállalati „nagyrendszerek” portálba jelenhet meg. Az ORG5 ezen kívül kapcsolatokat, országokat, integrálhatóságát lehetővé tevő mikroalkalmazások (vállalati irányítószámokat, címeket, többnyelvűséget és naptárt webes alkalmazások) eredeti célcsoportjai az operatív szinten (munkaszüneti napok) is tud kezelni. dolgozó, adminisztratív feladatokat végző végfelhasználók Az ORG5 eredetileg a p.XML része volt, de rájöttek, voltak. Azért hívják mikroalkalmazásnak, mert jól szolgáltatásait a portál jogosultságkezelésére is használni körülhatárolt, pontosított folyamatokat vagy részfolya- lehet. Ezért egy webszerviz-interfészt hoztak létre, amelyhez matokat fednek le, a mechanikus adatbevitel felgyorsítását az egyetem fejlesztett egy ORG5 könyvtárat, hogy a célozzák, éppen ezért könnyen tanulhatók, egyszerűen portálalkalmazások is el tudják érni az ORG5 szolgáltatásait. elsajátíthatók. Versenyképességük az interfészekben rejlik A fejlesztés nem ért véget, a további két és fél évben (ERP rendszerekhez vagy p.XML-hez kapcsolódó inter- bizonyosan együtt dolgozunk még az SZTE Szoftverfejlesztés fészek), amelyek felhasználó-specifikusan jelenítenek meg a Tanszékével. A saját vállalati alkalmazásaink portálba napi munkavégzéshez elengedhetetlen, de időigényes integrálása, szerepkörök szerinti kialakítása mellett a vállalat feladatokat (munkaidő-nyilvántartás, projektre fordított külső partnereivel kapcsolatos feladatokat is szeretnénk munkaidő rögzítése, stb.). Ezeket a feladatokat a szigorúan beépíteni a gyorsabb, hatékonyabb ügyfélmunka érdekében. korlátozott hozzáférési jog (a licencek) miatt nem lenne A fejlesztõk egy éven belül portletként „vetíthetővé” teszik a célszerű, sem költséghatékony közvetlen teljes ERP p.XML klienset, a lokális perifériákkal (szkenner) és hozzáféréssel végezni. A p.XML kezelőfelület egy böngésző programokkal való biztonságos kapcsolat kialakítása segítségével elérhetővé teszi a mikroalkalmazást, ezen érdekében szerverről vezérelhető portleteket alakítanak ki. A keresztül a felhasználók széles körűen hozzáférnek a vállalati nyílt szabványokhoz illesztést is befejezik, hogy valóban alkalmazásokhoz. Ezek az interfészek (vagy részeik) szintén a bármilyen saját fejlesztésű alkalmazás könnyen a portálba portálba ágyazhatók, abba belépve (single-sign) elérhetők, építhető legyen. A Java kompetenciaközponttal folytatott az ORG5 jogosultságkezelő segítségével pedig szerepkör- fejlesztés során kétfajta mobilplatformot is vizsgálnak, specifikusan jelennek meg a felhasználó által megszokott amelynek eredményeképpen egyrészt webes alkalmazások funkciók, gombok és adatrögzítő mezők. lesznek kiajánlhatók mobileszközökre, másrészt magas Egy nagyobb vállalatnál több tucatnyi, de akár száz biztonsági szintű, speciális célú mobileszközöket tudnak alkalmazás portálba ágyazása is felvetődhet, amelyek a összehangolni különböző típusú perifériákkal. felhasználók számával megszorozva jelentős jogosultság- kezelői, vezérlői és kontrollfeladat elé állítja a szervezetet. Az ORG5 fejlesztés eredeti célja az volt, hogy egy egységes jogosultsági rendszert dolgozzanak ki a szervezeten belüli A p.XML eredetileg nem portálképeket készít, hanem a sok-sok alkalmazás számára. Kezelni tudják azt, hogy ki- Polygon kifejlesztett keretrendszere, amivel grafikus milyen funkciókat használhat, attól is függően, hogy hol lép felhasználói felülettel rendelkező J2EE szabványú, be a rendszerbe (irányítószámok, címek, kódok kezelése). professzionális, web alapú alkalmazások készíthetők. A p.XML hárométegű architektúrára épül, a felhasználók A felhasználók, csoportok, szervezeti egységek jogait egy kliensen futó böngészőn keresztül érik el az profilokon keresztül osztják ki. Megkülönböztetnek alkalmazásszervert, ami kapcsolódik a háttérrend- alkalmazások feletti és belüli jogokat. A profilok az szerekhez (SAP adatbázis, web szolgáltatások). , alkalmazás feletti jogok (minden alkalmazásra érvényesek), a A cél az volt, hogy akármilyen háttérrendszer is van a szerepkörök pedig az alkalmazáson belüli jogok (egy vállalatnál, egy p.XML szerver, JFORM kliens kapcsolattal felhasználónak több szerepköre is lehet). A szerepkörökhöz grafikus képeket (táblázatok, grafikonok) tudjanak járulnak funkciók, amelyek vezérlik a p.XML képernyőket (a megjeleníteni. Valamint, hogy magát a keretrendszert panel látható-e, szerkeszthető-e, a gomb megnyomható-e, fejlesszék minél tökéletesebbre, ha a konkrét alkalmazás- stb.). A szervezetekhez, felhasználókhoz, csoportokhoz igény felvetődik, annak minél gyorsabban meg tudjanak értékek is rendelhetők (alapértelmezett bank, felettes felni. személy, használható nyelvek). Az alap- és listaértékek például egy adatbázis-lekérdezés során fontosak, amikor az
