Porin yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen (Pori, Ulvila, Merikarvia, Lavia) vanhuspalvelut
Missio: Hyvä ja arvokas vanhuus ...
Yleiset vanhuspalvelun tavoitteet
Ikääntyvät asuvat mahdollisimman pitkään omassa kodissaan
Ympärivuorokautisen hoidon t...
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Lain tavoitteena on edi...
Porin perusturvan yhteistoiminta- alueen vanhuspalveluiden linjaukset Ikääntyminen vaikuttaa kuntien palveluntuotantoon ja...
13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
Ikäihmiset tulevaisuudessa
•Elinikä pitenee, toimintakyky paranee
•Tulo- ja varallisuustaso kasvaa
•Kulutusvoima kasvaa...
Hyvinvointiteknologian hyödyt
•Omahoidon kehittäminen
•Sairaalasta kotiutumisen nopeutuminen
•Palvelun tarkoituksenmuka...
Hyödyt asiakkaalle
•Elämänlaadun säilyttäminen
•Kotona asumisen mahdollistuminen
•Turvallisuuden tunteen lisääntyminen ...
Hyödyt henkilöstölle
•Asenne ilmapiirin muutos
•Tieto/taito uusimmista hyvinvointiteknologia ratkaisuista
•Yhteistyö as...
13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
•Lämmin kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä, joka toivottavasti jatkuu..
13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
Pirjo Rehula
Vanhuspalveluiden johtaja
Porin perusturvakeskus
pirjo.rehula@pori.fi
044-7014463
13.10.2014| Perusturva...
of 13

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Healthcare      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat

 • 1. Porin yhteistoiminta-alueen kokemukset ja tulevaisuuden suunnitelmat 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 2. Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen (Pori, Ulvila, Merikarvia, Lavia) vanhuspalvelut Missio: Hyvä ja arvokas vanhuus •Toimivat monipuoliset palvelut, joilla lisätään ikääntyvien hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä. 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 3. Yleiset vanhuspalvelun tavoitteet Ikääntyvät asuvat mahdollisimman pitkään omassa kodissaan Ympärivuorokautisen hoidon turvaaminen sitä tarvitseville Riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön saannin turvaaminen 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Lain tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin •turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 5. Porin perusturvan yhteistoiminta- alueen vanhuspalveluiden linjaukset Ikääntyminen vaikuttaa kuntien palveluntuotantoon ja talouteen moniulotteisesti kysynnän, tarjonnan ja rahoituksen osalta: Työvoiman saanti vaikeutuu, vanhusten palveluiden tarve kasvaa ja huoltosuhteen muutoksen myötä verotulot vähenevät. Suomen lähivuosikymmenien demografiset haasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, sekä syntyvyyden ja kuolleisuuden alenemiseen. Vanhuspalveluiden kysyntä edellyttää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistamisen yli organisaatio- ja aluerajojen. Keskeisessä asemassa tulee olemaan vanhusten omaehtoista selviytymistä tukevat asumisratkaisut ja hyvinvointiteknologia 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 6. 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 7. Ikäihmiset tulevaisuudessa •Elinikä pitenee, toimintakyky paranee •Tulo- ja varallisuustaso kasvaa •Kulutusvoima kasvaa, palvelujen käyttö kasvaa •Vaatimustaso kasvaa •Yksi asuminen kasvaa myös ikääntyessä •Ikäihmiset yhä heterogeenisempi joukko •Aktiivinen ikääntyminen, osallisuus 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 8. Hyvinvointiteknologian hyödyt •Omahoidon kehittäminen •Sairaalasta kotiutumisen nopeutuminen •Palvelun tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen •Omaisten tukeminen/yhteistyön lisääminen •Henkilökunnan teknologiaosaamisen lisääminen •Hoitokustannusten hillitseminen 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 9. Hyödyt asiakkaalle •Elämänlaadun säilyttäminen •Kotona asumisen mahdollistuminen •Turvallisuuden tunteen lisääntyminen •Yksinäisyyden lievittäminen •Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen •Toimintakyvyn ylläpitäminen •Osallisuuden lisääntyminen 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 10. Hyödyt henkilöstölle •Asenne ilmapiirin muutos •Tieto/taito uusimmista hyvinvointiteknologia ratkaisuista •Yhteistyö asiakkaiden, omaisten, henkilöstön, Prizztechin ja yritysten kanssa •Kokemukset, kehittäminen •Hankinta (it-palvelut, hankintalaki, sote-alueet) 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 11. 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 12. •Lämmin kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä, joka toivottavasti jatkuu.. 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula
 • 13. Pirjo Rehula Vanhuspalveluiden johtaja Porin perusturvakeskus pirjo.rehula@pori.fi 044-7014463 13.10.2014| Perusturva | Pirjo Rehula

Related Documents