NASTAVNI METODI I MOTIVACIJA
Odabrani metodi koji
odgovaraju nastavnicima u
stručnim školama u Srbiji
Odabrani metodi koji...
Cilj ovog pedagoškog kursa je
da izgradi ili poboljša metodičke
kompetencije nastavnika,tako
što će biti upoznati sa razli...
Očekujemo da će nakon ove obuke
nastaavnici usvojiti osnovni repertoar
novih metoda primenjljivih na stručno
obrazovanje, ...
“Dobra nastava” u stručnim školama je
ona koja:
Pokreće učenike da napreduju
Ovo se postiže kada učenici u potpunosti shva...
i...
Koja radi na “važnim”sadržajima i ciljevima
Mnogo predmeta i tema,ne samo u stručnim školama u
Srbiji ,su važne kada ...
i...
Koja zastupa multidisciplinarne pristupe
tokom učenja
Ostaviti nešto nedorečeno,neodlučivati unapred,ne
davati gotova...
i...
Koja pokušava gde god je to moguće da u
nastavni proces uključi situacije iz života i
realne radne situacije.
Koja mo...
i...
Koja dokazuje da su nastavnici osobe koje sebe
ne vide samo kao predavače već i kao osobe koje
učenike treba da nauče...
Ovo je prilično dugačka lista zahteva i naravno
da je nemoguće sve ovo uraditi u isto vreme,
ali vredi se ovoga podsetiti ...
Didaktička analiza bitnih metoda i
kako ih primeniti u školama
Na sledećim slajdovima opisane su
metode koje će se koristi...
Stvaramo sopstvenu sliku o
dobroj nastavi
Ciljevi:
Zahtevi za sprovođenje dobre nastave
Složiti se u većim grupama o glavn...
Grudva snega
Upotreba Od svih učesnika se traži da napišu pet želja, pitanja, ideja na
papiru(plavom).Sa svojim susedom se...
Sprovodimo didaktičku nastavu
Ciljevi:
Kako bi trebala da izgleda didaktička nastava
Kako postići didaktičku sigurnost
1. ...
Mape uma
Upotreba Mape uma su stablo misli koje počinje od problema, pitanja ili teme
(napisane ucentru) i misli i ideja k...
Nastavna temaNastavna tema
1. U čemu se vidi
sveobuhvatna
važnost sadržaja
1. U čemu se vidi
sveobuhvatna
važnost sadržaja...
Rad u grupi, deo 1. : Priprema i zadatak
Upotreba Rad u grupi se sastoji od:
• pripreme
• izvođenja rada u grupi
• sumiran...
Drugi deo
Materijali Papir, flomasteri.....
Primeri • Početak nastave u prvom razredu tehničara za
primarnu obradu drveta
...
Metoda –LABORATORIJA BUDUĆNOSTI na temu
praktična bastava
Nemački naučnik Robert Jang je šezdesetih i sedamdesetih godina
...
Kriticizam Metoda - Karte – Od kartona iseći karte, na
svakoj karti se ispisuje po jedna kritika, svaki
učesnik može ispis...
Iznošenje ideja (Brainstorming),
drugi deo
Upotreba Tema je napisana na tabli.Sva pitanja treba da budu
postavljena i sva ...
drugi deo
Materijali Tabla za pisanje, olovke , flomasteri.....
Primeri Obuka nastavnika srednjih stručnih škola u Srbiji:...
Usmeno ocenjivanje učenika koje ima
veze sa sadržajem aktivne nastave
Stvaramo sliku o velikom broju mogućnosti za
ocenjiv...
Pisanje umom
Upotreba Učesnici dobijaju pitanje o kome treba da razmisle
tokom ograničenog vremenskog perioda.Nakon toga s...
Karte (prvi deo)
Upotreba Moderator postavlja pitanje ili daje temu.Od svakog
učesnika se traži da zapiše odgovore i rešen...
drugi deo
Primeri ‘Nastava u okviru novih profila nakon letnje pauze
2007. u stručnim školama u Srbiji – na koji naččin
pr...
