Насилля в родині –завжди дитяча біда
Насильство над дітьми –найгірший різновид насильства
В умовах депривації деформується особистість…мрія про любов….
Вікіпедія Депривáція (англ. deprivation)– тривале, більш-менш повне позбавлення людини сенсорних вражень. Термін “де...
Нехтування Хронічна нездатність забезпечитиосновні потреби дитини відповідно її віку у турботі, в їжі, ...
Психологічне насильство Це поведінка, яка наносить шкоду емоційному розвитку дитини та її почуттю власної гідності: п...
Фізичне насильствоФізичне травмування дитини, при чому не тільки коли наявні його відповідні ознаки (синці, поранення, пе...
Сексуальне насильствоДо цієї категорії відносяться всі види сексу між дорослими та дітьми, атакож примушення дітей займати...
Сексуальне насильство За величиною нанесених травм сексуальне насильство та сексуальна експлуатація п...
Насильство над дітьми можнакласифікувати за такими ознаками: Залежно від стратегії кривдника – явне та приховане ...
Зазвичай дитина-жертва страждає від кількох видів насильства Складовоючастиною майже всіх видів насильства є фі...
Родина, в якій відбувається насильство є деструктивноюЄдина потужна дитяча потреба: звернути увагу батьків н...
Проблемна дитина, або “бунтівник”, або “жертовний баран”Агресією і наглістю дитина захищається відінших людей ві...
Проблемна дитина, або “бунтівник”, або “жертовний баран” Неможливість висловити власніпочуття і необхідність прихов...
Проблемна дитина,або “бунтівник”, або “жертовний баран” Існуюча в сім*ї заборона на висловлювання почуттів, відс...
Проблемна дитина,або “бунтівник”, або “жертовний баран”Син або донька вбирає в себе всі нещастя сім*ї – коли дитина д...
“Клоун”, “блазень” або улюбленець сім*їЙого ні хто не навчив якою буває адекватна поведінка, у нього немає ...
“Сумирна” або “невидима” дитина Дитина зі слабким типом нервовоїсистеми не витримує емоційнихперевантажень і ніби...
“Відповідальна дитина” або “герой сім*ї”Жертвує своїми інтересами заради інших, докладає всіх зусиль, щоб заслуж...
Профілактика сімейного насильства в школі Робота з учнями (індивідуально і в групі) Робота з вчителями (інд...
Індивідуальна робота з учнями В залежності від вікової групи: Проективна методика “Моя сім*я” (6-10 р...
Арт-терапевтична методика“Вчинок” або “Подія” (в залежності від ролі, яку виконала дитина в події) Дитині пропон...
Групова робота з учнями Методика “Незакінчене речення” – учням надається ланка незакінченихстверджень, спрямованих на вия...
Групова робота з учнямиІнтерактивні заняття для учнів 6-11класів з метою профілактики негативних явищ суспільства та ри...
Робота з вчителями (індивідуально і в групі)Інформаційно-просвітницькі заняття для педагогічного колективу з метою...
Робота з батьками (індивідуально і в групі)Інформаційно-просвітницькі заняття для батьків учнів з метою навчит...
Робота з батьками (індивідуально і в групі)Інформування батьків про правові аспекти та юридичну відповіда...
of 27

