Nasilje Vrste nasilja: Fizičko nasilje je namjerno nanošenje tjelesnih ozljeda Emocionalno ili psihičko nasilje je najčeš...
Programi rehabilitacije za nasilnike <ul><li>Programi rehabilitacije za počinitelje nasilja u obitelji uglavnom ne postoje...
<ul><li>Znanstvenice Instituta Ivo Pilar Renata Franc, Ines Sučić i Ivana Vrselja ispitivala su rizična i antisocijalna ...
Profil učenika koji se nasilno ponaša <ul><li>- agresivan, impulzivan - želja za vladanjem, moći - neprijateljstvo prema o...
Uzroci nasilja <ul><li>- emocionalni odnos roditelja u ranom razvoju djeteta bez topline i empatije - popustljivi roditelj...
POSLJEDICE ZA DJECU KOJA ČINE NASILJE <ul><li>- Postupno postaju više ili manje bešćutni. - S vremenom postaju još gori pr...
Što činiti? <ul><li>Kupi pištolj i ubij gada </li></ul>
of 7

Nasilje - Ivan Bučar

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasilje - Ivan Bučar

  • 1. Nasilje Vrste nasilja: Fizičko nasilje je namjerno nanošenje tjelesnih ozljeda Emocionalno ili psihičko nasilje je najčešće verbalni oblik nanošenja ozljeda nečijoj psihi Seksualno nasilje je specifičan oblik fizičkog nasilja, čine ga neželjeni seksualni kontakti Izradio: Ivan Bučar
  • 2. Programi rehabilitacije za nasilnike <ul><li>Programi rehabilitacije za počinitelje nasilja u obitelji uglavnom ne postoje, čak ni u zemljama gdJe su oni obvezni </li></ul><ul><li>po zakonu, kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini i BJR Makedoniji. Samo nekoliko nevladinih organizacija </li></ul><ul><li>se bavi ovim aktivnostima, ali ne na sustavan način. U Hrvatskoj, rad nevladinih organizacija u ovom području </li></ul><ul><li>djelomično financira vlada. U Srbiji, centri za socijalni rad su započeli eksperimentalne programe rehabilitacije, </li></ul><ul><li>ali su oni zaustavljeni zbog nedostatka sredstava. </li></ul>
  • 3. <ul><li>Znanstvenice Instituta Ivo Pilar Renata Franc, Ines Sučić i Ivana Vrselja ispitivala su rizična i antisocijalna ponašanja mlađih adolescenata u 2009 . godine. Istraživanjem je bio obuhvaćen reprezentativi uzorak od 1823 djece u 50 osnovnih škola diljem Hrvatske u kojem se između ostalog pokazalo se da je mlađih adolescenata koji nose oružje u Hrvatskoj više nego u Americi (u Hrvatskoj u 8. razredu 26,8 posto, u Americi oružje u dobi od 9 do 12 godina nosi oko 17 posto učenika), dječaci su skloniji tučnjavi, a u djevojčica je najprisutnije nasilje prema roditeljima. </li></ul><ul><li>Svaki peti učenik 8. razreda priznao je da je napao vršnjaka s namjerom da ga ozlijedi, 17,3 posto 14-godišnjaka najmanje je jednom udarilo ili prijetilo nekome od roditelja, dok je svaki deseti osmaš bio nasilan prema učiteljici. </li></ul>
  • 4. Profil učenika koji se nasilno ponaša <ul><li>- agresivan, impulzivan - želja za vladanjem, moći - neprijateljstvo prema okolini - manjak empatije - potreba za korišću </li></ul><ul><li>- pozitivno mišljenje o sebi - prosječno ili malo ispodprosječno omiljeni. </li></ul>
  • 5. Uzroci nasilja <ul><li>- emocionalni odnos roditelja u ranom razvoju djeteta bez topline i empatije - popustljivi roditelji, ne postavljaju granice - roditelji toleriraju agresivno ponašanje - roditelji tjelesno kažnjavaju - djeca snažnog temperamenta </li></ul>
  • 6. POSLJEDICE ZA DJECU KOJA ČINE NASILJE <ul><li>- Postupno postaju više ili manje bešćutni. - S vremenom postaju još gori prema žrtvama ako odrasli rijetko interveniraju ili ne pokazuju jasno neodobravanje. - Do 24 godine života je 60% nasilnika bilo osuđeno za prekršajna ili kaznena djela. - U dobi od 24 godine su se 4x više pojavljivali kao kriminalci i to recidivisti nego učenici koji nisu vršili nasilje tijekom školovanja. </li></ul>
  • 7. Što činiti? <ul><li>Kupi pištolj i ubij gada </li></ul>