Prezentacja
sierpień 2014
2
Agenda
O spółce
Dane finansowe
Portfel nieruchomości
Projekty:
biura
centra handlowe
mieszkania
program inwesty...
3
UKRAINA
POLSKA
RUMUNIA
WĘGRY
Warszawa
Kielce
Bukareszt
Budapeszt
Kijów
Inwestor i deweloper
18 lat doświadcze...
Dane finansowe
5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Q2*
1
Kurs EUR/PLN (na koniec okresu)
4,11
3,96
4,42
4,09
4,15
4,16
2
Prz...
6
Dane finansowe
1 126
270 eur
1 210
294 eur
1 314
332 eur
1 647
373 eur
1 684
412 eur
1 790
432 eur
1 943
...
7
Dane finansowe
Echo na GPW [PLN za akcję] Wykres 2.
NAV Wykres 1.
724
917
1 206
1 519
1 641
1 734
1 876
2 096...
Portfel nieruchomości
9
583
219
283
292
179
562
699
2 041
1 053
1 256
178
641
1 201
1 090
1 180
500
2 765
1 821
461
1 023
1...
10
Warszawa Park Rozwoju I etap
Katowice A4 Biznes Park I etap
Kalisz Galeria Amber
17 400 mkw. GLA
3 100 tys. EUR NO...
11
Projekty w eksploatacji
GLA
[mkw.]
NOI docelowe
[mln EUR]
Kielce – Galeria Echo
70 400
13,6
Wrocław – Pasaż Gr...
Biura
W realizacji i przygotowaniu
13
Biura
Rynek biurowy Q2 2014 [tys. GLA] Tabela 1.
Źródło: JLL Q2 2014
Czynsze headline dla budynków Prime [EUR/mkw/m...
14
Warszawa Park Rozwoju
Warszawa Q 22
Warszawa Beethovena
33 000 mkw. GLA
5 900 tys. EUR NOI
I H 2015 data zakończe...
15
Projekt
GLA
NOI
Realizacja
[mkw.]
[mln EUR]
Start
Koniec
Polska
Warszawa, Q22
52 500
14,9
II H 2013
II H ...
Centra handlowe
W realizacji i przygotowaniu
17
Centra handlowe
Projekt
GLA
NOI
Realizacja
[mkw]
[mln EUR]
Start
Koniec
Polska
Jelenia Góra,
(rozbudowa)
(...
Mieszkania
W sprzedaży i przygotowaniu
19
Mieszkania
W sprzedaży Echo [szt.] Wykres 2.
Program inwestycyjny Echo [szt.] Wykres 1.
W przygotowaniu Echo [szt.]...
20
HORTUS APARTMENTS
Projekt
PUM
Liczba mieszkań
Przychody
Realizacja
[mkw.]
[szt.]
[mln PLN]
Start
Koniec
War...
21
GROTA 111
OSIEDLE POŁUDNIOWE
OSIEDLE JARZĘBINOWE
Projekt
PUM
Liczba mieszkań
Przychody
Realizacja
[mkw.]
[szt...
Program inwestycyjny
23
Biura
Centra handlowe
Mieszkania
17%
64%
19%
5,3 mld
PLN
* dane nie uwzględniają działek na sprzedaż
Program ...
24
Park Rozwoju II, Warsaw
GLA 15 600 mkw.
Oddanie: I H 2015
West Gate, Wrocław
GLA 16 200 mkw.
Oddanie: II H 2014
...
