PRZETWARZANIE DANYCH W APLIKACJACH BIZNESOWYCH
ORACLE APEX
Przemysław Staniszewski
pstaniszewski@pretius.com
@pstaniszewsk...
O mnie
2
Kierownik działu APEX w Pretius
Lider zespołu certyfikowanych developerów
APEX i specjalistów od baz danych
6 ...
AGENDA
3
Wyzwania współczesnej organizacji
Rozwiązanie – Oracle APEX
Case study
Demo
Typowe wyzwania
4
Aplikacje bazodanowe
Tworzenie zaawansowanych aplikacji
wyświetlających i modyfikujących
dane.
Procesy p...
Rozwiązanie
5
APplication EXpress
Narzędzie RAD
Oparte o Oracle DB i PL/SQL
W pełni webowe
W cenie licencji bazy dany...
Projektujemy bazę…
6
Tworzymy logikę…
7
Tworzymy GUI…
8
Tworzymy GUI…
9
Projekt aplikacji APEX
10
Obszar
Interfejs webowy
Logika biznesowa
Dane
Rozwiązanie
APEX
PL/SQL (API)
Tabele / Widoki
Projekt aplikacji APEX
11
Rozwiązanie
APEX
PL/SQL (API)
Tabele / Widoki
Wywołuje
Pobiera
SQL, PL/SQL
HTML, Javascript
APEX - Struktura
12
Aplikacje
Elementy globalne
Elementy strony
Strony
Elementy zewnętrzne
APEX – jak to działa?
13
http://nasz_serwer:8080/apex/f?p=APLIKACJA1:HOME:277450158227801
Dlaczego APEX?
14
Możliwości
Integracja z innymi technologiami
Pełna funkcjonalność bazy danych Oracle
Ekonomia
Praco...
APEX - Co dostajemy „w pudełku”?
15
Reports
Forms
Charts
Validations
Dynamic Actions /
AJAX
Computations
Responsive
Web De...
Raporty interaktywne
16
Zmiany bez potrzeby angażowania działu IT
Tworzenie własnych raportów, wykresów i współdzielenie...
Wykresy
17
HTML 5, JS i Flash;
Dostępnych jest kilka rodzajów wykresów:
Wykres słupkowy, kołowy,
liniowy, punktowy, świ...
CASE STUDY
18
Case study 1: Rozliczanie prowizji
Pretius Sales Commission
19
Potrzeba: migracja rozliczania prowizji z Excela do bazy d...
Case study 2: Wizualizacja danych
Pretius KPI Dashboard
20
Potrzeba: aplikacja do obliczania wskaźników KPI
Rozwijany od...
Case study 3: Aplikacja DB
Pretius Reporting
21
Potrzeba: aplikacja do raportowania i konfiguracji
Rozwijany od 6 lat:
...
DEMO
22
Na zakończenie
23
Kontakt
 http://www.pretius.com
 @PretiusSoftware
 https://www.facebook.com/pretius
 https://www.yo...
