METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ
http://www.provenio.net
provenio@provenio.net
Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci
„Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
iden...
Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci
„Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
iden...
Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci
„Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
iden...
Heslář typologie provenienčních záznamů
 česká a anglická mutace
 ve třech hierarchických úrovních
• první dvě závazn...
Autoritní záznam majitele knih (osoba, instituce)
 důraz kladen na tyto informace:
 Biografické a bibliografické údaje...
Zobrazení autoritního záznamu císařského lékaře Johanna Cratona
z Crafftheimu ve WWW rozhraní OPAC Portaro
Nově přidaná pole,
v ČR dosud
neautorizovaná.
370 -
Asociované
místo
374 - Povolání
375 - Pohlaví
678 – Biografick...
Bibliografický záznam knihy s provenienčním záznamem
 důraz kladen na tyto informace:
 Popis provenienčního záznamu (z...
Zobrazení bibliografického záznamu v rozhraní Portaro
Struktura bibliografického
záznamu v MARC 21
Text odkazu –
zobrazuje se jako
link. URL z
podpole $u
zůstává skryto. ...
Struktura bibliografického
záznamu v MARC 21
Struktura bibliografického
záznamu v MARC 21
Struktura bibliografického
záznamu v MARC 21
Vizualizace starších provenienčních celků v Nostické knihovně na kartografi...
Struktura bibliografického
záznamu v MARC 21
Vizualizace zámeckých knihoven na kartografickém pozadí.
PROVENIO - Velke Bilovice 2014
of 16

PROVENIO - Velke Bilovice 2014

Book Provenance, PROVENIO.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PROVENIO - Velke Bilovice 2014

