WYŻSZY ZYSK NETTO
Dzięki redukcji kosztów ogólnych
• Wprowadzenie
• Model działania Expense Reduction Analysts
• Dyskusja
• Ustalenie następnych kroków
2
Agenda
Czym się zajmujemy
• Projekty optymalizacji kosztów
 respektujące wszystkie wymagania jakościowe
przedsiębiorstwa
 ł...
• Utworzona w Londynie w 1992 roku
• Ponad 800 partnerów w 41 krajach
• Ponad 15.000 wdrożonych projektów
• Średnia rea...
Wybrane referencje
5
Główne kompetencje
Gdzie szukamy rozwiązań
Oszczędność w obszarze ceny
__________________________
Oszczędności w obszarach
 Dostawców
...
Analiza Opcje Wdrożenie Monitoring
3-4 tygodnie
•Utworzenie grupy
projektowej
•Zebranie i przygotowanie
danych księgo...
Przepływy finansowe
Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności
Przykład: zrealizowane oszczędnośc...
Przepływy finansowe
Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności
RAPORT BAZOWY
0zł RAPORT OPCJI
O...
Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności
RAPORT OPCJI
OPCJA ZGODNA Z
RAPORTEM
BAZOWYM
10%
P...
Współpraca o niskim ryzyku
Podsumowanie
12
• Nasze wynagrodzenie jest efektem pomyślnego wdrożenia projektu
• 50% oszc...
START PROJEKTU
Przedstawienie nas swoim
pracownikom – stworzenie grupy
projektowej
Poinformowanie dostawców o
naszy...
Dziękuję za uwagę!
Ryszard Góra
rgora@expensereduction.com
+48 600 405 643
of 14

Prezentacja zasadnicza . 2014 skrócona

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja zasadnicza . 2014 skrócona