  • 6. 5 POLYGON HÍREK RENDEZVÉNYEK Szolgáltatásszint növelése, költségcsökkentés, kockázat-minimalizálás Vállalatok a Dinamikus Infrastruktúra küszöbén A Polygon Európában az elsők között szerezte meg az Accredited for IBM Dynamic Infrastructure Specialty címet. A Dinamikus Infrastruktúra nem új technológiát jelent, inkább egy olyan holisztikus szemléletet, mely szakértő módon együtt használja fel a vállalati informatika legújabb vívmányait. A cég szakmai rendezvényen mutatta be a szemlélet- mód kulcsfontosságú technológiáit, a szervervirtualiziós, valamint rendszer- és hálózatfelügyeleti megoldásokat. Az így racionalizált rendszerek felügyelete sem önálló megoldás, hiszen emellett akár az épületfelügyelet, vagy bármely, IP csatolófelülettel ellátott alrendszer menedzselé- sére képes. A Tivoli Omnibus és Network Manager IP Edition 3.8 verziónéven futó megoldás is fontos eleme az IBM Dynamic Infrastructure megközelítésének. Egy nagy, többféle hálózattal rendelkező cégnél vagy épületben nem kell külön szemmel tartani a biztonsági és beléptető rendszert, az informatikai hálózatot és az épületgépészeti alkalmazásokat. Az épületgépészeti felü- gyeleti alkalmazások további újdonsága, hogy mindezen összetett funkciókat már távolról, webes felületen is elérhetjük. A Siemens Synco HVAC (Heating, Ventilation, Air Cooling) épületfelügyeleti rendszerének böngésző alapú felülete nemcsak a távoli elérést teszi lehetővé, hanem a gyártófüggetlen, könnyű integrálhatóságot is biztosítja más rendszerekkel. Mindezen rendszereket, de ezen kívül is bármely, A szemlélet szerint a technológiai tudást arra kell vezérelhető eszközt a Tivoli Omnibus egyszerre is képes összpontosítani, hogy a vállalatoknál teljesüljön a dinamikus figyelni. Adott esetben az ellenőrzött készülékek komplett IT-infrastruktúra megközelítés három alappillére: a gyártósorok is lehetnek. Az IBM több korábbi szoftverének költségcsökkentés, a szolgáltatási szint emelése és az integrációjával létrehozott Tivoli Omnibus gyakorlatilag informatikai kockázatok csökkentése. Az új megközelítésnek bármilyen környezetben − Linux, Unix, Microsoft, stb. − megfelelő rendszereknek nincs kötött eszközkészlete, a közös működik. A számítógépes IP hálózatokat automatikusan inkább csak az, hogy a megoldások mind a legújabb detektálja és elemzi, míg az egyéb hálózatoknál szakemberre technológiák felhasználásával épülnek fel. van szükség az illesztéshez, amit a szoftver szintén támogat. A program saját szervert igényel, de akár többrétegű Ilyen kulcsfontosságú elem a szervervirtualizáció és - hálózatban is működhet. konszolidáció, vagy a megfelelő, a felügyelt alkalmazásokat egyetlen szoftver alá rendelő rendszermenedzsment. A biztonságtechnológiában robbanásszerű minőség- javulást hozó megapixeles hálózati kamerák segítségével A szerverkonszolidáció ma már szinte automatikusan egy-két éve már HDTV minőségben láthatjuk mindazt, amiről szervervirtualizációt is jelent, mely megoldás a jelentős hely- korábban lemaradtunk. A felvételeken láthatók az és energia-megtakarítás mellett kevesebb anyagi ráfordítást arcvonások, a tárgyak részletei, a rendszámok. A részletek is igényel, mint a hagyományos megközelítések. kinagyíthatók, ami azt jelenti: a kamerás megfigyelés valóban A szervervirtualizáció során nemcsak az infra- alkalmas arra, amire használni szeretnénk. Ám a struktúra kihasználtsága növekszik 10-15 százalékról 80-90 megnövekedett képméret és sávszélesség igények új százalékra, hanem a fizikai szerverek száma és a számukra problémákat is magukkal hoztak, a „megapixel” ugyanis szükséges hely is töredékére csökken. A modern növeli a sávszélesség és a háttértár méretét. A hálózati technológiáknak köszönhetően