Програм Google SketchUp
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Google SketchUp je програм затродимензионално моделовањепредмета. Предмети моделовани уовом прогр...
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Oсновни принципи за успешно цртање: 1. Увек цртамо затворену контуру дабисмо добили једну површи...
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP 3. Одговарајуће тачке линија се приказујуу различитим бојама када поставимокурсор миша изнад њих ...
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Радна површина Google SketchUp-а јетродимензионални полигон скоординантним осама исцртанимразнобо...
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUPНасловналинијаЛинијаменијаРаднаповршинаКонтролналинијаКоординантне осеЛинија алатки
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Понуда алата на toolbar-у је минимална:састоји се од алата за скицирањеосновних геометријских обл...
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Примери рада у програмуGoogle SketchUp
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP
ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP
of 12

Prezentacija Google SketchUp

Prezentacija Google SketchUp za VII razred Osnovne skole
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Google SketchUp

 • 1. Програм Google SketchUp
 • 2. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Google SketchUp je програм затродимензионално моделовањепредмета. Предмети моделовани уовом програму могу да се извезу уразличите формате како би моглида буду читљиви и осталимпрограмима за 3Д моделовање.
 • 3. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Oсновни принципи за успешно цртање: 1. Увек цртамо затворену контуру дабисмо добили једну површину. 2. При цртању затворених површинакористимо својство SketchUp-а даприкаже тачкасте линије које нам помажуу одређивању праваца у којима ће сецртати линије – у продужетку постојећелиније или управно у односу на њу
 • 4. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP 3. Одговарајуће тачке линија се приказујуу различитим бојама када поставимокурсор миша изнад њих (карактеристичнетачке су крај линије, срединалиније, пресек линија) 4. Увек је потребно цртати од ивице доивице (не цртајте једну ивицу преко друге)
 • 5. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Радна површина Google SketchUp-а јетродимензионални полигон скоординантним осама исцртанимразнобојним линијама. На средини тог полигона налази сецртеж човека који стоји. Смисао те човекове фигуре наполигону јесте дочаравањетродимензионалног простора
 • 6. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUPНасловналинијаЛинијаменијаРаднаповршинаКонтролналинијаКоординантне осеЛинија алатки
 • 7. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Понуда алата на toolbar-у је минимална:састоји се од алата за скицирањеосновних геометријских облика у дведимензије и неколико основних техниказа обраду цртежа и то:ротирање, извлачење, додељивањеперспективе..... Дводимензиони елементи могу добитии трећу димензију коришћењемспецијалних push-pull алатки.
 • 8. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP
 • 9. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP Примери рада у програмуGoogle SketchUp
 • 10. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP
 • 11. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP
 • 12. ПРОГРАМ GOOGLE SKETCHUP