Dziękujemy
www.echo.com.pl
of 25

Prezentacja 09.2014

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 09.2014

 • 1. Prezentacja sierpień 2014
 • 2. 2 Agenda O spółce Dane finansowe Portfel nieruchomości Projekty: biura centra handlowe mieszkania program inwestycyjny
 • 3. 3 UKRAINA POLSKA RUMUNIA WĘGRY Warszawa Kielce Bukareszt Budapeszt Kijów Inwestor i deweloper 18 lat doświadczenia na rynku nieruchomości 37 miast w 4 krajach 109 zrealizowanych projektów 1.020.000 mkw. zrealizowanej GLA/PUM 3.180 mln NAV 80 projektów w realizacji i przygotowaniu 1.000.000 mkw. GLA/PUM do zrealizowania na banku ziemi O spółce
 • 4. Dane finansowe
 • 5. 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q2* 1 Kurs EUR/PLN (na koniec okresu) 4,11 3,96 4,42 4,09 4,15 4,16 2 Przychody 431 426 407 583 528 223 3 Zysk ze sprzedaży nieruchomości 0 53 137 0 22 0 4 Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży -55 -62 -79 -83 -83 -44 5 Zmiana wartości godziwej -23 -92 213 -61 252 432 6 EBIT 196 169 539 189 497 95 7 Odsetki -97 -103 -133 -142 -136 -65 8 Transakcje zabezpiecz. kursy 13 46 -19 18 3 1 9 Wycena kredytów walutowych 21 41 -175 123 -26 -6 10 Zysk netto 104 148 208 374 331 425 Dane finansowe Przychody wg segmentów Wykres 1. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [PLN m] Tabela 1. 57% 49% 59% 58% 71% 52% 57% 71% 33% 8% 12% 17% 19% 16% 20% 18% 8% 40% 26% 19% 7% 30% 20% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q2* centra handlowe biura i hotele mieszkania inne 32 175 113 83 29 177 105 21 159 98 157 167 232 263 389 207 0 100 200 300 400 0 50 100 150 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q2* umowy ostateczne [mln PLN] liczba sprzedanych mieszkań [szt.] 217 216 256 248 289 301 302 158 0 100 200 300 400 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q2* Projekty mieszkaniowe Biura i hotele [mln PLN] Centra handlowe [mln PLN] Struktura przychodów [%] 54 33 50 71 65 70 91 40 72 13 24 13 0 40 80 120 160 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q2* przychody z wynajmu marża GRI ** w eksploatacji, budowie i przygotowaniu Nieruchomości inwestycyjne (zmiana Q2) ** [mln PLN] Wykres 2. * dane narastająco 57,7 13% 49,3 12% 138,2 32% 18,0 4% 65,9 15% 103,0 24% z wyceny wakatów z wyceny standów yield zmiana kursu w budowie inne 432 mln PLN
 • 6. 6 Dane finansowe 1 126 270 eur 1 210 294 eur 1 314 332 eur 1 647 373 eur 1 684 412 eur 1 790 432 eur 1 943 467 eur 588 646 770 917 1 038 840 859 1 714 1 856 2 084 2 564 2 722 2 630 2 802 35% 41% 41% 42% 46% 38% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1 400 2 800 4 200 5 600 7 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q2 EUR PLN dług bankowy netto/(aktywa - gotówka) Struktura aktywów [mln PLN] Wykres 2. Zapadalność zobowiązań 09.2014 – 2019 [mln PLN] Wykres 3. Kredyty według walut [mln PLN] Wykres 1. 46% 46% 52% 57% 54% 53% 48% 12% 0% 16% 32% 48% 64% 80% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q2 2 481 2 781 2 808 2 894 3 133 3 164 3 936 712 706 689 1 048 1 177 1 355 1 002 487 421 475 501 463 499 559 322 169 379 561 376 422 559 0 1 400 2 800 4 200 5 600 7 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q2 nieruchomości inwestycyjne nieruchomości w budowie zapasy gotówka inne LTV * – kredyty celowe / wartość godziwa [%] Wykres 4. LTV 60% 110 mln EUR * projekty w eksploatacji – bez Jeleniej Góry, która jest w rozbudowie 47 113 328 87 483 660 115 145 200 80 171 75 359 228 20 67 0 170 340 510 680 850 08.2014 od 09.2014 2015 2016 2017 2018 2019 k. celowe obligacje korp. obligacje publ. gotówka wolne limity k. obrotowe GE Kielce Pasaż Grunwaldzki, Olimpia Galaxy, Veneda, Amber, A4, Malta 588
