WSB
Polecana miejscowość Sosnowiec
WSB
 Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu
Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w wo...
Centrum miasta tzw.”Patelnia”
wraz z pomnikiem Jana Kiepury.
WSB
Jak dojechać
(z Dąbrowy Górniczej Centrum do Sosnowiec Centrum)
WSB
 KZK GOP
o Autobus
1. 808 -w kierunku Katowice Monius...
Zabytki i atrakcje turystyczne
WSB
 Sosnowiec, Zamek Sielecki
 Pałac Schöena w centrum
 Bazylika katedralna Wniebowzięc...
P R O G N O Z A P O G O D Y D L A S O S N O W C A
M A P A S O S N O W C A
N I E O F I C J A L N Y S E R W I S M I A S T A
...
Dzielnice miasta
WSB
 KUŹNICA
Wieś Kuźnica powstała w XVII wieku na terenach położonych między Ostrą
Górką i Sielcem, w p...
Dzielnice miasta cz.2
WSB
 BOBREK
Pierwotnie niewielka wioska w puszczy Pakosznicy położona nad stawami
utworzonymi przez...
? Pytanie
WSB
Jakie rzeki przepływają przez Sosnowiec
Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą
Czarną Przemszą, Wisłą, Br...
Serdecznie dziękuję za obejrzenie
prezentacji o moim mieście;)
K
O
N
I
E
C
WSB
of 10

Prezentacja Regina Zgrzywa Sosnowiec

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Regina Zgrzywa Sosnowiec

  • 1. WSB
  • 2. Polecana miejscowość Sosnowiec WSB  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).  Pierwsze pod względem ilości mieszkańców miasto Zagłębia Dąbrowskiego, trzecie w województwie śląskim (po Katowicach i Częstochowie) i piętnaste w Polsce. Jest jednym z ośrodków centralnych aglomeracji śląsko- dąbrowskiej.  Według danych GUS z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 213 513 mieszkańców.
  • 3. Centrum miasta tzw.”Patelnia” wraz z pomnikiem Jana Kiepury. WSB
  • 4. Jak dojechać (z Dąbrowy Górniczej Centrum do Sosnowiec Centrum) WSB  KZK GOP o Autobus 1. 808 -w kierunku Katowice Moniuszki. 2. 55 -w kierunku Osiedle Naftowa Pętla. 3. 811 -w kierunku Katowice Moniuszki. 4. 690 -w kierunku Sosnowiec Dworzec PKP. o Tramwaj 1. 21 w kierunku Milowice Pętla.
  • 5. Zabytki i atrakcje turystyczne WSB  Sosnowiec, Zamek Sielecki  Pałac Schöena w centrum  Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP  Cerkiew prawosławna pw. Wiary, Nadziei i Miłości  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Sosnowcu  Gmach dawnego Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu  Zamek Sielecki w Sosnowcu Sielcu  Pałac Dietla w Sosnowcu Pogoni (ul. S. Żeromskiego)  Pałac Schöna w Sosnowcu Środuli (Środulce) z zespołem parkowo-pałacowym  Pałac Schöna z parkiem, ul. 1 Maja  Pałac Wilhelma  Dom Ludowy w stylu zakopiańskim  Dwór Mieroszewskich w Sosnowcu Zagórzu  Willa Piątkowskiego w Sosnowcu przy ulicy Mireckiego  Budynek administracyjny zakładów włókienniczych  Katedra Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu  Kościół ewangelicki w Sosnowcu-Pogoni  Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu  Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sosnowcu Kazimierzu Górniczym  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu Sielcu  Kościół śśw. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowcu Maczkach  Kościół św. Barbary w Sosnowcu Sielcu  Kościół św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu Niwce  Kościół pw. św. Joachima w Sosnowcu Zagórzu  Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu Pogoni  kościół – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego dla diecezji sosnowieckiej, Sosnowiec, ul. Jagiellońska  Dom Macierzysty zgromadzenia Karmelitanek Bosych Dzieciątka Jezus; Sosnowiec, ul. m. Teresy Kierocińskiej  Parafialna cerkiew prawosławna pw. Świętych Wiery, Nadziei, Luby i Matki Ich Zofii, ul. Jana Kilińskiego  Hotel Victoria  Cmentarze kilku wyznań w zespole przy ul. Smutnej Sosnowcu  Dworzec kolejowy Sosnowiec Główny  Dworzec kolejowy Sosnowiec Maczki  Gmach dawnego Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Pogoni
