อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปรณ์พื้นฐาน
อุปกรณ์เชื่อมต่อ
อุปกรณ์
เครื่อข่าย
เกตเวย์
(Gateway
)
การ์ด
เครือข่าย
(Network
Adapter)
...
of 1

Porporpor

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porporpor

  • 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปรณ์พื้นฐาน อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์ เครื่อข่าย เกตเวย์ (Gateway ) การ์ด เครือข่าย (Network Adapter) หรือ การ์ด LAN ฮับ (Hub) บริดจ์ (Bridge) เรา เตอร์ (Router ) สายสัญ ญาณ รีพีต เตอร์ (Rep eater) การ์ด เชื่อมต่อ เครือข่าย สายสัญญ าณหรือ สายเคเบิล สวิตซ์ (Switch)

Related Documents