ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne
15 października 2015 roku, odbędzie się Jubileusz Zespołu Szkół Plastycznych
im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.
W zwią...
Historia szkoły
POCZĄTEK
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych powstało w 1945 roku w
Sędziszowie Małopolskim. W pierwszych ...
Przeniesienie do Rzeszowa
W 1977 roku decyzją władz szkoła zostaje przeniesiona do Rzeszowa, do budynku Szkoły
Podstawowej...
Patron szkoły
Piotr Michałowski
Malarz polski, urodzony 2 lipca 1800 roku w Krakowie.
Najwybitniejszy przedstawiciel roman...
Tematyka twórczości
Piotra Michałowskiego
Tworzył pełne dynamiki sceny batalistyczne z wojen
napoleońskich (kilka wersji b...
Galeria Miejska ZSP
Szkoła
Specjalizacje
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
ARANŻACJA PRZESTRZENI
SNYCERSTWO
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I METALOPLASTYKA
CERAMIKA
Album fotograficzny
twórczości uczniów
Malarstwo i rysunek
Rzeźba
Koniec
Korzystałam z :
• http://www.zsp.resman.pl/index.php?id=jubileusz70
• https://www.google.pl/search?q=plastyk+rzesz%...
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka
of 29

Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka

Presentation
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 70 lecia ZSP z muzyka

 • 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO W RZESZOWIE Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne
 • 2. 15 października 2015 roku, odbędzie się Jubileusz Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. W związku ze zbliżającymi się obchodami Jubileuszu 70-lecia powstania szkoły, szkoła w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zaprasza wszystkich byłych Pedagogów, Pracowników, Absolwentów, oraz tych, którzy czują się związani z Naszą Szkołą, do udziału w tym wyjątkowym święcie . Jubileusz zobowiązuje do nadania tej uroczystości szczególnej rangi tak, aby była znaczącym wydarzeniem, nie tylko dla społeczności szkolnej, ale wpisała się w poczet ważnych wydarzeń w środowisku lokalnym. JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY
 • 3. Historia szkoły POCZĄTEK Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych powstało w 1945 roku w Sędziszowie Małopolskim. W pierwszych latach szkoła nosiła nazwę Miejska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego powołana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na wniosek ówczesnych władz miasta Sędziszowa Małopolskiego. Inicjatorem i założycielem placówki był: artysta-malarz mgr Adam Hannytkiewicz, który został mianowany przez władze resortu kultury jej pierwszym dyrektorem. W 1947 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki szkoła zostaje przemianowana na Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych. Pierwszymi specjalnościami kształcenia była metaloplastyka oraz koronkarstwo. Z dniem 1 września 1964 roku otwarto nowy dział zawodowy - zabawkarstwo, które w 1970 roku przekształcono na nową, bardziej wszechstronną specjalność "formy użytkowe". Od 1967 roku szkoła otrzymała nazwę Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.
 • 4. Przeniesienie do Rzeszowa W 1977 roku decyzją władz szkoła zostaje przeniesiona do Rzeszowa, do budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Staszica 16A. Tu rozpoczyna się drugi etap tworzenia i rozwoju szkoły w nowym środowisku. Kolejne lata to dostosowywanie i doskonalenie bazy dydaktycznej, specyficznej dla szkoły artystycznej. W 1983 roku oddano do użytku nowy budynek warsztatów szkolnych, ze specjalistycznymi pracowniami do nauki metaloplastyki, form użytkowych, a później wystawiennictwa i snycerstwa. Powstają nowe pracownie do nauki rysunku i malarstwa, rzeźby, pracownie językowe. Na bieżąco dostosowywana jest baza dydaktyczna niezbędna dla wymogów kształcenia i rozwoju szkoły. Wraz z wprowadzeniem reformy systemu oświaty, reformie ulega też szkolnictwo artystyczne. Od września 1999 roku obok 5-letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych zostaje utworzona6 - letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych dla absolwentów szkół podstawowych. Od 1 września 2001 roku powołane jest 4 - letnie Liceum Plastyczne dla absolwentów gimnazjów.
 • 5. Patron szkoły Piotr Michałowski Malarz polski, urodzony 2 lipca 1800 roku w Krakowie. Najwybitniejszy przedstawiciel romantycznego nurtu w dziewiętnastowiecznym malarstwie polskim. Pochodził z bogatej, ziemiańskiej rodziny, mającej dobra w Małopolsce, pod Krakowem i Przemyślem. Był średniozamożnym szlachcicem, bardzo pracowitym i gospodarnym, oszczędnym, przyzwyczajonym do prostego, prawie spartańskiego trybu życia. Prężny działacz społeczny, wzorowy urzędnik państwowy i postępowy ziemianin. Od dziecka ujawniał uzdolnienia muzyczne i plastyczne. Już jako trzynastoletni chłopiec pobierał lekcje rysunku u Michała Stachowicza.
 • 6. Tematyka twórczości Piotra Michałowskiego Tworzył pełne dynamiki sceny batalistyczne z wojen napoleońskich (kilka wersji bitwy pod Somosierrą) i z powstania listopadowego. "Bitwa w wąwozie Samosierra" Twórca realistycznych, pełnych głębokiego wyrazu, portretów rodziny (zwłaszcza dzieci) i przyjaciół oraz znakomitych studiów głów chłopskich. "Seńko" ok. 1846 Ze szczególnym zamiłowaniem rysował i malował (olejno i akwarelą) konie, zaprzęgi, dyliżanse oraz bydło domowe. "Uparty koń"
 • 7. Galeria Miejska ZSP
 • 8. Szkoła
 • 9. Specjalizacje PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
 • 10. ARANŻACJA PRZESTRZENI
 • 11. SNYCERSTWO
 • 12. KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I METALOPLASTYKA
 • 13. CERAMIKA
 • 14. Album fotograficzny twórczości uczniów Malarstwo i rysunek Rzeźba
 • 15. Koniec Korzystałam z : • http://www.zsp.resman.pl/index.php?id=jubileusz70 • https://www.google.pl/search?q=plastyk+rzesz%C3%B3w&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X& ei=bDk_VeKQAYT4yQPU8IKYDw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=plastyk+rzesz%C3%B3w+ Monika Kwolek kl. II a LP 2015r.

Related Documents