Senter for IKT i utdanningen Utdanning.no EVU og Fleksibel utdanning 29.09.2011 Are Rikardsen, Senter...
Senter for IKT i utdanningen• Opprettet 1. januar 2010• Direkte underlagt Kunnskapsdepartementet• utdanning.no• IT...
Senter for IKT i utdanningen HOVEDMÅL“Senter for IKT i utdanningen skal sikre bedre bruk av IKT f...
Senter for IKT i utdanningen Senterets rolle og funksjon kan være alt fra å være en støttespiller i visse faser av ulik...
Senter for IKT i utdanningenHovedmålgrupper: • Barn i barnehagen • Elever i grunnskolen og videregående opplæring • Studen...
Senter for IKT i utdanningen - prosjekter• Europeiske samarbeid• Tekniske prosjekter• Tjenester på nett• Forskning
Senter for IKT i utdanningen - prosjekterhttp://iktsenteret.no/prosjekter
Utdanning.no• Opprettet 2003 av Kunnskapsdepartementet• Norges nasjonale portal for utdanning• Organiserer informasj...
Forside
Yrke og karriere
Utdanningssystemet
Utdanning
Utdanningsdata• Import av strukturerte data (CDM) • UH • Videregående • Folkehøgskole• Manuell innleggi...
Import CDM forhåndsvisningCDM-data Sjekk mot eksisterende Ferske XML Schema validatorCDM-data ...
Import preview.utdanning.no Police XSLT PostCDM-data CDM 2....
Import preview.utdanning.no Police XSLT PostCDM-data CDM 2....
CDM fra NADE-NFF
Partnersider
Partner - organisasjoner
Partner - utdanninger
Partner - studieprogram
Besøkstall
Søk “kurs”
Søk “EVU”
Ny EVU-inngang
Lunsj
of 26

Nade-NFF 29.09.2011

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nade-NFF 29.09.2011

 • 1. Senter for IKT i utdanningen Utdanning.no EVU og Fleksibel utdanning 29.09.2011 Are Rikardsen, Senter for IKT i utdanningen
 • 2. Senter for IKT i utdanningen• Opprettet 1. januar 2010• Direkte underlagt Kunnskapsdepartementet• utdanning.no• ITU• UNINETT ABC• Hovedkontor i Tromsø og avdelingskontor i Oslo• Morten Søby er konstituert direktør fra 1. juni 2011
 • 3. Senter for IKT i utdanningen HOVEDMÅL“Senter for IKT i utdanningen skal sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen. ”
 • 4. Senter for IKT i utdanningen Senterets rolle og funksjon kan være alt fra å være en støttespiller i visse faser av ulike prosjekter, skape arenaer for refleksjon, stimulere deling av digitale læringsressurser, være kontaktpunkt for ulike internasjonale e-initiativ på utdanningssektoren og åvære pådriver for innovasjon og endringsarbeid i skolen.
 • 5. Senter for IKT i utdanningenHovedmålgrupper: • Barn i barnehagen • Elever i grunnskolen og videregående opplæring • Studenter i førskolelærer- og lærerutdanningenSentrale samarbeidsparter: • Ansatte i barnehagen, lærere, skoleledere, skoleeiere, foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Utdanningsdirektoratet, universiteter og høyskoler (UH- sektoren) og de åtte nasjonale sentrene. • Internasjonalt: European Schoolnet (EUN), International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) og OECD. • Arbeids- og næringslivsaktører og relevante organisasjoner.
 • 6. Senter for IKT i utdanningen - prosjekter• Europeiske samarbeid• Tekniske prosjekter• Tjenester på nett• Forskning
 • 7. Senter for IKT i utdanningen - prosjekterhttp://iktsenteret.no/prosjekter
 • 8. Utdanning.no• Opprettet 2003 av Kunnskapsdepartementet• Norges nasjonale portal for utdanning• Organiserer informasjon om norske utdanningstilbud, karriere, digitale læringsressurser og det norske utdanningssystemet• Ca. 20 av senterets ansatte• Redaksjon• Utvikling og drift
 • 9. Forside
 • 10. Yrke og karriere
 • 11. Utdanningssystemet
 • 12. Utdanning
 • 13. Utdanningsdata• Import av strukturerte data (CDM) • UH • Videregående • Folkehøgskole• Manuell innlegging via partnersider
 • 14. Import CDM forhåndsvisningCDM-data Sjekk mot eksisterende Ferske XML Schema validatorCDM-data Feilretting profil CDM OK Import testdatabase CDM-U OK Forhånds- visning
 • 15. Import preview.utdanning.no Police XSLT PostCDM-data CDM 2.1 Atom Drupal
 • 16. Import preview.utdanning.no Police XSLT PostCDM-data CDM 2.1 Atom Drupal utdanning.no Police XSLT PostCDM-data CDM 2.1 Atom Drupal
 • 17. CDM fra NADE-NFF
 • 18. Partnersider
 • 19. Partner - organisasjoner
 • 20. Partner - utdanninger
 • 21. Partner - studieprogram
 • 22. Besøkstall
 • 23. Søk “kurs”
 • 24. Søk “EVU”
 • 25. Ny EVU-inngang
 • 26. Lunsj

Related Documents