Fe i servei,
per a ser i fer
deixebles
missioners
5è Congrés d’Hospitalitats
Catalanes de la Mare de Déu de Lurdes
V...
Hospitalaris de la M.D. de Lurdes
En nom
de Crist
i de
l’Església
Compromís
formatiu
Fe i servei
Persones
malalte...
• La fe és un do de Déu, una virtut sobrenatural infosa
per ell.
• L’home, sostingut per la gràcia divina,
respon amb l...
Adhesió de l’home
a Déu
Dimensió
existencial
Assentiment lliure
a tota la veritat
revelada per Déu.
Dimensió
intel...
fe
persona-litzada
fe
actualitzada
missió
fe
en comunió
cordial
fe
eclesial
seguiment
- “Si demà aquesta gent
continua aquí, cremarem
l’església i us matarem a
tots.
- Per què no vas fugir,
aquella nit? ...
> La caritat/servei consisteix a estimar com Crist;
estimar fins i tot els enemics
•La caritat/servei té uns fruits:
> ...
Fi de totes
les nostres
accions
Ànima
de la
santedat
Hospitalaris
braços
de l’Església
servidora
Ànima
de tot
...
Fe
i servei
La fe
precedeix
el servei,
però
es revela genuïna
només si culmina
en ell.
Una fe plena
de servei
i...
Físics Psíquics
L’ésser
humà
Espirituals Socials
/religiosos
L’experiència d’estar malalt…
PREGUNTE
S
- sentit de la vida
- sofriment
- mort
- valors
- sentit últim de les cose...
«Hi ha un elevat
nombre de persones
que no coneixen ni freqüenten
l’església, el temple,
la mesquita o la pagoda,
per...
Quan totes aquestes preguntes...
- sentit de la vida
- sofriment
- mort
- valors
- sentit últim de
les coses
- opci...
Objectiu: Creixement en la vivència de la fe
en situació de malaltia i dependència
Vocació
a la santedat
Anunciar
la fe Símbols de
comunió
Servidors
dignitat
integral
de l’home
Actors
d’evange-li...
FORMACIÓ
humana espiritual intel·lec-tual
pastoral
Excel·lència de caràcter: virtuts
-Respecte
-Amabilitat
-Alegria
-Paciència
-Comprensió
-Responsabilitat
-Escolta
...
> Establir relacions, construir ponts
> Comunicació: possibilitat de parlar =
reducció
d’angoixa
> Obrir-se als altres...
«Ens han estat donades
dues orelles,
però només una boca
perquè
puguem sentir més
i parlar menys».
Zenó d’Elea
> Posar atenció per a escoltar.
> Voler comprendre.
> Centrar-nos en les vertaderes necessitats de
l’altre.
Com s’esco...
Fase d’identificació :
Ficar-se dins la pell del malalt..
Fase d’incorporació i repercussió:
Comprensió/sintonia amb la...
Etimologia
…
Cum panis =
menjar pa junts
Diccionari
:
Ajuntar-se a algú
per anar allà
on ell va.
Anar amb algú pe...
sagrament
de l’Aliança
D/H
testimoni-
-atge
esperançada
evangelit-zadora
orant
compassiva
eclesial
gratuïta
fe ...
«No es pot perseverar en una evangelització
fervorosa si hom no està convençut per
experiència pròpia, que no és el mate...
«Els hospitalaris
tenen
per finalitat pregar amb
els malalts i per ells».
(Primers estatuts de l’Hospitalitat Nostra S...
Portar als
malalts la
presència, el
record, la vida,
la pregària i
l’ànim de la
comunitat.
• Donar perquè hem rebut.
• «La vida ens ha estat donada i la
mereixem donant-la».
• «En veure Jesús la multitud, se’n compadia».
• Commoure’s davant l’adversitat dels altres.
• «No pot ser que no sigui ...
«És vital que avui l’Església surti a anunciar
l’evangeli a tothom, en tots els llocs, en totes
les ocasions, sense demo...
> Déu és la nostra
plenitud.
>Déu és la nostra
pàtria definitiva.
«Jesús vol evangelitzadors
que anunciïn la Bona Notícia
no sols amb paraules sinó sobretot amb
una vida que s’ha transf...
«Ells seran
el meu poble
i jo seré el seu Déu,
fidel i bondadós».
(Za 8,8)
(2)
Trobada
saludable
(3)
Deixebles
missioners
(1)
Fe i servei
Ponència fe i servei vic 2014ppt-1
of 34

Ponència fe i servei vic 2014ppt-1

Ponència Fe i SErvei
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponència fe i servei vic 2014ppt-1