 • 1. WYŻSZY ZYSK NETTO Dzięki redukcji kosztów ogólnych
 • 2. • Wprowadzenie • Model działania Expense Reduction Analysts • Dyskusja • Ustalenie następnych kroków 2 Agenda
 • 3. Czym się zajmujemy • Projekty optymalizacji kosztów  respektujące wszystkie wymagania jakościowe przedsiębiorstwa  łatwo mierzalne wyniki  minimalne obciążenie dla codziennych procesów firmy Nadzór nad skutecznością projektów • Monitorujemy efekty wdrożenia przez 24 miesiące. • Nasze wynagrodzenie wynosi 50% wygenerowanych i udokumentowanych oszczędności 3
 • 4. • Utworzona w Londynie w 1992 roku • Ponad 800 partnerów w 41 krajach • Ponad 15.000 wdrożonych projektów • Średnia realizowana redukcja kosztów to 20,3 % • Obecnie 1,2 miliarda € kosztów pod kontrolą • W Polsce : 150 M PLN kosztów pod nadzorem 80% - Wdrażamy projekt 75% - Ten sam dostawca 90% - niewymagana inwestycja Fakty i liczby
 • 5. Wybrane referencje 5
 • 6. Główne kompetencje
 • 7. Gdzie szukamy rozwiązań Oszczędność w obszarze ceny __________________________ Oszczędności w obszarach  Dostawców  Produktów  Procesów  Polityki firmy 7
 • 8. Analiza Opcje Wdrożenie Monitoring 3-4 tygodnie •Utworzenie grupy projektowej •Zebranie i przygotowanie danych księgowych •Analiza kontraktów z dostawcami i procesów zakupowych •Analiza ilościowa •Zdefiniowanie wymagań operacyjnych i jakościowych klienta 3-4 tygodnie •Spotkania z aktualnymi i potencjalnymi dostawcami. • Analiza procesów w firmie • Ewidencja zidentyfikowanych oszczędności – opcje do wyboru dla Klienta • Opcja Musi być zgodna z Raportem Bazowym 3-4 tygodnie •Prezentacja planu wdrożenia •Klient wybiera dostawcę(ów) •Podpisanie kontraktów dostaw • Asysta przy wdrożeniu 24 miesiące •Monitoring wykonania umów przez dostawców oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie •Weryfikacja i uzgodnienie realnych wolumenów •Kontrola faktur i cen •Obliczenie oszczędności Raport Opcji Raport Wdrożenia Raporty Kwartalne 10% prognozowanych oszczędności 10% prognozowanych oszczędności 50% zrealizowanych oszczędności (minus wniesione płatności wdrożeniowe ) Raport Bazowy 0 Projekt – jego etapy
 • 9. Przepływy finansowe Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności Przykład: zrealizowane oszczędności = prognozowane oszczędności = 100 tys. zł Opłaty wdrożeniowe Zrealizowana oszczędność Przychód dla stron Rozliczenie płatności początkowych Płatność dla ERA Raport Opcji 10 000 zł Wdrożenie 10 000 zł Q 1 10 000 zł 5 000 zł -2 500 zł 2 500 zł Q 2 10 000 zł 5 000 zł -2 500 zł 2 500 zł Q 3 12 500 zł 6 250 zł -2 500 zł 3 750 zł Q 4 10 000 zł 5 000 zł -2 500 zł 2 500 zł Q 5 12 500 zł 6 250 zł -2 500 zł 3 750 zł Q 6 10 500 zł 5 250 zł -2 500 zł 2 750 zł Q 7 17 500 zł 8 750 zł -2 500 zł 6 250 zł Q 8 17 000 zł 8 500 zł -2 500 zł 6 000 zł Razem 100 000 zł 50 000 zł -20 000 zł 50 000 zł
 • 10. Przepływy finansowe Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności RAPORT BAZOWY 0zł RAPORT OPCJI OPCJA ZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM 10% PROGNOZOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI OPCJA NIEZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM 0zł WDROŻENIE 10% PROGNOZOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI BŁĄD ERA . POWRÓT DO ETAPÓW POPRZEDNICH 0zł BRAK OSZCZĘDNOŚCI 0zł ROZWIĄZANIE WYKRACZAJĄCE POZA PAR. BAZOWE 0zł MONITORING 8 KWARTAŁÓW 50% Realnych Oszczędności minus 1/8 Wpłat Początkowych
 • 11. Suma wynagrodzenia nigdy nie przekracza 50% realnych oszczędności RAPORT OPCJI OPCJA ZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM 10% PROGNOZOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI RAPORT BAZOWY 0zł WDROŻENIE 10% PROGNOZOWANYCH OSZCZĘDNOŚCI MONITORING 8 KWARTAŁÓW 50% Realnych Oszczędności minus 1/8 Wpłat Początkowych BRAK OSZCZĘDNOŚCI 0zł OPCJA NIEZGODNA Z RAPORTEM BAZOWYM 0zł BŁĄD ERA . POWRÓT DO ETAPÓW POPRZEDNICH 0zł ROZWIĄZANIE WYKRACZAJĄCE POZA PAR. BAZOWE 0zł Przepływy finansowe
 • 12. Współpraca o niskim ryzyku Podsumowanie 12 • Nasze wynagrodzenie jest efektem pomyślnego wdrożenia projektu • 50% oszczędności w ciągu pierwszych 24 miesięcy zmian w przedsiębiorstwie Efekty optymalizacji kosztów pozostają w firmie na długo  od 4 do 5 lat 4-5 lat (FEE) • Minimalne zaangażowanie pracowników i obciążenie dla firmy • Wiedza specjalistów z każdej dziedziny kosztów • Stała optymalizacja w procesie monitorowania • Benchmark • Mierzalne i szybko osiągnięte wyniki • Klient ma decydujące słowo na każdym etapie projektu • Projekt musi respektować wszystkie wymagania jakościowe klienta
 • 13. START PROJEKTU Przedstawienie nas swoim pracownikom – stworzenie grupy projektowej Poinformowanie dostawców o naszym projekcie Potrzebujemy dostęp do danych istotnych dla projektu Bez obciążeń dla Waszego codziennego procesu ! 13 PRE-AUDYT Podpisanie dokumentu o poufności Identyfikacja kategorii kosztowych Finalizacja kontraktu Kolejne Kroki
 • 14. Dziękuję za uwagę! Ryszard Góra rgora@expensereduction.com +48 600 405 643

Related Documents