Томсон
Резерфорд
Демокріт Абдерський:
(приблизно 460—370 pp. до н. е.)
Давньогрецький філософ-матеріаліст,
засновник атомістичної гіпотези ...
2) Резерфорд 1906 року запропонував
модель, згідно з якою будова атома
дуже схожа на будову сонячної
системи. В центрі ато...
Ві́льям То́мсон, лорд Ке́львін —Ві́льям То́мсон, лорд Ке́львін —
англійський вченийанглійський вчений один зодин з
найвида...
Ернест РЕЗЕРФОРД,Ернест РЕЗЕРФОРД,
Барон Резерфорд Нельсонський IБарон Резерфорд Нельсонський I
1871-19371871-1937
універс...
Мікроскоп
Потік позитивно
заряджених, значно
масивніших за
електрони, α-частинок
розповсюджуються
прямолінійно і дають
вид...
Свинцевий
контейнер з
радіоактивним
препаратом
Потік
-частинок
(ядер
атомів
гелію)
Мікроскоп
Золота
фольга
Потік позитивно...
Атом
золота
Ядро
атома
Більшість α -частинок майже не
змінювали напрямку
розповсюдження, деякі відхилялися
на гострий кут ...
Атом складається з позитивно зарядженого ядра навколо якого, порівняно на
великій відстані, обертаються негативні електрон...
Використання атомної енергії
(мультфільм)
Будова атома
В центрі атома знаходиться
позитивно заряджене ядро.
Навколо ядра
о...
• на електростанціях;
• на підводних човнах;
• на криголамах ;
Атом ─ невичерпне джерело енергії.
Атомну енергію використо...
of 11

Prezentaciya budova atoma

Презентація будови атома
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentaciya budova atoma

