RAČUNOVODSTVENEPOLITIKE I NJIHOVUTICAJ NAFINANSIJSKOIZVJEŠTAVANJEPREDUZEĆA D.O.O.“RAJI”Ekonomski fakultet, PodgoricaPredra...
12.06.13 Računovodstvene politike 2Računovodstvene politike-pojamMRS-8Šta su računovodstvene politike?Donošenje računovo...
12.06.13 Računovodstvene politike 3Računovodstvene politike-zalihe Nabavka zaliha Metod obračuna izlaza zaliha Neto pro...
12.06.13 Računovodstvene politike 4Računovodstvene politike-nekretnine, postrojenja ioprema (1)Kriterijumi za priznavanje...
12.06.13 Računovodstvene politike 5Računovodstvene politike-nekretnine, postrojenja i oprema (2)specijalni alati (vijek t...
12.06.13 Računovodstvene politike 6Računovodstvene politike-prihodiPrihod od prodaje robeKriterijumi za priznavanjeOdlo...
12.06.13 Računovodstvene politike 7Računovodstvene politike-kratkoročna potraživanja iobavezeKratkoročna potraživanjaOtp...
12.06.13 Računovodstvene politike 8Računovodstvene politike-porezna dobitakOporeziva vs. Računovodstvena dobitTekući por...
12.06.13 Računovodstvene politike 9Računovodstvene politike-ličnezarade i naknade Troškovi ličnih zarada i naknada Stope...
12.06.13 Računovodstvene politike 10Računovodstvene politike-novčani tokoviZašto su nam potrebni izvještaji onovčanim tok...
12.06.13 Računovodstvene politike 11Računovodstvene politike-događaji posle bilansa stanjaKorektivni i nekorektivni događ...
12.06.13 Računovodstvene politike 12Računovodstvene politike-prezentacija finansijskihizvještajaFer prezentacijaObaveze,...
12.06.13 Računovodstvene politike 13“RAJI” D.O.O. Preduzeće „RAJI“ D.O.O. Podgorica prisutno je na tržištuRepublike Crne ...
12.06.13 Računovodstvene politike 14“RAJI” D.O.O.Generalni zastupnik:
12.06.13 Računovodstvene politike 15“RAJI” D.O.O.Širok asortiman elektro-materijala
12.06.13 Računovodstvene politike 16“RAJI” D.O.O. - bilans stanjaR.br. AKTIVA IZNOS R.br. PASIVA IZNOS1. Nekr., postroj. i...
12.06.13 Računovodstvene politike 17“RAJI” D.O.O. - bilans uspjehaR.br. Pozicija Iznos1. Prihod 908.7712. Utrošene sirovin...
12.06.13 Računovodstvene politike 18?Da li interna računovodstvena regulativa,ili eksperti?Da li su računovodstvene poli...
12.06.13 Računovodstvene politike 19HVALA NAPAŽNJI!
of 19

Prezentacija racunovodstvene politike

Uticaj racunovodstvenih politika na finansijsko izvjestavanje
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija racunovodstvene politike

