NA NEREA I ELS GATSHi havia una vegada una nena que es deiaNerea que vivia al camp.Un matí na Nerea es va ...
Quan anava cap a la seva casa es va trobaramb la seva millor amiga Ana i no es va donarcompte de que nAna havia agafat els...
Na nerea i els gats janira i marina
of 3

Na nerea i els gats janira i marina

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na nerea i els gats janira i marina

  • 1. NA NEREA I ELS GATSHi havia una vegada una nena que es deiaNerea que vivia al camp.Un matí na Nerea es va aixecar del llit peranar a lescola. De camí a lescola es vatrobar una caixa amb una familia de gats.En un moment donat, na Nerea va agafar elsgatets i se’ls va endur a la seva casa.De cami cap a casa va veure, a una tenda, unscollars i en va comprar un per a cada gat.
  • 2. Quan anava cap a la seva casa es va trobaramb la seva millor amiga Ana i no es va donarcompte de que nAna havia agafat elscollars. La mare de na Nerea no volia tenirels gats a la casa i na Nerea els va amagar auna cova.De sobte, na Nerea es va donar compte quenAna shavia enduit els collars, i na Nereava anar a la casa de nAna a buscar-los.Pero aquell dia estava ploguent i la marshavia espandit. Na Nerea solament podiafer una cosa:travessar la mar. Na Nerea hova fer, pero quan va atravessar la mar es vacaure dins sorres movedisses. Va podersortir i va aconseguir arribar a la casa denAna i va recuperar els collars. Va tornar ala cova per agafar els gatets i va anar a laseva casa. Finalment la mare de na Nerea vadeixar que es quedessin els gats. I VAN SER FELIÇOS!!!

Related Documents