www.multiplesclerosis.czNADAČNÍ FOND IMPULS
Nadační fond IMPULS• založen 6.dubna 2000• jediný nadační fond v České republicezabývající se roztroušenou sklerózou• 13 l...
Projekt desetiletí - ReMuS• celostátní registr pacientů s roztroušenousklerózou• průlomový projekt• zřizovatelem neziskový...
ReMuS proč?• jedna z priorit WHO/Světová zdravotnická organizace/• podpora deklarace Evropského parlamentu• V České republ...
ReMuS - cíle• digitální zpracování zdravotnickédokumentace v jednotlivých MS centrech ČR• získání komplexních celorepublik...
Co potřebujeme?Získat podporu:•veřejnosti•médií•donátorů•sponzorů
Koho potřebujeme?• Odborníka na fundraising a PR• osobu, která poradí a ukáže, jak oslovit a získatcílovou skupinu, vybudo...
Ideální spolupráce• dobrovolnicky• Rok jinak s Vodafonem• Doba spolupráce:1/4, 1/2 roku, ….1 rok
Naše aktivity 2013• Březen: MaRS – 24 hodinový maratóns roztroušenou sklerózou + křest knihy• Duben: benefiční koncert pro...
Nadační fond IMPULS• sídlo : Kateřinská 30, Praha 2• IČO : 261 69 428• Kontakt pro projekt ReMuS : Ing. Aurin Nedbalováned...
of 10

Nadační fond Impuls

Nadační fond Impuls hledá odborníka na fundraising a PR, osobu, která poradí a ukáže, jak oslovit a získat cílovou skupinu, vybudovat image a jméno, poradí s granty.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadační fond Impuls

  • 1. www.multiplesclerosis.czNADAČNÍ FOND IMPULS
  • 2. Nadační fond IMPULS• založen 6.dubna 2000• jediný nadační fond v České republicezabývající se roztroušenou sklerózou• 13 let podpora výzkumu, léčby, psychoterapie,fyzioterapie a osvětové činnosti• RS = nemoc mladých, tj. 20-40 let• alarmující je pokles věkové hranice nemocných,na – náctileté
  • 3. Projekt desetiletí - ReMuS• celostátní registr pacientů s roztroušenousklerózou• průlomový projekt• zřizovatelem neziskový subjekt jako první v EU• odborným garantem Sekce neuroimunologie alikvorologie České neurologické společnosti• pilotní fáze 24 měsíců
  • 4. ReMuS proč?• jedna z priorit WHO/Světová zdravotnická organizace/• podpora deklarace Evropského parlamentu• V České republice registr zcela chybí
  • 5. ReMuS - cíle• digitální zpracování zdravotnickédokumentace v jednotlivých MS centrech ČR• získání komplexních celorepublikových dat• zjištění skutečného počtu pacientůs diagnózou RS = přehled o výskytu nemoci• nástroj pro pojišťovny, odbornou i laickouveřejnost = finanční plánování na léčbu
  • 6. Co potřebujeme?Získat podporu:•veřejnosti•médií•donátorů•sponzorů
  • 7. Koho potřebujeme?• Odborníka na fundraising a PR• osobu, která poradí a ukáže, jak oslovit a získatcílovou skupinu, vybudovat image a jméno,poradí s granty
  • 8. Ideální spolupráce• dobrovolnicky• Rok jinak s Vodafonem• Doba spolupráce:1/4, 1/2 roku, ….1 rok
  • 9. Naše aktivity 2013• Březen: MaRS – 24 hodinový maratóns roztroušenou sklerózou + křest knihy• Duben: benefiční koncert pro IMPULS• Květen: podpora charitativní cyklistické akce• Červen:Jedličkovy neuroimunologické alikvorologické dny – lékařské sympózium• Září: benefiční koncert + kalendář na rok 2014• Aukce: faksimile Vyšehradského kodexu+obrazu
  • 10. Nadační fond IMPULS• sídlo : Kateřinská 30, Praha 2• IČO : 261 69 428• Kontakt pro projekt ReMuS : Ing. Aurin Nedbalovánedbalova@multiplesclerosis.czinfo@multiplesclerosis.cztel. 736 641 888www.multiplesclerosis.cz

Related Documents