Krug za odlučivanje
Upotreba U fazi planiranja veliki broj aspekata je prikupljen, slož-
en po prioritetima i nabrojan pre...
Igranje uloga (prvi deo)
Upotreba Moderator objašnjava situaciju za igranje uloga i
učesnici dobijaju karte sa ulogama.Sva...
Drugi deo
Primeri Igranje uloga može se ostvariti kroz različite
situacije kao:
• Konferencija za nastavnike stručnih škol...
Метода Графити
После сваке урађене методе руководилац семинара
подстиче учеснике да размишљају где би употребили
на часу о...
Osvetljavanje (kamen za komunikaciju)
prvi deo
Upotreba Učesnici razgovaraju o različitim elementima obuke, pred-
avanja k...
drugi deo
Materijal Nije potreban materijal
Primeri • Razmattranje rezultata radionice
• iskustva grupe
• Atmosfera u grup...
of 31

Nastavni metodi i motivacija

Nastavni metodi i motivacija | Prehrambeno šumarska i hemijska škola - Sremska Mitrovica
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nastavni metodi i motivacija

 • 1. NASTAVNI METODI I MOTIVACIJA Odabrani metodi koji odgovaraju nastavnicima u stručnim školama u Srbiji Odabrani metodi koji odgovaraju nastavnicima u stručnim školama u Srbiji Министарство просвете и спорта Републике Србије Програм реформе средњег стручног образовања
 • 2. Cilj ovog pedagoškog kursa je da izgradi ili poboljša metodičke kompetencije nastavnika,tako što će biti upoznati sa različitim metodama nastavničkog rada, a koje možemo koristiti u stručnim školama u Srbiji.
 • 3. Očekujemo da će nakon ove obuke nastaavnici usvojiti osnovni repertoar novih metoda primenjljivih na stručno obrazovanje, što se pre svega odnosi na: Regulisanje nastavnog procesa; Korištenje grupnog i partnerskog rada u učionici; Motivisanje različitih grupa učenika; Pripremanje različitih aranžmana učenja; Aktivnosti nadgledanja časa; Pružiti svoje viđenje i voditi diskusiju sa učenicima.
 • 4. “Dobra nastava” u stručnim školama je ona koja: Pokreće učenike da napreduju Ovo se postiže kada učenici u potpunosti shvate neki fenomen ili smo sigurni da smo u njima stvorili set odgovarajućih veština,znanja i stavova,ili smo ih ojačali u socijalnim veštinama(npr.kada razviju veštine potrebne za rad u timu).Ključno pitanje na koje treba dati odgovor da bi se identifikovala “dobra nastava”je :”Koji momenat tokom predavanja predstavlja tačku kada učenici nauče nešto”.
 • 5. i... Koja radi na “važnim”sadržajima i ciljevima Mnogo predmeta i tema,ne samo u stručnim školama u Srbiji ,su važne kada su u pitanju ispiti ili druge vrste provere “znanja”.Ovaj “sekundarni prioritet”nikako ne bi trebalo da daje legitimitet datom sadržaju. Povezanost sadržaja jednog predmeta sa sadržajem drugih predmeta Ohrabrujemo učenike da razmišljaju o različitim disciplinama.
 • 6. i... Koja zastupa multidisciplinarne pristupe tokom učenja Ostaviti nešto nedorečeno,neodlučivati unapred,ne davati gotova rešenja koja prosto treba naučiti. Koja se pridržava ciljeva Ne striktno ili tvrdoglavo nego fleksibilno.
 • 7. i... Koja pokušava gde god je to moguće da u nastavni proces uključi situacije iz života i realne radne situacije. Koja može biti drugačija od prvobitno predviđenog nastavnog plana, jer iste lekcije koje predajemo mogu imati različiti “odjek” u različitim odeljenjima i naša očekivanja ne mogu uvek biti ispunjena potpuno. Koja aktivno uključuje učenike u sve delove dobre nastave kao što je planiranje,sprovođenje i vrednovanje nastave.
