VOTED THE BEST EMAIL OF THIS YEAR
UZNANY ZA NAJLEPSZY EMAIL ROKU
JEŠLI MYŠLISZ, ZIE J ESTEŠ N IESZCZEŠLIWY,
SPOJRZ NA NICH
If you think you are un happy, look at them
-f
A". -
Ješli uznasz, ze mało zarabiasz,
co ma powiedzieć ta dziewczynka?
| f you think your salary is Iow,
how about her?
Ješli masz wrazenie,
.že masz mało przyjaciöł. ..
Ifyou think you don't have
many friends. ..
Kiedy poozujesz,
z'e chcesz sie juz' poddać,
pomysl o tym człowie ku
When you feel like giving up,
think ofthis man
Jesli pomyslisz,
2e cierpisz w zyciu,
czy cierpisz juz` tak, jak ten człowiek?
Ifyou think you suffer in life,
do yo...
f~iiñwáh
. na
IA4U. ULA
z/ /anygcn/ GUEST/
http
Jesli chciałbys narzekać
na swöj transport,
co mją powiedzieć ludzie na tym zdjeciu?
| f you complain
about your transp...
Jesli uwazasz, z'e społeczeñstwo
jest niesprawiedliwe dla Ciebie,
co ma powiedzieć ta kobieta?
lfyour society is unfai...
Ciesz sie Zyciem takim jakie jest
i jakie przychodzi
Enjoy life how it is and as it comes
Innym zdarzają sie rzeczy
duz'...
t- est wiele rzeczy,
ktore , orztxcreągitae `I`woja, Lswa-ge
'. | -. _ . , -l, .`, . ' > _, ., . ,
ale LYLŠO . nelIc/...
Inn: since Il uaeecs L0 CIlCUIc-te
lorax/ er
, n. ,__ , .
Ian email pOLI/ _GOIJJG
aez usta PIKI. )
Dva; /oIJ
. l .
0 avrsrir* "t
-. J jo
` I
ł 1
a / Díl/
Meczy Cie
opieka rodzicćw? nie mają wcale! !
gdv
.
.l
. .v
.
n'
I L
. I
, I l .
. .E
I i.
I
. .V
D
k.
.. v
v .
v l
. _ .
l
H
. oj
I
v 1
rąíľvłľtr» 1'
~`ixliJl: :ąlil= s'1l”l° 'IV .1 Il
<e, li«1t; t.: Ilhjttt/ áfžltí i:
PHŽCŠ".
Čile' l_n| ,l'l , It{l, 'l: -:
Ul a l...
*Silit I, 'ŽŠ“3,_IA"EIŽ". JTI3,II
Šui? t «= “Jl=1=-1;WI= V?
f. . 'tej I' IŠIII: : : Hat _j~: *', ' ąh 3.311
: {{: _: ...
Are you still
complaining?
Wciąž chetny clo narzekania?
Observe around you
and be thankful for all
that you have in this
transistory lifetime.
Rozejrzyj sie dookoła
i bądz' w...
We are fortunate, we have much more than what
we need to be content.
Let's try not to feed this endless cycle of consum...
Send this presentation without any
obligation orexpectation in' receiving
QOOd luck.
Alľyšlij te prezentacje bez wahania...
LET UŠCOMPLAIN LESS
AND eivE MORE!
PRZŽESTANMY"NA, RZEŽSKAC
ILZACZN lJ MY" DAWAC l
Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom
Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom
Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom
Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom
Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom
Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom
Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom
of 29

Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom

Prezentacja na stronę www.forumfundacja.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 2 Fundacja FORUM Radom

