Logopedie en dementie Contact & Communicatie 10 adviezen Verpleegkundig vizier17-10-2011
Logopedie en dementie Contact & CommunicatieRelatie geheugen en taalCommunicatieproblemen ...
Relatie geheugen en taalTrager opdiepen van oude Trager verwerken en informati...
Relatie geheugen en taalTrager opdiepen van oude Trager verwerken en informati...
Communicatieproblemen Perspectief patiëntSpreken Begrijpen• Ik probeer de goede zin te ...
CommunicatieproblemenPerspectief mantelzorgerSpreken Begrijpen• Langer zoeken naar ...
Communicatieproblemen Trager opdiepen van oude informatie(5x) Persoon met Sprek...
Logopedische interventie1. Diagnostiek  Bijdrage aan de (differentiaal) diagnostiek2. Educatie en therapie  Persoo...
Logopedische interventie Familie enVoorbeeld informatiekaart ...
Casus  Screening communicatie  Video ...
CasusScreening communicatie  Functioneel taalbegrip  Woordvinding, vloeiendheid en compensaties  Informatie...
Problemen met VoorbeeldenO Functioneel taalbegrip Iets moet meerdere malen opnieuw verteld ...
SCREENING COMMUNICATIE Datum invullen: Datum eindgesprek: Telefoonnr. cont...
CasusVideo deel 1  2004: MCI (60 jaar) ...
CasusHoe kom je tot het juiste advies? Ik ben het snel Ik ben stiller ...
CasusHoe kom je tot het juiste advies? Gebeurtenis Gevoel ...
CasusHoe kom je tot het juiste advies? Mensen praten te snel Langzame Onze...
Casus5 adviezen in contact & communicatieProblemen patiënt Adviezen1. Ze spreken te snel ...
10 adviezen in contact & communicatie 1. Niet confronteren (‘geen’ vragen stellen). ...
Informatiekaart familie en bekenden Familie enVideo d...
of 20

Najaar 2011 verpleegkundig vizier frieda debets

Najaar 2011 verpleegkundig vizier frieda debets
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaar 2011 verpleegkundig vizier frieda debets

