>> Als het gaat om energie en klimaat
Prestatiecontracten –
sleutel tot duurzaamheid!
Bodegraven, 16 november 2010
Albert ...
>> Als het gaat om energie en klimaat2
Presentatie
- Wat ging er vooraf…
- ‘Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid’
...
>> Als het gaat om energie en klimaat3
Albert Hulshoff
Programma-adviseur utiliteitsbouw
Kantoren: duurzaam bouwen en behe...
>> Als het gaat om energie en klimaat4
Albert Hulshoff…wat ging er vooraf...
ICT-sector
Service Level Agreements:
Afsprake...
>> Als het gaat om energie en klimaat5
Klimaatinstallaties niet goed ingeregeld
Klimaatinstallaties in kantoren in Nederla...
>> Als het gaat om energie en klimaat6
Kwaliteit inregeling installaties - oorzaken
Techniek
> Prestaties zijn niet meetba...
>> Als het gaat om energie en klimaat7
Gevolgen geen goede inregeling
Minder gezond en productief binnenklimaat >> People
...
>> Als het gaat om energie en klimaat8
Contacten met koplopers
Wat ging er vooraf…
>> Als het gaat om energie en klimaat9
Contacten met koplopers
Wat ging er vooraf…
>> Als het gaat om energie en klimaat10
Contacten met koplopers
Wat ging er vooraf…
>> Als het gaat om energie en klimaat11
EPC-aanscherpingen
Lenteakkoord: EPC stapsgewijs naar nul…
…vereist afspraken over...
>> Als het gaat om energie en klimaat12
‘Prestatiecontracten sleutel
tot duurzaamheid’
>> Als het gaat om energie en klimaat13
www.duurzaamvastgoedportal.nl
>> Als het gaat om energie en klimaat14
Resultaatgebieden beheer en onderhoud
A. Klanttevredenheid
Overall
Klimaat
Dien...
>> Als het gaat om energie en klimaat15
KPI-model prestatiecontract
Leidraad prestatiecontracten
>> Als het gaat om energie en klimaat16
KPI-model prestatiecontract
Leidraad prestatiecontracten
>> Als het gaat om energie en klimaat17
KPI-model prestatiecontract
Leidraad prestatiecontracten
>> Als het gaat om energie en klimaat18
Welke KPI’s binnenklimaat?
Minimaal alle KPI’s binnenklimaat die door ingreep word...
>> Als het gaat om energie en klimaat19
Tips en valkuilen
Voorbeelden:
Zorg dat je een deskundige klant bent
Bouw relatie ...
>> Als het gaat om energie en klimaat20
Actuele ontwikkelingen
- ISSO-publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud
102 Pre...
>> Als het gaat om energie en klimaat21
Green Lease contract
Samenstel van afspraken waarmee
huurder en verhuurder overeen...
>> Als het gaat om energie en klimaat22
Energy Service Company (ESCo)
Energiedienstverlener levert gegarandeerde
energiebe...
>> Als het gaat om energie en klimaat23
Prestatiecontracten…samenvattend…
- Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid
-...
of 23

Prestatiecontracten - sleutel tot duurzaamheid

presentatie van Albert Hulshoff (Agentschap NL) op het seminar van DWA over prestatiecontracten
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Real Estate      Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestatiecontracten - sleutel tot duurzaamheid

