www.inforegio.ro
Forumul Comunicatorilor Regio
25 - 27 iunie 2014
www.inforegio.ro
Construire clădire de birouri
pentru sprijinirea afacerilor
în municipiul
Tîrgu Mureş
www.inforegio.ro
MULTINVEST Tg. Mureş
 înfiinţată în 2002 la Tg.Mureş
 obiect de activitate la înfiinţare: proiectare de...
www.inforegio.ro
CENTRUL DE AFACERI MULTINVEST din Tg. Mureş
ideea construirii unui centru de afaceri în Tg. Mureş: iunie...
www.inforegio.ro
PARAMETRII GENERALI, Urbanistici, Arhitecturali, Tehnici
Suprafaţa teren: 968 mp
POT: 70,83 %
CUT: 3,22
N...
www.inforegio.ro
Câteva imagini reprezentative
3.1
www.inforegio.ro
Câteva imagini reprezentative
3.2
www.inforegio.ro
Câteva imagini reprezentative
3.3
www.inforegio.ro
Câteva imagini reprezentative
3.4
www.inforegio.ro
PRINCIPALELE ELEMENTE de “CLĂDIRE VERDE”
4
www.inforegio.ro
PRINCIPALELE ELEMENTE de “CLĂDIRE VERDE”
performanţă energetică: clasa A,
încălzire –răcire cu pompe de...
www.inforegio.ro
ORGANIZAREA – Managementul General al Proiectului
5
În etapa de planificare:
BF Consulting srl Tg Mureş ...
www.inforegio.ro
ORGANIZAREA – Gestionarea modificărilor - necesitatea
2008 • Clădire de birouri inovativă
2013 • Clădire ...
www.inforegio.ro
ORGANIZAREA – Şantierul
DIFICULTĂŢI – PROBLEME SPECIALE
locaţia: centrul istoric al municipiului – zonă ...
www.inforegio.ro
DATE PRIVIND COSTURILE:
(toate valorile sunt în RON cu TVA inclus)
Valoarea totală a proiectului: 29.187...
www.inforegio.ro
COLABORAREA cu ADR CENTRU
9
Beneficiar:
întocmire şi depunere dosare de prefinanţare şi dosare de rambur...
www.inforegio.ro
PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO
actiuni de informare si publicitate
materiale de informare si publicitate
...
www.inforegio.ro
PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO
Conferinta :
28 mai 2013, cu ocazia inaugurarii cladirii
Peste 200 particip...
www.inforegio.ro
PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO
Conferinte si workshopuri
 Conferinta si intalnire business-to-business int...
www.inforegio.ro
PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO
Impactul asupra mediului de afaceri
 Infiintarea clusterului Green Building...
www.inforegio.ro
Vă mulţumim
Date de contact:
Tg Mures, str.Gheorghe Doja nr.67
tel: 0265 250 432
office@multinvest.ro
Inv...
of 21

Prezentare proiecte Regio regiunea Vest

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare proiecte Regio regiunea Vest

 • 1. www.inforegio.ro Forumul Comunicatorilor Regio 25 - 27 iunie 2014
 • 2. www.inforegio.ro Construire clădire de birouri pentru sprijinirea afacerilor în municipiul Tîrgu Mureş
 • 3. www.inforegio.ro MULTINVEST Tg. Mureş  înfiinţată în 2002 la Tg.Mureş  obiect de activitate la înfiinţare: proiectare de structuri în construcţii civile  obiect de activitate în prezent: proiectare , dezvoltare, consultanţă şi management de proiect pentru construcţii civile, industriale şi de infrastructură  nr. angajaţi la înfiinţare: 1  nr. angajaţi în prezent: 46  specialităţi acoperite la înfiinţare: proiectarea de structuri  specialităţile acoperite în prezent: toate specialităţile din domeniul construcţiilor civile şi industriale, auditori energetici, infrastructură  aria de acoperire la înfiinţare: judeţul Mureş  aria de acoperire actuală: întreg teritoriul României  portofoliul de lucrări până în prezent: peste 500 de proiecte de clădiri comerciale, inustriale, învăţământ, sport, turism, etc. , proiecte de infrastructură de transport şi edilitare.  perspective: - extinderea activităţilor de proiectare şi proiect management la zone de dezvoltare din afara UE - dezvoltări în domeniul energiilor regenerabile 1
