Narrativa evasiva Fundació Joan i Pilar Miró, Palma de Mallorca (13/11/07)
Introducció de les (noves) tecnologies en el camp artístic <ul><li>No és una novetat en la história de l’art (model leonar...
Avantguarda digital: naixement <ul><li>Difusió> Connexió Internet sense necessitat d’alta velocitat </li></ul><ul><li>Alte...
Avantguarda digital: onades <ul><li>Desaparició de la primera avantguarda> </li></ul><ul><li>Realitat virtual </li></ul><u...
Avantguarda digital: mites desmitificats <ul><li>Creació de realitats alternatives </li></ul><ul><li>Generació de contexto...
Narrativa en el context digital: promeses <ul><li>Model implosiu: el net art com a trencament amb la narrativitat tradicio...
Narrativa en el context digital: fets <ul><li>Hipertext com a interfaç cultural </li></ul>
Narrativa en el context digital: fets <ul><li>Narrativa interactiva… desestimada? </li></ul>
Narrativa en el context digital: Internet com a base de dades
Narrativa en el context digital: cavernes evolucionades
Narrativa en el context digital: apropiació de videojocs
Narrativa en el context digital: retorn al video
Desafiaments per a la creació narrativa digital: creació de sentit mitjançant la ficció
Desafiaments per a la creació narrativa digital: concepció àmplia d’allò narratiu <ul><li>Concepció biològica </li></ul><...
Desafiaments per a la creació narrativa digital: com fer despuntar l’autoria
Desafiaments per a la creació narrativa digital: indepèndencia entre conglomerats multimèdia
of 16

Narrativa fugissera

Esta presentación que compara el arte y la narrativa digital se llevó a cabo en la Fundación Joan i Pilar Miró de Palma de Mallorca (2007), en un ciclo centrado en la divulgación de la cultura dirigido por Pau Waelder.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narrativa fugissera

 • 1. Narrativa evasiva Fundació Joan i Pilar Miró, Palma de Mallorca (13/11/07)
 • 2. Introducció de les (noves) tecnologies en el camp artístic <ul><li>No és una novetat en la história de l’art (model leonardià: inventor-creador) </li></ul><ul><li>No pertany exclusivament al domini de la digitalització (arts tecnològiques). </li></ul><ul><li>Agafa pes amb dos fenòmens de distribució massiva: informàtica domèstica (PC) i xarxa Internet. </li></ul>
 • 3. Avantguarda digital: naixement <ul><li>Difusió> Connexió Internet sense necessitat d’alta velocitat </li></ul><ul><li>Alteritat geogràfica> Artistes d’Europa de l’Est + model anglosaxò </li></ul><ul><li>Trencament amb el model d’institució art> Accés en línia, no conservació, “interactivitat” </li></ul>
 • 4. Avantguarda digital: onades <ul><li>Desaparició de la primera avantguarda> </li></ul><ul><li>Realitat virtual </li></ul><ul><li>Hipertextos literaris </li></ul><ul><li>Net art </li></ul><ul><li>Segona avantguarda> </li></ul><ul><li>Jocs d’ordinador com a art </li></ul><ul><li>Web 2.0. ? </li></ul>
 • 5. Avantguarda digital: mites desmitificats <ul><li>Creació de realitats alternatives </li></ul><ul><li>Generació de contextos artístics independents </li></ul><ul><li>Interactivitat com a nou model de coneixement </li></ul><ul><li>Hegemonia de la visualitat </li></ul>
 • 6. Narrativa en el context digital: promeses <ul><li>Model implosiu: el net art com a trencament amb la narrativitat tradicional (no és pintura, no és cinema) </li></ul><ul><li>Model explosiu: l’ordinador com a mitjà no linial: narrativa interactiva </li></ul>
 • 7. Narrativa en el context digital: fets <ul><li>Hipertext com a interfaç cultural </li></ul>
 • 8. Narrativa en el context digital: fets <ul><li>Narrativa interactiva… desestimada? </li></ul>
 • 9. Narrativa en el context digital: Internet com a base de dades
 • 10. Narrativa en el context digital: cavernes evolucionades
 • 11. Narrativa en el context digital: apropiació de videojocs
 • 12. Narrativa en el context digital: retorn al video
 • 13. Desafiaments per a la creació narrativa digital: creació de sentit mitjançant la ficció
 • 14. Desafiaments per a la creació narrativa digital: concepció àmplia d’allò narratiu <ul><li>Concepció biològica </li></ul><ul><li>Aclariment terminològic entre narrativa i narrativitat </li></ul>
 • 15. Desafiaments per a la creació narrativa digital: com fer despuntar l’autoria
 • 16. Desafiaments per a la creació narrativa digital: indepèndencia entre conglomerats multimèdia

Related Documents