  • 6. P R O G N O Z A P O G O D Y D L A S O S N O W C A M A P A S O S N O W C A N I E O F I C J A L N Y S E R W I S M I A S T A WSB Przydatne linki
  • 7. Dzielnice miasta WSB  KUŹNICA Wieś Kuźnica powstała w XVII wieku na terenach położonych między Ostrą Górką i Sielcem, w pobliżu nie istniejącej obecnie wysepki na Czarnej Przemszy. Należała do dóbr modrzejowsko-sieleckich. Jej początki wiążą się z niewielką kuźnią, w której wytapiano rudę żelaza.  STARY SOSNOWIEC Pierwsze informacje o osadnictwie na terenie obecnego Starego Sosnowca pochodzą z XVIII wieku. Dotyczą one niewielkiej osady młyńskiej nad Brynicą, leżącej na gruntach pogońskich. Określająca ją nazwa "Sosnowietz" pojawiła się na wydanej w 1736 roku mapie Księstwa Raciborskiego.  SIELEC Sedlecz, Siedlce, Sielce - to prastare nazwy osady rycerskiej, położonej przy szlaku z Będzina do Mysłowic. Najstarszy zachowany dokument, wymieniający tę wieś, pochodzi z 1361 roku. Wówczas to osada przeszła z rąk Abrahama z Goszyc na własność Ottona z Pilczy (Pilicy).  ŚRODULKA Obejmuje tereny położone na zachód od Środuli, między Czarną Przemszą a torami kolei warszawsko-wiedeńskiej. Pierwsze informacje o osadzie liczącej kilka chałup pochodzą z XVII wieku. Na znaczeniu zyskała, gdy powstały tutaj zakłady przemysłowe.  OSTRA GÓRKA Pierwotnie była niewielką osada smolarzy. Usytuowana po zachodniej stronie Czarnej Przemszy przylegała do lasu Radocha. Początki wioski sięgają końca XVIII wieku. Powstała na gruntach pogońskich i wraz z Pogonią należała do gminy Gzichów.  POGOŃ Pogonia (dawna nazwa wsi) wspominana jest w dokumentach począwszy od XIV wieku, choć prawdopodobnie ma jeszcze starszy rodowód. W 1345 roku zasłynęła jako pole zwycięskiej bitwy, stoczonej przez polskie i węgierskie rycerstwo pod wodzą Kazimierza Wielkiego z wojskami czeskimi Jan Luksemburskiego.  RADOCHA Pierwotnie była osadą leśną utworzoną na historycznych gruntach Pogoni w klinie ujścia Brynicy do Czarnej Przemszy i prawdopodobnie należała do Mysłowic. Pierwsze wiadomości o osadzie pochodzą z połowy XVII wieku. W 1827 roku Radocha posiadała cztery domy i 22 mieszkańców oraz karczmę.  DĘBOWA GÓRA Wioska utworzona wśród puszczy leśnej, w bliżej nieokreślonym czasie. Pod koniec XVIII wieku posiadała 5 chałup i dwie karczmy. Była własnością Dębowskich, a następnie księcia Ludwika Anhalt von Pless.  KONSTANTYNÓW Taką nazwę nosiła osada utworzona w połowie XIX wieku między Środulą i Sielcem. Zamieszkiwali ją robotnicy zatrudnieni w okolicznych zakładach przemysłowych.  MILOWICE Jedna z najstarszych wsi w Polsce, zwana pierwotnie Milejowicami. Pierwsze wzmianki o osadzie datowane są na 1105 rok i znajdują się w dokumencie dotyczącym posiadłości klasztoru w Tyńcu.  MODRZEJÓW niewielka osada u zlewiska Białej i Czarnej Przemszy - pierwotnie nosił nazwę Mrowisko. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1650 roku i znajduje się w kronikach Bractwa Różańcowego w Mysłowicach.  PEKIN Niegdyś niewielka osada, położona przy drodze z Konstantynowa do Klimontowa  ŚRODULA O początkach Środuli niewiele wiadomo. W XVII wieku była ona małą osadą karczmarską, leżącą przy trakcie prowadzącym z Będzina do Mysłowic. Historycznie należała do dóbr Zagórza.