Nasillya

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasillya

 • 1. Насилля в родині –завжди дитяча біда
 • 2. Насильство над дітьми –найгірший різновид насильства
 • 3. В умовах депривації деформується особистість…мрія про любов….
 • 4. Вікіпедія Депривáція (англ. deprivation)– тривале, більш-менш повне позбавлення людини сенсорних вражень. Термін “депривація” застосовується у тих випадках коли порушуються зв’язки та прихильності. Депривація – наукова категорія з психології, соціології, соціальної філософії, політології. Розрізняють абсолютну і відносну депривацію. Абсолютна депривація – неможливість індивіда реалізовувати свої потреби через відсутність в них доступу до матеріальних благ чи соціальних ресурсів (медицина, освіта, житло). Відносна депривація -індивідуальний психологічний стан людини, який повязаний із усвідомленням нею розбіжності між бажаним і реальним.
 • 5. Нехтування Хронічна нездатність забезпечитиосновні потреби дитини відповідно її віку у турботі, в їжі, в одязі, житлі,медичному догляді, в освіті, захисті та догляді.
 • 6. Психологічне насильство Це поведінка, яка наносить шкоду емоційному розвитку дитини та її почуттю власної гідності: постійна критика, приниження, образи,кепкування, відмова вислухати, а також нездатність проявити любов, надати підтримку та керівництво
 • 7. Фізичне насильствоФізичне травмування дитини, при чому не тільки коли наявні його відповідні ознаки (синці, поранення, переломи), а й такі різновиди фізичного насильства, коли ознаки неможливо виявити одразу, оскільки вони проявляються пізніше
 • 8. Сексуальне насильствоДо цієї категорії відносяться всі види сексу між дорослими та дітьми, атакож примушення дітей займатися сексом між собою з метою отримання задоволення від споглядання за цими діями.
 • 9. Сексуальне насильство За величиною нанесених травм сексуальне насильство та сексуальна експлуатація прирівнюється дотортур та катування
 • 10. Насильство над дітьми можнакласифікувати за такими ознаками: Залежно від стратегії кривдника – явне та приховане За часом – те, що відбувається зараз і те, що трапилось в минулому За тривалістю – одноразове або багаторазове, що може тривати довгі роки За місцем та оточенням – - вдома з боку родичів, - в школі з боку вчителів або дітей, - на вулиці з боку дітей або незнайомих дорослих
 • 11. Зазвичай дитина-жертва страждає від кількох видів насильства Складовоючастиною майже всіх видів насильства є фізичне (побиття) і психологічне(загрози вбитиабо покалічити)
 • 12. Родина, в якій відбувається насильство є деструктивноюЄдина потужна дитяча потреба: звернути увагу батьків на себе, домогтися їх любові
 • 13. Проблемна дитина, або “бунтівник”, або “жертовний баран”Агресією і наглістю дитина захищається відінших людей від їхможливої зневаги і осуду...
 • 14. Проблемна дитина, або “бунтівник”, або “жертовний баран” Неможливість висловити власніпочуття і необхідність приховувати образипризводить до почуття протесту
 • 15. Проблемна дитина,або “бунтівник”, або “жертовний баран” Існуюча в сім*ї заборона на висловлювання почуттів, відсутністьумов для формування емпатії детермінує розвиток жорстокості
 • 16. Проблемна дитина,або “бунтівник”, або “жертовний баран”Син або донька вбирає в себе всі нещастя сім*ї – коли дитина дає підставу для дорікань, увага батьків переключається на проблеми дитини
 • 17. “Клоун”, “блазень” або улюбленець сім*їЙого ні хто не навчив якою буває адекватна поведінка, у нього немає навичок самоаналізу та самовдосконалення. Він або уникає труднощів, або звинувачує інших
 • 18. “Сумирна” або “невидима” дитина Дитина зі слабким типом нервовоїсистеми не витримує емоційнихперевантажень і ніби відключається відреальності, уходить в світ фантазій і мрій
 • 19. “Відповідальна дитина” або “герой сім*ї”Жертвує своїми інтересами заради інших, докладає всіх зусиль, щоб заслужити схвалення
 • 20. Профілактика сімейного насильства в школі Робота з учнями (індивідуально і в групі) Робота з вчителями (індивідуально і в групі) Робота з батьками (індивідуально і в групі) Співпраця з фахівцями та відповідними службами
 • 21. Індивідуальна робота з учнями В залежності від вікової групи: Проективна методика “Моя сім*я” (6-10 років) Арт-терапевтична методика “Вчинок” або “Подія” (10-17 років) Профілактичні інтерактивні заняття по профілактиці негативних явищ в суспільстві та правової обізнаності
 • 22. Арт-терапевтична методика“Вчинок” або “Подія” (в залежності від ролі, яку виконала дитина в події) Дитині пропонується символами відобразити безпосередньо подію насильства, а також детально відобразити події, що цьомупередували, та події, щовідбулися в подальшому. Після обговорення малюнку ключове запитання “Де і що потрібно було змінити, щоб події розгорталися інакше?”
 • 23. Групова робота з учнями Методика “Незакінчене речення” – учням надається ланка незакінченихстверджень, спрямованих на виявленнястилю стосунків в сім*ї, між однолітками та з незнайомими людьми в побутових ситуаціях – є дуже інформативною про якість спілкування дитини з дорослими і однолітками
 • 24. Групова робота з учнямиІнтерактивні заняття для учнів 6-11класів з метою профілактики негативних явищ суспільства та ризикованої поведінки. Окремою ланкою – заняття з правової обізнаності та підліткової сексуальності
 • 25. Робота з вчителями (індивідуально і в групі)Інформаційно-просвітницькі заняття для педагогічного колективу з метою навчити педагогів виявляти та попереджувати будь-які насильницькі дії і з боку дітей і по відношенню до дітей. Зокрема виявляти ознаки депресивної та суїцидальної поведінки в учнів. Коректно та наполегливо працювати з батьками.
 • 26. Робота з батьками (індивідуально і в групі)Інформаційно-просвітницькі заняття для батьків учнів з метою навчити батьків виявляти та попереджувати будь-які насильницькі дії і з боку дітей і по відношенню до дітей. Зокрема виявляти ознаки депресивної та суїцидальної поведінки в дітей.
 • 27. Робота з батьками (індивідуально і в групі)Інформування батьків про правові аспекти та юридичну відповідальність за будь-які насильницькі дії щодо дитини

Related Documents