Stan realizacji projektu systemowego PARP adresowanego do instytucji akredytowanych w Krajowym Systemie Usług w zakresie ś...
Tytuł projektu: „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć d...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (1) <ul><ul><li>Wskaźnik projektu: </li></ul></ul><ul><li>Liczba przedsiębiorstw i ...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (2) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres wrzesień – grudzień 2008...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (3) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres wr...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (4) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres styczeń – marzec 2009 (1...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (5) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres st...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (6) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres kwiecień – czerwiec 2009...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (7) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres kw...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (8) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres lipiec – wrzesień 2009 (...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (9) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres li...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (10) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres wrzesień 2008 – wrzesie...
Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres wrzesień 2008 – wrzesień 2009 POSTĘP W REALIZ...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (12) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres październik – grudzień ...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (13) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres p...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (14) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres styczeń - marzec 2010 (...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (15) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres s...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (16) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres kwiecień 2010 (4 625 kl...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (17) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres k...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (18) Charakterystyka klienta (wrzesień 2008 – wrzesień 2009)
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (19) Charakterystyka klienta (październik – grudzień 2009)
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (20) Charakterystyka klienta (styczeń-kwiecień 2010)
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (21) Charakterystyka klienta cd. wrzesień 2008 – wrzesień 2009
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (22) Charakterystyka klienta cd. październik - grudzień 2009
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (23) Charakterystyka klienta cd. styczeń-kwiecień 2009
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (24) Usługi informacyjne wg formy świadczenia Usługi wyświadczone ogółem (wrzesień...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (25) Usługi informacyjne wg formy świadczenia Usługi wyświadczone ogółem (paździer...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (26) Usługi informacyjne wg formy świadczenia Usługi wyświadczone ogółem (styczeń ...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (27) Usługi informacyjne wg zakresu wrzesień 2008 – wrzesień 2009 Pakiet 1 Inform...
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (28) Usługi informacyjne wg zakresu październik – grudzień 2009
POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (29) Usługi informacyjne wg zakresu styczeń – kwiecień 2010
POSTĘP FINANSOWY W REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO <ul><ul><li>Wartość projektu: 88 068 024,01 zł </li></ul></ul><ul><ul>...
of 32

Prezentacja ksu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ksu

 • 1. Stan realizacji projektu systemowego PARP adresowanego do instytucji akredytowanych w Krajowym Systemie Usług w zakresie świadczenia usług informacyjnych
 • 2. Tytuł projektu: „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”. <ul><ul><ul><ul><li>Okres realizacji projektu: 01.07.2008 do 31.12.2011 r. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Okres finansowania działań sieci PK: 01.09.2008 do 30.09.2011 r. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wskaźnik założony dla realizowanego aktualnie projektu – 133 600 niepowtarzających się klientów PK </li></ul></ul></ul></ul>
 • 3. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (1) <ul><ul><li>Wskaźnik projektu: </li></ul></ul><ul><li>Liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność </li></ul><ul><li>gospodarczą, którzy skorzystają z bezpłatnych usług informacyjnych </li></ul><ul><li>świadczonych przez akredytowane instytucje </li></ul><ul><li>Założony poziom wskaźnika 133 600 klientów/aktualny projekt </li></ul><ul><ul><li>Od 1 września 2008 r. do 31 marca 2010 r. zrealizowano 100 464 usług i obsłużono 89 338 klientów, co stanowi około 67 % wskaźnika zaplanowanego do realizacji </li></ul></ul><ul><ul><li>Od 1 do 30 kwietnia 2010 r. zrealizowano 5 377 usług dla 4 625 klientów, co zwiększani wykonanie wskaźnika do 70% </li></ul></ul>
 • 4. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (2) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres wrzesień – grudzień 2008 (15 671 klientów)
 • 5. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (3) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres wrzesień – grudzień 2008
 • 6. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (4) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres styczeń – marzec 2009 (14 931 klientów)
 • 7. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (5) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres styczeń – marzec 2009
 • 8. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (6) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres kwiecień – czerwiec 2009 (13 480 klientów)
 • 9. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (7) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres kwiecień – czerwiec 2009
 • 10. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (8) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres lipiec – wrzesień 2009 (14 663 klientów)
 • 11. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (9) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres lipiec – wrzesień 2009
 • 12. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (10) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres wrzesień 2008 – wrzesień 2009 (58 745 klientów)
 • 13. Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres wrzesień 2008 – wrzesień 2009 POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (11)
 • 14. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (12) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres październik – grudzień 2009 (14 382 klientów)
 • 15. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (13) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres październik – grudzień 2009
 • 16. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (14) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres styczeń - marzec 2010 (16 211 klientów)
 • 17. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (15) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres styczeń-marzec 2010
 • 18. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (16) Osiągnięcie wskaźnika w podziale na województwa Okres kwiecień 2010 (4 625 klientów)
 • 19. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (17) Osiągnięcie wskaźnika przez poszczególne PK w podziale na województwa Okres kwiecień 2010
 • 20. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (18) Charakterystyka klienta (wrzesień 2008 – wrzesień 2009)
 • 21. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (19) Charakterystyka klienta (październik – grudzień 2009)
 • 22. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (20) Charakterystyka klienta (styczeń-kwiecień 2010)
 • 23. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (21) Charakterystyka klienta cd. wrzesień 2008 – wrzesień 2009
 • 24. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (22) Charakterystyka klienta cd. październik - grudzień 2009
 • 25. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (23) Charakterystyka klienta cd. styczeń-kwiecień 2009
 • 26. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (24) Usługi informacyjne wg formy świadczenia Usługi wyświadczone ogółem (wrzesień 2008 – wrzesień 2009) - 65 165
 • 27. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (25) Usługi informacyjne wg formy świadczenia Usługi wyświadczone ogółem (październik – grudzień 2009) - 16 362
 • 28. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (26) Usługi informacyjne wg formy świadczenia Usługi wyświadczone ogółem (styczeń – kwiecień 2010) - 24 314
 • 29. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (27) Usługi informacyjne wg zakresu wrzesień 2008 – wrzesień 2009 Pakiet 1 Informacje w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z działalności gospodarczej Pakiet 2 Informacje nt. możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów na lata 2007-2013 ze środków publicznych Pakiet 3 Informacja nt. możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych Pakiet 4 Inne informacje
 • 30. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (28) Usługi informacyjne wg zakresu październik – grudzień 2009
 • 31. POSTĘP W REALIZACJI WSKAŹNIKA PROJEKTU (29) Usługi informacyjne wg zakresu styczeń – kwiecień 2010
 • 32. POSTĘP FINANSOWY W REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO <ul><ul><li>Wartość projektu: 88 068 024,01 zł </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakontraktowane 103 umowy udzielenia wsparcia na prowadzenie 111 PK (w tym 15 RPK); wartość wszystkich umów po przedłużeniu projektu do końca września 2010 r. wynosi 79 584 137 zł </li></ul></ul><ul><ul><li>Wydatkowanie w okresie wrzesień 2008 – kwiecień 2010 r. na poziomie 37,5 mln zł </li></ul></ul>