Polityka Narkotykowa Sopot 23 czerwca 2012
Tytułem wstępu... Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, ...
Szkodliwość narkotykówDavid Nutt
Bezpieczeństwo dawki
Kary a używanie konopi 2000
Polska - zatrzymania i wyroki25000 Skazani z ustawy ...
Global Commision on Drug Policy 2011 report +
Zmiana ustawy – projekt 25 maja Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykon...
of 8

Polityka narkotykowa Sopot 2012-06-23

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polityka narkotykowa Sopot 2012-06-23

  • 1. Polityka Narkotykowa Sopot 23 czerwca 2012
  • 2. Tytułem wstępu... Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.
  • 3. Szkodliwość narkotykówDavid Nutt
  • 4. Bezpieczeństwo dawki
  • 5. Kary a używanie konopi 2000
  • 6. Polska - zatrzymania i wyroki25000 Skazani z ustawy 20801 20164 20381 Więzienia ogółem20000 Bez zawieszenia 16608 153831547515000 14249 12417 981510000 6407 7785 4300 54175000 2878 3802 2235 2264 1862 1864 1739 1662 1457 2428 2308 2085 2355 2118 993 1865 231 421 1173 1282 1489 1024 282 347 346 368 520 629 252 420 572 0 92 30 143 32 72 97 97 100 141 165 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  • 7. Global Commision on Drug Policy 2011 report +
  • 8. Zmiana ustawy – projekt 25 maja Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarską Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określą w drodze rozporzą- dzenia ilości wybranych środków odurzających i substancji psychotropowych, które należy uznać za nieznaczne. Uprawa konopi innych niż włókniste może być prowadzona wyłącznie na użytek własny i w celach medycznych określo- nych przez lekarza. (...) wykreśla się z tabeli IV-N, stanowiącej załącznik do ustawy, żywicę i ziele konopi