Word w praktyce
pisarskiej
Technologie informatyczne dla socjologów
Tryb konspektu
Rady dla pisarzy
• Używaj formatów nagłówka:
Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd…
• Używaj trybu konspektu na etapie
obmyślania kon...
Synonimy
• Aby zobaczyd więcej
propozycji, wybierz opcję
„Tezaurus”
• Klawiaturowy skrót dla tej opcji
to Shift+F7
• Anton...
Statystyka wyrazów
Komentarze
Ctrl+Alt+M
Wersje dokumentu
Śledzenie zmian
Odwołania
10 grzechów głównych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Będziesz pamiętał, aby zapisywad swoją pracę.
Nie będziesz używał podwójn...
10 mało znanych sztuczek
1.
2.
3.
4.
Autozapisywanie
Klawiatura rządzi
Zakładki
Ochrona dokumentu
of 11

Narzędzia dla piszących

Materiały na zajęcia "Technologie informatyczne dla socjologów" Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narzędzia dla piszących

 • 1. Word w praktyce pisarskiej Technologie informatyczne dla socjologów
 • 2. Tryb konspektu
 • 3. Rady dla pisarzy • Używaj formatów nagłówka: Nagłówek 1, Nagłówek 2 itd… • Używaj trybu konspektu na etapie obmyślania koncepcji pracy • Używaj miękkiego Entera (Shift+Enter), aby podzielid tekst na wiersze
 • 4. Synonimy • Aby zobaczyd więcej propozycji, wybierz opcję „Tezaurus” • Klawiaturowy skrót dla tej opcji to Shift+F7 • Antonimy – słowa o znaczeniu przeciwnym • Nie wszystkie słowa mają synonimy, niestety
 • 5. Statystyka wyrazów
 • 6. Komentarze Ctrl+Alt+M
 • 7. Wersje dokumentu
 • 8. Śledzenie zmian
 • 9. Odwołania
 • 10. 10 grzechów głównych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Będziesz pamiętał, aby zapisywad swoją pracę. Nie będziesz używał podwójnej spacji. Nie będziesz nadużywał Entera. Będziesz pamiętał o używaniu klawiatury. Nie będziesz numerował stron ręcznie. Nie zapomnisz o funkcji „Cofnij zmiany”. Oszczędzaj swoją drukarkę. Korzystaj z możliwości pracy z wieloma dokumentami jednocześnie Porządkuj swoje dokumenty
 • 11. 10 mało znanych sztuczek 1. 2. 3. 4. Autozapisywanie Klawiatura rządzi Zakładki Ochrona dokumentu