 • 1. Fe i servei, per a ser i fer deixebles missioners 5è Congrés d’Hospitalitats Catalanes de la Mare de Déu de Lurdes Vic, 18 d’octubre del 2014
 • 2. Hospitalaris de la M.D. de Lurdes En nom de Crist i de l’Església Compromís formatiu Fe i servei Persones malaltes, discapacitade s… Trobada saludable Deixebles missioners
 • 3. • La fe és un do de Déu, una virtut sobrenatural infosa per ell. • L’home, sostingut per la gràcia divina, respon amb la obediència de la fe, que és confiar plenament en Déu i acollir la seva Veritat. (CEC i Compendi)
 • 4. Adhesió de l’home a Déu Dimensió existencial Assentiment lliure a tota la veritat revelada per Déu. Dimensió intel·lectual I pel cristià, creure en Déu és creure inseparablement en aquell que ell ha enviat «el seu Fill estimat», en el qual s’ha complagut. (Mc 1,11)
 • 5. fe persona-litzada fe actualitzada missió fe en comunió cordial fe eclesial seguiment
 • 6. - “Si demà aquesta gent continua aquí, cremarem l’església i us matarem a tots. - Per què no vas fugir, aquella nit? - On me n’hauria d’anar, si formo part d’això? (Sor Angelina)
 • 7. > La caritat/servei consisteix a estimar com Crist; estimar fins i tot els enemics •La caritat/servei té uns fruits: > goig > pau > misericòrdia > exigeix la pràctica del bé i la correcció faterna > és benevolent > desvetlla la reciprocitat > es manté desinteressada i liberal > és amistat i comunió… (CEC1829)
 • 8. Fi de totes les nostres accions Ànima de la santedat Hospitalaris braços de l’Església servidora Ànima de tot apostolat, Manament social més gran L’Eucaristia l’enforteix
 • 9. Fe i servei La fe precedeix el servei, però es revela genuïna només si culmina en ell. Una fe plena de servei i un servei ple de fe. Un binomi fructífer.
 • 10. Físics Psíquics L’ésser humà Espirituals Socials /religiosos
 • 11. L’experiència d’estar malalt… PREGUNTE S - sentit de la vida - sofriment - mort - valors - sentit últim de les coses - opcions fonamentals
 • 12. «Hi ha un elevat nombre de persones que no coneixen ni freqüenten l’església, el temple, la mesquita o la pagoda, però posseeixen una rica espiritualitat». A. Pangrazzi Espiritualitat: experiència universal
 • 13. Quan totes aquestes preguntes... - sentit de la vida - sofriment - mort - valors - sentit últim de les coses - opcions fonamentals Es volen il·luminar des d’una fe.... DIMENSIÓ RELIGIOSA, Confessionalitat
 • 14. Objectiu: Creixement en la vivència de la fe en situació de malaltia i dependència
 • 15. Vocació a la santedat Anunciar la fe Símbols de comunió Servidors dignitat integral de l’home Actors d’evange-lització
 • 16. FORMACIÓ humana espiritual intel·lec-tual pastoral
 • 17. Excel·lència de caràcter: virtuts -Respecte -Amabilitat -Alegria -Paciència -Comprensió -Responsabilitat -Escolta -Confiança - Empatia -Veracitat -Confidencialitat -Tolerància -Prudència -Humilitat -.....
 • 18. > Establir relacions, construir ponts > Comunicació: possibilitat de parlar = reducció d’angoixa > Obrir-se als altres > Consolar Les grans preguntes: per què jo? per què ara? què he fet per merèixer- m’ho?
 • 19. «Ens han estat donades dues orelles, però només una boca perquè puguem sentir més i parlar menys». Zenó d’Elea
 • 20. > Posar atenció per a escoltar. > Voler comprendre. > Centrar-nos en les vertaderes necessitats de l’altre. Com s’escolta? > amb tota persona > amb la mirada > respectar el silenci > deixar ser protagonista l’altre > fent silenci dins nostre
 • 21. Fase d’identificació : Ficar-se dins la pell del malalt.. Fase d’incorporació i repercussió: Comprensió/sintonia amb la vivència del malalt. Fase de separació: Retirar-se en el pla dels sentiments i saber prendre distància per a no cremar-nos en la relació.
 • 22. Etimologia … Cum panis = menjar pa junts Diccionari : Ajuntar-se a algú per anar allà on ell va. Anar amb algú per escoltar-lo, custodiar-lo, fer-li costat, guiar-lo.
 • 23. sagrament de l’Aliança D/H testimoni- -atge esperançada evangelit-zadora orant compassiva eclesial gratuïta fe entusias-mada Trobada saludable
 • 24. «No es pot perseverar en una evangelització fervorosa si hom no està convençut per experiència pròpia, que no és el mateix caminar amb ell que caminar a les palpentes, no és el mateix poder escoltar-lo que ignorar la seva Paraula, no és el mateix poder contemplar-lo, adorar-lo, descansar en ell, que no poder fer-ho. No és el mateix tractar de construir el món amb el seu Evangeli que fer-ho només amb la pròpia raó». (Papa Francesc, EG, 266)
 • 25. «Els hospitalaris tenen per finalitat pregar amb els malalts i per ells». (Primers estatuts de l’Hospitalitat Nostra Senyora de la Salut i Nostra Senyora de Lurdes)
 • 26. Portar als malalts la presència, el record, la vida, la pregària i l’ànim de la comunitat.
 • 27. • Donar perquè hem rebut. • «La vida ens ha estat donada i la mereixem donant-la».
 • 28. • «En veure Jesús la multitud, se’n compadia». • Commoure’s davant l’adversitat dels altres. • «No pot ser que no sigui notícia que mor de fred un ancià que té per casa el carrer i que sí que ho sigui una caiguda de dos punts de la borsa». (Papa Francesc)
 • 29. «És vital que avui l’Església surti a anunciar l’evangeli a tothom, en tots els llocs, en totes les ocasions, sense demores, sense fàstic, sense por». «Anunci fonamental: Jesucrist t’estima, va donar la vida per salvar-te, i ara és viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te)». (Papa Francesc, EG, 23, 164; cf. 128)
 • 30. > Déu és la nostra plenitud. >Déu és la nostra pàtria definitiva.
 • 31. «Jesús vol evangelitzadors que anunciïn la Bona Notícia no sols amb paraules sinó sobretot amb una vida que s’ha transfigurat a la presència de Déu». (Papa Francesc, EG, 259)
 • 32. «Ells seran el meu poble i jo seré el seu Déu, fidel i bondadós». (Za 8,8)
 • 33. (2) Trobada saludable (3) Deixebles missioners (1) Fe i servei

Related Documents