CHIẾN LƯỢC GIÁ • Quản Trị Marketing• GVHD: Ths. Lê Phát Minh Ths • Thực hiện bởi nhóm 07
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ Ệ Ị CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ Ế Ư Á CHIẾN LƯỢC ĐIỀU ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giáYếu tố bên trong Yếu tố bên ngoài ‐ Chi phí SX. Các  ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 1. Yếu tố bên trong ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 1. Yếu tố bên trong ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng  tới việc định giá ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giáVD về  Độc quyền hoàn toànVD về “Độc quyền hoàn toàn”Window 7 Ultimate: 250 USD
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài ...
Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài ...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ Ệ Ị CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ Ế Ư Á CHIẾN LƯỢC ĐIỀU ...
Chiến lược định giá1. SP mới 2. Tập hợp SP 3. Khác Thâm ập nhập Dòng SP Hai phần Hớt ...
Chiến lược định giá 1. Định giá cho SP mới ‐ Định giá thấp để thâm nhập ĐG t...
Chiến lược định giá 1. Định giá cho SP mới Định giá thâm nhập Đị h iá thâ hậ3.500...
Chiến lược định giá 1. Định giá cho SP mới Định giá thâm nhập Đị h iá thâ hậGamecube ...
Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  1. Định giá cho SP mới ‐ Định giá cao...
Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  1. Định giá cho SP mới Định giá hớt váng ...
ƯU NHƯỢC ‐ Doanh số  nhanh Doanh số  nhanh. ‐ Tỷ suất lợi nhuận ...
Chiến lược định giá 2. Định giá tập hợp SP Dòng  sản  SP  p phẩm ...
Chiến lược định giáIII‐A. Chiến lược định giá  2. Định giá tập hợp SP Dòng sản phẩm Dòng ...
Chiến lược định giá 2. Định giá tập hợp SP Dòng sản phẩm Dòng s...
Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  2. Định giá tập hợp SP Sản phẩm ph...
Chiến lược định giá 2. Định giá tập hợp SP Sản phẩm bổ sung Sản phẩm bổ sungDao & lưỡi cạo râu...
Chiến lược định giáIII‐A. Chiến lược định giá  2. Định giá tập hợp SP Sản phẩm bổ sung Sản phẩm...
Chiến lược định giá 3. Chiến lược định giá khác A B CĐịnh giá  Định giá  ...
Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  3. Chiến lược định giá khác Định g...
Chiến lược định giá 3. Chiến lược định giá khác Định giá trọn gói Định giá trọn góiCombo...
Chiến lược định giá 3. Chiến lược định giá khác Định giá tâm lý Định giá tâm lýMáy nghe nhạc Samsung ...
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ Ệ Ị CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ Ế Ư Á CHIẾN LƯỢC ĐIỀU ...
Chiến lược điều khiển giá 1. Chủ động giảm giá 2. Chủ động tăng giá3. Đáp ứng với thay đổi của đối thủ cạ...
Chiến lược điều khiển giá 1. Chiến lược giảm giá Muốn Thừa Thừa Cạnh tranh  ...
Chiến lược điều khiển giá 2. Chiến lược tăng giá Điều chỉnh ...
Giữ nguyên giá hiện  3.  Đối thủ cạnh  Không tại; tiếp tục theo dõi  Đáp  Đá ...
XIN CẢM ƠN!
of 35

Price - STU - group 07

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price - STU - group 07

 • 1. CHIẾN LƯỢC GIÁ • Quản Trị Marketing• GVHD: Ths. Lê Phát Minh Ths • Thực hiện bởi nhóm 07
 • 2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ Ệ Ị CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ Ế Ư Á CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN GIÁ
 • 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giáYếu tố bên trong Yếu tố bên ngoài ‐ Chi phí SX. Các  Cá ‐ Yếu tố của  quyết  cầu thị trường. ‐ Chiếc lược   iế ượ định  ‐ Yếu tố cạnh tranh.Marketing‐mix. ‐ Chính sách pháp  p p‐ Đặc điểm của  về giá ề iá luật Nhà nước. p sản phẩm.
 • 4. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 1. Yếu tố bên trong 1.1. Chi phí sản xuất3 cách định giá • Chiết khấu. theo • Cộng thêm lợi nhuận vào chi phí. chi phí. • Dựa trên tỉ lệ doanh thu.chi phí cơ bản • Đơn giản. Ưu điểm • Đưa ra quyết định về giá tốt. • Giảm sự cạnh tranh về giá.   ự ạ g • Ít chú ý tới yếu tố nhu cầu. ý yNhược điểNh điểm • Không phản ánh đầy đủ sự cạnh tranh.