 • 8. i... Koja dokazuje da su nastavnici osobe koje sebe ne vide samo kao predavače već i kao osobe koje učenike treba da nauče da uče,da posmatraju rad i napredak učenika,pažljivo donose zaključke o učenicima i odgovorno sprovode pedagoške intervencije. Koja dopušta nastavnicima da se predstave kao “ljudi” što podrazumeva uključenje emocija,mogućnost bliskosti ili distanciranja širokogrudost, ali i pedagoške sankcije.
 • 9. Ovo je prilično dugačka lista zahteva i naravno da je nemoguće sve ovo uraditi u isto vreme, ali vredi se ovoga podsetiti pre nego što pristupimo planiranju časova i nastave u stručnim školama.Ove kriterijume bi u početku trebalo shvatiti kao viziju kojoj treba da ide nastavni proces u budućnosti. Da bi se bolje razumela težnja za “dobrom nastavom” moramo imati u vidu da je moguće koristiti bezbroj metoda počevši od tradicionalnog “ex cathedra” pa do laboratorija budućnosti, mapa uma itd.
 • 10. Didaktička analiza bitnih metoda i kako ih primeniti u školama Na sledećim slajdovima opisane su metode koje će se koristiti za obuku nastavnika, a kasnije i za konkretne nastavne sadržaje. Za svaki metod data su uputstva za upotrebu i pedagoški komentari, kao i sredstva koja se mogu koristiti tokom rada.
 • 11. Stvaramo sopstvenu sliku o dobroj nastavi Ciljevi: Zahtevi za sprovođenje dobre nastave Složiti se u većim grupama o glavnim elementima Rezultate dobijene u grupi prezentovati i diskutovati 1. Kratko predstavljanje kursa Pogledati aneks “Dobra nastava” 2. Analiza zahteva koji su potrebni za dobru nastavu Metoda grudve (pogledati kartu metoda) 3. Diskusija o dobijenim rezultatima Plenarna diskusija
 • 12. Grudva snega Upotreba Od svih učesnika se traži da napišu pet želja, pitanja, ideja na papiru(plavom).Sa svojim susedom se složiti oko 6-10 tačaka i zabeležiti ih na žutom papiru.Konačno dva para će se dogovoriti oko 6 zajedničkih tačaka i napisati ih na belu tablu.Rezultat će biti predstavljen na radionici i o niemu će se diskutovati. Komentar Ovaj metod je dobar za grupe koje nemaju više od dvadeset učesnika. Materijali papir u boji, olovke i flomasteri. Primeri • koji su glavni zahtevi za sprovođenje dobre nastave. • šta je pet najvažniji kriterijuma tokom pravljenja pisanih testova (završnih ispita). Tok obuke Ovaj metod se može koristiti tokom faza vrednovanja radionice, obuke ili predavanja.
 • 13. Sprovodimo didaktičku nastavu Ciljevi: Kako bi trebala da izgleda didaktička nastava Kako postići didaktičku sigurnost 1. Predstavljanje principa za didaktičku analizu: • U čemu se vidi sveobuhvatna važnost sadržaja? • Gde su se učenici u prošlosti mogli sresti sa ovim sadržajem? • Po čemu je ovaj sadržaj važan za budućnost učenika? • Kakva je struktura sadržaja? • Koje primere iz prakse mogu da koristim da bi sadržaj približio učenicima? Metod: Mape uma 2. Didaktička analiza. Zadatak : • početak nastave u prvom razredu tehn. za primarnu obradu drveta. Metod: Grupni rad 3. Povratne informacije Metod: Pozicioniranje
 • 14. Mape uma Upotreba Mape uma su stablo misli koje počinje od problema, pitanja ili teme (napisane ucentru) i misli i ideja koje su predstavljena kao grane, tako da imamo pregled misli i ideja oko problema.Misli i ideje mogu biti kombinovane sa grafikonima i crtežima. Komentar Izrada mape uma je metod koji naglašava subjektivnu svest, svi učesnici su uključeni i traži se komunikacija unutar grupe.To je ustvari sistem za prikupljanje ideja koje se stalno menjaju i dopunjuju.Manje grupe do šest učesnika daju bolje rezultate. Materijali Tabla za pisanje, papiri, flomasteri,lepak Primeri Tokom naše obuke tema je bila: Da li možemo da skiciramo ideje za promene u obuci nastavnika u Srbiji.Ideje su bile: • Upotreba nastavničkih konferencija za promociju novih nastavnih ideja, • Prikaz aktivne nastave u različitim školama, • Više literature o aktivnoj nastavi, • redovne revizije nastavnih programa, • Razvoj obuke nastavnika kao i postavljanje standarda u obuci, • Upotreba glasila i publikacija ministarstva za plasiranje informacija o aktivnoj nastavi kao i postavljanje nastavnika na ključne pozicije u ministarstvu.
