Я вибрала долю собі сама,
                                    І що зі мн...
Моє педагогічнекредо:
Уміння знаходитиобдарованих та здібних дітей-талант, уміння їхвирощувати – мистецтво.Але найважливіш...
• Стимулювати творчу активність і самооцінку;
• прослідкувати динаміку власної професійної діяльності за
кілька років;
• з...
а
Біологія як предмет природничого циклу
покликана формувати в учнів:
 цілісне уявлення про сучасну природничо-
наукову кар...
Проведення уроків із
використанням
інноваційних технологій,
у тому числі
інтерактивної дошки
Проведення уроків із
використ...
Хто дорожить життям думки, той
знає дуже добре, що справжня
освіта – це тільки самоосвіта…
Д. Писарєв
Технологія
поетапного вивчення
теми
Технологія
диференційованого
навчання
Технологія розвитку
критичного
мислення
Технолог...
Створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень
відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність
завдяки вико...
Контрольна
робота (у вигляді
проекту)
Контрольна
робота (у вигляді
проекту)
Участь у конкурсі
“Проект в дії”
Участь у конк...
Комп’ютерно-
орієнтовані методики
Комп’ютерно-
орієнтовані методики
Підвищення
кваліфікації
Підвищення
кваліфікації
 залу...
Кредо інтерактивого навчання:
“Коли я чую, бачу, обговорюю й
роблю, я набуваю знань і навичок”
Інтерактивні
технології
Мік...
а
•Бесіда-повідомлення
•Евристична бесіда
•Метод вправ
•Практичний метод
•Метод проблемного
викладання
•Дослідницький метод
...
Єдиний шлях, що веде
до
знання, - це
діяльність. 
Дж.Б.Шоу 
• Підбір текстового й
графічного матеріалу по
темі уроку.
• Створення навчальної
презентації.
• Підбір анімації по темі
ур...
• Організація індивідуальних
виступів учнів за заздалегідь
підготовленим вчителем
матеріалами.
• Проведення віртуальних
ла...
а
Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології
Всеукраїнський конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт учнів – членів МАН України
1. Рись А. Центральна та периферична нервова система. Загальна характеристика
будови та функцій спинного мозку / А. Рись /...
2003 н.р. Грамота РУО;
2004 н.р. Грамота ГУОН;
2005 н.р. Подяка голови КМДА;
2007 н.р. Почесна грамота Міносвіти;
2009 н.р...
Ми маємо справу з найскладнішим,
неоціненним, найдорожчим, що є в
житті, - з дитиною.
Від нас, від нашого вміння, мистецтв...
Prezentatsiya ris a_a
Prezentatsiya ris a_a
Prezentatsiya ris a_a
Prezentatsiya ris a_a
Prezentatsiya ris a_a
of 28