 • 5. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 1. Yếu tố bên trong 1.2. Chiến lược Marketing‐mix Các chiến lược sản phẩm, phân phối, truyền  thông cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán.Thay đổi về kiểu dáng, đặc tính, bao gói sản phẩm X â y   d ự n g   đ ư ợ c   m ộ t   t h ư ơ n g   h i ệ u  m ạ n hMức giá tùy thuộc vào kênh phân phối/ điểm bán ứ á ù h ộ à kê h hâ hố / đ ể báQuảng cáo  bán giá cao / Khuyến mãi  giảm giáQuảng cáo  bán giá cao / Khuyến mãi  giảm giá
 • 6. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá II. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng  tới việc định giá tới việc định giá 1. Yếu tố bên trong 1.3 Đặc điểm sản phẩm ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM Khác biệt  Chu kì Tính dễ  của của  sống của  ghư hỏngh hỏ sản phẩm sản phẩm
 • 7. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài 2.1 Yếu tố cầu thị trường Độ co giãn  Thay đổi giá  thay đổi lượng bán? của cầu  ủ ầ theo giá Thị trường Dân  Dân Khách hàng tiềm năng? Tâm  Tâ Khối lượng bán số  Mức giá khác nhau? lý mong muốn? g học ọc Sư thay đổi giá? y g
 • 8. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài 2.2 Cạnh tranhCăn cứ vào tính chất cạnh tranh của thị trường Cạnh tranh hoàn toàn ạ Cạnh tranh độc quyềnDoanh nghiệp phải  Có thể chi phối chấp nhận giá  g giá cả thị trường.  Chiến  Chiế và thị trường. lược  Độc quyền nhóm giá Độc quyền hoàn toànPhải tính tới  Độc quyền về giá, nhưng pphản ứng của đối thủ  g có sự chi phối của Nhà  pcạnh tranh. nước.
 • 9. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giáVD về  Độc quyền hoàn toànVD về “Độc quyền hoàn toàn”Window 7 Ultimate: 250 USD
 • 10. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài 2.2 Cạnh tranh Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh Trường hợp Áp dụng chiến lược- Cơ cấu ngành là độc quyền nhóm. ấ ề Định giá ngang bằng ằ- Khách hàng nhạy cảm với giá.- Doanh nghiệp muốn thu hút nhiều khách Định giá thấp hơn hàng, gia tăng thị phần. g g g- Sản phẩm doanh nghiệp có chất lượng cao, cao khác biệt với đối thủ cạnh tranh và Định giá cao hơn được khách hàng chấp nhận.
 • 11. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc định giá 2. Yếu tố bên ngoài 2.3 Môi trường ‐ Trực tiếp định giá Chính ‐ Ban hành giá chuẩn, giá giới hạn. phủ ‐ Luật thuế và mức thuế suất.Yếu tố  ‐ Môi trường vĩ mô: ĐKTN, dân số, Môi trường chính t ị VH XH ... hí h trị, VH‐XH, môi  Marketing ‐ Môi trường vi mô: Nhà cung cấp, nhàtrường sản xuất, KH, đối thủ cạnh tranh.. ‐ Lạm phát Kinh ‐ Suy thoái tế ‐ Tỷ giá
 • 12. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ Ệ Ị CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ Ế Ư Á CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN GIÁ
 • 13. Chiến lược định giá1. SP mới 2. Tập hợp SP 3. Khác Thâm ập nhập Dòng SP Hai phần Hớt SP  Trọn gói g váng phụ thêm SP  Tâm lý ý bổ sung
 • 14. Chiến lược định giá 1. Định giá cho SP mới ‐ Định giá thấp để thâm nhập ĐG thị trường nhanh chóng.thâm ‐ Đối ttượng: KH chưa dù h dùng SPnhập hay KH trung thành với đối thủ cạnh tranh. ‐ Thị trường nhạy cảm với giá  giá thấp mở rộng thị phần thấp, phần. Điều ‐ CPSX , doanh nghiệp có kiện nhiều kinh nghiệm. g ‐ Giá thấp  giảm bớt đối thủ.
 • 15. Chiến lược định giá 1. Định giá cho SP mới Định giá thâm nhập Đị h iá thâ hậ3.500đ/ chai 330ml 7000đ/ chai 500ml
 • 16. Chiến lược định giá 1. Định giá cho SP mới Định giá thâm nhập Đị h iá thâ hậGamecube Sony s Play Station 2 Sony’s Play Station 2199.95 USD 299 USD
 • 17. Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  1. Định giá cho SP mới ‐ Định giá cao để thu lợi nhuậnĐG hớt tối ưu từ thị trường mục tiêu. váng ‐ Đối t tượng: KH có th nhập ó thu hậ cao, phản ứng nhạy với SP mới. ‐ Đường cầu không co giãn với giá. Điều ‐ Chất lượng, hình ảnh SP  giá cao. kiện ‐ Giá cao  không kích thích đối thủ cạnh tranh.
