KompaniaTPK Solutions
TPK Solutions• TPK Solutions është një kompani shqiptare e themeluar në vitin 2004 në Tiranë, Shqipëri.• TPK Solutions ë...
BILANC• Versionet e Bilanc-it:• Bilanc Standard - Program për administrim financiar dhe kontabël. Përmban Standartet e Re...
BILANC• Modulet integruese (opsionale)1. POS – modul per manaxhimin e marketeve.2. Depo farmaceutike– modul për manaxhimin...
FUNKSIONALITETET• Kontabiliteti• Inventari• Shitjet/Blerjet (+ Kthimet,Ofertat e Shitjes,Porosite e Blerjeve)• Imp...
AVANTAZHET1. Llogaritje plotësisht automatike e çmimit mesatar të ponderuar2. Kontabilizim plotësisht automatik i të gji...
AVANTAZHET11. Punon paralelisht me disa dokumente dhe raporte12. Krijimi automatik i llogarive gjatë krijimit të një Kl...
PËRMIRËSIMET E VITIT 20121. Shtohet Moduli Qendra Kosto (Opsionale)2. Mundësi dërgimi me e-mail i dokumenteve3. Suportimi ...
PËRMIRËSIMET E VITIT 201211. Shtimi i klasifikatoreve të klientit, agjentëve të shitjes dhe transportuesve12. Mundësi p...
TEKNOLOGJIAPlatforma e programimit J2SE & J2EE JasperReports &Raportimi IR...
BILANC ONLINE
BILANC ONLINE
PSE SOFT SHQIPTAR?1. Një software shiptar është në gjuhën shqipe dhe është shumë më i kuptueshëm për përdoruesit e tij2....
Ju Faleminderit!
of 14

Prezantimi Programit Bilanc

Programi kompjuterik me cilesor dhe lehtesisht i perdorshem per administrim financiar dhe kontabel te kompanise. Finance, Kontabilitet, Inventari, Shitjet-Blerjet, Pagesat e Faturave, Arka-Banka, Import-Eksport, Listepagesat, Prodhimi, te gjitha raportat zyrtare tatimore. Azhornim ne kohe me ndryshimet ligjore. Përshtatje dhe fleksibilitet për cdo sugjerim të klientit.I vetmi me funksionalitet Online.I njohur dhe i certifikuar si program origjinal nga Sun Microsystems,USA
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantimi Programit Bilanc

