October 24, 2012 Natick, MA Follow: @RedfinBoston Like: http://www.facebook.com/RedfinBostonSlide 1 of 50
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 2 of 50
● ● ●   Slide 3 of 50
Slide 4 of 50
● ● ● ●Slide 5 of 50
● ● ● ● ●Slide 6 of 50
Slide 7 of 50
● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 8 of 50
Slide 9 of 50
250.00 200.00 150.00 100.00 Boston Area 50.00 20-City Composite 0.00Slide 10 of 50
Slide 11 of 50
Slide 12 of 50
Slide 13 of 50
● ► ► ► ► ►Slide 14 of 50
● Presenter to update!!! ● ● ●Slide 15 of 50
Slide 16 of 50
● ● ● ● ● ● ● ●Slide 17 of 50
● ● ► ► ► ► ► ► ► ►Slide 18 of 50
Slide 19 of 50
Slide 20 of 50
● ● ● ● ●Slide 21 of 55
Slide 22 of 50
● ● ● ● ● ● ● ●Slide 23 of 50
● ► ► ● ● ● ●Slide 24 of 50
● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 25 of 50
● ► ► ►   ● ► ► ► ...
● ► ► ● ► ► ● ► ► ● ►Slide 27 of 50
Slide 28 of 50
● ●Slide 29 of 50
Slide 30 of 50
Slide 31 of 50
● ● ●Slide 32 of 50
Highlights of Redfin’s Site ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 33 of 50
● ► ● ● ► ► ► ►Slide 34 of 50
Slide 35 of 50
Slide 36 of 50
Slide 37 of 50
● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 38 of 50
Slide 39 of 50
● ● ► ► ► ● ► ►Slide 40 of 50
Slide 41 of 50
● ● ● ● ● ●Slide 42 of 50
● ● ● ●Slide 43 of 50
Slide 44 of 50
● ► ● ► ● ►Slide 45 of 50
● ► ► ► ► ►Slide 46 of 50
● ● ►  ►    Slide 47 o...
● ● ● ● ► ►Slide 48 of 50
● ● ● ● ● ● ●Slide 49 of 50
Slide 50 of 50
Slide 51 of 50
● ●Slide 52 of 50
● ● ● ●Slide 53 of 50
● ►● ► ►
●●●●●
●●●●
●●●●
● ► ►● ► ►
● ► ►
Natick Home Buying Class October 24 2012
of 60

Natick Home Buying Class October 24 2012

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natick Home Buying Class October 24 2012

 • 1. October 24, 2012 Natick, MA Follow: @RedfinBoston Like: http://www.facebook.com/RedfinBostonSlide 1 of 50
 • 2. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 2 of 50
 • 3. ● ● ●   Slide 3 of 50
 • 4. Slide 4 of 50
 • 5. ● ● ● ●Slide 5 of 50
 • 6. ● ● ● ● ●Slide 6 of 50
 • 7. Slide 7 of 50
 • 8. ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 8 of 50
 • 9. Slide 9 of 50
 • 10. 250.00 200.00 150.00 100.00 Boston Area 50.00 20-City Composite 0.00Slide 10 of 50
 • 11. Slide 11 of 50
 • 12. Slide 12 of 50
 • 13. Slide 13 of 50
 • 14. ● ► ► ► ► ►Slide 14 of 50
 • 15. ● Presenter to update!!! ● ● ●Slide 15 of 50
 • 16. Slide 16 of 50
 • 17. ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 17 of 50
 • 18. ● ● ► ► ► ► ► ► ► ►Slide 18 of 50
 • 19. Slide 19 of 50
 • 20. Slide 20 of 50
 • 21. ● ● ● ● ●Slide 21 of 55
 • 22. Slide 22 of 50
 • 23. ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 23 of 50
 • 24. ● ► ► ● ● ● ●Slide 24 of 50
 • 25. ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 25 of 50
 • 26. ● ► ► ►   ● ► ► ► ►Slide 26 of 50
 • 27. ● ► ► ● ► ► ● ► ► ● ►Slide 27 of 50
 • 28. Slide 28 of 50
 • 29. ● ●Slide 29 of 50
 • 30. Slide 30 of 50
 • 31. Slide 31 of 50
 • 32. ● ● ●Slide 32 of 50
 • 33. Highlights of Redfin’s Site ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 33 of 50
 • 34. ● ► ● ● ► ► ► ►Slide 34 of 50
 • 35. Slide 35 of 50
 • 36. Slide 36 of 50
 • 37. Slide 37 of 50
 • 38. ● ● ● ● ● ● ● ● ●Slide 38 of 50
 • 39. Slide 39 of 50
 • 40. ● ● ► ► ► ● ► ►Slide 40 of 50
 • 41. Slide 41 of 50
 • 42. ● ● ● ● ● ●Slide 42 of 50
 • 43. ● ● ● ●Slide 43 of 50
 • 44. Slide 44 of 50
 • 45. ● ► ● ► ● ►Slide 45 of 50
 • 46. ● ► ► ► ► ►Slide 46 of 50
 • 47. ● ● ►  ►    Slide 47 of 50
 • 48. ● ● ● ● ► ►Slide 48 of 50
 • 49. ● ● ● ● ● ● ●Slide 49 of 50
 • 50. Slide 50 of 50
 • 51. Slide 51 of 50
 • 52. ● ●Slide 52 of 50
 • 53. ● ● ● ●Slide 53 of 50
 • 54. ● ►● ► ►
 • 55. ●●●●●
 • 56. ●●●●
 • 57. ●●●●
 • 58. ● ► ►● ► ►
 • 59. ● ► ►

Related Documents