โครงการจัดสอบ Pre V-NET
ความสำคัญของการสอบ V-NET
สมศ . ย้ำอาชีวะต้องใช้ V-NET
V-NET ยกมาตรฐานอาชีวศึกษา
V-NET 22 มกราคม 2555
ชุดวิชาที่ต้องสอบ
รายละเอียดการดำเนินงาน
ชุดวิชา
ด้วยความขอบพระคุณ <ul><li>สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย </li></ul><ul><li>ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอา...
of 9

Pre_V_NET

โครงการจัดสอบ Pre V-NET
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pre_V_NET

  • 1. โครงการจัดสอบ Pre V-NET
  • 2. ความสำคัญของการสอบ V-NET
  • 3. สมศ . ย้ำอาชีวะต้องใช้ V-NET
  • 4. V-NET ยกมาตรฐานอาชีวศึกษา
  • 5. V-NET 22 มกราคม 2555
  • 6. ชุดวิชาที่ต้องสอบ
  • 7. รายละเอียดการดำเนินงาน
  • 8. ชุดวิชา
  • 9. ด้วยความขอบพระคุณ <ul><li>สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย </li></ul><ul><li>ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด </li></ul>