NASYONALISMO
SA
ASYA
Precious Lovelle M. Barrientos
KNCHS
NASYONALISMO
Damdaming makabayan na
maipakikita sa matinding pag-mamahal
at pagpapahalaga
sa Inang-bayan.
Kabihasnang...
ANYO NG
NASYONALISMO
DEFENSIVE NATIONALISM
- Mapagtanggol na nasyonalismo gaya
ng ipinakita ng bansang Pilipinas
AGGR...
MANIPESTASYON
Pagkakaisa
Pagmamahal at pagtangkilik sa sariling bayan
Makatwiran at makatarungan
Kahandaang magtanggol...
NASYONALISMO
SA
INDIA
BRITISH/INGLES
SA INDIA
• Pinakinabangan nang husto
ng Ingles ang mga likas na
yaman ng India
• Nagpatupad ng mga
pa...
FEMALE
INFANTICIDE
- Pagpatay sa
mga batang
babae
SUTTEE/
SATI
Ang pagpapatiwakal
ng mga biyudang
babae at pagsama
sa libing ng namatay
na asawa.
RACIAL
DISCRIMINATION/
PAGTATANGI NG
LAHI
Hindi pantay na pagtingin sa
lahi ng mga Indian at
pagtrato sa sundalong I...
REBELYONG SEPOY
- unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857)
AMRITSAR MASSACRE
- pamamaril ng mga sundalong English sa mga
grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong
Hindu noong Apr...
AMRITSAR MASSACRE
- Mas tumindi pa ang pagpapakita ng
nasyonalismo ng mga Indian
HINDU MUSLIM
SAMAHAN Indian National
Congress
Indian Muslim
League
NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali
Jinnah
LAYUNIN Mak...
Nangunang lider
nasyonalista sa
India
Siya ang nagpakita
ng mapayapang
paraan sa paghingi
ng kalayaan o
NON-VIOLENCE / AHIMSA
Naniniwala siya
sa paglabas ng
katotohanan o
SATYAGRAHA
Hinimok niya ang
pagboykot ng mga
Indian sa lahat ng
produkto ng mga
Ingles at sa lahat ng
may kaugnayan sa
mga Ingl...
Sinimulan niya ang
CIVIL DISOBEDIENCE
o hindi pagsunod sa
pamahalaan
Tinitingala ng mga
Indian si Gandhi at
tinawag siyang
MAHATMA O GREAT
SOUL (DAKILANG
KALULUWA)
JANUARY 30, 1948
Binaril si Gandhi ng
isang panatikong
Hindu na tumutol sa
hangarin niya na
mapag-isa ang mga
Hindu ...
1935
Pinagkalooban ng
Ingles ang mga Indian
ng pagkakataong
mamahala sa India
AUGUST 15, 1947
• Nakamtan nga
mga Indian ang
kalayaan mula
sa mga Ingles.
• Pinamunuan ni
JAWAHARLAL
NEHRU
Kaalinsabay ng
Indian
Independence ay
pagsilang din ng
kalayaan ng
bansang Pakistan
sa ilalim ng
pamumuno ni
MOHAM...
NASYONALISMO SA
KANLURANG ASYA
KANLURANG ASYA
Nasa ilalim ng Ottoman Empire
mula 1453 hanggang 1918.
Bumagsak ang Ottoman Empire at
sinakop ng mga Ka...
SISTEMANG MANDATO
• Nangangahulugan ito na ang
isang bansa na naghahanda
upang maging isang malaya
at isang nagsasaril...
Ang Nasyonalismo sa
Kanlurang Asya ay
pinasimulan ng mga
Arabo, Iranian at mga
Turko bago pa man ang
unang Digmaang
...
KALAYAAN MULA SA
OTTOMAN EMPIRE
KUWAIT- Isa sa mga bansa na unang
lumaya sa Kanlurang Asya noon 1759.
LEBANON - Natamo...
SAUDI ARABIA - Pinangalanan ni Abdul
ang lugar na ito nang ipinahayag niya
ang sarili bilang Hari ng Al Hijaz
IRAQ - Na...
TURKEY – Humingi ng kalayaan
sa pamumuno ni Mustafa
Kemal.
KASUNDUANG LAUSANNE (1923)
– sa pamamagitan nito
naisilang...
ZIONISM
• Ito ang pag-uwi sa Palestine
ng mga Jew mula sa iba’t
ibang panig ng daigdig.
HOLOCAUST
• Ito ang Sistematiko at
malawakang pagpatay ng mga
German Nazi sa mga Jew o
Israelite.
END…
• Prepare for a quiz.
GET YOUR NOTEBOOK
PART 1 – ESSAY
PART 2 - IDENTIFICATION
QUESTIONS
(PART 1)
MAY MGA IPINATUPAD O
PINAHINTO NA PANINIWALA
ANG MGA ENGLISH NA HINDI
KATANGGAP-TANGGAP SA
MGA IN...
Part 2
1. Damdaming makabayan na maipakikita sa
matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa
Inang-bayan.
2. Isang tradis...
6. Anong bansa din sa kanlurang Asya ang
kasabay ng India na nagkamit ng kalayaan?
7. Sino ang naghari o sumakop sa KANL...
1. NASYONALISMO
2. FEMALE INFANTICIDE
3. AMRITSAR MASSACRE
4. MOHONDAS GANDHI/ MAHATMA
5. AUG. 15, 1947
6. PAKISTAN
...
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
of 43

Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya

<3
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya

 • 1. NASYONALISMO SA ASYA Precious Lovelle M. Barrientos KNCHS
 • 2. NASYONALISMO Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan. Kabihasnang Asyanno (SEDP Edisyon)
 • 3. ANYO NG NASYONALISMO DEFENSIVE NATIONALISM - Mapagtanggol na nasyonalismo gaya ng ipinakita ng bansang Pilipinas AGGRESSIVE NATIONALISM - Mapusok na nasyonalismo na minsang ginawa ng basang Hapon
 • 4. MANIPESTASYON Pagkakaisa Pagmamahal at pagtangkilik sa sariling bayan Makatwiran at makatarungan Kahandaang magtanggol at mamatay para sa bayan
 • 5. NASYONALISMO SA INDIA
 • 6. BRITISH/INGLES SA INDIA • Pinakinabangan nang husto ng Ingles ang mga likas na yaman ng India • Nagpatupad ng mga patakaran ang Ingles na hindi angkop sa Kultura ng India
 • 7. FEMALE INFANTICIDE - Pagpatay sa mga batang babae
 • 8. SUTTEE/ SATI Ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa.
 • 9. RACIAL DISCRIMINATION/ PAGTATANGI NG LAHI Hindi pantay na pagtingin sa lahi ng mga Indian at pagtrato sa sundalong Indian o mga Sepoy
 • 10. REBELYONG SEPOY - unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga English (1857)
 • 11. AMRITSAR MASSACRE - pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919.
 • 12. AMRITSAR MASSACRE - Mas tumindi pa ang pagpapakita ng nasyonalismo ng mga Indian
 • 13. HINDU MUSLIM SAMAHAN Indian National Congress Indian Muslim League NANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah LAYUNIN Makamtan ang kalayaan ng India Magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim
 • 14. Nangunang lider nasyonalista sa India
 • 15. Siya ang nagpakita ng mapayapang paraan sa paghingi ng kalayaan o NON-VIOLENCE / AHIMSA
 • 16. Naniniwala siya sa paglabas ng katotohanan o SATYAGRAHA
 • 17. Hinimok niya ang pagboykot ng mga Indian sa lahat ng produkto ng mga Ingles at sa lahat ng may kaugnayan sa mga Ingles
 • 18. Sinimulan niya ang CIVIL DISOBEDIENCE o hindi pagsunod sa pamahalaan
 • 19. Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 • 20. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi ng isang panatikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa.
 • 21. 1935 Pinagkalooban ng Ingles ang mga Indian ng pagkakataong mamahala sa India
 • 22. AUGUST 15, 1947 • Nakamtan nga mga Indian ang kalayaan mula sa mga Ingles. • Pinamunuan ni JAWAHARLAL NEHRU
 • 23. Kaalinsabay ng Indian Independence ay pagsilang din ng kalayaan ng bansang Pakistan sa ilalim ng pamumuno ni MOHAMMED ALI JINNAH.
 • 24. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA
 • 25. KANLURANG ASYA Nasa ilalim ng Ottoman Empire mula 1453 hanggang 1918. Bumagsak ang Ottoman Empire at sinakop ng mga Kanluranin/ Europeo
 • 26. SISTEMANG MANDATO • Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo.
 • 27. Ang Nasyonalismo sa Kanlurang Asya ay pinasimulan ng mga Arabo, Iranian at mga Turko bago pa man ang unang Digmaang Pandaigdig
 • 28. KALAYAAN MULA SA OTTOMAN EMPIRE KUWAIT- Isa sa mga bansa na unang lumaya sa Kanlurang Asya noon 1759. LEBANON - Natamo ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noon 1770 AT noong 1926 ay ganap na republika sa ilalim ng mandato ng Bansang France.
 • 29. SAUDI ARABIA - Pinangalanan ni Abdul ang lugar na ito nang ipinahayag niya ang sarili bilang Hari ng Al Hijaz IRAQ - Naging protektado ng England noong 1932
 • 30. TURKEY – Humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Kemal. KASUNDUANG LAUSANNE (1923) – sa pamamagitan nito naisilang ang Republika ng Turkey.
 • 31. ZIONISM • Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.
 • 32. HOLOCAUST • Ito ang Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite.
 • 33. END… • Prepare for a quiz. GET YOUR NOTEBOOK PART 1 – ESSAY PART 2 - IDENTIFICATION
 • 34. QUESTIONS (PART 1) MAY MGA IPINATUPAD O PINAHINTO NA PANINIWALA ANG MGA ENGLISH NA HINDI KATANGGAP-TANGGAP SA MGA INDIAN. MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
 • 35. Part 2 1. Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pag-mamahal at pagpapahalaga sa Inang-bayan. 2. Isang tradisyong Hindu, ito ay pagpatay sa mga batang babae 3. pamamaril ng mga sundalong English sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919. 4. Nangunang lider nasyonalista sa India. Siya ang nagpakita ng mapayapang paraan sa paghingi ng kalayaan o NON-VIOLENCE / AHIMSA 5. Kailan nakamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan mula sa mga English?
 • 36. 6. Anong bansa din sa kanlurang Asya ang kasabay ng India na nagkamit ng kalayaan? 7. Sino ang naghari o sumakop sa KANLURANG ASYA na nagpatagal sa pagsakop ng KANLURANING BANSA? 8. Nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo. 9. Ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig. 10. Ito ang Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite.
 • 37. 1. NASYONALISMO 2. FEMALE INFANTICIDE 3. AMRITSAR MASSACRE 4. MOHONDAS GANDHI/ MAHATMA 5. AUG. 15, 1947 6. PAKISTAN 7. OTTOMAN EMPIRE 8. SISTEMANG MANDATO 9. ZIONISM 10.HOLOCAUST