 • 7. 7 Dane finansowe Echo na GPW [PLN za akcję] Wykres 2. NAV Wykres 1. 724 917 1 206 1 519 1 641 1 734 1 876 2 096 2 432 2 765 3 177 1,7 2,2 2,9 3,6 3,9 4,1 4,5 5,0 5,9 6,7 7,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q2 2014 NAV [mln PLN] NAV na akcję [PLN] 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NAV na akcję [PLN]
 • 8. Portfel nieruchomości
 • 9. 9 583 219 283 292 179 562 699 2 041 1 053 1 256 178 641 1 201 1 090 1 180 500 2 765 1 821 461 1 023 1 172 1 144 1 400 290 5 389 3 093 2 000 580 1 956 2 552 2 796 3 279 900 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 magazyny i pozostałe biura centra handlowe Portfel nieruchomości Wybrane transakcje sprzedaży projektów w 2013 Tabela 1. Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości [mln EUR] Wykres 1. Biura GLA MV Yield Kupujący Sprzedający mln EUR EUR/GLA Warszawa CBD Prime 1 Atrium 1, Jana Pawła 18 000 94,0 5 200 5,85% Deka Skanska 2 Senator, Bielańska 25 000 120,0 4 800 6,75% Union Ghelamco Warszawa CBD Fringe 1 Feniks, Żelazna 10 000 39,0 3 900 6,15% IVG Europlan/Griffin 2 Green Corner, Chłodna 27 000 94,6 3 500 6,50% RREEF Skanska Warszawa Mokotów 1 Platinium V, Domaniewska 11 850 34,0 2 900 6,70% Allianz GTC 2 New Citi, Marynarska 44 000 125,0 2 800 7,60% Hines ECI 3 Mokotów Nova, Wołoska 43 750 121,0 2 800 7,65% Tristan Ghelamco Miasta regionalne 1 Wrocław Aquarius I 15 700 41,9 2 700 7,30% Azora Echo 2 Gdańsk Arkońska A5 7 450 16,0 2 100 7,75% PZU Torus 3 Kraków Green Office C 10 450 21,0 2 000 7,95% Azora Buma Centra handlowe GLA MV Yield Kupujący Sprzedający mln EUR EUR/GLA Prime 1 Kraków G. Kazimierz (50%) 36 200 180,0 5 000 6,00% IREEF GTC 2 Katowice Silesia 85 600 412,0 4 800 6,00% Allianz, ECE Immofinanz 3 Wrocław G.Dominikańska 32 900 151,7 4 600 6,15% Atrium ECE Atrakcyjność rynków nieruchomości – ankieta wśród europejskich inwestorów Najlepsze miasta dla BPO Miejsce w światowym rankingu 2010 2012 2013 2014 Kraków 11 11 10 9 Warszawa 38 38 36 32 Wrocław 84 78 75 65 40% 39% 34% 33% 20% 20% 20% 18% 16% 12% 6% 5% 4% 45% 44% 57% 54% 55% 45% 35% 47% 35% 58% 60% 65% 60% 67% 67% 15% 17% 9% 13% 25% 35% 45% 35% 49% 30% 34% 30% 36% 32% 33% Francja Włochy Ukraina Holandia Belgia Szwajcaria Turcja Luksemburg Hiszpania Rosja Austria Szwecja Wlk. Bryt. Niemcy Polska Nie atrakcyjny Atrakcyjny Bardzo atrakcyjny źródło: European real estate assets investment trend indicator 2014 by Valid Research & EY źródło: Tholons http://www.tholons.com/TholonsTop100/index.html# Jak oceniasz atrakcyjność rynku dla inwestycji w nieruchomości w 2014? www.ey.com/GL/en/Services/Transactions/European-real-estate-assets-investment-trend-indicator-2014 liczba transakcji: 42 63
 • 10. 10 Warszawa Park Rozwoju I etap Katowice A4 Biznes Park I etap Kalisz Galeria Amber 17 400 mkw. GLA 3 100 tys. EUR NOI Luty 2014 data zakończenia 9 300 mkw. GLA 1 500 tys. EUR NOI Luty 2014 data zakończenia 33 600 mkw. GLA 5 100 tys. EUR NOI Marzec 2014 data zakończenia Portfel nieruchomości – projekty zakończone w 2014