DZIĘKUJĘ
Przemysław Staniszewski
pstaniszewski@pretius.com
@pstaniszewski
24
of 25

Oracle Apex - 3 real-life case studies (Pretius presentation for WDI2015)

Case-studies (in polish) from the presentation: 1. CASE STUDY: Sales Commission / Rozliczanie prowizji sprzedażowych Przeniesienie procesów obsługiwanych przez wymianę plików do bazy danych i aplikacji Web. Wiele osób pracujących na tych samych plikach Excel i wymieniających się nimi. Od tych plików zależy wypłata prowizji, często na setki tysięcy / miliony PLN. Zasady rozliczania prowizji nie sprowadzają się zwykle do prostego mnożenia. Bardzo trudno, w przypadku korzystania z Exceli, jest osiągnąć stosowny poziom bezpieczeństwa, spójności i audytowalnosci danych potrzebnych m.in. do audytu finansowego lub rozwiązania reklamacji złożonej przez sprzedawcę. Stojąc przed podobnym wyzwaniem zdecydowaliśmy się na użycie Oracle Apex, który wbudowane narzędzia do migracji plików Excel. Na ich podstawie tworzy struktury bazy danych, które później możemy modyfikować i dostosowywać do potrzeb. Co ważne, możemy bardzo szybko uruchomić pierwszą wersję aplikacji i w ciągu kilku dni zaprezentować ją użytkownikom biznesowym. Wychodząc od zwykłych plików Excel tworzymy pełnoprawną aplikacje web, eliminując większość z wcześniej wymienionych problemów. Aplikacja, która powstała w ten sposób 6 lat temu, jest sukcesywnie rozwijana i stanowi pełnoprawny produkt, który potrafi integrować się z wieloma źródłami danych, konfigurować zasady prowizyjne, obliczać je, a następnie generować raporty i wysyłać (dokonywać dekretacji) do systemów księgowych. 2. CASE STUDY: Data visualisation / Wizualizacja danych Aplikacja do zbierania danych z wielu źródeł i ich wizualizacji. Działamy na bazie danych, w związku z czym nie mamy problemu, żeby dane z innych baz, plików, web service'ów itp. umieścić w jednym miejscu. Dane te mogą zostać następnie w prosty sposób zaprezentowane w aplikacji Apex – znając jedynie SQL możemy tworzyć atrakcyjnie wizualnie raporty, raporty tabelaryczne, raporty interaktywne czy wykresy, dostępne także na urządzenia mobilne. W produkcie KPI Dashboard, wykorzystujemy Apex do wizualizacji danych dowolnych wskaźników znaczących dla firmy (np. SLA, liczba podpisanych umów). 3. CASE STUDY: Database application / Aplikacja bazodanowa Aplikacja bazodanowa bez GUI lub z interfejsem napisanym w archaicznym narzędziu. Posiadamy gotowe tabele, widoki, relacje i obsługujące procesy biznesowe funkcje, pakiety i procedury. Parę lat temu stanęliśmy przed podobnym wyzwaniem. W dużej firmie wiele danych przechowywanych było w tabelach bazy danych. Dotyczyły one różnych aplikacji, tworzonych przez różne zespoły. Edycja danych początkowo bezpośrednio w bazie, ale z czasem to przestaje wystarczać - potrzebne jest nowoczesne GUI. Wybraliśmy Apex, co pozwoliło nam na bardzo szybkie stworzenie raportów dostępnych przez przeglądarkę. W kolejnym kroku dodaliśmy edycję i konfigurację.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Oracle Apex - 3 real-life case studies (Pretius presentation for WDI2015)

 • 1. PRZETWARZANIE DANYCH W APLIKACJACH BIZNESOWYCH ORACLE APEX Przemysław Staniszewski pstaniszewski@pretius.com @pstaniszewski 2015.03.24
 • 2. O mnie 2 Kierownik działu APEX w Pretius Lider zespołu certyfikowanych developerów APEX i specjalistów od baz danych 6 lat tworzenia aplikacji w APEX 3.x, 4.x i 5.0 Ponad 30 zrealizowanych projektów Aktywny udział w społeczności Oracle APEX Współpraca z Oracle
 • 3. AGENDA 3 Wyzwania współczesnej organizacji Rozwiązanie – Oracle APEX Case study Demo
 • 4. Typowe wyzwania 4 Aplikacje bazodanowe Tworzenie zaawansowanych aplikacji wyświetlających i modyfikujących dane. Procesy plikowe (Excel, Access, mail itp.) Przeniesienie danych z arkuszy do aplikacji webowej, gdzie mogą być przeglądane i edytowane. Migracja ze starszych technologii Oracle Forms itp. Przetwarzanie dużej ilości rozproszonych danych Pobranie, agregacja i wizualizacja danych z różnych źródeł.