az új szerverek lényegesen kameragyártók és a videorögzítő-rendszerek ezeket kevesebb közvetlen és környezeti − légkondicionálás stb. − figyelembe véve új technológiákat alkalmaznak. energiát igényelnek, az általuk biztosított rendelkezésre állás Az új Axis kamerák a megszokott motion JPEG és viszont magasabb, mint a hagyományos szerverek esetében. mpeg4 tömörítés mellett egytől egyig támogatják a H.264 A virtualizált rendszer hibatűrése is sokkal nagyobb, mert a kódolást, akár párhuzamosan több adatfolyamot is. Egy fizikai erőforrások automatikusan osztódnak meg a H.264 kódoló a kép minőségének rontása nélkül akár 80 szükségletek szerint, így egy-egy fizikai szerver − egyébként százalékkal is képes csökkenteni egy digitális videofájl ritka − meghibásodását a rendszer képes kompenzálni. méretét a motion JPEG-hez viszonyítva, és akár 50 Mindezek miatt a szer ver virtualizáció a Dynamic százalékkal a korábbi MPEG-4 Part 2 szabványhoz képest. Infrastructure megközelítés szerves része.
  • 7. RENDEZVÉNYEK POLYGON HÍREK 6 80 százalékos helymegtakarítás Informatikai szolgáltatások hatékonyabban A gazdasági körülmények hatására a vállalatok pénzügyi vezetése az informatikai szervezetek számára szigorúbb költség- gazdálkodást ír elő. A meglévő, vagy újonnan beszerzendő eszközöket intenzívebben, nagyobb megtérülési hatékonysággal kell hasznosítani. Az IDC egy 2008-as felmérése szerint például a nap mint nap megtermelt „informatikai szemét” – ismétlődő levélcsatolmányok, apró változtatásokkal elmentett dokumentumok – miatt a tárolás költségei évente átlagosan 50 százalékkal nőnek. Az új, virtualizált és racionalizált tárolási metódusok segítségével a céges adatok számára szükséges tárhely akár 80 százalékkal is csökkenthető. A tárolók racionalizálása mellett a szerverek További hatékonyságnövelő eszköz a terminál és virtualizációja, illetve a terminálmegoldások és a virtuális virtuális munkahelyrendszerek (VDI – Virtual Desktop munkahelyek együttes alkalmazása közép és hosszú távon is Infrastructure) együttes alkalmazása. A vállalati windows-os jelentős megtakarításokat eredményeznek. munkafelületet és alkalmazásokat már régóta tudjuk Egy informatikai tárolókörnyezet kapacitásának központi forrásból szállítani. Jellegében ehhez hasonló nagyjából 60-80 százalékát, ha nem is deklaráltan felesleges, központi alkalmazás-szolgáltatás a virtuális munkahely de nélkülözhető, másképpen is tárolható tartalmak kötik le. infrastruktúra, melynél nemcsak a Windows, vagy egyéb MS- Ezek a problémák szervezési, adminisztratív rendelkezésekkel eszköz, de gyakorlatilag bármilyen program elérhető úgy, nem orvosolhatók, úgyhogy sokan a drága és felesleges hogy a felhasználó saját, testreszabott, és megfelelő bővítés mellett döntenek ahelyett, hogy az adatmennyiséget jogosultságokkal ellátott környezetét használhatja bármely, „szűkítenék”. hálózatba kötött eszközön. Az IBM N sorozatú (NetApp) tárolók fejlett A terminál megoldások sem új keletűek, itt egy szolgáltatásaival a tárolóeszközök szintjén állíthatjuk meg a gyakorlatilag szoftvermentes készülék − egy képernyő és lemezkapacitás pazarlását. Ezek a tárolók „Deduplication” néhány input eszköz − van csak a felhasználó előtt, minden vagy röviden „Dedup” szisztémát alkalmaznak. Ennek valódi informatikai funkció a szerveren fut. A két megoldás, a lényege, hogy a tárolóeszköz szoftvere képes hatékony terminál és a virtuális munkahely azonban elegyíthető is. módon felderíteni az ismétlődő blokkokat, majd ezeket csak Mindkettő jelentős mértékben leegyszerűsíti és hatékonyabbá egy példányban tárolja. teszi az infrastruktúrát, együttes alkalmazásuk pedig eddig nem tapasztalt rugalmasságot, biztonságot visz a vállalkozás A fentieken túl a már említett virtualizált szerverek életébe. Eközben a végfelhasználói hardvereszközök rendszer- és alkalmazásadatai is rengeteg ismétlődő adatot életciklusa akár két-háromszorosa is lehet a korábban tartalmaznak, így érthető, hogy a virtualizált környezetben megszokottnak. garantált a legalább 50%-os megtakarítás. Tipikus alkalmazási környezetekben (virtualizáció, általános irodai tartalom, iratok, levelezés, ügyvitel) azonban még ennél is több, 70-80%-os helyspórolást tudunk elérni.