 • 15. Nastavna temaNastavna tema 1. U čemu se vidi sveobuhvatna važnost sadržaja 1. U čemu se vidi sveobuhvatna važnost sadržaja 2. Gde su se učenici u prošlosti mogli sresti sa ovim sadržajem 2. Gde su se učenici u prošlosti mogli sresti sa ovim sadržajem 3. Po čemu je ovaj sadržaj važan za budućnost učenika 3. Po čemu je ovaj sadržaj važan za budućnost učenika 4. Kakva je struktura sadržaja 4. Kakva je struktura sadržaja 5. Koje primere iz prakse mogu da koristim da bi sadržaj približio učenicima 5. Koje primere iz prakse mogu da koristim da bi sadržaj približio učenicima
 • 16. Rad u grupi, deo 1. : Priprema i zadatak Upotreba Rad u grupi se sastoji od: • pripreme • izvođenja rada u grupi • sumiranje rezultata i prezentacija Priprema podrazumeva:  Postaviti jasne ciljeve (slajd)  Ppripremiti jasna uputstva  Usaglasiti proceduru prezentacije  Formirati funkcionalne grupe (4-6 članova)  Dati precizan raspored rada i pauza Komentar Za rad u grupi posebno je važno poštovati vreme predviženo za pripremu, rad i realizaciju a to je po 1/3 ukupnog vremena za rad u grupi.
 • 17. Drugi deo Materijali Papir, flomasteri..... Primeri • Početak nastave u prvom razredu tehničara za primarnu obradu drveta • Ilustracija osnovnih kriterijuma ocenjivanja u sadašnjem sistemu stručnog obrazovanja u Srbiji Tok obuke Ovaj metod može se koristiti tokom faze informisanja ali i u fazi struktuiranja učenja
 • 18. Metoda –LABORATORIJA BUDUĆNOSTI na temu praktična bastava Nemački naučnik Robert Jang je šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog veka isttraživao kreativni potencijal ljudi i razvio metod koji je poznat u svetu kao “Laboratorija budućnosti”.Metoda se sastoji iz tri faze:  Kriticizam – Učesnici iznose kritike na postojeće stanje i dozvoljeno je da se kaže sve što se želi ali bez iznošenja vrednosnih stavova.  Fantazija , utopija – Od učesnika se traži da iznesu fantastične, utopijske stavove bez razmišljanja da li su oni realno ostvarljivi.  Realnost – Učesnici se vraćaju u realnost i daju ideje kako u stvarnosti doći do željenog cilja.