 • 5. Rozwiązanie 5 APplication EXpress Narzędzie RAD Oparte o Oracle DB i PL/SQL W pełni webowe W cenie licencji bazy danych Oracle A teraz krótka historia…
 • 6. Projektujemy bazę… 6
 • 7. Tworzymy logikę… 7
 • 8. Tworzymy GUI… 8
 • 9. Tworzymy GUI… 9
 • 10. Projekt aplikacji APEX 10 Obszar Interfejs webowy Logika biznesowa Dane Rozwiązanie APEX PL/SQL (API) Tabele / Widoki
 • 11. Projekt aplikacji APEX 11 Rozwiązanie APEX PL/SQL (API) Tabele / Widoki Wywołuje Pobiera SQL, PL/SQL HTML, Javascript
 • 12. APEX - Struktura 12 Aplikacje Elementy globalne Elementy strony Strony Elementy zewnętrzne
 • 13. APEX – jak to działa? 13 http://nasz_serwer:8080/apex/f?p=APLIKACJA1:HOME:277450158227801
 • 14. Dlaczego APEX? 14 Możliwości Integracja z innymi technologiami Pełna funkcjonalność bazy danych Oracle Ekonomia Pracownicy znający bazę danych Licencje Wydajność Szybkość i łatwość tworzenia aplikacji web Bezpieczeństwo Oficjalne wsparcie Oracle
 • 15. APEX - Co dostajemy „w pudełku”? 15 Reports Forms Charts Validations Dynamic Actions / AJAX Computations Responsive Web Design Web Services Email Services Translation Services Plug-Ins Authentication Authorization Session State Management Logging & Monitoring
 • 16. Raporty interaktywne 16 Zmiany bez potrzeby angażowania działu IT Tworzenie własnych raportów, wykresów i współdzielenie ich
 • 17. Wykresy 17 HTML 5, JS i Flash; Dostępnych jest kilka rodzajów wykresów: Wykres słupkowy, kołowy, liniowy, punktowy, świecowy Liczniki Diagram Gantta Mapy
 • 18. CASE STUDY 18
 • 19. Case study 1: Rozliczanie prowizji Pretius Sales Commission 19 Potrzeba: migracja rozliczania prowizji z Excela do bazy danych; Obecnie rozwijany od 6 lat produkt do rozliczania prowizji:  Synchronizacja danych źródłowych,  Konfiguracja zasad prowizyjnych i premiowych,  Rozliczania prowizji,  Generowanie raportów,  Komunikacja z systemami księgowymi; 100% Oracle:  Baza danych Oracle 11g,  Oracle Application Express; Wykorzystywany w sektorze telekomunikacji, mediów, energetyki i finansowym.
 • 20. Case study 2: Wizualizacja danych Pretius KPI Dashboard 20 Potrzeba: aplikacja do obliczania wskaźników KPI Rozwijany od 4 lat produkt:  Synchronizacja danych źródłowych,  Konfiguracja zasad obliczania wskaźników,  Konfiguracja alarmów, SLA itp.,  Atrakcyjna wizualizacja, także na urządzeniach mobilnych,  Generowanie raportów; 100% Oracle:  Baza danych Oracle 11g,  Oracle Application Express; Wykorzystywany w sektorze telekomunikacji i finansowym.
 • 21. Case study 3: Aplikacja DB Pretius Reporting 21 Potrzeba: aplikacja do raportowania i konfiguracji Rozwijany od 6 lat:  Synchronizacja danych źródłowych,  Konfiguracja produktów (taryf, promocji, komponentów, zasad sprzedaży itp.),  Atrakcyjna wizualizacja,  Obsługa masowych zmian i wielowymiarowych konfiguracji,  Generowanie raportów; 100% Oracle:  Baza danych Oracle 11g,  Oracle Application Express; Wykorzystywany w sektorze telekomunikacji i energetyki.
 • 22. DEMO 22
 • 23. Na zakończenie 23 Kontakt  http://www.pretius.com  @PretiusSoftware  https://www.facebook.com/pretius  https://www.youtube.com/c/pretius  https://plus.google.com/+Pretius Od czego zacząć?  #orclapex  http://apex.oracle.com  http://www.odtug.com/apex
 • 24. DZIĘKUJĘ Przemysław Staniszewski pstaniszewski@pretius.com @pstaniszewski 24

Related Documents