 • 1. VOTED THE BEST EMAIL OF THIS YEAR UZNANY ZA NAJLEPSZY EMAIL ROKU
 • 2. JEŠLI MYŠLISZ, ZIE J ESTEŠ N IESZCZEŠLIWY, SPOJRZ NA NICH If you think you are un happy, look at them
 • 3. -f A". -
 • 4. Ješli uznasz, ze mało zarabiasz, co ma powiedzieć ta dziewczynka? | f you think your salary is Iow, how about her?
 • 5. Ješli masz wrazenie, .že masz mało przyjaciöł. .. Ifyou think you don't have many friends. ..
 • 6. Kiedy poozujesz, z'e chcesz sie juz' poddać, pomysl o tym człowie ku When you feel like giving up, think ofthis man
 • 7. Jesli pomyslisz, 2e cierpisz w zyciu, czy cierpisz juz` tak, jak ten człowiek? Ifyou think you suffer in life, do you suffer as much as he does?
 • 8. f~iiñwáh . na IA4U. ULA z/ /anygcn/ GUEST/ http
 • 9. Jesli chciałbys narzekać na swöj transport, co mją powiedzieć ludzie na tym zdjeciu? | f you complain about your transport system, how about them?
 • 10. Jesli uwazasz, z'e społeczeñstwo jest niesprawiedliwe dla Ciebie, co ma powiedzieć ta kobieta? lfyour society is unfair to you, how about her?
 • 11. Ciesz sie Zyciem takim jakie jest i jakie przychodzi Enjoy life how it is and as it comes Innym zdarzają sie rzeczy duz'o gorsze niz' nam. . Things are worse for others and is a lot better for us
 • 12. t- est wiele rzeczy, ktore , orztxcreągitae `I`woja, Lswa-ge '. | -. _ . , -l, .`, . ' > _, ., . , ale LYLŠO . nelIc/ .ne / _IC'; :)IEL Cie / _c- selca . popa uz na to. "There are many thiltgs in gIoLsr life lłiíčľt will catch your eye bili: only a few will catch gjoui" heart purstie ttuose
 • 13. Inn: since Il uaeecs L0 CIlCUIc-te lorax/ er , n. ,__ , . Ian email pOLI/ _GOIJJG aez usta PIKI. )
 • 14. Dva; /oIJ . l . 0 avrsrir* "t -. J jo ` I ł 1 a / Díl/ Meczy Cie opieka rodzicćw? nie mają wcale! !
 • 15. gdv . .l . .v . n' I L . I , I l . . .E I i. I . .V D k. .. v v . v l . _ . l H . oj I v 1 rąíľvłľtr» 1'
 • 16. ~`ixliJl: :ąlil= s'1l”l° 'IV .1 Il <e, li«1t; t.: Ilhjttt/ áfžltí i: PHŽCŠ". Čile' l_n| ,l'l , It{l, 'l: -: Ul a lt'í-l! .l t. : . :~". I.'I`-l Isuzu-Jaz. c-aufzr» "-S*T"l'l'? *vI_"ľ"t. ~"V-` “Šh-'IŠE `l= `17fIí`ł'-. _ i”r= ll'i't= .+
 • 17. *Silit I, 'ŽŠ“3,_IA"EIŽ". JTI3,II Šui? t «= “Jl=1=-1;WI= V? f. . 'tej I' IŠIII: : : Hat _j~: *', ' ąh 3.311 : {{: _: . .~ll= ,-_J5,°ŠI=5 HJIEŠŠaŽľ
 • 18. Are you still complaining? Wciąž chetny clo narzekania?
 • 19. Observe around you and be thankful for all that you have in this transistory lifetime. Rozejrzyj sie dookoła i bądz' wdzieczny za wszystko co masz w tak krötkim zyciu
 • 20. We are fortunate, we have much more than what we need to be content. Let's try not to feed this endless cycle of consumerism and immorality in which this "modern nad advanced" society forgets and ignores the other two thirds of our brothers and sisters! Jesteš my szczešliwcami, mamy znacznie wiecej niž potrzebujemy do szczešcia. Postarajmy sie zatrzymać bled ne koło przes adnej konsumpcji ibraku moralnošci, w ktć rych to "nowoczesne i rozwiniete" społeczeñstwo zapom ina o dwćch tizecich swoich braci i siostr!
 • 21. Send this presentation without any obligation orexpectation in' receiving QOOd luck. Alľyšlij te prezentacje bez wahania, czy oczekiwania-szczešcia.
 • 22. LET UŠCOMPLAIN LESS AND eivE MORE! PRZŽESTANMY"NA, RZEŽSKAC ILZACZN lJ MY" DAWAC l