แนวคิด Ignite การให้แรงบัลดาลใจและเครือข่ายพลังบวก
แนวคิด Ignite การให้แรงบัลดาลใจและเครือข่ายพลังบวก
แนวคิด Ignite การให้แรงบัลดาลใจและเครือข่ายพลังบวก
of 3

แนวคิด Ignite การให้แรงบัลดาลใจและเครือข่ายพลังบวก

สัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้จัดการเครือข่ายพลังบวก ใน TrueLife Magazine : The first social media magazine in Thailand. Vol.3 August 2010
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - แนวคิด Ignite การให้แรงบัลดาลใจและเครือข่ายพลังบวก

    Related Documents