Op naar een nieuwe organisatiecultuur! Rienk Withaar Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen Bibliotheek Gedrags- en Maats...
De bibliotheek vroeger
De bibliotheek vroeger <ul><li>Intermediair </li></ul><ul><ul><li>Brug tussen de makers en lezers van boeken </li></ul></u...
Bibliotheekcultuur vroeger Flexibiliteit Beheersing Extern Intern documentatie, procedures
Documentatie/procedures
Bibliotheekcultuur nu Flexibiliteit Beheersing Extern Intern documentatie, procedures innovatie, groei
Bibliotheekcultuur nu
Het informatielandschap nu
Het informatielandschap nu <ul><li>De bibliotheek is haar monopolie als informatiemakelaar kwijt: </li></ul><ul><ul><li>op...
De bibliotheek straks <ul><li>Van collectiegerichtheid naar klantgerichtheid </li></ul><ul><li>Door de concurrentie dreigt...
Bibliotheekcultuur straks ? ? documentatie, procedures innovatie, groei Flexibiliteit Beheersing Extern Intern richting, d...
Bedankt voor uw aandacht
of 12

Naar een nieuwe organisatiecultuur!

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar een nieuwe organisatiecultuur!

 • 1. Op naar een nieuwe organisatiecultuur! Rienk Withaar Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen http://www.rug.nl/staff/r.g.withaar/ [email_address]
 • 2. De bibliotheek vroeger
 • 3. De bibliotheek vroeger <ul><li>Intermediair </li></ul><ul><ul><li>Brug tussen de makers en lezers van boeken </li></ul></ul><ul><li>Monopolist </li></ul><ul><ul><li>Enige toegang tot wetenschappelijke informatie </li></ul></ul><ul><li>Collectiegericht </li></ul><ul><ul><li>Gebruikers moesten leren om de collectie te raadplegen. </li></ul></ul>
 • 4. Bibliotheekcultuur vroeger Flexibiliteit Beheersing Extern Intern documentatie, procedures
 • 5. Documentatie/procedures
 • 6. Bibliotheekcultuur nu Flexibiliteit Beheersing Extern Intern documentatie, procedures innovatie, groei
 • 7. Bibliotheekcultuur nu
 • 8. Het informatielandschap nu
 • 9. Het informatielandschap nu <ul><li>De bibliotheek is haar monopolie als informatiemakelaar kwijt: </li></ul><ul><ul><li>open-accessinitiatieven, </li></ul></ul><ul><ul><li>mailinglijsten en sociale netwerken, </li></ul></ul><ul><ul><li>zoekmachines, </li></ul></ul><ul><ul><li>package deals met grote uitgevers, </li></ul></ul><ul><ul><li>enz. </li></ul></ul>
 • 10. De bibliotheek straks <ul><li>Van collectiegerichtheid naar klantgerichtheid </li></ul><ul><li>Door de concurrentie dreigt de bibliotheek een deel van haar klanten te verliezen. </li></ul><ul><li>Om een cruciale rol in het wetenschappelijke proces te blijven spelen, moet de bibliotheek zich richten op de bijdrage die zij aan het onderwijs en onderzoek aan haar universiteit kan leveren. </li></ul>
 • 11. Bibliotheekcultuur straks ? ? documentatie, procedures innovatie, groei Flexibiliteit Beheersing Extern Intern richting, doel openheid, feedback
 • 12. Bedankt voor uw aandacht