  • 8. Dzielnice miasta cz.2 WSB  BOBREK Pierwotnie niewielka wioska w puszczy Pakosznicy położona nad stawami utworzonymi przez rozlewiska potoku Bobrek. Powstała na historycznych terenach wsi Porąbka w bliżej nie określonym czasie.  BÓR Leśny przysiółek Niwki położony między Białą Przemszą a potokiem Bobrek.  DAŃDÓWKA Niewielka wioska znana w XVIII wieku. Jej historia związana jest ściśle z odkryciem złoży węgla kamiennego i powstaniem w 1806 roku kopalni odkrywkowej "Dańdówka" w niewielkiej osadzie składającej się z 8 chałup  JĘZOR Nazwę tę nosił przysiółek wsi Niwka, który powstał prawdopodobnie w XVI wieku wokół młyna Mateusza Sośnierza, obdarzonego przydomkiem Jęzor.  NIWKA Początki istnienia wioski o pierwotnej nazwie Niwki, położonej u ujścia Bobrka do Białej Przemszy są nieznane. Wiadomo jednak, iż w 1581 roku była osadą rybacką wchodzącą w skład dóbr klimontowskich. Źródła niemieckie odnotowują jej istnienie w 1590 roku, informując o pracującym w niej młynie.  JULIUSZ Kolonia Juliusz powstała na terenie przysiółka Porąbki w związku z uruchomieniem kopalni "Juliusz", w której od 1914 roku wydobycie rozpoczęło Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Z czasem kolonia weszła w skład miasta Kazimierz, a w roku 1975 przeszła wraz z Kazimierzem Górniczym w granice miasta Sosnowca.  MACZKI Osada Maćki znana była już w XVIII wieku, choć właściwe znaczenie uzyskała dopiero w połowie XIX wieku dzięki wybudowaniu tu stacji kolejowej na trasie Warszawa - Wiedeń oraz komory celnej, a następnie linii kolejowej do Iwangrodu (1884). Przygraniczne położenie i powstałe tu centrum ruchu granicznego zadecydowało o nazwie osady - Granica.  OSTROWY GÓRNICZE Osada o pierwotnej nazwie Niemce utworzona w puszczy nadprzemszańskiej w bliżej nie określonym czasie. Zapis potwierdzający jej istnienie w 1590 roku znajduje się w archiwum miasta Mysłowice.  PORĄBKA Pierwotnie wieś utworzona na wyrębie leśnym puszczy Pakosznickiej, ulokowana na prawym brzegu potoku Bobrek.  ZAGÓRZE Zagórze wzmiankowane jest już w dokumencie z 1228 roku. Istnienie osady rycerskiej na tym terenie potwierdził w XV wieku Jan Długosz.
  • 9. ? Pytanie WSB Jakie rzeki przepływają przez Sosnowiec Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą Czarną Przemszą, Wisłą, Brynicą Białą Przemszą, Brynicą, Nidą Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sosnowiec http://www.sosnowiec.pl/ http://www.twojapogoda.pl/polska/slaskie/sosn owiec https://maps.google.pl/maps?oe=utf- 8&client=firefox- a&channel=fflb&q=sosnowiec+mapa&ie=UTF- 8&hq=&hnear=0x4716da99feda4b29:0xcb6c2aa 12b6507db,Sosnowiec&gl=pl&ei=crlnU6HMDK mN7QbqrIHIAQ&ved=0CC4Q8gEwAA http://sosnowiec.gazeta.pl/gazetasosnowiec/0,0. html
  • 10. Serdecznie dziękuję za obejrzenie prezentacji o moim mieście;) K O N I E C WSB