NATALO RIN SI PILANDOK
MGA TAUHAN
• PILANDOK -> mukhang maliit
na usa pero mas may relasyon
sa baboy at kamel; isang tuso
at manlolokong hayop.
• SUSO -> isang maliit na hayop
na napakakupad kumilos pero
siya ang nakatalo kay pilandok
sa isang paligsahan sa
pagtakbo.
• BABOY-RAMO -> isang
mabangis na baboy na may
mga pangil, siya ay ilang ulit
nang naloko ni Pilandok.
• BUWAYA -> isang hayop na
kumakain ng buhay o patay na
hayop, isa rin siya sa mga
naloko ni Pilandok.
PAGTALAKAY SA
BUOD
Ano-anong aral ang
napulot ninyo sa
kwento?
• Buksan ang inyong mga aklat sa
pahina 37. Pumili kayo ng 1 mula
sa 3 balita pagkatapos ay gawan
ninyo ng Character Profi...
PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA
TAKDANG-ARALIN
• Ano-ano ang mga ekspresyong
nagpapahayag ng posibilidad?
• Gamitin ang mga ito sa sariling
pangungusap.
Natalo rin si Pilandok
Natalo rin si Pilandok
of 12

Natalo rin si Pilandok

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natalo rin si Pilandok

  • 1. NATALO RIN SI PILANDOK
  • 2. MGA TAUHAN • PILANDOK -> mukhang maliit na usa pero mas may relasyon sa baboy at kamel; isang tuso at manlolokong hayop.
  • 3. • SUSO -> isang maliit na hayop na napakakupad kumilos pero siya ang nakatalo kay pilandok sa isang paligsahan sa pagtakbo.
  • 4. • BABOY-RAMO -> isang mabangis na baboy na may mga pangil, siya ay ilang ulit nang naloko ni Pilandok.
  • 5. • BUWAYA -> isang hayop na kumakain ng buhay o patay na hayop, isa rin siya sa mga naloko ni Pilandok.
  • 6. PAGTALAKAY SA BUOD
  • 7. Ano-anong aral ang napulot ninyo sa kwento?
  • 8. • Buksan ang inyong mga aklat sa pahina 37. Pumili kayo ng 1 mula sa 3 balita pagkatapos ay gawan ninyo ng Character Profile ang tao na tinutukoy sa balita. Gawin ito sa inyong kwaderno sa tulong ng mga impormasyon na nakasaad sa pahina 39.
  • 9. PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA
  • 10. TAKDANG-ARALIN • Ano-ano ang mga ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad? • Gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap.