Planul Integrat de Dezvoltare Urbană aPlanul Integrat de Dezvoltare Urbană a
Municipiului AradMunicipiului Arad
Axa priori...
P.I.D.U
• -MODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI MICALACAMODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI MICALACA
• -REAMENA...
REABILITARE CLĂDIRE COLEGIULREABILITARE CLĂDIRE COLEGIUL
NA IONAL MOISE NICOARĂȚNA IONAL MOISE NICOARĂȚ
Valoarea totală : ...
REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC
VECHI AL MUNICIPIULUI ARAD
• Lucrări executate:
-reabilitare Pod Traian
-reabilitare clădir...
MODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRUMODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRU
VÂRSTNICI MICALACA ARADVÂRSTNICI MICALACA ARAD
• Lucrările ...
REABILITARE PASAJ MICALACA
• Valoarea totală a proiectului :
14.879.322,28 lei
• Valoarea eligibilă:12.021.341,09 lei
• Va...
REABILITARE PASAJ GRADISTE
Valoarea totală a proiectului
17.561.864,67 lei
Valoarea cheltuielilor eligibile
13.417.112,19
...
REAMENAJARE ZONĂ DE
AGREMENT PĂDURICE
• Lucrări executate în cadrul proiectului
-reabilitare peisagera a parcului existent...
AMENAJARE TRECERI LA NIVEL CU
LINIILE DE TRAMVAI
Amenajarea trecerilor a fost realizată pe
placă de beton armat şi prinder...
PUBLICITATE ŞI INFORMARE
Pe parcursul implementării proiectelor finanţate
prin POR a fost realizată publicitatea prin :
• ...
Comunicate de presă
Conferinţe de presă
PANOURI TEMPORARE
Placă permanentă
PLIANTE
Prezentare pe site
Mul umesc pentru aten ie!ț ț
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Opera ional Regional i co-fi...
Proiecte Regio în Arad
Proiecte Regio în Arad
Proiecte Regio în Arad
Proiecte Regio în Arad
Proiecte Regio în Arad
of 22

Proiecte Regio în Arad

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad Reabilitare clădire Colegiul Național Moise Nicoară Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Proiecte Regio în Arad

 • 1. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană aPlanul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului AradMunicipiului Arad Axa prioritara 1-Axa prioritara 1- Domeniul de intervenDomeniul de intervenţţieie 1.11.1 Reabilitare clădire Colegiul Na ional MoisețReabilitare clădire Colegiul Na ional Moiseț NicoarăNicoară Axa prioritaraAxa prioritara 33-- Îmbunătă irea structurii socialețÎmbunătă irea structurii socialeț RReabilitarea Centrului Istoric Vechi aleabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului AradMunicipiului Arad Axa prioritară 5 – „Dezvoltare durabilă şi promovarea turismului ”
 • 2. P.I.D.U • -MODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI MICALACAMODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI MICALACA • -REAMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT PĂDURICE-REAMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT PĂDURICE • -AMENAJARE TRECERI LA NIVEL CU LINIILE DE TRAMVAI-AMENAJARE TRECERI LA NIVEL CU LINIILE DE TRAMVAI • -REABILITARE PASAJ GRĂDIŞTE-REABILITARE PASAJ GRĂDIŞTE • -REABILITARE PASAJ MICALACA-REABILITARE PASAJ MICALACA • -MODERNIZARE COMPLEX DE EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ-MODERNIZARE COMPLEX DE EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PENTRU COPII ŞI TINERET “ CURCUBEU”PENTRU COPII ŞI TINERET “ CURCUBEU” • -LEGĂTURA RUTIERĂ CÂMPUL LINIŞTII-CENTURA ARAD-LEGĂTURA RUTIERĂ CÂMPUL LINIŞTII-CENTURA ARAD
 • 3. REABILITARE CLĂDIRE COLEGIULREABILITARE CLĂDIRE COLEGIUL NA IONAL MOISE NICOARĂȚNA IONAL MOISE NICOARĂȚ Valoarea totală : 51.123.307,91 lei Valoarea eligibilă a proiectului: 40.429.878 lei Valoare neeligibilă : 894.725 lei -Perioada de implementare 29.10.2010- 29.10.2013
 • 4. REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC VECHI AL MUNICIPIULUI ARAD • Lucrări executate: -reabilitare Pod Traian -reabilitare clădirea Preparandiei -reabilitare 10 străzi din Ansamblul Urban Arad • Valoarea bugetului aprobat 58.782.037 lei cu TVA • Perioada de implementare 28.02.2009 - 27.03.2012
 • 5. MODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRUMODERNIZARE CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI MICALACA ARADVÂRSTNICI MICALACA ARAD • Lucrările de reabilitare şi amenajare propuse prin proiect: -anveloparea termică a clădirii -izolarea planşeelor (parter şi mansardă ) -înlocuirea tâmplăriei exterioare înlocuirea instalaţilor sanitare interioare - executarea a două panouri solare pentru prepararea apei calde menajere -refacerea aleilor din curtea imobilului cu dale de beton; -dotări: frigider, aragaz cu cuptor, maşină spălat vase şi mobilier Valoarea totală a proiectului : 446.273,67 lei • Contribuţia UE :256.736,25 lei • Contribuţia Guvernului :56.395,71 lei • Contribuţia Beneficiarului : 133.141,71 lei Per. de implementare:26.06.2011-26.06.2012
 • 6. REABILITARE PASAJ MICALACA • Valoarea totală a proiectului : 14.879.322,28 lei • Valoarea eligibilă:12.021.341,09 lei • Valoare neeligibilă :5.198,75 lei • Per.de implementare 26.06.2011- 25.06.2013
 • 7. REABILITARE PASAJ GRADISTE Valoarea totală a proiectului 17.561.864,67 lei Valoarea cheltuielilor eligibile 13.417.112,19 Valoarea cheltuielilor neeligibile 777.513,00 Perioada de implementare 26.08.2011-25.07.2013
 • 8. REAMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT PĂDURICE • Lucrări executate în cadrul proiectului -reabilitare peisagera a parcului existent -executie fântână arteziană muzicală -reabilitare maluri lac -remodelarea aleilor pietonale -executare iluminat ambiental • Valoarea totală a proiectului : • 9.365.714,97lei • Valoarea eligibilă a proiectului 7.318.153,32lei • Valoare neeligibilă : 253.037,25 lei • Perioada de implementare 25.06.2011-25.05.2012
 • 9. AMENAJARE TRECERI LA NIVEL CU LINIILE DE TRAMVAI Amenajarea trecerilor a fost realizată pe placă de beton armat şi prindere elastică a şinei de tramvai. • Valoarea totală a proiectului : 19.140.356,09 lei • Valoarea eligibilă a proiectului: 15.464.853,12 • Valoare neeligibilă : - • -Perioada de implementare 25.08.2011-25.07.2013
 • 10. PUBLICITATE ŞI INFORMARE Pe parcursul implementării proiectelor finanţate prin POR a fost realizată publicitatea prin : • Comunicate de presă • Conferinţe de presă • Panouri temporare • Plăcuţe permanente • Publicitate pe site-ul primăriei • Pliante
 • 11. Comunicate de presă
 • 12. Conferinţe de presă
 • 13. PANOURI TEMPORARE
 • 14. Placă permanentă
 • 15. PLIANTE
 • 16. Prezentare pe site
 • 17. Mul umesc pentru aten ie!ț ț Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera ional Regional i co-finan at de Uniunea Europeană prinț ș ț Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Related Documents