 • 19. Kriticizam Metoda - Karte – Od kartona iseći karte, na svakoj karti se ispisuje po jedna kritika, svaki učesnik može ispisati proizvoljan broj kritika, svi se pozivaju da budu što kritičniji, da iskažu šta misle da nije dobro i šta im smeta u praktičnoj nastavi. Fantazija Metoda – Brainstorming (iznošenje ideja) Učesnike podeliti u grupe (4-5) da zajedno pišu utopijski o praktičnoj nastavi, podsticti ih da fantaziraju. Realnost Metoda – Mapa uma - Dobro organizovana praktična nastava u realnim okolanostima.Promeniti grupe i svakoj dati hamer papir na kome u sredini piše “ dobra praktična nastava”.Razgranati elemente realno dobre praktične nastave.Jedan član grupe treba da prezentira rezultate. Prvi deo
 • 20. Iznošenje ideja (Brainstorming), drugi deo Upotreba Tema je napisana na tabli.Sva pitanja treba da budu postavljena i sva pravila moraju biti jasna pre početka: • Svaka ideja je dobrodošla čak iako je tečko ostvarljiva ili nemoguća. • Kvantitet je važniji od kvaliteta • Kriticizam je zabranjen tokom izvođenja ove vežbe • Neka vas inspirišu ideje ostalih učesnika Ideje se sakupljaju tokom prethodno dogovorenog vremena i beleže na tabli. Komentar Tokom “brainstorminga” najvažnije je učesnike osloboditi “stega”kako bi zaista postali kreativni.
 • 21. drugi deo Materijali Tabla za pisanje, olovke , flomasteri..... Primeri Obuka nastavnika srednjih stručnih škola u Srbiji: • neke ideje kako realizovati nove nastavne programe u našim školama (zadaci nastavnila, uloga direktora škole, programi obuke nastavnika, didaktički i metodički zahtevi). Tok obuke Ovaj metod je veoma pogodan za faze planiranja nastavnih procesa.
 • 22. Usmeno ocenjivanje učenika koje ima veze sa sadržajem aktivne nastave Stvaramo sliku o velikom broju mogućnosti za ocenjivanje i vrednovanje (sve osim pismenih zadataka)! 1. Učesnici seminara razrađuju moguće forme za ocenjivanje tokom korišćenja metoda aktivne nastave Metoda: Pisanje umom 2. Razgovor o mogućoj primeni u stručnim školama u Srbiji Diskusija
 • 23. Pisanje umom Upotreba Učesnici dobijaju pitanje o kome treba da razmisle tokom ograničenog vremenskog perioda.Nakon toga sa svojim susedom pokušavaju da pronađu šta je to zajedničko i što su oboje odredili kao značajno.Ideje se zapisuju na papir i šalju sledećem paru koji pokušava da pronađe još naslova.Kada se iskoriste sve ideje ispišu se na tabli ili videobimu. Komentar Nije pogodna za veliki broj grupa Materijal Videobim, papir,olovke... Primeri Tokom obuke nastavnika, možemo pokušati sa pitanjem:”Šta za vas predstavlja suštinu aktivne nastave”. Tok obuke Ovaj metod se može koristiti tokom faza informisanja i tokom faza u kojima učesnici treba da izlože prve rezultate.
 • 24. Karte (prvi deo) Upotreba Moderator postavlja pitanje ili daje temu.Od svakog učesnika se traži da zapiše odgovore i rešenja na postavljeno pitanje i da kartu stavi ispred sebe.Na svakoj karti je napisan samo po jedan odgovor. Učesnici će zatim grupisati odgovore prema naslovima i na taj način tematski struktuirati odgovore,odluke.Ovo može biti priprema za grupni rad u okviru kojeg se prate specifična interesovanja učesnika. Komentar Tokom ove vežbe ideje, polja interesovanja, predlozi i očekivanja su sakupljeni i ne gube se tokom diskusije. Najpre se sakupe različite ideje koje nisu odmah podvrgnute kritikovanju.Tokom vežbe ključne reči su od veće važnosti nego dugačke rečenice, jer se mogu lakše grupisati ali i videti iz daljine. Materijali Karte, olovke, table za pisanje.......
 • 25. drugi deo Primeri ‘Nastava u okviru novih profila nakon letnje pauze 2007. u stručnim školama u Srbiji – na koji naččin pripremiti nas nastavnike, za realizaciju novih programa u školama?’ je zadatak koji će biti dat učesnicima obuke za nastavnike u Srbiji, a od njih se očekuje da izvedu plan aktivnosti. Ostali zadaci za rad sa kartama mogu biti: • Šta funkcioniše dobro u našoj školi (zeleni) a šta bi moglo da bude bolje (belim)? • Koje su naše strategije kako bi smo rešili razlike u motivciji koje postoje u školi? • Na koji način mi nastavnici možemo da smanjimo opterećenje svakodnevnim poslom u školi? Tok obuke Ovaj metod je veoma pogodan za faze planiranja obuke, nastave, radionica....