 • 1. >> Als het gaat om energie en klimaat Prestatiecontracten – sleutel tot duurzaamheid! Bodegraven, 16 november 2010 Albert Hulshoff
 • 2. >> Als het gaat om energie en klimaat2 Presentatie - Wat ging er vooraf… - ‘Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid’ - Leidraad prestatiecontracten - Actuele ontwikkelingen
 • 3. >> Als het gaat om energie en klimaat3 Albert Hulshoff Programma-adviseur utiliteitsbouw Kantoren: duurzaam bouwen en beheren Prestatiecontracten: - Leidraad prestatiecontracten - Klankbordgroep Rotterdamse Groene Gebouwen
 • 4. >> Als het gaat om energie en klimaat4 Albert Hulshoff…wat ging er vooraf... ICT-sector Service Level Agreements: Afspraken over prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen van de te leveren dienst - beschikbaarheid - responsetijden - calamiteitenregeling
 • 5. >> Als het gaat om energie en klimaat5 Klimaatinstallaties niet goed ingeregeld Klimaatinstallaties in kantoren in Nederland (TNO, 2005) 70% niet goed ingeregeld Energiegebruik gemiddeld 25% hoger Oorzaken Techniek Markt Bouw en beheerproces Kennis en opleiding Wat ging er vooraf…
 • 6. >> Als het gaat om energie en klimaat6 Kwaliteit inregeling installaties - oorzaken Techniek > Prestaties zijn niet meetbaar Bouw- en beheerproces > Zwakste schakel in de bouwketen is bij ‘oplevering’ > Prestatie-denken is geen issue in contracten tussen partijen Wat ging er vooraf…
 • 7. >> Als het gaat om energie en klimaat7 Gevolgen geen goede inregeling Minder gezond en productief binnenklimaat >> People Meer CO2-uitstoot >> Planet Hogere energierekening >> Profit >> Gebouwen minder duurzaam Wat ging er vooraf…
 • 8. >> Als het gaat om energie en klimaat8 Contacten met koplopers Wat ging er vooraf…
 • 9. >> Als het gaat om energie en klimaat9 Contacten met koplopers Wat ging er vooraf…
 • 10. >> Als het gaat om energie en klimaat10 Contacten met koplopers Wat ging er vooraf…
 • 11. >> Als het gaat om energie en klimaat11 EPC-aanscherpingen Lenteakkoord: EPC stapsgewijs naar nul… …vereist afspraken over binnenklimaat Wat ging er vooraf…
 • 12. >> Als het gaat om energie en klimaat12 ‘Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid’
 • 13. >> Als het gaat om energie en klimaat13 www.duurzaamvastgoedportal.nl
 • 14. >> Als het gaat om energie en klimaat14 Resultaatgebieden beheer en onderhoud A. Klanttevredenheid Overall Klimaat Dienstverlening B. Duurzaam beheer Elektriciteit / m2 Warmte (gas) / m2 Stadswarmte / m2 C. Optimale kosten / kwaliteit Onderhoudskosten / m2 Energiekosten / m2 Status installaties Storingen D. Binnenklimaat Relatieve luchtvochtigheid Temperatuur CO2 concentratie Verlichtingsterkte Geluidsniveau Optimaal beheer en onderhoud op basis van prestaties E. Innovatie Vernieuwing Revisiegegevens People People Planet & profit Planet Profit Leidraad prestatiecontracten
 • 15. >> Als het gaat om energie en klimaat15 KPI-model prestatiecontract Leidraad prestatiecontracten
 • 16. >> Als het gaat om energie en klimaat16 KPI-model prestatiecontract Leidraad prestatiecontracten
 • 17. >> Als het gaat om energie en klimaat17 KPI-model prestatiecontract Leidraad prestatiecontracten
 • 18. >> Als het gaat om energie en klimaat18 Welke KPI’s binnenklimaat? Minimaal alle KPI’s binnenklimaat die door ingreep worden beïnvloed Bijvoorbeeld: Energiezuinige verlichting: >> KPI licht Energiezuinig ventilatiesysteem met WTW: >> KPI’s geluidsniveau, temperatuur, CO2-concentratie Leidraad prestatiecontracten
 • 19. >> Als het gaat om energie en klimaat19 Tips en valkuilen Voorbeelden: Zorg dat je een deskundige klant bent Bouw relatie met aanbieder die gebaseerd is op vertrouwen Daag de markt uit door offerte-aanvraag met open vragen Leidraad prestatiecontracten
 • 20. >> Als het gaat om energie en klimaat20 Actuele ontwikkelingen - ISSO-publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud 102 Prestatie-indicatoren voor beheer en onderhoud 103 Monitoren van gebouwen - Green Lease contract - Energy Service Company (ESCo)
 • 21. >> Als het gaat om energie en klimaat21 Green Lease contract Samenstel van afspraken waarmee huurder en verhuurder overeenkomen hoe duurzaamheidsinvesteringen en daarmee gepaard gaande lagere energielasten onderling worden verdisconteerd >> vereist prestatie-afspraken Voorbeeld Green Lease: Triodos Vastgoedfonds kantoorpand in Amersfoort Actuele ontwikkelingen
 • 22. >> Als het gaat om energie en klimaat22 Energy Service Company (ESCo) Energiedienstverlener levert gegarandeerde energiebesparing op basis van Energie Prestatie Contract >> Film Actuele ontwikkelingen
 • 23. >> Als het gaat om energie en klimaat23 Prestatiecontracten…samenvattend… - Prestatiecontracten sleutel tot duurzaamheid - Werken met prestatiecontracten vraagt om specialistische kennis > Lees Leidraad prestatiecontracten - Nu nog vooral koplopers - Gebruik prestatiecontracten neemt toe, ondermeer door - toenemende vraag naar ESCo’s - duurzame nieuwbouw met prestatiecontracten - Meer pilots - Kennisuitwisseling - Model-prestatiecontracten …en hoe verder www.duurzaamvastgoedportal.nl

Related Documents