Presenteren 1 ‘The Skills’
Doelen <ul><li>Na afloop van de trainingen: </li></ul><ul><li>Ontwerp de student zijn presentaties aan de hand van de Kop...
Opdrachten <ul><li>Vertellen van een verhaal </li></ul><ul><li>Mop vertellen </li></ul><ul><li>Instructie geven over een ...
Oefeningen (liefst door iedereen voor de groep) <ul><li>Goede of slechte spreker uitbeelden (1 aspect) </li></ul><ul><li>S...
Presenteren ‘ de vier fasen’ Inspiratiefase Constructiefase Oefenfase Uitvoeringsfase
Presenteren <ul><li>De Voorbereiding: Inspiratie </li></ul><ul><ul><li>Situatieanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Bronnen...
Presenteren ‘eenzijdig communiceren’ <ul><li>Communiceren = gemeenschappelijk maken </li></ul><ul><li>= wederzijds begrip ...
Doelen van Presenteren <ul><li>Informeren </li></ul><ul><ul><li>voorlichten </li></ul></ul><ul><li>Instrueren </li></ul><u...
Vier soorten presentaties <ul><li>Bedrijfspresentatie </li></ul><ul><li>Productpresentatie </li></ul><ul><li>Beleidspresen...
Valkuilen <ul><li>Stress </li></ul><ul><li>Langdradig </li></ul><ul><li>Saai </li></ul><ul><li>Niet interessant / boeiend ...
Professioneel & aantrekkelijk Presenteren <ul><li>Zorgen voor je verhaal </li></ul><ul><li>Zorgen voor jezelf </li></ul><...
Professioneel & aantrekkelijk Presenteren A <ul><li>Zorgen voor je verhaal: ‘de boodschap’ </li></ul><ul><ul><li>Verdiepe...
Professioneel & aantrekkelijk Presenteren B <ul><li>Zorgen voor jezelf: ‘Impact’ </li></ul><ul><ul><li>Professionele uits...
Professioneel & aantrekkelijk Presenteren C <ul><li>Zorgen voor je publiek: sympathie </li></ul><ul><ul><li>Maak contact/...
De Driepoot van Presenteren <ul><li>Zorg voor je verhaal </li></ul><ul><li>‘ De boodschap’ </li></ul><ul><li>Zorg voor je ...
of 15

Presenteren 1 Skills

Onderdeel van een complete cursus presenteren (5 delen)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presenteren 1 Skills

