April 16, 2013 Naperville Follow: @RedfinChicago Like: http://www.facebook.com/RedfinChicagoSlide 1 of 46
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 2 of 46
● ● ●  Slide 3 of 46
Slide 4 of 46
● ● ● ●Slide 5 of 46
● ● ● ● ●Slide 6 of 46
Slide 7 of 46
● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 8 of 46
Slide 9 of 46
Case-Shiller: Chicago Area v. 20-City 250.00 200.00 150.00 100.00 Chicago Area ...
Slide 11 of 46
Slide 12 of 46
● ● ● ●Slide 13 of 46
Slide 14 of 46
Slide 15 of 46
● ● ● ● ● ● ● ●Slide 16 of 46
● ● ► ► ► ► ► ► ► ►Slide 17 of 46
Slide 18 of 46
Slide 19 of 46
● ● ● ● ●Slide 20 of 55
Slide 21 of 46
● ● ● ● ● ● ● ●Slide 22 of 46
● ● ● ●Slide 23 of 46
● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 24 of 46
● ► ► ►   ● ► ► ► ...
● ► ► ● ► ► ● ► ► ● ►Slide 26 of 46
Slide 27 of 46
Slide 28 of 46
Slide 29 of 46
Slide 30 of 46
● ● ●Slide 31 of 46
Highlights of Redfin’s Site ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 32 of 46
● ● ● ► ► ►Slide 33 of 46
Slide 34 of 46
Slide 35 of 46
● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 36 of 46
Slide 37 of 46
► ► ► ► ►Slide 38 of 46
Slide 39 of 46
● ● ● ● ● ●Slide 40 of 46
● ● ● ●Slide 41 of 46
Slide 42 of 46
● ► ● ► ● ►Slide 43 of 46
● ● ● ● ► ►Slide 44 of 46
● ● ● ● ● ● ●Slide 45 of 46
Slide 46 of 46
Slide 47 of 46
● ●Slide 48 of 46
● ►● ► ►
●●●●●
●●●●
●●●●
● ► ►● ► ►
● ► ►
Naperville Home Buying Class April 16 2013
of 55

Naperville Home Buying Class April 16 2013

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naperville Home Buying Class April 16 2013

 • 1. April 16, 2013 Naperville Follow: @RedfinChicago Like: http://www.facebook.com/RedfinChicagoSlide 1 of 46
 • 2. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 2 of 46
 • 3. ● ● ●  Slide 3 of 46
 • 4. Slide 4 of 46
 • 5. ● ● ● ●Slide 5 of 46
 • 6. ● ● ● ● ●Slide 6 of 46
 • 7. Slide 7 of 46
 • 8. ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 8 of 46
 • 9. Slide 9 of 46
 • 10. Case-Shiller: Chicago Area v. 20-City 250.00 200.00 150.00 100.00 Chicago Area 20-City Composite 50.00 0.00Slide 10 of 46
 • 11. Slide 11 of 46
 • 12. Slide 12 of 46
 • 13. ● ● ● ●Slide 13 of 46
 • 14. Slide 14 of 46
 • 15. Slide 15 of 46
 • 16. ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 16 of 46
 • 17. ● ● ► ► ► ► ► ► ► ►Slide 17 of 46
 • 18. Slide 18 of 46
 • 19. Slide 19 of 46
 • 20. ● ● ● ● ●Slide 20 of 55
 • 21. Slide 21 of 46
 • 22. ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 22 of 46
 • 23. ● ● ● ●Slide 23 of 46
 • 24. ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 24 of 46
 • 25. ● ► ► ►   ● ► ► ► ►Slide 25 of 46
 • 26. ● ► ► ● ► ► ● ► ► ● ►Slide 26 of 46
 • 27. Slide 27 of 46
 • 28. Slide 28 of 46
 • 29. Slide 29 of 46
 • 30. Slide 30 of 46
 • 31. ● ● ●Slide 31 of 46
 • 32. Highlights of Redfin’s Site ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 32 of 46
 • 33. ● ● ● ► ► ►Slide 33 of 46
 • 34. Slide 34 of 46
 • 35. Slide 35 of 46
 • 36. ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 36 of 46
 • 37. Slide 37 of 46
 • 38. ► ► ► ► ►Slide 38 of 46
 • 39. Slide 39 of 46
 • 40. ● ● ● ● ● ●Slide 40 of 46
 • 41. ● ● ● ●Slide 41 of 46
 • 42. Slide 42 of 46
 • 43. ● ► ● ► ● ►Slide 43 of 46
 • 44. ● ● ● ● ► ►Slide 44 of 46
 • 45. ● ● ● ● ● ● ●Slide 45 of 46
 • 46. Slide 46 of 46
 • 47. Slide 47 of 46
 • 48. ● ●Slide 48 of 46
 • 49. ● ►● ► ►
 • 50. ●●●●●
 • 51. ●●●●
 • 52. ●●●●
 • 53. ● ► ►● ► ►
 • 54. ● ► ►

Related Documents