Pelajaran: fiqh
TAJUK : NAJIS MUGHALLAZAH
& cara menyucikannya.
TAHUN: 7
Najis - sesuatu benda yang kotor dan menyebabkan
sesuatu ibadat tidak sah dilakukan seperti
solat, tawaf dan seumpamanya.
Najis Mughallazah ialah najis berat
iaitu anjing dan babi serta
keturunannya.
Segala perkara yang ada hubungannya
dengan ...
Suruhan ini adalah berdasarkan pada
hadith Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
"Sucinya bekas/barangan salah seorang
kamu ap...


INFO:
Najis babi dan anjing ialah najis mughallazah ( berat) bukan...
CIKGU.. KAMI NAK BAIKLAH
KUIZ
1. Berapa kalikah menggunakan air yang bercampur
dengan tanah dalam menyucikan najis Mughallazah:
2 - Apa pengertian najis Mughallazah:
A. Air kencing kanak-kanak lelaki yang
belum sampai umur 2 tahun
B: Anjing dan ...
3. Apa hukum Solat orang yang terkena
najis Mughallazah?
A: Tidak Sah
B: Makruh
C: Sah
4. Bolehkah tanah itu digantikan
dengan pasir?
X 
5. Bolehkah kita menggunakan air laut
untuk menyucikan najis Mughallazah?
X 
SALAH… CUBA LAGI
SALAH… CUBA LAGI
MEMANG BETUL
JAWAPAN AWDA SALAH.. CUBA LAGI
SALAH.. CUBA LAGI
MEMANG BETUL
JAWAPAN AWDA SALAH.. CUBA LAGI
MEMANG BETUL
JAWAPAN AWDA SALAH.. CUBA LAGI
AWDA MEMILIH :
X
JAWAPAN ANDA
 AWDA MEMILIH
 :
JAWAPAN ANDA
JAWAPAN ANDA
JAWAPAN ANDA
JUMPA LAGI …
Najis Mughallazah
Najis Mughallazah
of 27

Najis Mughallazah

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najis Mughallazah

 • 1. Pelajaran: fiqh TAJUK : NAJIS MUGHALLAZAH & cara menyucikannya. TAHUN: 7
 • 2. Najis - sesuatu benda yang kotor dan menyebabkan sesuatu ibadat tidak sah dilakukan seperti solat, tawaf dan seumpamanya.
 • 3. Najis Mughallazah ialah najis berat iaitu anjing dan babi serta keturunannya. Segala perkara yang ada hubungannya dengan kedua-dua binatang tersebut seperti tahi, air kencing, peluh, lemak dan seumpamanya. Ini termasuk juga anak yang lahir dari salah satu daripadanya.
 • 4. Suruhan ini adalah berdasarkan pada hadith Rasulullah s.a.w yang bermaksud : "Sucinya bekas/barangan salah seorang kamu apabila dijilat anjing dengan membasuhnya tujuh kali. Air yang pertamanya hendaklah dicampur dengan tanah". ( Riwayat Muslim )
 • 5.   INFO: Najis babi dan anjing ialah najis mughallazah ( berat) bukan mutawassittah (sederhana). Menyucikan najis mughallazah ini ialah menggunakan 1 kali air tanah (bukan pasir) dan 6 kali air mutlaq (bersih).
 • 6. CIKGU.. KAMI NAK BAIKLAH KUIZ
 • 7. 1. Berapa kalikah menggunakan air yang bercampur dengan tanah dalam menyucikan najis Mughallazah:
 • 8. 2 - Apa pengertian najis Mughallazah: A. Air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun B: Anjing dan Khinzir C: Muntah dan darah
 • 9. 3. Apa hukum Solat orang yang terkena najis Mughallazah? A: Tidak Sah B: Makruh C: Sah
 • 10. 4. Bolehkah tanah itu digantikan dengan pasir? X 
 • 11. 5. Bolehkah kita menggunakan air laut untuk menyucikan najis Mughallazah? X 
 • 12. SALAH… CUBA LAGI
 • 13. SALAH… CUBA LAGI
 • 14. MEMANG BETUL
 • 15. JAWAPAN AWDA SALAH.. CUBA LAGI
 • 16. SALAH.. CUBA LAGI
 • 17. MEMANG BETUL
 • 18. JAWAPAN AWDA SALAH.. CUBA LAGI
 • 19. MEMANG BETUL
 • 20. JAWAPAN AWDA SALAH.. CUBA LAGI
 • 21. AWDA MEMILIH : X JAWAPAN ANDA
 • 22.  AWDA MEMILIH  : JAWAPAN ANDA
 • 23. JAWAPAN ANDA
 • 24. JAWAPAN ANDA
 • 25. JUMPA LAGI …

Related Documents