 • 1. Presenteren 1 ‘The Skills’
 • 2. Doelen <ul><li>Na afloop van de trainingen: </li></ul><ul><li>Ontwerp de student zijn presentaties aan de hand van de Kop/Romp/Staart structuur </li></ul><ul><li>Staat de student in de basishouding </li></ul><ul><li>Schept de student een communicatieve sfeer </li></ul><ul><li>Staat hij relatief ontspannen voor de groep </li></ul><ul><li>Maakt op een creatieve wijze gebruik van de hulpmiddelen </li></ul><ul><li>Beheerst hij het onderscheid tussen product-, onderzoeks- en gelegenheidspresentaties </li></ul>
 • 3. Opdrachten <ul><li>Vertellen van een verhaal </li></ul><ul><li>Mop vertellen </li></ul><ul><li>Instructie geven over een van de hulpmiddelen m.b.v PowerPoint/hand-out </li></ul><ul><li>(inclusief een technische storing) </li></ul>
 • 4. Oefeningen (liefst door iedereen voor de groep) <ul><li>Goede of slechte spreker uitbeelden (1 aspect) </li></ul><ul><li>Spreekwoord uitbeelden (pantomime) </li></ul><ul><li>Beroep uitbeelden (pantomime) </li></ul><ul><li>Samen een verhaal vertellen (improvisatie) </li></ul><ul><li>Volgende spreker introduceren </li></ul><ul><li>Improviseren op een woord/ding </li></ul><ul><li>‘ De toon die de muziek maakt’ </li></ul><ul><li>De ‘basis’-lichaamshouding </li></ul><ul><li>Een ‘ding’ verkopen </li></ul>
 • 5. Presenteren ‘ de vier fasen’ Inspiratiefase Constructiefase Oefenfase Uitvoeringsfase
 • 6. Presenteren <ul><li>De Voorbereiding: Inspiratie </li></ul><ul><ul><li>Situatieanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Bronnenstudie / brainstorm </li></ul></ul><ul><li>De Constructie: Compositie </li></ul><ul><ul><li>Kop / Romp / Staart </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ hulpmiddelen’ </li></ul></ul><ul><li>De Oefenfase: Repeteren & Organiseren </li></ul><ul><ul><li>Werken tot het ‘werkt’: het arrangement </li></ul></ul><ul><li>De uitvoeringsfase: Uitvoering </li></ul><ul><ul><li>‘ performance’ / uitstraling / expressie </li></ul></ul>
 • 7. Presenteren ‘eenzijdig communiceren’ <ul><li>Communiceren = gemeenschappelijk maken </li></ul><ul><li>= wederzijds begrip creëren </li></ul><ul><li>= samen delen; hetzelfde ‘zien’ </li></ul><ul><li>Eenzijdig: ‘monoloog’ </li></ul><ul><li>Tweezijdig: tweegesprek </li></ul><ul><li>Multilateraal: groepsgesprek </li></ul><ul><li>Presenteren is dus ‘alleen’ iets </li></ul><ul><li>gemeenschappelijks maken </li></ul>
 • 8. Doelen van Presenteren <ul><li>Informeren </li></ul><ul><ul><li>voorlichten </li></ul></ul><ul><li>Instrueren </li></ul><ul><ul><li>Training </li></ul></ul><ul><li>Motiveren / Overtuigen / beïnvloeden </li></ul><ul><ul><li>Verkoop </li></ul></ul><ul><ul><li>Debat </li></ul></ul><ul><li>Emotioneren/ Expressie/ affectief/ Ontroeren </li></ul><ul><ul><li>Feestrede </li></ul></ul><ul><ul><li>Afscheidsrede </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelegenheidstoespraken </li></ul></ul>
 • 9. Vier soorten presentaties <ul><li>Bedrijfspresentatie </li></ul><ul><li>Productpresentatie </li></ul><ul><li>Beleidspresenties </li></ul><ul><li>Onderzoekspresentatie </li></ul><ul><li>Gelegenheidspresentatie </li></ul><ul><ul><li>Feest </li></ul></ul><ul><ul><li>Afscheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Jubileum </li></ul></ul><ul><ul><li>Herdenking </li></ul></ul>
 • 10. Valkuilen <ul><li>Stress </li></ul><ul><li>Langdradig </li></ul><ul><li>Saai </li></ul><ul><li>Niet interessant / boeiend </li></ul><ul><li>Rommelig </li></ul><ul><li>One-man-show </li></ul><ul><li>Afgeleid </li></ul><ul><li>Blijft niet hangen </li></ul>
 • 11. Professioneel & aantrekkelijk Presenteren <ul><li>Zorgen voor je verhaal </li></ul><ul><li>Zorgen voor jezelf </li></ul><ul><li>Zorgen voor je publiek </li></ul><ul><li>Alle drie tegelijk </li></ul><ul><li>Hier-en-nu & verbinden </li></ul>
 • 12. Professioneel & aantrekkelijk Presenteren A <ul><li>Zorgen voor je verhaal: ‘de boodschap’ </li></ul><ul><ul><li>Verdiepende voorbereiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed bouwwerk (kop / romp / staart) </li></ul></ul><ul><ul><li>Boeiend en aantrekkelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Actueel & relevant </li></ul></ul><ul><ul><li>Helder en begrijpelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteunende hulpmiddelen </li></ul></ul>
 • 13. Professioneel & aantrekkelijk Presenteren B <ul><li>Zorgen voor jezelf: ‘Impact’ </li></ul><ul><ul><li>Professionele uitstraling & kleding </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed voorbereid (organisatie/inhoud) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oefenen & oefenen & oefenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed uitgerust & ontspannen </li></ul></ul><ul><ul><li>Deskundigheid en geloofwaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Authentiek & assertief & zelfrespect </li></ul></ul>
 • 14. Professioneel & aantrekkelijk Presenteren C <ul><li>Zorgen voor je publiek: sympathie </li></ul><ul><ul><li>Maak contact/rapport: </li></ul></ul><ul><ul><li>verbaal & non-verbaal: smile! </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke vragen & belang hebben zij? </li></ul></ul><ul><ul><li>70% bekend & 30% onbekend </li></ul></ul><ul><ul><li>Je publiek vleien en prijzen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dankbaar en complimenteus </li></ul></ul><ul><ul><li>Waardering & respect voor vragen </li></ul></ul>
 • 15. De Driepoot van Presenteren <ul><li>Zorg voor je verhaal </li></ul><ul><li>‘ De boodschap’ </li></ul><ul><li>Zorg voor je publiek </li></ul><ul><li>‘ Sympathie’ </li></ul><ul><li>Zorg voor jezelf </li></ul><ul><li>‘ Impact’ </li></ul>

Related Documents