 • 11. 11 Projekty w eksploatacji GLA [mkw.] NOI docelowe [mln EUR] Kielce – Galeria Echo 70 400 13,6 Wrocław – Pasaż Grunwaldzki 48 500 14,0 Szczecin – Galaxy 41 200 12,2 Kalisz – Amber 33 600 5,1 Bełchatów – Olimpia 21 300 3,2 Szczecin – Outlet Park 16 400 3,2 Łomża – Veneda 15 000 2,3 Jelenia Góra – Galeria Echo (w trakcie rozbudowy) 12 800 1,2 Przemyśl – Galeria Echo 5 700 0,5 Centra handlowe 264 900 55,2 Poznań – Malta Office Park 29 000 5,2 Warszawa Park Rozwoju I 17 400 3,1 Szczecin – Oxygen 13 900 2,8 Kielce – Astra Park * 11 200 1,6 Warszawa – Postępu 3 (50%) 10 200 1,9 Katowice - A4 I 9 300 1,5 Warszawa – Babka Tower 6 200 1,1 Biura 97 200 17,2 Razem 362 100 72,4 OUTLET PARK GALERIA ECHO KIELCE MALTA OFFICE PARK Projekty sprzedane (2013 i styczeń 2014) GLA [mkw.] NOI docelowe [EUR mln] FCF [EUR mln] Piotrków – Galeria Echo 17 400 1,7 Radom – Galeria Echo 19 500 2,0 Tarnów – Galeria Echo 20 200 2,0 Wrocław – Aquarius I 15 700 3,0 Wrocław – Aquarius II (styczeń 2014) 9 400 1,7 Total 82 200 10,4 95 Wartość księgowa portfela nieruchomości vs wycena Knight Frank [mln EUR] Wykres 1. * GLA i NOI w części nie zajmowanej przez Echo 948 954 1 023 0 300 600 900 1 200 Wartość księgowa Q1 2014 Wartość księgowa Q2 2014 Wycena Knight Frank Centra handlowe Biura Portfel nieruchomości
 • 12. Biura W realizacji i przygotowaniu
 • 13. 13 Biura Rynek biurowy Q2 2014 [tys. GLA] Tabela 1. Źródło: JLL Q2 2014 Czynsze headline dla budynków Prime [EUR/mkw/m-c] Wykres 3. Czynsze headline dla budynków Prime w Warszawie [EUR/mkw/m-c] Wykres1. Oddane powierzchnie, podaż i poziom wakatów w Warszawie Wykres 2. Źródło: JLL, Q2 2014 Źródło: JLL, Q2 2014 Źródło: JLL, Q2 2014 Rynek Gross take-up Poziom wakatów 2013 Q2 2014 2013 H1 2014 2012 2013 Q2 2014 Warszawa 4 113 4 302 633,0 258,9 8,8% 11,7% 13,4% Kraków 578 586 102,5 58,8 4,9% 5,0% 4,5% Wrocław 535 556 71,7 26,5 8,8% 10,8% 10,0% Trójmiasto 448 484 50,4 21,8 10,8% 12,5% 14,2% Katowice 309 337 60,7 35,3 10,0% 9,0% 7,5% Poznań 314 314 37,8 12,3 13,6% 14,6% 11,5% Łódź 267 270 20,9 17,6 13,7% 13,5% 9,2% Regions 2 451 2 547 344,0 172,3 10 11 12 13 14 15 16 Łódź Szczecin Trójmiasto Katowice Kraków Poznań Wrocław Euro/mkw/m-c
 • 14. 14 Warszawa Park Rozwoju Warszawa Q 22 Warszawa Beethovena 33 000 mkw. GLA 5 900 tys. EUR NOI I H 2015 data zakończenia 52 500 mkw. GLA 14 900 tys. EUR NOI II H 2016 data zakończenia 54 800 mkw. GLA 10 300 tys. EUR NOI I H 2015 data rozpoczęcia Biura
 • 15. 15 Projekt GLA NOI Realizacja [mkw.] [mln EUR] Start Koniec Polska Warszawa, Q22 52 500 14,9 II H 2013 II H 2016 Warszawa, Park Rozwoju II 15 600 2,8 II H 2013 I H 2015 Warszawa, Browary I – IV 90 000 21,4 I H 2016 I H 2021 Warszawa, Beethovena I 18 100 3,5 I H 2015 II H 2016 Warszawa, Beethovena II – III 36 700 6,8 II H 2016 II H 2019 Warszawa, Taśmowa I 15 000 2,7 II H 2014 I H 2016 Warszawa, Taśmowa II – IV 44 400 8,1 II H 2015 I H 2020 Kraków, Opolska I 19 200 3,5 I H 2014 II H 2015 Kraków, Opolska II–III 38 400 6,9 II H 2015 II H 2018 Wrocław, West Gate 16 200 2,9 I H 2013 II H 2014 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16 900 3,0 II H 2014 II