 • 1. METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net
 • 2. Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)“  trvání projektu: 2012-2015  řešitelský tým:  Knihovna NM:  odd. rkp a starých tisků  odd. zámeckých knihoven  odd. knižní kultury  odd. základní knihovny  externí spolupráce:  Archiv NM  Literární archiv  Knihovna Památníku národního písemnictví  Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK  externí pracovníci z řad literárních historiků  technický partner:
 • 3. Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)“ HLAVNÍ CÍLE  vytvoření obecné metodologie pro záznam a katalogizaci knižních proveniencí (v součinnosti s CERL) s ohledem na specifika českých a moravských knižních fondů  vytvoření webového informačního portálu PROVENIO.NET s obecnými informacemi a metodickou příručkou zpracování provenience  heslář typologie provenienčních záznamů (česky / anglicky)  databáze proveniencí PROVENIO (prozatím) z knih Národního muzea:  textově-obrazová autoritní databáze vlastníků knih a knižních celků  rozsah zpracovávaných fondů:  rukopisy, prvotisky, tisky 1501-1800  osobní i rodové šlechtické sbírky, měšťanské knihovny  novodobé fondy s provenienčně zajímavými knižními celky  osobní knihovny význačných představitelů české literatury a kultury 19.-20. století (Palacký, Neruda, Zeyer, Destinnová aj.)
 • 4. Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci „Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)“ PROZATÍM HOTOVO  vytvoření samostatné autoritní a bibliografické databáze PROVENIO  úprava struktury MARC21 pro autority i bibliografické záznamy:  implementace podpole $8 (BIBL, AUT)  specifické využití pole 655 (validace slovníkem autorit podle podpole $2) a 561 (BIBL)  Implementace polí 370 (místo), 374 (profese) a 375 (pohlaví) (AUT)  validace obsahu jednoho pole ze dvou autoritních slovníků (AUT: 700, 710)  úprava OPACu pro potřeby databáze PROVENIO a jeho zkušební provoz na http://www.provenio.cz (česká i anglická lokalizace)  webový portál projektu PROVENIO.NET
 • 5. Heslář typologie provenienčních záznamů  česká a anglická mutace  ve třech hierarchických úrovních • první dvě závazné – validovány přes autoritní slovník (žlutá - modrá) – záznam do pole 655 podpole $a - $b • třetí fakultativní – nápověda pro volně tvořený text v poli 561 $a v první základní úrovni celkem 10 kategorií I. Rukopisný zápis rukopisné exlibris rukopisné exlibris – monogram rukopisné exlibris – devíza rukopisné exlibris – „ex-dono“ rukopisné exlibris – podpis rukopisné exlibris na štítku rukopisné exlibris na štítku – monogram rukopisné exlibris na štítku – devíza rukopisné exlibris na štítku – „ex-dono“ rukopisné exlibris na štítku – podpis I. Handwritten Provenance Record handwritten ex libris 561 $a handwritten ex libris – monogram (initials) handwritten ex libris – motto handwritten ex libris – „ex-dono“ handwritten ex libris – signature handwritten ex libris on card handwritten ex libris on card – monogram (initials) handwritten ex libris on card – motto handwritten ex libris on card – „ex-dono“ handwritten ex libris on card – signature 655 $a 655 $b 561 $a 655 $b
 • 6. Autoritní záznam majitele knih (osoba, instituce)  důraz kladen na tyto informace:  Biografické a bibliografické údaje  pole 678  Místo působnosti  pole 370  Povolání  pole 374  Pohlaví  pole 375  Charakteristika knižní sbírky  pole 680  Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů  Lokace knižní sbírky  Obrazová příloha  portrét majitele  mobiliář nebo interiér jeho knihovny  příklady provenienčních záznamů  fotografie relevantních archivních dokumentů  Odkaz na bibliografické záznamy  knihy z knihovny zpracovávané osobnosti  katalog Knihovny Národního muzea  katalogy jiných tuzemských knihoven  katalogy zahraničních knihoven  odkaz vždy formulován jako dotaz do katalogu maximální aktuálnost zobrazených výsledků  pole 680  pole 680  pole 856  pole 856
 • 7. Zobrazení autoritního záznamu císařského lékaře Johanna Cratona z Crafftheimu ve WWW rozhraní OPAC Portaro
 • 8. Nově přidaná pole, v ČR dosud neautorizovaná. 370 - Asociované místo 374 - Povolání 375 - Pohlaví 678 – Biografické nebo historické údaje 680 – Informace o knihovně - trojí výskyt téhož pole - typ informace odlišen návěštím v podpoli $a 856 – odkazy na obrazové informace. V katalogu se zobrazí pouze obsah podpole $y jako hyperlink. 856 – hyperlink na související bibliogr. záznamy. URL v podpoli „z“. Struktura autoritního záznamu v MARC 21
 • 9. Bibliografický záznam knihy s provenienčním záznamem  důraz kladen na tyto informace:  Popis provenienčního záznamu (značky)  klasifikace validací z autoritního hesláře typologie provenienčních záznamů  pole 655  volně tvořený popis, včetně lokace záznamu v knize  pole 561  zpřístupnění snímku provenienčního záznamu  pole 856  vazba provenienčního záznamu na autoritní záznam vlastníka  pole 700 a 710  Zápis několika provenienčních záznamů v jedné knize  různá pole vztahující se k jednomu záznamu se provazují skrze podpole $8  Zápisy několika provenienčních záznamů se řadí chronologicky
 • 10. Zobrazení bibliografického záznamu v rozhraní Portaro
 • 11. Struktura bibliografického záznamu v MARC 21 Text odkazu – zobrazuje se jako link. URL z podpole $u zůstává skryto. Odkaz na samostatný záznam přívazku. Nejstarší provenience Crato z Crafftheimu Mladší provenience Otto z Nostic Nejmladší provenience rod Nostic-Rhieneck Obsah různých polí k témuž prov. záznamu sjednocen shodnou hodnotou podpole $8. Kód hesláře provenienčních typů Odlišný kód role = odlišný validační slovník
 • 12. Struktura bibliografického záznamu v MARC 21
 • 13. Struktura bibliografického záznamu v MARC 21
 • 14. Struktura bibliografického záznamu v MARC 21 Vizualizace starších provenienčních celků v Nostické knihovně na kartografickém pozadí.
 • 15. Struktura bibliografického záznamu v MARC 21 Vizualizace zámeckých knihoven na kartografickém pozadí.

Related Documents