SPIS TREŚCI:
 GRAFIKA WEKTOROWA 
 GRAFIKA RASTROWA 
 RÓŻNICE MIĘDZY NIMI 
(Aby przejść do danej karty wystarczy kli...
GRAFIKA WEKTOROWA
 Sposób opisu obrazu oparty na
formułach matematycznych. W
przeciwieństwie do tradycyjnej grafiki
bitma...
GRAFIKA RASTROWA
 W grafice rastrowej obrazy
tworzone są z położonych
regularnie, obok siebie pikseli.
Posiadają one różn...
RÓŻNICE MIĘDZY GRAFIKĄ
W E K T O ROW Ą A R A S T ROW Ą
 Grafikę wektorową wyróżniamy wtedy, gdy obraz
rysowany jest za po...
Prezentacja na temat grafiki
of 5

Prezentacja na temat grafiki

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na temat grafiki

  • 1. SPIS TREŚCI:  GRAFIKA WEKTOROWA   GRAFIKA RASTROWA   RÓŻNICE MIĘDZY NIMI  (Aby przejść do danej karty wystarczy kliknąć w nią) By: Robert
  • 2. GRAFIKA WEKTOROWA  Sposób opisu obrazu oparty na formułach matematycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnej grafiki bitmapowej (opierającej się na zapamiętywaniu koloru i położenia pojedynczych pikseli), grafika wektorowa zachowuje informacje o tworzących kształty obiektów liniach oraz krzywych - włączając ich położenie oraz barwę.  POWRÓT
  • 3. GRAFIKA RASTROWA  W grafice rastrowej obrazy tworzone są z położonych regularnie, obok siebie pikseli. Posiadają one różne kolory lub odcienie jasności. Tworzone w ten sposób obrazy zwykło się nazywać mapami bitowymi.  POWRÓT
  • 4. RÓŻNICE MIĘDZY GRAFIKĄ W E K T O ROW Ą A R A S T ROW Ą  Grafikę wektorową wyróżniamy wtedy, gdy obraz rysowany jest za pomocą kresek i łuków. W przeciwieństwie do grafiki rastrowej możemy ją powiększać i zmniejszać bez utraty jakości obrazu. Natomiast grafikę rastrową wyróżniamy wtedy, gdy obraz budowany jest za pomocą pikseli ( prostokątnej siatki leżących blisko siebie punktów ). Głównym parametrem jest liczba pikseli. Kolejna różnica to fakt, że w grafice wektorowej zawsze istnieje dokładna informacja o tym, z jakich obiektów składa się obraz. Przykład  POWRÓT

Related Documents