 • 1. RAČUNOVODSTVENEPOLITIKE I NJIHOVUTICAJ NAFINANSIJSKOIZVJEŠTAVANJEPREDUZEĆA D.O.O.“RAJI”Ekonomski fakultet, PodgoricaPredrag Martinović13.12.2010.R R R R
 • 2. 12.06.13 Računovodstvene politike 2Računovodstvene politike-pojamMRS-8Šta su računovodstvene politike?Donošenje računovodstvenih politikaDa li je moguće mijenjatiračunovodstvene politike?Materijalnost (značajnost)
 • 3. 12.06.13 Računovodstvene politike 3Računovodstvene politike-zalihe Nabavka zaliha Metod obračuna izlaza zaliha Neto prodajna vrijednost Vrijednosno usklađivanje zaliha Zalihe kao rashod
 • 4. 12.06.13 Računovodstvene politike 4Računovodstvene politike-nekretnine, postrojenja ioprema (1)Kriterijumi za priznavanje nekretnineNabavna vrijednost i fer vrijednostAmortizacija
 • 5. 12.06.13 Računovodstvene politike 5Računovodstvene politike-nekretnine, postrojenja i oprema (2)specijalni alati (vijek trajanja 10 godina,stopa amortizacije 10%), putničko vozilo(vijek trajanja 15 godina, stopa amortizacije6,67%), računarska oprema, softver (vijektrajanja 4 godine, stopa amortizacije 25%)
 • 6. 12.06.13 Računovodstvene politike 6Računovodstvene politike-prihodiPrihod od prodaje robeKriterijumi za priznavanjeOdloženi prihodi
 • 7. 12.06.13 Računovodstvene politike 7Računovodstvene politike-kratkoročna potraživanja iobavezeKratkoročna potraživanjaOtpis potraživanjaMjenična potraživanjaObaveze
 • 8. 12.06.13 Računovodstvene politike 8Računovodstvene politike-porezna dobitakOporeziva vs. Računovodstvena dobitTekući porezPrezentacija?
 • 9. 12.06.13 Računovodstvene politike 9Računovodstvene politike-ličnezarade i naknade Troškovi ličnih zarada i naknada Stope se obračunavaju na bruto zaradu Doprinos za PIO, zazdravstveno osiguranje,za osiguranje od nezaposlenosti,za fond rada...
 • 10. 12.06.13 Računovodstvene politike 10Računovodstvene politike-novčani tokoviZašto su nam potrebni izvještaji onovčanim tokovima?Tokovi gotovine od poslovnih aktivnostiDirektni metodIndirektni metod
 • 11. 12.06.13 Računovodstvene politike 11Računovodstvene politike-događaji posle bilansa stanjaKorektivni i nekorektivni događaji
 • 12. 12.06.13 Računovodstvene politike 12Računovodstvene politike-prezentacija finansijskihizvještajaFer prezentacijaObaveze, osnovnasredstvaFakturisana realizacija
 • 13. 12.06.13 Računovodstvene politike 13“RAJI” D.O.O. Preduzeće „RAJI“ D.O.O. Podgorica prisutno je na tržištuRepublike Crne Gore od 01.02.1995. godine kao PP „RAJI“Podgorica, a od početka 2002.godine nakon dobijanja licence zarad od strane Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici,kao Društvo sa ograničenom odgovornošću D.O.O. „RAJI“Podgorica upisano je pod registarskim brojem 5-0086373/001 od23.07.2002. godine. D.O.O. „RAJI“ Podgorica obavlja sledećeposlove: trgovina na veliko (prodaja elektro-instalacionogmaterijala, kablovi (visoko i nisko naponski), brojila (digitalna imehanička), razvodni ormari svih dimenzija, ostala galanterija( prekidači, priključnice, automatski osigurači, fi sklopke i jošoko 3000 artikala. U dosadašnjem poslovanju na crnogorskomtržištu stekli su značajan ugled od strane kupaca, kako izrazloga kvaliteta robe koju prodajemo, tako i da su našeprodajne cijene najkonkurentnije u odnosu na kvalitet robe i naostale ponuđače.
 • 14. 12.06.13 Računovodstvene politike 14“RAJI” D.O.O.Generalni zastupnik:
 • 15. 12.06.13 Računovodstvene politike 15“RAJI” D.O.O.Širok asortiman elektro-materijala
 • 16. 12.06.13 Računovodstvene politike 16“RAJI” D.O.O. - bilans stanjaR.br. AKTIVA IZNOS R.br. PASIVA IZNOS1. Nekr., postroj. ioprema2.626 1. Upisani kapital 1.6862. Zalihe 514.277 2. Ostale rezerve 1683. Pot. od kupaca 214.100 3. Neras. dobitak 199.0984. Got. i got. ekv. 13.217 4. Kratkor. obav. 491.6765. Obrač., anenap. Prihodi70.419 5. Kratk. fin. ob. 7936. Dug. Krediti 119.3837. Obrač. obav. 1835Σ UKUPNO: 814.639 Σ UKUPNO: 814.639
 • 17. 12.06.13 Računovodstvene politike 17“RAJI” D.O.O. - bilans uspjehaR.br. Pozicija Iznos1. Prihod 908.7712. Utrošene sirovine u toku perioda 750.9403. Troškovi zaposlenih 51.4924. Amortizacija 8425. Ostali poslovni rashodi 81.2046. Profit od poslovnih aktivnosti 24.2937. Porez na dobitak 2.1868. Neto dobitak 22.107
 • 18. 12.06.13 Računovodstvene politike 18?Da li interna računovodstvena regulativa,ili eksperti?Da li su računovodstvene politikeneutralne u svakom pogledu?Da li je poželjno primjenjivati rač. politike udužem roku?
 • 19. 12.06.13 Računovodstvene politike 19HVALA NAPAŽNJI!