1.Òrgans reproductors. 1.1 Òrgans reproductors masculins 1.2 Òrgans reproductors femenins2.Sexualitat. 2.1 Amics/Afecti...
 Les prevencions són les accions que ajuden a no tindre un nen alhora de l’acte sexual o són les que ajuden a no ...
 Condó: De noia i noi. Pastilles, cremes. S’utilitzen per no tenir fills o no tenir cap malaltia.
 Herpes genital virus herpes simple. Picary coïssor als genitals, seguit de petites vesícules al penis, la vulva ...
Sida:Síndrome de la imnunodefeciencia adquirida. És l’etapa més greu de la infecció pel VIH en què elsistema imnunològic j...
Prevenció de les malalties sexuals
of 6

Prevenció de les malalties sexuals

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevenció de les malalties sexuals

  • 1. 1.Òrgans reproductors. 1.1 Òrgans reproductors masculins 1.2 Òrgans reproductors femenins2.Sexualitat. 2.1 Amics/Afectivitat 2.2 Pubertat.3.Fecundació.4.Prevenció de malalties sexuals.
  • 2.  Les prevencions són les accions que ajuden a no tindre un nen alhora de l’acte sexual o són les que ajuden a no tenir malalties.
  • 3.  Condó: De noia i noi. Pastilles, cremes. S’utilitzen per no tenir fills o no tenir cap malaltia.
  • 4.  Herpes genital virus herpes simple. Picary coïssor als genitals, seguit de petites vesícules al penis, la vulva i, ocasionalment, el cervéx o lanus que poden reventar-se i, produir doloroses úlceres. Sensació de cremor a l’orinar. En ocasions, sacompanyen de simptomes semblants a les de la grip. Condilomes acuminades (o berrugues genials) virus del papil·loma(VPH) berrugues rosades al penis, el prepuci, la vulva, Els sérveix o lanus que, generalment no causen dolors però si, en ocasions, irritacions i picor.
  • 5. Sida:Síndrome de la imnunodefeciencia adquirida. És l’etapa més greu de la infecció pel VIH en què elsistema imnunològic ja està deteriorat i apareixenmalalties més o menys greus.VIH significa virus de la imnunodefeciencia humana.ITS (infecció de transmissió: són infeccions que transmetenentre les persones).És per això que el VIH pot entrar al nostre cos a través

Related Documents