H 2015 Wrocław, Sucha I – II 28 200 5,0 I H 2015 I H 2017 Gdańsk, Tryton 24 600 4,1 II H 2013 I H 2015 Katowice, A4 Biznes Park II 9 300 1,6 II H 2013 II H 2014 Katowice, A4 Biznes Park III 12 400 2,1 II H 2014 I H 2016 Poznań, Hetmańska I 8 100 1,4 I H 2015 I H 2016 Poznań, Hetmańska II – III 28 800 4,9 I H 2016 II H 2020 Łódź, Aurus I 9 600 1,6 II H 2014 II H 2015 Łódź, Aurus II 9 600 1,6 II H 2015 II H 2016 Razem 493 600 98,8 Zagranica Kijów, Dehtiarivska I * 17 900 3,8 Kijów, Dehtiarivska II-VI * 89 700 19,3 Razem 107 600 23,1 RAZEM 601 200 121,9 Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji * rozpoczęcie realizacji uzależnione jest od ustabilizowania sytuacji politycznej na Ukrainie Działka kupiona w 2014 Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1. W realizacji i przygotow. [tys. GLA] Wykres 2. 272 58 61 25 22 37 19 108 601 tys. GLA Warszawa Kraków Wrocław Kijów Łódź Katowice Gdańsk Poznań 48% 6% 16% 30% 852 tys. GLA W przygotowaniu po 2014 410 tys. GLA Zrealizowano 250 tys .GLA W budowie 137 tys. GLA Start w 2014 54 tys. GLA Wrocław Plac Grunwaldzki Wrocław West Gate Biura Wrocław Sucha
 • 16. Centra handlowe W realizacji i przygotowaniu
 • 17. 17 Centra handlowe Projekt GLA NOI Realizacja [mkw] [mln EUR] Start Koniec Polska Jelenia Góra, (rozbudowa) (zmiana) (docelowo) Δ 18 600 (31 400) Δ 3,0 (4,2) II H 2013 I H 2015 Szczecin, Galaxy (rozbudowa) (zmiana) (docelowo) Δ 15 700 (56 900) Δ 3,0 (15,2) I H 2015 II H 2016 Katowice, Kościuszki 30 500 5,3 I H 2015 II H 2016 Szczecin, Outlet Park II 4 900 0,8 I H 2015 II H 2015 Szczecin, Outlet Park III * 3 400 Poznań, Hetmańska * 33 300 6,2 Razem 106 400 18,3 Zagranica Braszów (Rumunia), Korona * 29 800 5,3 Budapeszt (Węgry), Mundo * 36 300 8,6 Razem 66 100 13,9 RAZEM 172 500 32,2 26% 3% 71% 600 tys. GLA W przygotowaniu 154 tys. GLA Zrealizowano 427 tys. GLA W budowie 19 tys. GLA Program inwestycyjny [tys. GLA] Wykres 1. 0 100 200 300 400 Serbia Greece Ukraine Bulgaria Turkey Russia Belgium Romania Germany Czech Rep. Hungary Slovakia Poland Italy Spain Croatia UE-27 average France United Kingdom Portugal Latvia Lithuania Denmark Austria Finland Netherlands Slovenia Ireland Estonia Sweden Dynamika sprzedaży detalicznej [%] Wykres 2. GLA na 1.000 mieszkańców Wykres 3. Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w realizacji źródło: Eurostat, 01.2003 = 100 z wyłączeniem samochodów i motocykli 100 125 150 175 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * projekt w fazie koncepcyjnej
 • 18. Mieszkania W sprzedaży i przygotowaniu
 • 19. 19 Mieszkania W sprzedaży Echo [szt.] Wykres 2. Program inwestycyjny Echo [szt.] Wykres 1. W przygotowaniu Echo [szt.] Wykres 3. Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane na tle oferty * Wykres 4. 278 31% 234 26% 75 8% 135 15% 104 11% 85 9% Warszawa Poznań Kraków Wrocław Łódź Kielce 911 szt. 833 26% 661 21% 618 19% 195 6% 812 25% 101 3% Warszawa Poznań Kraków Wrocław Łódź Kielce 3 220 szt. 140 2% 771 9% 112 1% 3 108 38% 4 155 50% sprzedane w przygotowaniu po 2014 w sprzedaży (w budowie) 8 286 szt. w sprzedaży (zbudowane) start 2014 Statystyki budownictwa mieszkaniowego w Polsce * Wykres 5. * źródło: REAS Dane zagregowane dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania i Łodzi.