Prezentatsiya ris a_a

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentatsiya ris a_a

 • 1.                                                   Я вибрала долю собі сама,                                     І що зі мною не станеться, -                                      У мене жодних претензій нема                                      До  Долі – моєї  обраниці.
 • 2. Моє педагогічнекредо: Уміння знаходитиобдарованих та здібних дітей-талант, уміння їхвирощувати – мистецтво.Але найважливішим є любовдо дитини! Мій життєвий девіз:Усе життя - це експеримент.Чим більше експериментів тиробиш - тим краще.
 • 3. • Стимулювати творчу активність і самооцінку; • прослідкувати динаміку власної професійної діяльності за кілька років; • забезпечити неперервність самоосвіти та вдосконалення фахової майстерності; • підвищити рівень методичної культури та професійної компетентності; • проаналізувати, узагальнити і систематизувати результати педагогічної та методичної діяльності; • визначити напрямки свого професійного росту на майбутнє; • підготувати портфоліо як підґрунтя для участі в конкурсних програмах
 • 4. а
 • 5. Біологія як предмет природничого циклу покликана формувати в учнів:  цілісне уявлення про сучасну природничо- наукову картину світу;  екологічний спосіб мислення;  усвідомлення ролі й місця людини в довкіллі, її моральну відповідальність за збереження природи;  пріоритетність здорового способу життя.
 • 6. Проведення уроків із використанням інноваційних технологій, у тому числі інтерактивної дошки Проведення уроків із використанням інноваційних технологій, у тому числі інтерактивної дошки Розробка тестових завдань для учнів 8-11 класів (за методою незалежного тестування) Розробка тестових завдань для учнів 8-11 класів (за методою незалежного тестування) Розвиток уміння переносити отримані навички та способи діяльності на інші предмети та позагімназійне життя Розвиток уміння переносити отримані навички та способи діяльності на інші предмети та позагімназійне життя Застосування в педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, які сприяють успішному засвоєнню всіма учнями базових знань і умінь Застосування в педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, які сприяють успішному засвоєнню всіма учнями базових знань і умінь Розробка дидактичного матеріалу для уроків біології Розробка дидактичного матеріалу для уроків біології
 • 7. Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це тільки самоосвіта… Д. Писарєв
 • 8. Технологія поетапного вивчення теми Технологія диференційованого навчання Технологія розвитку критичного мислення Технологія проблемно- пошукового навчання Технологія проектного навчання Використання системи технологій навчання, адаптованих, обраних та поєднаних відповідно до умов колективу та особистості
 • 9. Створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність завдяки використанню на уроках інтерактивних форм навчання Створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність завдяки використанню на уроках інтерактивних форм навчання Підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах Підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах Надання методичної допомоги учням у створенні, оформленні, написанні та захисті науково-дослідницьких робіт, розробці екзаменаційних проектів Надання методичної допомоги учням у створенні, оформленні, написанні та захисті науково-дослідницьких робіт, розробці екзаменаційних проектів Допомога учням і вчителям з різних дисциплін по розробці проектних робіт Допомога учням і вчителям з різних дисциплін по розробці проектних робіт Проведення системи уроків зі створенням учнями власних проектів на основі отриманих знань Проведення системи уроків зі створенням учнями власних проектів на основі отриманих знань
 • 10. Контрольна робота (у вигляді проекту) Контрольна робота (у вигляді проекту) Участь у конкурсі “Проект в дії” Участь у конкурсі “Проект в дії” МАНМАН Екзаменційний проект Екзаменційний проект Володіння новітніми технологіями здобуття, аналізу, опрацювання інформації. Уміння захистити власний проект.
 • 11. Комп’ютерно- орієнтовані методики Комп’ютерно- орієнтовані методики Підвищення кваліфікації Підвищення кваліфікації  залучення учнів до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес;  упровадження Internet-технологій;  вироблення інноваційного стилю діяльності;  вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій.
 • 12. Кредо інтерактивого навчання: “Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок” Інтерактивні технології МікрофонМетод ПРЕС Мозковий штурм Пошук інформації
 • 13. а
 • 14. •Бесіда-повідомлення •Евристична бесіда •Метод вправ •Практичний метод •Метод проблемного викладання •Дослідницький метод •Метод тестового контролю • Упевненість у власних силах • Бажання досягти високих результатів • Активізація розумової діяльності • Розвиток логічного мислення • Розвиток творчого мислення Результат
 • 15. Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.  Дж.Б.Шоу
 • 16. • Підбір текстового й графічного матеріалу по темі уроку. • Створення навчальної презентації. • Підбір анімації по темі уроку. • Підбір ППЗ за темою уроку ©
 • 17. • Організація індивідуальних виступів учнів за заздалегідь підготовленим вчителем матеріалами. • Проведення віртуальних лабораторних робіт. • Організація проектної діяльності учнів. • Проведення захисту проектів учнів.
 • 18. а
 • 19. Всеукраїнська учнівська олімпіада з біології
 • 20. Всеукраїнський конкурс-захист науково- дослідницьких робіт учнів – членів МАН України
 • 21. 1. Рись А. Центральна та периферична нервова система. Загальна характеристика будови та функцій спинного мозку / А. Рись // Біологія. – 2002. – № 27. – С. 8-9. 2. Рись А. Технологія організації науково – методичної роботи / А. Рись // Рідна школа: наук.-пед. журн. - 2007. – №10. - С. 18-20. 3. Рись А. Життя людини – найвища цінність / А. Рись // Класні години. 5-9 класи. - Харків: “ Основа ”, 2007. - С 116-120. 4. Рись А. Втілення освітніх інновацій у практику роботи вчителя на прикладі застосування інформаційних технологій / А. Рись // Рідна школа: наук.-пед. журн. -2009. - №7. - С. 20-22. 5. Рись А. Кров та кровообіг /А. Рись // Біологія. – 2007. – № 25. – С. 26-27. 6. Рись А. Дослідження розвитку у птахів пристосування до польоту / А. Рись // Біологія. – 2007. – № 6. – С. 25-27. 7. Рись А. Тематична атестація “ Клас Земноводні. Клас Плазуни ”/ А. Рись // Біологія. – 2007. – № 16. – С. 21-22. 8. Рись А. Клітина – одиниця будови і життєдіяльності рослинного організму / А. Рись // Біологія. – 2007. – № 25. – С. 26-27. 9. Рись А. Тематична атестація “ Генеративні органи рослини. Різноманітність покритонасінних ”/ А. Рись // Біологія. – 2007. – № 27. – С. 28-29. 10. Рись А. Значення травлення . Органи травлення . Методи дослідження травлення /А. Рись // Біологія. – 2007. – № 29. – С. 13-15. 11. Рись А Плекаємо наукову еліту / А. Рись // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 2010. - № 1. - С. 71-76. 12. Рись А. Експеримент як чинник професійного розвитку педагогів/ А. Рись // Директор школи. – 2012. – №11. - С. 37-40.
 • 22. 2003 н.р. Грамота РУО; 2004 н.р. Грамота ГУОН; 2005 н.р. Подяка голови КМДА; 2007 н.р. Почесна грамота Міносвіти; 2009 н.р. Грамота РДА 2012 н.р. Грамота Національна академія педагогічних наук України
 • 23. Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з дитиною. Від нас, від нашого вміння, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум і щастя. В.О.Сухомлинський

Related Documents