Nainggit si
Kikang Kalabaw
Talasalitaan
O Hulaan ang kahulugan ng
salita sa tulong ng ginulong
mga letra.
O KAWAG -> sawisaw ->
siwasaw -> WASIWAS
nayon
oyrab
yobar
nayon
BARYO
oyrab
yobar
bungad
nahanu
hannau
bungad
UNAHAN
nahanu
hannau
katuwang
gnolutak
longtuka
katuwang
KATULONG
gnolutak
longtuka
lumbay
tokgnul
kotlung
lumbay
LUNGKOT
tokgnul
kotlung
naghimutok
madmadgan
dammagdam
naghimutok
NAGDAMDAM
madmadgan
damnagdam
NAINGGIT SI KIKANG KALABAW
MGA TAUHAN:
1. Kikang Kalabaw
2. Basyong Aso
3. Mang Donato
4. katiwala
TAGPUAN:
O Malayong nayon sa bayan
ng Maribojoc sa lalawigan
ng Surigao.
SULIRANIN:
O Sobra ang pagkainggit ng
kalabaw sa malapit na
relasyon ng aso sa kanilang
amo.
KASIGLAHAN:
O Nakikita ni Kika ang
maayos na pagtrato ng
kanilang amo kay Basyo.
TUNGGALIAN:
O Tao vs. Sarili
KASUKDULAN:
O Sa labis na inggit, sumugod
si Kika sa amo para
maglambing pero muntik na
niya itong madaganan o
maipit kung...
WAKAS. .
SAGUTIN NATIN
O Ano ang naging dahilan ng
pagkainggit ni kikang
kalabaw sa aso?
Makatwiran ba ang kanyang
nadarama?
O Ano kaya ang madarama
mo kung ikaw ang nasa
kalagayan ni kikang
kalabaw na nakakikita sa
tila mas malapit na
relasyon n...
O Ano kaya ang nadama ni
Kika nang paluin siya ng
katiwala ng kanyang amo?
Nararapat nga ba ang
ginawang ito sa kanya?
O Paano ninyo maipapakita sa
isang tao na nauunawaan
ninyo siya sa kanyang
nararamdaman na
pagkainggit?
O Kung ikaw ang amo, ano
ang gagawin mo upang
hindi makadama ng
pagkainggit ang isa sa
iyong dalawang alaga?
O Nakadarama ka rin ba
minsan ng pagkainggit?
Paano mo magagawang
kalakasan ang kahinaan
mong ito? Paano mo
magagawang po...
Kalabaw
Aso
Gawain
O Sa isang buong papel,
gumawa ng sariling
character profile ng iyong
paboritong hayop. Gawing
batayan ang gawain ...
O Anong aral ang natutunan
ninyo sa pabula?
O Sa paanong paraan
makatutulong ang
kaalamang ito para
mapabuti ang iyong
pa...
TAKDANG-ARALIN
O Ano-ano ang mga paraan ng
pagpapahayag ng emosyon?
O Paano ang malikhaing
pagkukuwento?
of 29

Nainggit si Kikang Kalabaw

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nainggit si Kikang Kalabaw

 • 1. Nainggit si Kikang Kalabaw
 • 2. Talasalitaan O Hulaan ang kahulugan ng salita sa tulong ng ginulong mga letra. O KAWAG -> sawisaw -> siwasaw -> WASIWAS
 • 3. nayon oyrab yobar
 • 4. nayon BARYO oyrab yobar
 • 5. bungad nahanu hannau
 • 6. bungad UNAHAN nahanu hannau
 • 7. katuwang gnolutak longtuka
 • 8. katuwang KATULONG gnolutak longtuka
 • 9. lumbay tokgnul kotlung
 • 10. lumbay LUNGKOT tokgnul kotlung
 • 11. naghimutok madmadgan dammagdam
 • 12. naghimutok NAGDAMDAM madmadgan damnagdam
 • 13. NAINGGIT SI KIKANG KALABAW MGA TAUHAN: 1. Kikang Kalabaw 2. Basyong Aso 3. Mang Donato 4. katiwala
 • 14. TAGPUAN: O Malayong nayon sa bayan ng Maribojoc sa lalawigan ng Surigao.
 • 15. SULIRANIN: O Sobra ang pagkainggit ng kalabaw sa malapit na relasyon ng aso sa kanilang amo.
 • 16. KASIGLAHAN: O Nakikita ni Kika ang maayos na pagtrato ng kanilang amo kay Basyo.
 • 17. TUNGGALIAN: O Tao vs. Sarili
 • 18. KASUKDULAN: O Sa labis na inggit, sumugod si Kika sa amo para maglambing pero muntik na niya itong madaganan o maipit kung di pa sumaklolo ang katiwala ni Mang Donato.
 • 19. WAKAS. .
 • 20. SAGUTIN NATIN O Ano ang naging dahilan ng pagkainggit ni kikang kalabaw sa aso? Makatwiran ba ang kanyang nadarama?
 • 21. O Ano kaya ang madarama mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni kikang kalabaw na nakakikita sa tila mas malapit na relasyon ng inyong amo at ng aso?
 • 22. O Ano kaya ang nadama ni Kika nang paluin siya ng katiwala ng kanyang amo? Nararapat nga ba ang ginawang ito sa kanya?
 • 23. O Paano ninyo maipapakita sa isang tao na nauunawaan ninyo siya sa kanyang nararamdaman na pagkainggit?
 • 24. O Kung ikaw ang amo, ano ang gagawin mo upang hindi makadama ng pagkainggit ang isa sa iyong dalawang alaga?
 • 25. O Nakadarama ka rin ba minsan ng pagkainggit? Paano mo magagawang kalakasan ang kahinaan mong ito? Paano mo magagawang positibo ang nadarama mong ito sa iyong kapwa?
 • 26. Kalabaw Aso
 • 27. Gawain O Sa isang buong papel, gumawa ng sariling character profile ng iyong paboritong hayop. Gawing batayan ang gawain sa pahina 34.
 • 28. O Anong aral ang natutunan ninyo sa pabula? O Sa paanong paraan makatutulong ang kaalamang ito para mapabuti ang iyong pakikipagkapwa-tao?
 • 29. TAKDANG-ARALIN O Ano-ano ang mga paraan ng pagpapahayag ng emosyon? O Paano ang malikhaing pagkukuwento?

Related Documents