 • 20. 20 HORTUS APARTMENTS Projekt PUM Liczba mieszkań Przychody Realizacja [mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec Warszawa Klimt House 5 100 61 75,0 I H 2008 I H 2011 Nowy Mokotów I 11 600 206 94,0 II H 2012 II H 2014 Nowy Mokotów II 11 700 205 94,5 I H 2014 I H 2016 Nowy Mokotów III-IV 18 900 301 161,4 II H 2016 II H 2018 Princess, Puławska 4 700 56 71,8 I H 2015 II H 2016 Browary, Grzybowska 30 000 476 300,7 I H 2016 II H 2019 Rezydencje Leśne, Młociny działki 52 900 32 42,3 II H 2010 II H 2012 Razem Warszawa Działki na sprzedaż 82 000 52 900 1 305 32 797,4 42,3 Poznań Kasztanowa Aleja II 8 600 141 57,8 II H 2012 II H 2014 Pod Klonami szeregi I-III 4 700 35 22,2 I H 2012 I H 2016 Osiedle Jaśminowe I 6 000 114 32,2 I H 2013 I H 2015 Osiedle Jaśminowe II-IV 13 500 261 73,6 I H 2015 I H 2019 Park Sowińskiego I 7 100 124 47,3 I H 2014 II H 2015 Park Sowińskiego II 2 600 42 18,2 II H 2014 I H 2016 Park Sowińskiego III-IV 10 100 177 67,4 II H2015 I H 2019 Jackowskiego 8 000 154 52,4 I H 2015 II H 2016 Sołacz, działki 13 700 13 11,0 I H 2015 II H 2016 Razem Poznań Działki na sprzedaż 60 600 13 700 1 048 13 371,1 11,0 Kraków Hortus Apartments 3 000 40 38,1 II H 2012 II H 2014 Bronowicka 42 3 000 63 22,0 II H 2013 II H 2015 Tyniecka / Czarodziejska 5 700 58 84,6 II H 2014 I H 2016 Kościuszki 5 200 76 55,8 I H 2015 II H 2016 Spiska I 7 100 122 55,1 II H 2014 II H 2016 Spiska II-III 13 900 222 113,5 II H 2016 I H 2020 Rydla 8 700 141 63,8 I H 2015 I H 2017 Razem Kraków 46 600 722 432,9 NOWY MOKOTÓW Mieszkania Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży Działki kupione w 2014 PARK SOWIŃSKIEGO
 • 21. 21 GROTA 111 OSIEDLE POŁUDNIOWE OSIEDLE JARZĘBINOWE Projekt PUM Liczba mieszkań Przychody Realizacja [mkw.] [szt.] [mln PLN] Start Koniec Wrocław Przy Słowiańskim Wzgórzu 14 200 215 85,3 I H 2010 I H 2012 Grota 111 I 5 900 101 32,5 II H 2013 II H 2015 Grota 111 II–III 12 500 195 67,7 II H 2015 II H 2019 Razem Wrocław 32 600 511 185,5 Łódź Osiedle Jarzębinowe I 6 900 121 33,6 II H 2011 I H 2013 Osiedle Jarzębinowe II 5 500 100 27,7 I H 2014 II H 2015 Osiedle Jarzębinowe III–V 34 400 592 174,1 II H 2015 II H 2021 Wodna I–II 13 700 220 68,2 I H 2015 II H 2018 Razem Łódź 60 500 1 033 303,6 Kielce Osiedle Południowe, Dyminy I działki 73 000 91 12,0 II H 2010 II H 2012 Osiedle Południowe, Dyminy II działki 43 300 49 8,4 II H 2011 II H 2012 Osiedle Południowe, Dyminy III działki 43 400 42 7,6 II H 2013 II H 2014 Zielone Tarasy 2 100 12 9,3 II H 2014 II H 2015 Występa działki 134 500 89 16,2 I H 2016 I H 2017 Razem Kielce Działki na sprzedaż 2 100 294 200 12 271 9,3 44,2 Razem mieszkania 284 500 4 631 2 099,8 Razem Działki 360 800 316 97,5 Inne nieruchomości Poznań, Naramowice * 350 000 Lublin, Poligonowa * 1 060 000 Razem inne nieruchomości 1 410 000 Mieszkania Kolor zielony w tabeli powyżej pokazuje projekty w sprzedaży * projekt w fazie koncepcyjnej