 • 4. www.inforegio.ro CENTRUL DE AFACERI MULTINVEST din Tg. Mureş ideea construirii unui centru de afaceri în Tg. Mureş: iunie 2007 studiul de oportunitate – analiza pieţei: august 2007 studiul de fezabilitate: aprilie 2008 depunerea cererii de finanţare: decembrie 2008 elaborarea şi aprobarea PUZ / PUD: iunie 2009 proiectarea tehnică – obţinerea autorizaţiei de construire: martie – decembrie 2010 semnarea contractului de finanţare: decembrie 2010 selectarea antreprenorului general – contractarea execuţiei: martie 2011 deschiderea şantierului – începerea lucrărilor: aprilie 2011 • finalizarea până la cota ±0.00: septembrie 2011 • finalizarea structurii de rezistenţă: aprilie 2012 • finalizarea închiderilor exterioare: decembrie 2012 • finalizarea lucrărilor de instalaţii: martie 2013 închiderea şantierului – recepţia lucrărilor: mai 2013 2
 • 5. www.inforegio.ro PARAMETRII GENERALI, Urbanistici, Arhitecturali, Tehnici Suprafaţa teren: 968 mp POT: 70,83 % CUT: 3,22 Nr. nivele: S+P+6E Suprafata construită: 685.65 mp Suprafaţa desfăşurată: 4001.68 mp Suprafaţa utilă (fără parcare): 2762.68 mp Suprafaţa terase verzi: 153 mp Suprafaţa parcare subterană: 853 mp Nr. locuri parcare auto: 50 d.c. locuri încărcare auto electrice: 2 Nr. locuri parcare biciclete: 10 3
 • 6. www.inforegio.ro Câteva imagini reprezentative 3.1
 • 7. www.inforegio.ro Câteva imagini reprezentative 3.2
 • 8. www.inforegio.ro Câteva imagini reprezentative 3.3
 • 9. www.inforegio.ro Câteva imagini reprezentative 3.4
 • 10. www.inforegio.ro PRINCIPALELE ELEMENTE de “CLĂDIRE VERDE” 4
 • 11. www.inforegio.ro PRINCIPALELE ELEMENTE de “CLĂDIRE VERDE” performanţă energetică: clasa A, încălzire –răcire cu pompe de căldură (24 sonde la 180 m adâncime , sub clădire) ventilaţie cu recuperare de căldură apă caldă menajeră produsă cu panouri solare apă pluvială colectată şi utilizată la rezervoarele wc terase verzi irigate cu apă pluvială sistem integrat de building management  controlul automat al temperaturii interioare  controlul automat al nivelului de iluminat artificial functie de cel natural  controlul iluminatului si climatizării funcţie de prezenţă  prevenirea pierderilor la climatizare (controlul poziţiei ferestrelor şi uşilor)  controlul automat al iluminatului in spatiile de circulaţie si sanitare  monitorizarea consumurilor energetice  monitorizarea consumurilor de apă; sistem de prevenire a pierderilor spaţiu amenajat pentru colectarea sortată a deşeurilor de birotică anvelopa de înaltă eficienţă energetică tâmplării sistem alumil M50 High Energy betonul din structuri aprovizionat din staţii de beton cu certificare de mediu consum anual de energie 58 kWh/m2*an 4.1
 • 12. www.inforegio.ro ORGANIZAREA – Managementul General al Proiectului 5 În etapa de planificare: BF Consulting srl Tg Mureş – întocmire documentaţie ptr finanţare ASPECT srl Tg Mureş – elaborare studiu de fezabilitate ARHITECTON srl Tg Mureş – elaborare PUZ / PUD MULTINVEST srl Tg Mureş – elaborare proiect tehnic şi DTAC În etapa de implementare: BF Consulting srl Tg Mureş – analiză şi verificare dosare de atribuire lucrări Profis Consulting srl Tg Mures – consultanţă, implementare, dirigenţie de şantier MULTINVEST srl Tg Mureş – management de proiect, întocmire cereri de prefinanţare şi rambursare, lunare ( 1 la 24) DAFORA SA Medias – Antreprenor General
 • 13. www.inforegio.ro ORGANIZAREA – Gestionarea modificărilor - necesitatea 2008 • Clădire de birouri inovativă 2013 • Clădire de birouri “verde” modificări în cerinţele pieţei construcţiilor creşterea importanţei eficienţei energetice extinderea conceptului de clădire verde asupra modului de construire materiale noi de constructii cu eficienţă energetică ridicată dezvoltarea tehnologiilor de utilizare a energiei solare dezvoltarea tehnologiilor de utilizare a energiei geotermice dezvoltarea tehnologiilor pentru clădiri inteligente 6
 • 14. www.inforegio.ro ORGANIZAREA – Şantierul DIFICULTĂŢI – PROBLEME SPECIALE locaţia: centrul istoric al municipiului – zonă monumente istorice, protejată vecinătăţile: teatru monument, biserică monument, curţi ale unor locuinţe individuale accesul în zonă: limitare la tonajul vehiculelor accesul în şantier: culoar de acces de 50 m lungime şi 5 m lăţime, comun cu CJAS Mureş restricţii privind activitatea în şantier:  intervale orare cu restricţii de zgomot  protejarea vecinătăţilor de poluarea cu praf şi deşeuri  măsuri speciale privind deşeurile de şantier  spălarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier IMPACTUL ŞANTIERULUI fără reclamaţii din partea vecinilor pe întreaga perioadă a lucrărilor fără reclamaţii de la administraţia domeniului public fără probleme cu autorităţile de mediu 7
 • 15. www.inforegio.ro DATE PRIVIND COSTURILE: (toate valorile sunt în RON cu TVA inclus) Valoarea totală a proiectului: 29.187.861 Contribuţia Uniunii Europene: 12.832.018 Contribuţia Guvernului României: 1.963.344 Contribuţia beneficiarului: 14.392.499 Valoarea contractată ptr execuţie: 23.948.839 Valoarea finală a execuţiei: 26.176.081 Procent de realizare: 98 % Procent lucrări suplimentare din valoarea contractată: 9,3 % Valoare iniţială organizare de şantier: 786.780 Valoare finală organizare de şantier: 291.400 8
 • 16. www.inforegio.ro COLABORAREA cu ADR CENTRU 9 Beneficiar: întocmire şi depunere dosare de prefinanţare şi dosare de ramburs lunare, la termen, fără întârziere la nici un dosar întocmire rapoarte de progres trimestriale , fără întârzieri , conform grafic respectarea pe tot parcursul lucrărilor a graficului fizic de lucrări din cererea de finanţare respectarea graficului de rambursări lunare ADR Centru: vizite de lucru verificarea dosarelor de prefinanţare şi ramburs conform programărilor verificare dosare de atribuire colaborarea permanentă la notificările beneficiarului, cu rezolvarea problemelor semnalate , în timp util plata contravalorii cererilor de rambursare , la timp, fără întârzieri
 • 17. www.inforegio.ro PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO actiuni de informare si publicitate materiale de informare si publicitate comunicare prin social media brosuri si pliante Interviuri acordate media locala prezentari la conferinte
 • 18. www.inforegio.ro PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO Conferinta : 28 mai 2013, cu ocazia inaugurarii cladirii Peste 200 participanti Speakeri din mai multe regiuni de dezvoltare Subiecte principale: “Fonduri europene pentru clădiri sustenabile” “Creșterea succesului în obținerea de fonduri europene pentru industriile verzi” “Tendinţe “verzi” în arhitectură şi urbanism”
 • 19. www.inforegio.ro PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO Conferinte si workshopuri  Conferinta si intalnire business-to-business intre firme din Romania si Ungaria – „Utilizarea surselor de Energie Verde pentru un viitor sustenabil si curat in Romania si Ungaria”  Conferinta pentru infiintarea Clusterului Green Building&Development  Forum economic si intalnire de afaceri organizat de Clusterul Green Building&Development, impreuna cu Parcul Industrial si Incubatorul de afaceri Mures si Clusterul de Dezvoltare Economica Internationala FUTURA  Velux workshop - Case active  Workshopul Posibilitati de dezvoltare pentru IMM din fonduri europene  Intalnirea clubului oamenilor de afaceri germani din Romania
 • 20. www.inforegio.ro PROMOVAREA PROGRAMULUI REGIO Impactul asupra mediului de afaceri  Infiintarea clusterului Green Building & Development de catre firmele implicate in construirea cladirii  Schimbarea modului de gandire , de la proiectant la executant, inclusiv la angajatii Multinvest  Impact asupra oficialitatilor locale, responsabile de urbanism si mediu  Impact asupra comunitatilor profesionale (mutarea filialei OAR in cladirea noua)
 • 21. www.inforegio.ro Vă mulţumim Date de contact: Tg Mures, str.Gheorghe Doja nr.67 tel: 0265 250 432 office@multinvest.ro Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Related Documents