 • 1. Logopedie en dementie Contact & Communicatie 10 adviezen Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 2. Logopedie en dementie Contact & CommunicatieRelatie geheugen en taalCommunicatieproblemen Perspectief patiënt Perspectief mantelzorgerLogopedische interventieCasusContact & Communicatie 10 adviezen Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 3. Relatie geheugen en taalTrager opdiepen van oude Trager verwerken en informatie vasthouden van nieuwe informatie (20 sec..) (5x) Falend geheugen Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 4. Relatie geheugen en taalTrager opdiepen van oude Trager verwerken en informatie vasthouden van nieuwe (5x) informatie (20 sec..) Falend geheugen Zoeken van woorden Moeite met alleZoeken van het hele idee binnenkomende informatie. Het volgen van gesprekken; van de krant van de tv. Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 5. Communicatieproblemen Perspectief patiëntSpreken Begrijpen• Ik probeer de goede zin te • Mijn hoofd zit sneller vol nemen en dan val ik • Ik voel me zo dom gewoon • Er zijn vaak• Ik val vaak in herhaling concentratielekjes• Ik ben minder spontaan dan • Het lijkt net of ik niet vroeger geïnteresseerd ben• Soms loop ik vast Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 6. CommunicatieproblemenPerspectief mantelzorgerSpreken Begrijpen• Langer zoeken naar • Lijkt minder interesse te woorden hebben• Breedsprakigheid • Leest de krant minder, kijkt minder tv• Komt niet to the point • Ik moet iets wel 3x zeggen• Onsamenhangend • Meer misverstanden dan• Gesprek oppervlakkiger vroeger• Stiller Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 7. Communicatieproblemen Trager opdiepen van oude informatie(5x) Persoon met Spreken? Begrijpen? Gespreks- taal -stoornis partner Begrijpen? Spreken Trager verwerken en Familie en bekenden vasthouden van nieuwe informatie (20 sec..) Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 8. Logopedische interventie1. Diagnostiek  Bijdrage aan de (differentiaal) diagnostiek2. Educatie en therapie  Persoonlijke themakaarten Patiënt voor het vinden van woorden  Communicatieoefeningen Gespreks- partner voor patiënt en partner Familie  Informatiekaart voor familie en bekenden en bekenden Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 9. Logopedische interventie Familie enVoorbeeld informatiekaart bekenden “Er gaat veel langs me heen” Omdat mijn geheugen niet optimaal is kan ik moeilijk nieuwe informatie vast houden. Mijn hoofd zit heel snel vol. Wat kunt u doen? Het is prettig als je in korte zinnen spreekt. En langzaam. Geef me de tijd dit te verwerken en herhaal als het me te snel gaat. Dat geeft rust. Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 10. Casus  Screening communicatie  Video  Hoe kom je tot het juiste advies? Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 11. CasusScreening communicatie  Functioneel taalbegrip  Woordvinding, vloeiendheid en compensaties  Informatieoverdracht  Verstaanbaarheid  Non-verbaal gedrag (Score ≥ 1 = indicatie logopedie) Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 12. Problemen met VoorbeeldenO Functioneel taalbegrip Iets moet meerdere malen opnieuw verteld worden voordat het wordt begrepen. Er zijn meer misverstanden dan vroeger. Gesloten vragen worden beter begrepen dan open vragen. Moeite met begrijpen van figuurlijke taal. Leest de krant minder dan vroeger. Kan de TV niet meer goed volgen. Minder interesse voor onderwerpen die voorheen wel boeiden.O Woordvinding, vloeiendheid en Langer zoeken naar vertrouwde namen en/of woordencompensatiemechanismen Niet vloeiend spreken: haperen, pauzes, persevereren, versprekingen. De boodschap wordt opvallend vaak op een alternatieve manier verduidelijkt: O gebaren O aanwijzen O schrijven O met nadruk spreken O tekenen O meer mimiek O gebruiken van vergelijkbare woordenO Informatie overdracht Vasthouden van de rode draad in een gesprek kost moeite. Breedsprakig, zinnen zijn lang en niet kloppend. Gesprekken worden vager. Gesprekken lopen vast. Vertelt vaker hetzelfde verhaal. Neemt minder deel aan gesprekken, is stiller. Zinnen zijn onvolledig, kort.O Verstaanbaarheid Spreken is minder goed verstaanbaar.O Non-verbaal gedrag Verstoring van luisterhouding. Verminderd oogcontact. Verminderde aandacht. Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 13. SCREENING COMMUNICATIE Datum invullen: Datum eindgesprek: Telefoonnr. contactpersoon:Screening communicatieProblemen met VoorbeeldenO Functioneel taalbegrip Iets moet meerdere malen opnieuw verteld worden voordat het wordt begrepen. Er zijn meer misverstanden dan vroeger. Gesloten vragen worden beter begrepen dan open vragen. Moeite met begrijpen van figuurlijke taal. Leest de krant minder dan vroeger. Kan de TV niet meer goed volgen. Minder interesse voor onderwerpen die voorheen wel boeiden.O Woordvinding, vloeiendheid en Langer zoeken naar vertrouwde namen en/of woordencompensatiemechanismen Niet vloeiend spreken: haperen, pauzes, persevereren, versprekingen. De boodschap wordt opvallend vaak op een alternatieve manier verduidelijkt: O gebaren O aanwijzen O schrijven O met nadruk spreken O tekenen O meer mimiek O gebruiken van vergelijkbare woordenO Informatie overdracht Vasthouden van de rode draad in een gesprek kost moeite. Breedsprakig, zinnen zijn lang en niet kloppend. Gesprekken worden vager. Gesprekken lopen vast. Vertelt vaker hetzelfde verhaal. Neemt minder deel aan gesprekken, is stiller. Zinnen zijn onvolledig, kort.O Verstaanbaarheid Spreken is minder goed verstaanbaar.O Non-verbaal gedrag Verstoring van luisterhouding. Verminderd oogcontact. Verpleegkundig vizier17-10-2011 Verminderde aandacht.
 • 14. CasusVideo deel 1  2004: MCI (60 jaar)  2010: AD (66 jaar)  MMSE: 18/30 (< 24 = indicatief voor cognitieve stoornissen) Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 15. CasusHoe kom je tot het juiste advies? Ik ben het snel Ik ben stiller kwijt geworden Er komt teveel informatie tegelijk binnen Dat maakt me Dan kan ik niks heel onzeker meer opnemen Ze spreken te snel Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 16. CasusHoe kom je tot het juiste advies? Gebeurtenis Gevoel GevolgOorzaak Wens patiënt Advies Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 17. CasusHoe kom je tot het juiste advies? Mensen praten te snel Langzame Onzekerheid – onrust “Ik krijg het niet zo gauw meer op een rij” auditieveverwerking en Dan houd ik m’n mond maar dicht moeizaam Dan wordt ik stiller vasthouden nieuwe “Ik wil graag betrokken blijven” informatie Zij: Als ze langzaam spreken lukt het wel. Als je tegenover elkaar zit gaat het beter. Hij: Dan vraag ik haar nog iets in te schudden of een hapje te halen. Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 18. Casus5 adviezen in contact & communicatieProblemen patiënt Adviezen1. Ze spreken te snel 1. Als ze langzaam spreken lukt het wel2. Ik ben het snel kwijt 2. Herhaal het nog eens3. 2 of 3 personen is teveel, 3. Met 1 persoon tegelijk dan kan ik niks meer spreken. Als je naast elkaar opnemen zit lukt het wel4. Ik ben stiller geworden 4. Betrek me tóch bij het gesprek5. Er komt teveel informatie 5. Gesprekken regelmatig tegelijk binnen samenvatten; introduceer je onderwerp Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 19. 10 adviezen in contact & communicatie 1. Niet confronteren (‘geen’ vragen stellen). Voorwaarden 2. Benoem gevoelens. 3. Noem zijn / haar naam en raak hem /haar aan. Contact 4. Ga zitten, neem de tijd en houd oogcontact. openen 5. Spreek langzamer. 6. Herhaal het nog eens. 7. Met 1 persoon tegelijk spreken. 8. Betrek iemand bij het gesprek. 9. Gesprekken regelmatig samenvatten; introduceer je onderwerp. 10. Schrijf belangrijke afspraken op. Verpleegkundig vizier17-10-2011
 • 20. Informatiekaart familie en bekenden Familie enVideo deel 2 bekenden Verpleegkundig vizier17-10-2011

Related Documents