 • 22. Program inwestycyjny
 • 23. 23 Biura Centra handlowe Mieszkania 17% 64% 19% 5,3 mld PLN * dane nie uwzględniają działek na sprzedaż Program inwestycyjny Oddane od użytku [tys. mkw. (szt.)] do 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Razem 2014-2022 Mieszkania * 237,3 7,8 (2) 23,3 (3) 31,4 (7) 56,4(10) 39,3 (6) 46,5 (5) 32,7 (5) 16,1 (1) 11,6 (1) 257,3 (38) Biura 214,6 9,3 (1) 52,3 (4) 85,9 (5) 134,0 (7) 109,3 (7) 74,4 (4) 48,0 (3) 65,7 (4) 40,4 (2) 17,9 (1) 627,9 (37) Hotele 81,3 7,3 (1) Centra handlowe 378,4 15,2 (1) 33,6 (1) 18,6 (1) 81,0 (4) 36,2 (1) 33,3 (1) 202,8 (8) Razem 911,6 39,6 (5) 109,2 (8) 135,9 (13) 271,4 (21) 184,9 (14) 154,2 (10) 80,7 (8) 81,8 (5) 52,0 (3) 1 088,0 (83) 24% 59% 17% Centra handlowe Mieszkania Biura 1 mln GLA/PUM 18% 63% 19% Centra handlowe Mieszkania Biura 11,0 mld PLN Yield – 7,5% EUR = 4,15 PLN Nakłady inwestycyjne [mln PLN] 2013 E 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Razem 2014-2022 Mieszkania 70 120 200 180 160 140 80 20 20 0 920 Biura 200 430 680 670 440 400 320 240 140 50 3 370 Centra 130 90 180 450 200 70 0 0 0 0 990 Razem 400 640 1 060 1 300 800 610 4000 260 150 50 5 280 Struktura GLA/PUM programu [%] Wykres. 1. Struktura planowanych nakładów [%] wykres. 2. Wartość rynkowa 2014-2021 [%] Wykres 3.
 • 24. 24 Park Rozwoju II, Warsaw GLA 15 600 mkw. Oddanie: I H 2015 West Gate, Wrocław GLA 16 200 mkw. Oddanie: II H 2014 Tryton, Gdańsk GLA 24 600 mkw. Oddanie: I H 2015 A4 II, Katowice GLA 9 300 mkw. Oddanie: II H 2014 Galeria Sudecka, Jelenia Góra GLA 31 400 mkw. Oddanie: I H 2015 Q22, Warszawa GLA 52 500 mkw. Oddanie: II H 2016 Opolska I, Kraków GLA 19 200 mkw. Oddanie: II H 2015 Osiedle Południowe (działki), Kielce Powierzchnia 43 400 mkw. Oddanie: II H 2014 Nowy Mokotów I, Warszawa PUM 11 600 mkw. Oddanie: II H 2014 Pod Klonami (szeregowa), Poznań PUM 4 700 mkw. Oddanie: I H 2016 Osiedle Jaśminowe I, Poznań PUM 6 000 mkw. Oddanie: I H 2015 Hortus Apartments, Kraków PUM 3 000 mkw. Oddanie: II H 2014 Bronowicka 42, Kraków PUM 3 000 mkw. Oddanie: II H 2015 Grota 111 I, Wrocław PUM 5 900 mkw. Oddanie: II H 2015 Osiedle Jarzębinowe II, Łódź PUM 5 500 mkw. Oddanie: II H 2015 Park Sowińskiego I, Poznań PUM 7 100 mkw. Oddanie: II H 2015 227.300 mkw. / 17 projektów w trakcie realizacji Nowy Mokotów II, Warszawa PUM 11 700 mkw. Oddanie: I H 2016
 • 25. Dziękujemy www.echo.com.pl

Related Documents