 • 18. Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  1. Định giá cho SP mới Định giá hớt váng Định giá hớt vángIphone 3GS p599 USD  399 USD
 • 19. ƯU NHƯỢC ‐ Doanh số  nhanh Doanh số  nhanh. ‐ Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận  ĐG  thấp. thâm nhập ‐ Hạn chế đối thủ cạnh  ‐ Khó khăn khi hàng  tranh. tranh tăng giá. tă iá ‐ Mau chóng thu hồi  ĐG  ĐG ‐ Thu hút đối thủ  lợi nhuận từ nhóm KH  lợi huậ từ hó KH cạnh tranh. hớt váng tiên phong. ‐ Phù hợp khi có ‐ Thỏa mãn nhiều  nhóm KH tiên phong. nhóm KH tiên phong phân khúc.
 • 20. Chiến lược định giá 2. Định giá tập hợp SP Dòng  sản  SP  p phẩm SP  phụ  bổ thêm g sung Tập hợp SP
 • 21. Chiến lược định giáIII‐A. Chiến lược định giá  2. Định giá tập hợp SP Dòng sản phẩm Dòng sản phẩm Máy quay phim Nex‐3 & Nex511.990.000đ 12.990.000đ
 • 22. Chiến lược định giá 2. Định giá tập hợp SP Dòng sản phẩm Dòng sản phẩm ĐTDĐ Samsung Corby S3653 S3653 Wifi Smart i5303 Pro B53102.499.000đ 2.699.000đ 4.299.000đ 4.359.000đ
 • 23. Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  2. Định giá tập hợp SP Sản phẩm phụ thêm Sản phẩm phụ thêm 3 mẫu tai nghe bluetooth của SamsungHM 1610 HM 3600 Modus 645039.99 USD 59.99 USD 99.99 USD
 • 24. Chiến lược định giá 2. Định giá tập hợp SP Sản phẩm bổ sung Sản phẩm bổ sungDao & lưỡi cạo râu Gilette Mach37.69 USD 21.99 USD
 • 25. Chiến lược định giáIII‐A. Chiến lược định giá  2. Định giá tập hợp SP Sản phẩm bổ sung Sản phẩm bổ sung Máy in & mực in HP 150 USD 150 USD 52 USD 52 USD
 • 26. Chiến lược định giá 3. Chiến lược định giá khác A B CĐịnh giá  Định giá  Định giá 2 phần trọn gói tâm lý
 • 27. Chiến lược định giá III‐A. Chiến lược định giá  3. Chiến lược định giá khác Định giá 2 phần Định giá 2 phần KDL Đại Nam Vé tàu lượn:  ợ 40.000đ Vé biển:  50.000đVé vào cổng: 50.000đ
 • 28. Chiến lược định giá 3. Chiến lược định giá khác Định giá trọn gói Định giá trọn góiCombo gà nướng  g g 53.000đ 30.000đ 15.000đ 20 000đ 20.000
 • 29. Chiến lược định giá 3. Chiến lược định giá khác Định giá tâm lý Định giá tâm lýMáy nghe nhạc Samsung S3 1.499.000đ
 • 30. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ĐỊNH GIÁ Ệ Ị CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ Ế Ư Á CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN GIÁ
 • 31. Chiến lược điều khiển giá 1. Chủ động giảm giá 2. Chủ động tăng giá3. Đáp ứng với thay đổi của đối thủ cạnh tranh.
 • 32. Chiến lược điều khiển giá 1. Chiến lược giảm giá Muốn Thừa Thừa Cạnh tranh  Cạnh tranh gay gắt chi phối  ốNLSX thị trường ị g Chủ động giảm giá ộ gg g
 • 33. Chiến lược điều khiển giá 2. Chiến lược tăng giá Điều chỉnh Điều chỉnh chiết khấu Thay thế  Thay thế Giảm số  Giảm sốcông thức rẻ lượng SP Tăng giá iá Đổi bao bì Tăng giá SP  phụ thêm
 • 34. Giữ nguyên giá hiện  3.  Đối thủ cạnh  Không tại; tiếp tục theo dõi  Đáp  Đá tranh có giảm  tranh có giảm giá của đối thủ  ố giá không? cạnh tranh.ứng với  thay  thay Có đổi  Giá hạ có ảnh hưởng  Không bất lợi đến thị phần  ợ ịp Giảm giá của  của và lợi nhuận không? đối  Tăng chất lượng  cảm nhận? thủ  thủ Có Không Cải tiến  cạnh  Có thể/ Nên có  chất lượng và  Có tranh hành động       tăng giá  gg hiệu quả chăng? hiệ ả hă ? Tung nhãn hiệu  chiến đấu giá hạ
 • 35. XIN CẢM ƠN!