-Calculaţi suma numerelor 100 şi 29; 308 şi 40!
-Ce operaţie facem când spunem „măriţi”!
-Măriţi numărul 170 cu 9; 400 cu ...
1.Calculaţi:
426+396=
781-596=
897-435=
2. Faceţi proba prin adunare:
236+129=
820-352=
208+492=
3. Află termenul necunoscut:
a+270=461 a-39=580
4. La diferenţa numerelor 620
şi 381 adăugaţi suma
numerelor 190 şi 56.
Elevii clasei a II-a sădesc
în grădina şcolii 481 de
zambile şi cu 279 mai
puţine lalele.
Câte lalele au sădit elevii?
Compune o problemă după exerciţiul:
112+219=
Compune o problemă după exerciţiul:
357+(357-129)=
ACTIVITATE INDEPENDENTĂ
• Rezolvă exerciţiile următoare ,apoi colorează
clovnul în funcţie de legenda dată .
1.ROŞU :
341 ...
FF 1.Rezultatul adunării1.Rezultatul adunării
2.Total sau ..................2.Total sau ..................
3.Numerele care...
Prezentare rebega geta
Prezentare rebega geta
of 12

Prezentare rebega geta

Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 1000
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare rebega geta

  • 1. -Calculaţi suma numerelor 100 şi 29; 308 şi 40! -Ce operaţie facem când spunem „măriţi”! -Măriţi numărul 170 cu 9; 400 cu 500” -Aflaţi numărul cu 212 mai mare decât 113! -Afaţi diferenţa numerelor 800 şi 200; 458 şi 58! -Ce operaţie facem când spunem „micşoraţi”! -Micşoraţi numărul 725 cu 25; pe 725 cu 125!
  • 2. 1.Calculaţi: 426+396= 781-596= 897-435=
  • 3. 2. Faceţi proba prin adunare: 236+129= 820-352= 208+492=
  • 4. 3. Află termenul necunoscut: a+270=461 a-39=580
  • 5. 4. La diferenţa numerelor 620 şi 381 adăugaţi suma numerelor 190 şi 56.
  • 6. Elevii clasei a II-a sădesc în grădina şcolii 481 de zambile şi cu 279 mai puţine lalele. Câte lalele au sădit elevii?
  • 7. Compune o problemă după exerciţiul: 112+219= Compune o problemă după exerciţiul: 357+(357-129)=
  • 8. ACTIVITATE INDEPENDENTĂ • Rezolvă exerciţiile următoare ,apoi colorează clovnul în funcţie de legenda dată . 1.ROŞU : 341 +132 = …… 2.VERDE : -Cu cât este mai mare 252 decât 121 ? _________________________________ 3.ALBASTRU : -Care este diferenţa numerelor 597 şi 321? ______________________ 4.GALBEN - Suma dintre numărul 201 şi diferenta numerelor 345 şi 132. _________________________________________ 5.MARO Află valoarea necunoscută din exerciţiul de mai jos. 154+ m = 578 473473 131131 414414 424424 276276
  • 9. FF 1.Rezultatul adunării1.Rezultatul adunării 2.Total sau ..................2.Total sau .................. 3.Numerele care se adună3.Numerele care se adună 4Rezultatul scăderii4Rezultatul scăderii 5.Primul număr la scădere5.Primul număr la scădere 6Cuvânt cu sens asemănător cu6Cuvânt cu sens asemănător cu cuvântul restcuvântul rest 7.Semnul operaţiei de scădere7.Semnul operaţiei de scădere.. TT OO TT AA LL SS UU MM AA TT EE RR MM EE NN II    RR EE SS TT DD EE SS CC AA ZZ UU TT    BB    DD II FF EE RR EE NN ŢŢ ĂĂ    MM II NN UU SS    EE