 • 1. Томсон Резерфорд
 • 2. Демокріт Абдерський: (приблизно 460—370 pp. до н. е.) Давньогрецький філософ-матеріаліст, засновник атомістичної гіпотези пояснення світу. Демокріт народився в місті Абдери у Фракії. Він багато мандрував по світу, вивчив філософські та натурфілософські ідеї різних народів (Єгипет, Вавилон, Персія, Індія, Ефіопія). Демокріт розвинув вчення про атоми свого вчителя філософа Левкіппа, що є головним досягненням демокрітівської філософії.Легенда роповідає, що одного разу Демокріт сидів на камені біля моря, тримав в руці яблуко і міркував: “Якщо я зараз це яблуко розріжу пополам ─ у мене залишиться половина яблука; якщо я поті цю половину знову розріжу на дві частини ─ залишиться четвертина яблука; але якщо я і далі буду продовжувати такий поділ, чи завжди у мене в руці буде залишатися 1/8, 1/16 і т.д. частина яблука? Чи можливо якийсь момент наступного поділу приведе до того, що частина, яка залишилась вже не буду мати властивостей яблука ?” Демокріт прийшов до висновку, що межа такого поділу існує і назвав цю останню, вже неподільну, частинку ─ атом. Що в перекладі з грецької означає “неподільний”.
 • 3. 2) Резерфорд 1906 року запропонував модель, згідно з якою будова атома дуже схожа на будову сонячної системи. В центрі атома позитивно заряджене ядро навколо якого обертаються електрони. 1) 1902 р. У. Томсон (лорд Кельвін) висунув припущення, що атом є згустком позитивно зарядженої матерії, всередині якої рівномірно розподілені електрони (кекс з ізюмом). Історичні моделі будови атома
 • 4. Ві́льям То́мсон, лорд Ке́львін —Ві́льям То́мсон, лорд Ке́львін — англійський вченийанглійський вчений один зодин з найвидатніших фізиків у світовійнайвидатніших фізиків у світовій історії.історії. Предки Томсона булиПредки Томсона були ірландські фермери; Вільямірландські фермери; Вільям Томсон разом зі старшим братом,Томсон разом зі старшим братом, Джеймсом навчалися в коледжіДжеймсом навчалися в коледжі у Глазго, а потім в Коледжі св.у Глазго, а потім в Коледжі св. Петра у Кембриджі, в якомуПетра у Кембриджі, в якому Томсон закінчив курс наук вТомсон закінчив курс наук в 1845.В 1846 у віці двадцяти двох1845.В 1846 у віці двадцяти двох років Томсон прийняв кафедруроків Томсон прийняв кафедру теоретичної фізики втеоретичної фізики в університеті Глазго. Незвичайніуніверситеті Глазго. Незвичайні заслуги Томсона в чистій ізаслуги Томсона в чистій і прикладній науці були цілкомприкладній науці були цілком оцінені його сучасниками.оцінені його сучасниками. В 1866 Томсон зведений уВ 1866 Томсон зведений у дворянство, в 1892 королевадворянство, в 1892 королева Вікторія подарувала йомуВікторія подарувала йому перство з титулом «баронперство з титулом «барон Кельвін».Кельвін». 1824-1907
 • 5. Ернест РЕЗЕРФОРД,Ернест РЕЗЕРФОРД, Барон Резерфорд Нельсонський IБарон Резерфорд Нельсонський I 1871-19371871-1937 університет, де під його керівництвом Ганс Гейгер винайшов свій знаменитийуніверситет, де під його керівництвом Ганс Гейгер винайшов свій знаменитий лічильник Гейгера. Саме там у 1911 році відкрив існування атомного ядра. Влічильник Гейгера. Саме там у 1911 році відкрив існування атомного ядра. В роки Першої світової війни займався розробкою сонарів. У 1919 році ставроки Першої світової війни займався розробкою сонарів. У 1919 році став професором фізики і директором Кавендишської лабораторії Кембріджськогопрофесором фізики і директором Кавендишської лабораторії Кембріджського університету і у тому самому році відкрив розпад ядра в результатіуніверситету і у тому самому році відкрив розпад ядра в результаті бомбардування важкими частинками високих енергій. На цій посаді Резерфордбомбардування важкими частинками високих енергій. На цій посаді Резерфорд залишалася до кінця життя. Одночасно був президентом Королівськогозалишалася до кінця життя. Одночасно був президентом Королівського наукового суспільства. Похований у Вестмінстерському абатстві поруч знаукового суспільства. Похований у Вестмінстерському абатстві поруч з Ньютоном, Дарвіном і Фарадеєм.Ньютоном, Дарвіном і Фарадеєм. Новозеландський фізик. Народився в Нельсоні, у родиніНовозеландський фізик. Народився в Нельсоні, у родині фермера-ремісника. Виграв стипендію для одержанняфермера-ремісника. Виграв стипендію для одержання освіти у Кембріджському університеті в Англії. Після йогоосвіти у Кембріджському університеті в Англії. Після його закінчення дістав призначення в канадський університетзакінчення дістав призначення в канадський університет Мак-Гілл, де разом із Фредеріком Содді встановив основніМак-Гілл, де разом із Фредеріком Содді встановив основні закономірності явища радіоактивності, за що в 1908 роцізакономірності явища радіоактивності, за що в 1908 році отримавотримав Нобелівську премію з хімії.Нобелівську премію з хімії. Незабаром ученийНезабаром учений перебрався вперебрався в МанчестерськийМанчестерський
 • 6. Мікроскоп Потік позитивно заряджених, значно масивніших за електрони, α-частинок розповсюджуються прямолінійно і дають видимі спалахи на циліндричному екрані тільки в одному місці. (ядер атомів гелію)
 • 7. Свинцевий контейнер з радіоактивним препаратом Потік -частинок (ядер атомів гелію) Мікроскоп Золота фольга Потік позитивно заряджених, значно масивніших за електрони α-частинок бомбардує тонку фольгу. Розсіяні (відхилені від прямолінійного розповсюдження) частинки дають видимі спалахи на циліндричному екрані.
 • 8. Атом золота Ядро атома Більшість α -частинок майже не змінювали напрямку розповсюдження, деякі відхилялися на гострий кут і лише незначна кількість відхилялись на кут більший за 900 . Резерфорд зробив висновок що α -частинки могли взаємодіяти з масивними додатньо зарядженими частинками.
 • 9. Атом складається з позитивно зарядженого ядра навколо якого, порівняно на великій відстані, обертаються негативні електрони. Заряд ядра дорівнює модулю сумарного заряду електронів, у цілому атом нейтральний. Маса атома сконцентрована в ядрі. Порядок розміру ядра 10-15 м, порядок розміру атома 10-15 м, атом більший за ядро приблизно у 100000 раз. Між ядром і електронами вакуум. Позитивно заряджені, значно масивніші за електрони, α-частинки бомбардує тонку фольгу. Саме так вони можуть взаємодіяти з додатньо зарядженою частинкою маса якої більша ніж у α-частинок. А порівняно легкі електрони не впливають на рух α-частинок.
 • 10. Використання атомної енергії (мультфільм) Будова атома В центрі атома знаходиться позитивно заряджене ядро. Навколо ядра обертаються електрони Ядро складається з… Кількість електронів дорівнює кількості протонів протонів нейтронів Маса протона mp=1,67265*10-27 кг= =1,007276а.о.м. Заряд протона qp=+1,6*10-19 Кл=+е Маса нейтрона mn=1,67495*10-27 кг= =1,008665а.о.м. Заряд нейтрона qn=0 Маса електрона me=9,1*10-31 кг= =5,486*10-4 а.о.м. Заряд електрона qe=-1,6*10-19 Кл =-е Маса протона наближено дорівнює масі нейтрона mp≈mn Маса електрона в багато разів менше маси протона me<<mp Маса електрона в багато разів менше маси нейтрона me<<mn Маса атома сконцентрована в ядрі. Атом в цілому нейтральний. Елементарний заряд е= 1,6*10-19 Кл 1а.о.м.=1,66057*10-27 кг
 • 11. • на електростанціях; • на підводних човнах; • на криголамах ; Атом ─ невичерпне джерело енергії. Атомну енергію використовують: Створення атомної бомби Атомні годинники самі точні годинники в світі.