 • 26. Krug za odlučivanje Upotreba U fazi planiranja veliki broj aspekata je prikupljen, slož- en po prioritetima i nabrojan prema značaju.Učesnici onda analiziraju svaki aspekt i prema važnosti mu dodeljuju odgovarajući deo kruga.a pojedini delići se spajaju u krug u kome je vidljiv značaj svakog argumenta prema veličini parčeta. Komentar Ovaj metod je koristan kada analiziramo interesovanja cele grupe i pruža mogućnosti da se uključe i oni koji teško verbalizuju svoje komentare. Materijali Tabla za pisanje, olovke, pripremljeni krugovi, makaze! Primeri Stavite u obliku delova kruga različite: • zadatke školske uprave u stručnim školama, • didaktička pitanja koja treba postaviti kada planiramo gradivo, • Publikacije koje treba da čitamo kako bi nastavnici bili u toku sa savremenim kretanjima u obrazovanju. Tok obuke Ovaj metod koristimo tokom faze vrednovanja i planir.
 • 27. Igranje uloga (prvi deo) Upotreba Moderator objašnjava situaciju za igranje uloga i učesnici dobijaju karte sa ulogama.Svaki učesnik dobija jednu kartu i ne zna šta su dobili ostali. Zatim počinje igra, a nakon igre rasprava koja može biti podeljena na vše delova: • zapažanja samih učesnika • zapažanja posmatrača Komentar Kod igranja uloga uvek postoji mogućnost da se učesnici suviše identifikuju sa ulogom.Moderator treba ad odluči da li će skrenuti pažnju na to pre početka. Materijali Tekst sa opisom situacije, karte sa ulogama.
 • 28. Drugi deo Primeri Igranje uloga može se ostvariti kroz različite situacije kao: • Konferencija za nastavnike stručnih škola na kojoj dva nastavnika treba da ubede ostale u prednosti obuke • Scena između roditelja i nastavnika vezana za test koji nije dao očekivane rezultate Tok obuke Ova metoda se naročito može koristiti tokom struktuiranja i motivisanja učesnika.
 • 29. Метода Графити После сваке урађене методе руководилац семинара подстиче учеснике да размишљају где би употребили на часу одређену методу, а сада имају прилику да то и ураде; траже се што конкретнији примери; нпр. метода грудве снега или мапа ума када обнављају; brainstorming у уводном делу часа када се учи ново градиво и сл. на крају поједине идеје детаљније објаснити, јер ће бити и понављања; пожељно је се ове идеје среде и после тога доставе учесницима семинара као продукти вежбе и подсетник. Задатак: Свака метода добије свој лист а сваки учесник приђе и запише где би ту методу користио на свом часу
 • 30. Osvetljavanje (kamen za komunikaciju) prvi deo Upotreba Učesnici razgovaraju o različitim elementima obuke, pred- avanja kao na primer: • kakav je bio današnji čas, analiza rezultata? Učesnici daju svoje izjave ali ne komentarišu izjave drugih. Izjava ne bi trebala da sadrži više od jedne rečenice ali trebala bi da sadrži i pozitivne i negativne elemente. Redosled odgovora je nasumičan .Koristi se “kamen za komunikaciju”. Komentar Ovaj metod je koristan kako bi se procenila svaka pojedinačna faza obuke, predavanja, odnosno izvršila evaluacija.
 • 31. drugi deo Materijal Nije potreban materijal Primeri • Razmattranje rezultata radionice • iskustva grupe • Atmosfera u grupi • Rad moderatora Tok obuke Ovaj metod se može koristiti tokom faza evaluacije radionica, obuka, predavanja...