 • 1. KompaniaTPK Solutions
 • 2. TPK Solutions• TPK Solutions është një kompani shqiptare e themeluar në vitin 2004 në Tiranë, Shqipëri.• TPK Solutions është e pranishme në mbi 800 firma dhe institucione• TPK Solutions ka prodhuar 12 programe kompjuterike të gjitha në funksion të administrimit të biznesit.
 • 3. BILANC• Versionet e Bilanc-it:• Bilanc Standard - Program për administrim financiar dhe kontabël. Përmban Standartet e Reja Kontabël dhe ndryshimet më të fundit për raportimin tek tatim taksat.• Bilanc Profesional - Version i përshtatur për biznesin prodhues dhe kërkesat e tij.• Bilanc Expres - Version i përshtatur për biznesin e vogël dhe kërkesat e tij. I përshtatur plotësisht me kërkesat e ligjit për raportimin tatimor të biznesit të vogël.• Bilanc Online – Version i përshtatur për biznesin e madh dhe që ka pika shitje të shpërndara gjeografikisht.
 • 4. BILANC• Modulet integruese (opsionale)1. POS – modul per manaxhimin e marketeve.2. Depo farmaceutike– modul për manaxhimin e depove famaceutike.3. Farmaci– modul për manaxhimin e farmacive.4. Nr. Serial – Më anë te këtij moduli ju mund të shikoni me lehtësi kur dhe kujt i keni shitur një artikull me një numër serial të caktuar.5. Bar&Restorant – modul për manaxhimin e bar-restoranteve.6. Qeradhënie – modul për manaxhimin e bizneseve qeradhënëse ( p.sh. videotekave).7. Moduli për Printimin e Barkodeve - Realizon printimin e barkodeve të artikujve që nuk kanë barkod të stampuar nga fabrika.
 • 5. FUNKSIONALITETET• Kontabiliteti• Inventari• Shitjet/Blerjet (+ Kthimet,Ofertat e Shitjes,Porosite e Blerjeve)• Import / Eksport• Ndjekje e TVSH-se• Raporte zyrtare• Suporton disa monedha• Arketime/Pagesa Kesh• Veprimet me Banken• Artikuj/Ndermarrje/Nivele Cmimesh/Magazina pa limit• Qendrat e Kostos• Listëpagesa• Lidhje e pagesave me faturat• Raporte analitike dhe grafike• Punon ne rrjet
 • 6. AVANTAZHET1. Llogaritje plotësisht automatike e çmimit mesatar të ponderuar2. Kontabilizim plotësisht automatik i të gjithë dokumenteve të sistemit3. Krahasim i të dhënave ndër vite4. Vetëplotësim (Autocomplete) i fushave gjatë regjistrimit5. Në përputhje me legjislacionin e Shqipërise dhe Kosovës6. Hapja e dokumentave me një klikim (direkt) nga raportet7. Raporte analitike/grafike8. Llogaritje automatike e kostos për njësi për importet (pas zhdoganimit)9. Bilanc i detajuar me llogaritë kontabël për çdo zë10.Pamja T e llogarive
 • 7. AVANTAZHET11. Punon paralelisht me disa dokumente dhe raporte12. Krijimi automatik i llogarive gjatë krijimit të një Klienti/Furnitori/Arke/Banke13. Kopjimi i të dhënave nga një dokument në tjetrin14. Performancë e lartë që nuk humbet me kalimin e kohës (me rritjen e volumit të të dhënave)15. Lehtësisht i përdorshëm (edhe nëse nuk jeni financier/kontabilist)16. Librat e Shitjes dhe Blerjes gati për dërgim tek tatime.gov.al17. Formate zyrtare18. Modifikimi i një fature “me TVSH” në “pa TVSH” dhe anasjelltas, me nje klik19. Eksport/Import i të dhënave në/nga Excel20. Kodi i artikullit dhe skema e llogarive janë të ndryshueshëm edhe nëse ka veprime21. Raportimi me nivel i llogarive
 • 8. PËRMIRËSIMET E VITIT 20121. Shtohet Moduli Qendra Kosto (Opsionale)2. Mundësi dërgimi me e-mail i dokumenteve3. Suportimi i TVSH- së 10%4. Opsioni për shtimin e zërave të llogarive direkt në FS/FB5. Programi Bilanc dhe llogaritë kontabël mund të përdoren edhe në gjuhën Angleze6. Kartela e Klientit sipas monedhave7. Gjatë regjistrimit të dokumentit (FS/ FB/FD/LM) shfaqet gjendja e artikullit dhe çmimi i shitjes8. Parashikim lëvizje malli nga një magazinë në tjetrën9. Monitorimi i historikut të ndryshimeve/fshirjeve të dokumenteve10. Menaxhimi i konfigurimit të artikujve me akcize dhe raportet përkatese që nevojiten për tatimet
 • 9. PËRMIRËSIMET E VITIT 201211. Shtimi i klasifikatoreve të klientit, agjentëve të shitjes dhe transportuesve12. Mundësi printimi bar-kodesh nga Fatura e Blerjes13. Të drejtat e përdoruesve per çdo raport14. Shtohet opsioni "shto artikuj në grup" tek FH15. Programi Bilanc punon edhe me planin e llogarive të institucioneve buxhetore16. Perdoruesi mund të shtojë te artikulli fushën Vendodhja, vendodhjen fizike të artikullit.17. Shtimi i një sërë raportesh mbi Shitjet, Klientët, Inventarin, Qendrat e Kostos, Institucione•
 • 10. TEKNOLOGJIAPlatforma e programimit J2SE & J2EE JasperReports &Raportimi IReportTestimi JUnitNdertimi i "Build"-eve Apache AntMenaxhimi i versioneve CVSNT Windows FamilySistemi operativ (XP,Vista,2003, Win7, Win 8, Mac ) MSDEDatabaze SQL Server 2005-2008
 • 11. BILANC ONLINE
 • 12. BILANC ONLINE
 • 13. PSE SOFT SHQIPTAR?1. Një software shiptar është në gjuhën shqipe dhe është shumë më i kuptueshëm për përdoruesit e tij2. Kostot fillestare të softwarëve shqiptare janë relativisht shumë të ulëta.3. Kostot e trajnimeve të punonjësve dhe të asistencës janë po ashtu relativisht të ulëta.4. Softwarët shqiptar përshtaten shumë shpejtë me dinamikën e tregut shqiptar. Këtu mund të përmendim lidhjen e këtyre programeve me kasat fiskale të ndryshme.5. Kosto e lartë financiare për ndryshimet që do të kërkoni për një sotware të huaj.6. Partneritet më i lartë midis dy bizneseve shqiptare.
 • 14. Ju Faleminderit!

Related Documents