POROISÄNTÄ
Porotalousneuvoja Anna-Leena Jänkälä
Poroisännän tehtävistä
Paliskuntain yhdistyksen hallinnon
koulutuksessa
20.8.2014
!2
Poroisännän tehtävät (Pha 9 §)
1) huolehtia paliskunnan käytännön tehtävien
suorittamisesta;
2) panna täytäntöön palisk...
http://youtu.be/lmGWmsJZEXk !4
Katso video linkistä!
Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu…
8) suorittaa poronhoitolain 24 §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitettu porojen myynti t...
!6 http://youtu.be/g7eOkzFGfuQ
Katso video linkistä!
Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu…
14) maksuunpanna paliskunnalle poronhoitolain nojalla
suoritettavat maksut sekä r...
!8
http://youtu.be/eo6W6FgftUo
Katso video linkistä!
iPoro-hanke 2014
of 9

Poroisäntä

Poroisännän tehtävistä. Anna-Leena Jänkälä 20.8.2014
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poroisäntä

  • 1. POROISÄNTÄ Porotalousneuvoja Anna-Leena Jänkälä
  • 2. Poroisännän tehtävistä Paliskuntain yhdistyksen hallinnon koulutuksessa 20.8.2014 !2
  • 3. Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) 1) huolehtia paliskunnan käytännön tehtävien suorittamisesta; 2) panna täytäntöön paliskunnan hallituksen päätökset; 3) palkata paliskunnan kokouksen ja hallituksen ottamien työntekijöiden ja vuosimaksua poronhoitotöinä suorittavien lisäksi tarpeelliset työntekijät; 4) edustaa paliskuntaa; 5) valvoa paliskunnan toimihenkilöiden toimintaa; 6) valvoa järjestystä ja poronhoitolain noudattamista poronhoitotöissä; 7) päättää poronhoitolain 22 §:n 4 momentissa tarkoitetusta porojen vähentämisestä (porojen vähentäminen poronomistajan puolesta)
  • 4. http://youtu.be/lmGWmsJZEXk !4 Katso video linkistä!
  • 5. Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu… 8) suorittaa poronhoitolain 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu porojen myynti tai merkitseminen (peurat) 9) ottaa vastaan poromerkin peruuttamista koskeva ilmoitus ja toimittaa se Paliskuntain yhdistykselle; 10) ilmoittaa poroerotuksista; 11) huolehtia toisen paliskunnan poroerotuksessa hänen paliskuntaansa kuuluviksi todetuista poroista ja niiden kuljettamisesta; 12) suorittaa poronhoitolain 29 §:n 3 momentissa tarkoitettu porojen myynti ja ilmoitus Paliskuntain yhdistykselle (vieropaliskunnan poro, jota ei ole erotusten jälkeen haettu) 13) ottaa vastaan porokarjan luovuttamista koskeva ilmoitus sekä ryhtyä toimenpiteisiin sen käsittelemiseksi paliskunnan hallituksessa;
  • 6. !6 http://youtu.be/g7eOkzFGfuQ Katso video linkistä!
  • 7. Poroisännän tehtävät (Pha 9 §) jatkuu… 14) maksuunpanna paliskunnalle poronhoitolain nojalla suoritettavat maksut sekä ryhtyä lain 49 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin maksujen perimiseksi; 15) laatia paliskunnan kokoukselle ehdotus poroluetteloksi ja toimittaa vahvistetusta luettelosta jäljennös Paliskuntain yhdistykselle sekä tieto luetteloiduista, muihin paliskuntiin kuuluvista poroista näille paliskunnille; 16) laatia ehdotus paliskunnan vuosikertomukseksi ja toimittaa paliskunnan hyväksymä vuosikertomus Paliskuntain yhdistykselle; sekä 17) suorittaa ne muut paliskunnalle kuuluvat tehtävät, joita ei ole säädetty paliskunnan kokoukselle tai hallitukselle kuuluviksi.
  • 8. !8 http://youtu.be/eo6W6FgftUo Katso video linkistä!
  • 9. iPoro-hanke 2014