  • 8. 7 POLYGON HÍREK HÁZUNK TÁJÁN Megosztjuk tudásunkat partnereinkkel Videók és prezentációk a www.polygon.hu-n Csatornát nyitott a Polygon a legnagyobb népszerűségnek örvendő YouTube videomegosztó portálon és a feltöltött anyagokat integrálta saját weboldalába is. A videofelvételek mellett a korábbi rendezvények prezentációi is megtekinthetők a SlideShare segítségével a www.polygon.hu-n. Elsőként a „Vállalatok a Web 2.0 küszöbén” című novemberi rendezvényünk videófelvételei tekinthetők meg a Polygon weboldalába integrált alkalmazás segítségével, a későbbiekben minden rendezvényünk anyagát elérhetővé tesszük partnereink számára. Az újdonság kettős célt szolgál. Egyrészt szeretnénk a rendezvényeken elhangzott infor- mációkat a lehető legszélesebb körben közzétenni, másrészt a fogyasztói alkalmazások vállalati hasznosítására mutatnak példát. Szintén Web2.0-ás, bár kevésbé ismert alkalmazás a SlideShare, melynek segítségével a Polygon rendezvényeinek prezentációi már a világhálón is megtekinthetők. A YouTube egy olyan weboldal, amelyre a felhasználók videoklipeket tölthetnek fel, nézhetnek és oszthatnak meg. Hihetetlen népszerűségét jelzi, hogy naponta több mint 1 milliárd látogatója van a videomegosztó site-nak. A SlideShare-en megoszthatjuk másokkal Power- point (PPT/PPS) és OpenOffice (ODP) bemutatóinkat, sőt akár PDF formátumot is használhatunk. Az így megosztott prezentációk megtekintéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy böngészőre. A feltöltött anyagokat belinkelhetjük saját honlapunkba is. Digitális aláírással ellátott levelek OS/400 környezetben Pdf-ben zöldebb és olcsóbb Manapság sokan a jól csengő „green IT” kifejezés alatt csak a hardverek és az üzemeltetői környezet alacsonyabb áramfogyasztását értik. Holott a green IT kiterjesztett fogalma alá tartozik a környezetterhelés minden csökkentése, melyet informatikai eszközökkel érhetünk el. A ma már mind elterjedtebb környezettudatos hozzá- A nyomtatókhoz használt kellékanyagok, papír, állással a cégek többsége valóban védi a környezetet, és elektromos áram, a postaköltség, a borítékok és az azokon jelentős „szimpátiapontokat” szerez a fogyasztók, ügyfelek szereplő címkék mind jelentős költséget terhelnek a havonta körében. A környezettudatos beruházások azonban ma még több száz, vagy akár több tízezer számlát kiküldő ritkán járnak együtt költségcsökkentéssel. vállalkozásokra. Ezeken felül a küldemények kézbesítési A Polygon új stratégiai partnere, a dán InterForm folyamata is újabb jelentős terhet ró a környezetre. Ezt szoftverfejlesztő cég megoldásaival jelentős környezet- helyettesítheti az e-mail vagy a fax, melyek digitális aláírással védelmi hatások mellett komoly összegek is megtakaríthatók. ellátva adóigazgatási eljárásban is használhatóak – épp olyan A társaság az utóbbi 20 évben hatékony, kifinomult és hiteles és biztonságos, mint a hagyományos levél. környezetbarát vállalatüzemeltetést segítő megoldásokat Megoldásaink segítségével több területen is profitál a fejlesztett ki az OS/400, illetve i5/OS operációs rendszereket vállalat. Havi több százezer forintnyi költséget spórol meg futtató cégek dokumentumkezelési problémáira. (festék, papír, bélyeg, munkaköltség), nem kell kivárnia a Úgy gondoljuk, az InterForm fejlesztései kiválóan postai kézbesítési időt, mert a számla gyakorlatilag azonnal illeszkednek a Polygon elterjeszteni kívánt Dynamic eljut a címzetthez. Mindez növeli az ügyfelek elégedettségét Infrastructure szemléletmódjába, ezért mostantól a cég is, miközben a környezettudatos megoldásnak köszönhetően megoldásait ajánljuk a jelentős üzleti levelezést folytató jelentős társadalmi szerepet teljesít. ügyfeleink számára.

Related Documents